B. taurus Gene: ALPK1 - ENSBTAG00000034875 - Bos taurus (cattle)

General information

Ensembl IDENSBTAG00000034875
NameALPK1
Descriptionalpha kinase 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:20917]
OrganismBos taurus (cattle)
Synonym(s)flj22670, kiaa1527, lak
Orthologs(s)18 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
CL:0000775neutrophil
 • UBERON:0018241prime adult stage
2.25e3
 • 2.25e3
90.23
 • 90.23
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.67e3
 • 2.67e3
 • 9.73e3
 • 1.62e4
 • 1.78e4
88.44
 • 88.44
 • 57.82
 • 29.57
 • 22.75
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • UBERON:0018241prime adult stage
4.62e3
 • 4.62e3
79.97
 • 79.97
AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
6.49e3
 • 6.49e3
 • 7.47e3
 • 8.91e3
71.88
 • 71.88
 • 67.64
 • 61.40
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001913milk
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
7.66e3
 • 7.66e3
66.79
 • 66.79
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001911mammary gland
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
8.31e3
 • 8.31e3
 • 1.21e4
 • 1.38e4
63.98
 • 63.98
 • 47.69
 • 40.27
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
8.99e3
 • 8.99e3
 • 1.24e4
61.04
 • 61.04
 • 46.35
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • UBERON:0000104life cycle
9.28e3
 • 9.28e3
59.76
 • 59.76
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0018241prime adult stage
9.34e3
 • 9.34e3
59.51
 • 59.51
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • UBERON:0018241prime adult stage
9.40e3
 • 9.40e3
59.26
 • 59.26
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000947aorta
 • UBERON:0000104life cycle
9.64e3
 • 9.64e3
58.21
 • 58.21
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
9.83e3
 • 9.83e3
 • 1.00e4
57.40
 • 57.40
 • 56.63
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
9.92e3
 • 9.92e3
 • 1.12e4
57.00
 • 57.00
 • 51.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • UBERON:0018241prime adult stage
9.96e3
 • 9.96e3
56.84
 • 56.84
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.04e4
56.43
 • 56.43
 • 55.14
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • UBERON:0000104life cycle
1.01e4
 • 1.01e4
56.31
 • 56.31
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001826nasal cavity mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.01e4
 • 1.01e4
56.30
 • 56.30
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004180mammary gland fat
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.02e4
 • 1.02e4
55.81
 • 55.81
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.11e4
 • 1.11e4
55.50
 • 55.50
 • 55.31
 • 51.96
 • 51.93
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002507abdominal lymph node
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.03e4
 • 1.03e4
55.40
 • 55.40
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.08e4
 • 1.09e4
55.17
 • 55.17
 • 53.31
 • 52.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.34e4
54.75
 • 54.75
 • 41.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002116ileum
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.16e4
54.41
 • 54.41
 • 49.85
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008285rumen epithelium
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.05e4
 • 1.05e4
54.36
 • 54.36
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.06e4
 • 1.06e4
54.21
 • 54.21
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001044saliva-secreting gland
 • UBERON:0000104life cycle
1.06e4
 • 1.06e4
53.89
 • 53.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007365rumen
 • UBERON:0000112sexually immature stage
1.07e4
 • 1.07e4
53.46
 • 53.46
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000056ureter
 • UBERON:0000104life cycle
1.08e4
 • 1.08e4
53.02
 • 53.02
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.09e4
 • 1.09e4
52.55
 • 52.55
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • UBERON:0000104life cycle
1.10e4
 • 1.10e4
52.33
 • 52.33
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001000vas deferens
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.10e4
 • 1.10e4
52.32
 • 52.32
AEIR
 • AEIR
CL:0000501granulosa cell
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.10e4
 • 1.10e4
52.28
 • 52.28
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001886choroid plexus
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.11e4
 • 1.11e4
52.04
 • 52.04
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002509mesenteric lymph node
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.11e4
 • 1.11e4
51.97
 • 51.97
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002247uterine horn
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.11e4
 • 1.11e4
51.89
 • 51.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.25e4
51.73
 • 51.73
 • 45.72
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001103diaphragm
 • UBERON:0000104life cycle
1.12e4
 • 1.12e4
51.42
 • 51.42
AEIR
 • AEIR
CL:0000503theca cell
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.13e4
 • 1.13e4
51.10
 • 51.10
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
1.13e4
 • 1.13e4
50.86
 • 50.86
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000051fornix of vagina
 • UBERON:0000104life cycle
1.14e4
 • 1.14e4
50.76
 • 50.76
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.16e4
50.52
 • 50.52
 • 49.60
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0016632isthmus of fallopian tube
 • UBERON:0000104life cycle
1.14e4
 • 1.14e4
50.51
 • 50.51
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005386olfactory segment of nasal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.15e4
 • 1.15e4
50.35
 • 50.35
AEIR
 • AEIR
UBERON:0010153rumen papilla
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.15e4
50.23
 • 50.23
 • 50.21
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0015869retropharyngeal lymph node
 • UBERON:0000104life cycle
1.15e4
 • 1.15e4
50.23
 • 50.23
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • UBERON:0000104life cycle
1.16e4
 • 1.16e4
49.79
 • 49.79
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002115jejunum
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.31e4
49.77
 • 49.77
 • 43.09
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001111intercostal muscle
 • UBERON:0000104life cycle
1.17e4
 • 1.17e4
49.47
 • 49.47
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001723tongue
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.17e4
 • 1.17e4
49.35
 • 49.35
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007362omasum
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.20e4
48.65
 • 48.65
 • 48.07
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000378tongue muscle
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
48.64
 • 48.64
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007625pigment epithelium of eye
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
48.63
 • 48.63
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
48.61
 • 48.61
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.42e4
48.61
 • 48.61
 • 38.34
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002383supraspinatus muscle
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.19e4
48.58
 • 48.58
 • 48.52
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
48.29
 • 48.29
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001371gluteus medius
 • UBERON:0000104life cycle
1.20e4
 • 1.20e4
48.11
 • 48.11
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000002uterine cervix
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.20e4
47.97
 • 47.97
 • 47.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007361ruminant reticulum
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.20e4
 • 1.20e4
47.97
 • 47.97
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003984uterine tube infundibulum
 • UBERON:0000104life cycle
1.20e4
 • 1.20e4
47.81
 • 47.81
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001158descending colon
 • UBERON:0000104life cycle
1.21e4
 • 1.21e4
47.59
 • 47.59
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004703dorsal thalamus
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.21e4
 • 1.21e4
47.55
 • 47.55
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001375semitendinosus
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.28e4
 • 1.30e4
47.41
 • 47.41
 • 44.54
 • 43.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002081cardiac atrium
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.22e4
47.13
 • 47.13
 • 47.12
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.22e4
 • 1.22e4
47.02
 • 47.02
AEIR
 • AEIR
CL:0000711cumulus cell
 • UBERON:0000104life cycle
1.23e4
 • 1.23e4
46.75
 • 46.75
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000362renal medulla
 • UBERON:0000104life cycle
1.23e4
 • 1.23e4
46.71
 • 46.71
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007367surface of tongue
 • UBERON:0000104life cycle
1.23e4
 • 1.23e4
46.64
 • 46.64
AEIR
 • AEIR
UBERON:0012648ampulla of uterine tube
 • UBERON:0000104life cycle
1.24e4
 • 1.24e4
46.07
 • 46.07
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.25e4
 • 1.25e4
46.03
 • 46.03
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007358abomasum
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.25e4
45.83
 • 45.83
 • 45.83
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • UBERON:0000104life cycle
1.25e4
 • 1.25e4
45.62
 • 45.62
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002198neurohypophysis
 • UBERON:0000104life cycle
1.26e4
 • 1.26e4
45.26
 • 45.26
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.30e4
44.83
 • 44.83
 • 43.72
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001401longissimus thoracis muscle
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.34e4
44.76
 • 44.76
 • 41.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.28e4
 • 1.28e4
44.40
 • 44.40
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.28e4
 • 1.28e4
44.38
 • 44.38
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001381semimembranosus muscle
 • UBERON:0018241prime adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.36e4
44.15
 • 44.15
 • 40.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001477infraspinatus muscle
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.29e4
43.96
 • 43.96
 • 43.91
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002512corpus luteum
 • UBERON:0000104life cycle
1.30e4
 • 1.30e4
43.73
 • 43.73
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001509triceps brachii
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.31e4
43.07
 • 43.07
 • 43.05
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001378rectus femoris
 • UBERON:0000104life cycle
1.32e4
 • 1.32e4
42.92
 • 42.92
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • UBERON:0000104life cycle
1.32e4
 • 1.32e4
42.85
 • 42.85
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • UBERON:0000104life cycle
1.33e4
 • 1.33e4
42.52
 • 42.52
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000988pons
 • UBERON:0000104life cycle
1.33e4
 • 1.33e4
42.26
 • 42.26
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001156ascending colon
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.35e4
 • 1.35e4
 • 1.35e4
41.70
 • 41.70
 • 41.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000104life cycle
1.35e4
 • 1.35e4
41.42
 • 41.42
AEIR
 • AEIR
UBERON:0016538temporal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
1.38e4
 • 1.38e4
40.18
 • 40.18
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001739laryngeal cartilage
 • UBERON:0000104life cycle
1.39e4
 • 1.39e4
39.78
 • 39.78
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • UBERON:0000104life cycle
1.43e4
 • 1.43e4
37.95
 • 37.95
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • UBERON:0000104life cycle
1.44e4
 • 1.44e4
37.76
 • 37.76
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
1.44e4
 • 1.44e4
37.45
 • 37.45
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004716conceptus
 • UBERON:0000068embryo stage
1.45e4
 • 1.45e4
37.33
 • 37.33
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002021occipital lobe
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.46e4
 • 1.46e4
36.52
 • 36.52
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • UBERON:0000068embryo stage
1.49e4
 • 1.49e4
35.46
 • 35.46
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.49e4
 • 1.49e4
35.24
 • 35.24
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.51e4
 • 1.51e4
 • 1.53e4
34.60
 • 34.60
 • 33.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003309floor plate of diencephalon
 • UBERON:0018241prime adult stage
1.51e4
 • 1.51e4
34.59
 • 34.59
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:
 • RNA-Seq data: GEO

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Laurasiatheria4 species4 genesCompare expression
Boreoeutheria12 species12 genesCompare expression
Theria13 species13 genesCompare expression
Mammalia14 species14 genesCompare expression
Amniota16 species16 genesCompare expression
Tetrapoda17 species17 genesCompare expression
Euteleostomi18 species18 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSBTAG00000034875.

Cross-references

Do not show this banner again