D. rerio Gene: psmd3 - ENSDARG00000018124 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000018124
Namepsmd3
Descriptionproteasome 26S subunit, non-ATPase 3 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-040426-1444]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)zgc:65867, zgc:77369
Orthologs(s)25 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
920
 • 920
96.92
 • 96.92
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.03e3
 • 1.03e3
 • 1.07e3
 • 1.24e3
 • 1.52e3
 • 1.72e3
 • 1.74e3
 • 2.13e3
 • 2.81e3
 • 3.42e3
 • 6.51e3
96.55
 • 96.55
 • 96.42
 • 95.84
 • 94.91
 • 94.23
 • 94.17
 • 92.87
 • 90.58
 • 88.55
 • 78.21
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • UBERON:0000104life cycle
 • ZFS:0000049segmentation
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.05e3
 • 1.05e3
 • 1.06e3
 • 1.42e3
 • 1.57e3
 • 1.73e3
 • 2.06e3
 • 2.13e3
 • 2.74e3
 • 2.88e3
 • 3.17e3
 • 3.46e3
 • 3.54e3
 • 4.03e3
 • 4.35e3
 • 4.98e3
 • 6.41e3
 • 6.54e3
 • 6.64e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.97e3
 • 7.03e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.91e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 1.35e4
 • 1.49e4
 • 1.50e4
96.49
 • 96.49
 • 96.46
 • 95.24
 • 94.74
 • 94.21
 • 93.09
 • 92.89
 • 90.82
 • 90.36
 • 89.39
 • 88.41
 • 88.16
 • 86.51
 • 85.43
 • 83.33
 • 78.53
 • 78.12
 • 77.77
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 76.66
 • 76.46
 • 74.99
 • 74.99
 • 73.52
 • 69.99
 • 69.99
 • 54.83
 • 49.95
 • 49.81
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.06e3
 • 1.06e3
 • 5.60e3
96.45
 • 96.45
 • 81.25
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.29e3
 • 1.29e3
95.67
 • 95.67
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.51e3
 • 1.51e3
94.95
 • 94.95
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.75e3
 • 1.75e3
94.16
 • 94.16
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.77e3
 • 1.77e3
94.09
 • 94.09
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
1.91e3
 • 1.91e3
 • 2.17e3
 • 3.17e3
93.60
 • 93.60
 • 92.74
 • 89.38
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.91e3
 • 1.91e3
 • 4.64e3
93.60
 • 93.60
 • 84.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.05e3
 • 2.05e3
93.15
 • 93.15
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.05e3
 • 2.05e3
93.14
 • 93.14
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.15e3
 • 2.15e3
92.82
 • 92.82
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.22e3
 • 2.22e3
92.58
 • 92.58
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.30e3
 • 2.30e3
92.29
 • 92.29
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.33e3
 • 2.33e3
92.20
 • 92.20
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
2.49e3
 • 2.49e3
 • 4.09e3
 • 4.14e3
 • 6.05e3
 • 6.30e3
 • 7.57e3
91.66
 • 91.66
 • 86.29
 • 86.14
 • 79.73
 • 78.89
 • 74.64
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.60e3
 • 2.60e3
91.30
 • 91.30
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.70e3
 • 2.70e3
90.95
 • 90.95
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
3.20e3
 • 3.20e3
89.29
 • 89.29
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
3.22e3
 • 3.22e3
89.23
 • 89.23
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.45e3
 • 3.45e3
 • 4.12e3
88.44
 • 88.44
 • 86.21
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
4.00e3
 • 4.00e3
86.61
 • 86.61
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.83e3
 • 4.83e3
 • 5.55e3
 • 9.23e3
 • 1.19e4
83.83
 • 83.83
 • 81.41
 • 69.11
 • 60.26
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.89e3
 • 4.89e3
83.63
 • 83.63
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
5.06e3
 • 5.06e3
 • 5.76e3
 • 5.86e3
 • 6.01e3
 • 7.05e3
83.05
 • 83.05
 • 80.73
 • 80.40
 • 79.88
 • 76.38
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.36e3
 • 5.36e3
82.05
 • 82.05
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
5.54e3
 • 5.54e3
81.46
 • 81.46
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.03e3
 • 6.03e3
 • 6.73e3
79.81
 • 79.81
 • 77.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.19e3
 • 7.19e3
75.91
 • 75.91
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
8.19e3
 • 8.19e3
72.58
 • 72.58
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.50e4
57.80
 • 57.80
 • 49.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.42e4
 • 1.42e4
52.39
 • 52.39
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.89e4
 • 1.89e4
36.79
 • 36.79
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi18 species18 genesCompare expression
Bilateria25 species25 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000018124.

Cross-references

Do not show this banner again