D. rerio Gene: psmc2 - ENSDARG00000020101 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000020101
Namepsmc2
Descriptionproteasome 26S subunit, ATPase 2 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-040426-1327]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)zgc:63995
Orthologs(s)18 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
870
 • 870
97.09
 • 97.09
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
872
 • 872
 • 960
 • 997
 • 1.20e3
 • 1.32e3
 • 1.38e3
 • 1.38e3
 • 1.46e3
 • 1.47e3
 • 1.54e3
97.08
 • 97.08
 • 96.79
 • 96.66
 • 96.00
 • 95.57
 • 95.40
 • 95.37
 • 95.12
 • 95.07
 • 94.86
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
944
 • 944
96.84
 • 96.84
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
974
 • 974
96.74
 • 96.74
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
980
 • 980
96.72
 • 96.72
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.03e3
 • 1.03e3
 • 3.43e3
96.55
 • 96.55
 • 88.50
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.04e3
 • 1.04e3
 • 1.44e4
96.52
 • 96.52
 • 51.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
1.08e3
 • 1.08e3
 • 1.14e3
 • 2.53e3
 • 4.48e3
96.37
 • 96.37
 • 96.20
 • 91.54
 • 84.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.23e3
 • 1.23e3
 • 1.82e3
 • 1.49e4
95.88
 • 95.88
 • 93.91
 • 49.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.25e3
 • 1.25e3
95.82
 • 95.82
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.37e3
 • 1.37e3
 • 1.78e3
 • 2.19e3
95.43
 • 95.43
 • 94.04
 • 92.68
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.37e3
 • 1.37e3
95.42
 • 95.42
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000049segmentation
 • UBERON:0000104life cycle
1.46e3
 • 1.46e3
 • 1.59e3
 • 1.70e3
 • 1.78e3
 • 1.87e3
 • 2.14e3
 • 2.38e3
 • 2.40e3
 • 2.40e3
 • 2.73e3
 • 2.78e3
 • 3.88e3
 • 4.17e3
 • 5.69e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.91e3
 • 7.97e3
 • 8.15e3
 • 8.15e3
 • 8.15e3
 • 8.15e3
 • 8.15e3
 • 8.15e3
 • 8.15e3
 • 8.15e3
 • 8.15e3
 • 8.15e3
 • 8.15e3
 • 8.15e3
 • 8.15e3
 • 8.71e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 9.39e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
 • 1.32e4
 • 1.38e4
 • 1.49e4
 • 1.50e4
95.10
 • 95.10
 • 94.69
 • 94.32
 • 94.04
 • 93.73
 • 92.84
 • 92.04
 • 91.97
 • 91.96
 • 90.85
 • 90.70
 • 87.02
 • 86.04
 • 80.95
 • 74.99
 • 74.99
 • 73.52
 • 73.32
 • 72.72
 • 72.72
 • 72.72
 • 72.72
 • 72.72
 • 72.72
 • 72.72
 • 72.72
 • 72.72
 • 72.72
 • 72.72
 • 72.72
 • 72.72
 • 70.82
 • 70.82
 • 70.57
 • 68.55
 • 66.65
 • 66.65
 • 55.87
 • 53.74
 • 49.95
 • 49.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.49e3
 • 1.49e3
95.01
 • 95.01
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
1.50e3
 • 1.50e3
 • 1.79e3
 • 2.90e3
 • 3.59e3
 • 3.90e3
 • 4.01e3
95.00
 • 95.00
 • 94.00
 • 90.30
 • 87.98
 • 86.93
 • 86.58
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.58e3
 • 1.58e3
94.72
 • 94.72
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.61e3
 • 1.61e3
 • 2.81e3
94.60
 • 94.60
 • 90.60
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.69e3
 • 1.69e3
94.35
 • 94.35
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.69e3
 • 1.69e3
94.35
 • 94.35
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.69e3
 • 1.69e3
 • 2.13e3
94.34
 • 94.34
 • 92.88
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.69e3
 • 1.69e3
94.33
 • 94.33
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.79e3
 • 1.79e3
94.01
 • 94.01
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.84e3
 • 1.84e3
93.86
 • 93.86
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.02e3
 • 2.02e3
93.24
 • 93.24
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.17e3
 • 2.17e3
 • 1.45e4
92.75
 • 92.75
 • 51.36
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
2.35e3
 • 2.35e3
92.12
 • 92.12
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
2.72e3
 • 2.72e3
 • 3.83e3
 • 4.15e3
 • 5.50e3
 • 5.82e3
90.90
 • 90.90
 • 87.18
 • 86.10
 • 81.59
 • 80.53
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.04e3
 • 3.04e3
89.81
 • 89.81
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.16e3
 • 6.16e3
79.38
 • 79.38
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.36e3
 • 6.36e3
78.72
 • 78.72
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
6.83e3
 • 6.83e3
77.14
 • 77.14
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
8.07e3
 • 8.07e3
72.99
 • 72.99
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.03e4
 • 1.03e4
65.48
 • 65.48
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.32e4
 • 1.32e4
55.82
 • 55.82
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001997olfactory epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.33e4
 • 1.33e4
55.38
 • 55.38
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi17 species17 genesCompare expression
Bilateria18 species18 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000020101.

Cross-references

Do not show this banner again