D. rerio Gene: lipg - ENSDARG00000031044 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000031044
Namelipg
Descriptionlipase, endothelial [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-040426-699]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)zgc:55345
Orthologs(s)18 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
378
 • 378
 • 610
 • 5.88e3
 • 8.99e3
 • 1.15e4
98.74
 • 98.74
 • 97.96
 • 80.33
 • 69.90
 • 61.35
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
482
 • 482
 • 1.41e4
98.39
 • 98.39
 • 52.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
722
 • 722
97.59
 • 97.59
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • UBERON:0000104life cycle
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
735
 • 735
 • 8.78e3
 • 9.14e3
 • 1.06e4
 • 1.16e4
 • 1.18e4
 • 1.21e4
 • 1.27e4
 • 1.28e4
 • 1.31e4
 • 1.32e4
 • 1.45e4
 • 1.47e4
 • 1.50e4
 • 1.51e4
97.54
 • 97.54
 • 70.60
 • 69.38
 • 64.64
 • 60.99
 • 60.51
 • 59.34
 • 57.36
 • 57.21
 • 56.25
 • 55.92
 • 51.34
 • 50.90
 • 49.93
 • 49.37
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
815
 • 815
97.27
 • 97.27
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
984
 • 984
96.71
 • 96.71
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.07e3
 • 1.07e3
96.43
 • 96.43
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.11e3
 • 1.11e3
96.29
 • 96.29
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.02e3
 • 2.02e3
93.25
 • 93.25
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.04e3
 • 2.04e3
93.18
 • 93.18
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
2.13e3
 • 2.13e3
 • 2.42e3
92.86
 • 92.86
 • 91.89
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.65e3
 • 2.65e3
91.14
 • 91.14
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.15e3
 • 3.15e3
89.44
 • 89.44
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.35e3
 • 3.35e3
88.78
 • 88.78
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
3.46e3
 • 3.46e3
 • 7.85e3
88.40
 • 88.40
 • 73.71
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
4.21e3
 • 4.21e3
 • 5.40e3
 • 5.41e3
 • 6.05e3
 • 7.87e3
 • 8.00e3
 • 8.58e3
 • 1.23e4
 • 1.30e4
 • 1.35e4
85.91
 • 85.91
 • 81.91
 • 81.90
 • 79.75
 • 73.65
 • 73.23
 • 71.26
 • 58.81
 • 56.62
 • 54.64
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
5.93e3
 • 5.93e3
80.13
 • 80.13
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.14e3
 • 7.14e3
76.09
 • 76.09
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.35e3
 • 7.35e3
75.39
 • 75.39
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.62e3
 • 7.62e3
74.47
 • 74.47
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.92e3
 • 7.92e3
73.48
 • 73.48
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
8.04e3
 • 8.04e3
 • 8.71e3
73.07
 • 73.07
 • 70.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
8.33e3
 • 8.33e3
72.11
 • 72.11
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
8.69e3
 • 8.69e3
 • 8.80e3
 • 1.07e4
70.89
 • 70.89
 • 70.55
 • 64.28
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
9.71e3
 • 9.71e3
67.48
 • 67.48
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
9.83e3
 • 9.83e3
 • 1.06e4
 • 1.11e4
67.07
 • 67.07
 • 64.63
 • 62.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002028hindbrain
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.10e4
 • 1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.21e4
64.98
 • 64.98
 • 63.14
 • 60.84
 • 60.68
 • 59.98
 • 59.98
 • 59.50
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001017central nervous system
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.07e4
 • 1.07e4
64.27
 • 64.27
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.21e4
63.68
 • 63.68
 • 59.32
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.09e4
 • 1.09e4
63.57
 • 63.57
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001714cranial ganglion
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.20e4
 • 1.20e4
62.48
 • 62.48
 • 60.70
 • 60.70
 • 59.98
 • 59.98
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.20e4
 • 1.25e4
61.88
 • 61.88
 • 59.98
 • 58.31
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.17e4
 • 1.22e4
 • 1.27e4
 • 1.27e4
61.34
 • 61.34
 • 60.68
 • 59.06
 • 57.47
 • 57.47
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003082myotome
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.18e4
 • 1.20e4
 • 1.25e4
 • 1.25e4
61.09
 • 61.09
 • 60.50
 • 59.98
 • 58.31
 • 58.31
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001049neural tube
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.27e4
 • 1.27e4
60.84
 • 60.84
 • 57.47
 • 57.47
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001894diencephalon
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.18e4
 • 1.22e4
 • 1.23e4
 • 1.26e4
60.84
 • 60.84
 • 60.39
 • 59.06
 • 58.67
 • 57.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.37e4
60.01
 • 60.01
 • 54.13
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002328notochord
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.22e4
 • 1.22e4
59.98
 • 59.98
 • 59.97
 • 59.06
 • 59.06
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.30e4
 • 1.30e4
56.56
 • 56.56
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.41e4
 • 1.45e4
 • 1.53e4
55.66
 • 55.66
 • 52.90
 • 51.54
 • 48.91
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.57e4
 • 1.57e4
47.44
 • 47.44
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Cross-references

Do not show this banner again