D. rerio Gene: mrpl48 - ENSDARG00000035167 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000035167
Namemrpl48
Descriptionmitochondrial ribosomal protein L48 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-041008-125]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)im:7137854, zgc:112943
Orthologs(s)23 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.75e3
 • 1.75e3
 • 1.50e4
94.15
 • 94.15
 • 49.89
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
1.80e3
 • 1.80e3
 • 3.36e3
 • 7.43e3
 • 1.02e4
 • 1.08e4
93.97
 • 93.97
 • 88.74
 • 75.11
 • 65.76
 • 63.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.20e3
 • 2.20e3
92.64
 • 92.64
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
2.80e3
 • 2.80e3
90.62
 • 90.62
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.88e3
 • 2.88e3
90.38
 • 90.38
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.02e3
 • 3.02e3
89.89
 • 89.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.03e3
 • 3.03e3
 • 4.27e3
89.84
 • 89.84
 • 85.71
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.04e3
 • 3.04e3
 • 6.96e3
89.82
 • 89.82
 • 76.71
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
3.21e3
 • 3.21e3
 • 3.81e3
 • 3.88e3
 • 4.26e3
 • 5.67e3
 • 6.43e3
 • 6.55e3
 • 7.51e3
 • 8.29e3
 • 8.99e3
89.24
 • 89.24
 • 87.26
 • 87.00
 • 85.73
 • 81.00
 • 78.49
 • 78.07
 • 74.84
 • 72.24
 • 69.89
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.32e3
 • 3.32e3
88.89
 • 88.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.56e3
 • 3.56e3
88.09
 • 88.09
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
3.88e3
 • 3.88e3
87.00
 • 87.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.15e3
 • 4.15e3
86.09
 • 86.09
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.16e3
 • 4.16e3
86.08
 • 86.08
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.17e3
 • 4.17e3
86.03
 • 86.03
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000104life cycle
4.25e3
 • 4.25e3
 • 4.40e3
 • 4.98e3
 • 5.22e3
 • 5.66e3
 • 5.66e3
 • 5.90e3
 • 6.83e3
 • 7.12e3
 • 7.57e3
 • 7.70e3
 • 7.91e3
 • 8.09e3
 • 8.95e3
 • 1.49e4
 • 1.50e4
85.76
 • 85.76
 • 85.27
 • 83.34
 • 82.54
 • 81.07
 • 81.06
 • 80.26
 • 77.13
 • 76.16
 • 74.66
 • 74.23
 • 73.51
 • 72.92
 • 70.03
 • 50.20
 • 49.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
4.46e3
 • 4.46e3
 • 6.14e3
85.05
 • 85.05
 • 79.43
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
4.51e3
 • 4.51e3
84.89
 • 84.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002199integument
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.68e3
 • 4.68e3
84.33
 • 84.33
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
4.84e3
 • 4.84e3
83.78
 • 83.78
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
5.19e3
 • 5.19e3
 • 5.23e3
 • 5.89e3
 • 6.50e3
82.62
 • 82.62
 • 82.50
 • 80.28
 • 78.24
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
5.27e3
 • 5.27e3
 • 6.00e3
 • 7.02e3
82.34
 • 82.34
 • 79.93
 • 76.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.39e3
 • 5.39e3
81.97
 • 81.97
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
5.63e3
 • 5.63e3
81.14
 • 81.14
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.03e3
 • 6.03e3
79.82
 • 79.82
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.18e3
 • 6.18e3
79.31
 • 79.31
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
6.47e3
 • 6.47e3
78.34
 • 78.34
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
6.57e3
 • 6.57e3
 • 7.19e3
 • 8.95e3
 • 9.46e3
 • 9.62e3
 • 1.06e4
78.00
 • 78.00
 • 75.92
 • 70.04
 • 68.33
 • 67.79
 • 64.42
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.92e3
 • 6.92e3
76.84
 • 76.84
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
6.93e3
 • 6.93e3
76.80
 • 76.80
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.92e3
 • 7.92e3
73.47
 • 73.47
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.52e3
 • 8.52e3
71.47
 • 71.47
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
9.55e3
 • 9.55e3
68.04
 • 68.04
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.05e4
65.67
 • 65.67
 • 64.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.31e4
 • 1.31e4
56.16
 • 56.16
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Cross-references

EnsemblENSDARG00000035167 (mrpl48)
ZFINZDB-GENE-041008-125 (mrpl48)
EMBLAL845435
Uniprot/SPTREMBLF1QEF5, F1QEF5_DANRE

Do not show this banner again