D. rerio Gene: psmb7 - ENSDARG00000037962 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000037962
Namepsmb7
Descriptionproteasome subunit beta 7 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-001208-4]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)a4qn82, c167p9.3, unp311, zgc:110090
Orthologs(s)29 orthologs
Paralog(s)2 paralogs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
342
 • 342
 • 460
 • 538
 • 546
 • 716
 • 816
98.86
 • 98.86
 • 98.46
 • 98.20
 • 98.17
 • 97.61
 • 97.27
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
349
 • 349
 • 1.50e4
98.84
 • 98.84
 • 49.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
376
 • 376
98.74
 • 98.74
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
384
 • 384
98.72
 • 98.72
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
420
 • 420
 • 420
 • 426
 • 492
 • 523
 • 533
 • 597
 • 690
 • 817
 • 1.40e3
98.60
 • 98.60
 • 98.60
 • 98.58
 • 98.36
 • 98.25
 • 98.22
 • 98.00
 • 97.69
 • 97.27
 • 95.33
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
456
 • 456
 • 656
 • 1.26e3
 • 1.97e3
98.48
 • 98.48
 • 97.81
 • 95.78
 • 93.41
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000049segmentation
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000066fully formed stage
464
 • 464
 • 468
 • 476
 • 482
 • 512
 • 546
 • 548
 • 681
 • 761
 • 946
 • 1.06e3
 • 1.20e3
 • 1.93e3
 • 5.76e3
 • 9.34e3
 • 1.15e4
 • 1.41e4
 • 1.49e4
98.45
 • 98.45
 • 98.44
 • 98.41
 • 98.39
 • 98.29
 • 98.18
 • 98.17
 • 97.72
 • 97.45
 • 96.84
 • 96.45
 • 96.00
 • 93.53
 • 80.71
 • 68.72
 • 61.54
 • 52.86
 • 50.25
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
466
 • 466
98.44
 • 98.44
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
501
 • 501
98.33
 • 98.33
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
545
 • 545
 • 2.59e3
 • 1.45e4
98.18
 • 98.18
 • 91.34
 • 51.33
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
620
 • 620
97.93
 • 97.93
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
657
 • 657
 • 2.49e3
97.80
 • 97.80
 • 91.68
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
713
 • 713
 • 3.99e3
97.61
 • 97.61
 • 86.63
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
761
 • 761
97.46
 • 97.46
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
771
 • 771
 • 797
 • 1.05e3
97.42
 • 97.42
 • 97.33
 • 96.50
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
804
 • 804
 • 1.50e4
97.31
 • 97.31
 • 49.89
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
887
 • 887
97.03
 • 97.03
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
974
 • 974
 • 1.29e3
 • 2.98e3
 • 3.00e3
 • 3.92e3
96.74
 • 96.74
 • 95.69
 • 90.01
 • 89.95
 • 86.89
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.11e3
 • 1.11e3
96.28
 • 96.28
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.29e3
 • 1.29e3
 • 8.32e3
95.68
 • 95.68
 • 72.16
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.66e3
 • 1.66e3
94.46
 • 94.46
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.72e3
 • 1.72e3
94.26
 • 94.26
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002199integument
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.73e3
 • 1.73e3
94.20
 • 94.20
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.87e3
 • 1.87e3
93.74
 • 93.74
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.28e3
 • 2.28e3
92.37
 • 92.37
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.47e3
 • 2.47e3
91.74
 • 91.74
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.74e3
 • 2.74e3
90.83
 • 90.83
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.19e3
 • 3.19e3
89.31
 • 89.31
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
3.26e3
 • 3.26e3
89.08
 • 89.08
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.67e3
 • 3.67e3
87.71
 • 87.71
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
5.32e3
 • 5.32e3
82.20
 • 82.20
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.69e3
 • 6.69e3
77.60
 • 77.60
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
6.79e3
 • 6.79e3
77.27
 • 77.27
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
9.18e3
 • 9.18e3
69.25
 • 69.25
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001997olfactory epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.33e4
 • 1.33e4
55.38
 • 55.38
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.55e4
 • 1.55e4
48.20
 • 48.20
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi16 species16 genesCompare expression
Bilateria23 species29 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000037962.

Paralogs (same species)

Taxon nameGene(s)Expression comparisonSee details
Eukaryota2 genesCompare expression

Paralogy information comes from OMA : ENSDARG00000037962.

Cross-references

Do not show this banner again