D. rerio Gene: zgc:92313 - ENSDARG00000040513 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000040513
Namezgc:92313
Descriptionzgc:92313 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-040718-339]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)fd15b06, wu:fd15b06
Paralog(s)64 paralogs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
146
 • 146
99.51
 • 99.51
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
195
 • 195
99.35
 • 99.35
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
406
 • 406
 • 588
 • 695
 • 2.65e3
 • 4.62e3
98.64
 • 98.64
 • 98.03
 • 97.68
 • 91.14
 • 84.52
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
492
 • 492
98.35
 • 98.35
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000104life cycle
671
 • 671
 • 4.04e3
 • 5.31e3
 • 5.74e3
 • 7.55e3
 • 8.29e3
 • 9.09e3
 • 9.24e3
 • 9.53e3
 • 9.81e3
 • 1.01e4
 • 1.03e4
 • 1.06e4
 • 1.26e4
 • 1.46e4
 • 1.46e4
 • 1.50e4
97.76
 • 97.76
 • 86.48
 • 82.21
 • 80.77
 • 74.71
 • 72.23
 • 69.56
 • 69.06
 • 68.10
 • 67.16
 • 66.25
 • 65.60
 • 64.51
 • 57.83
 • 51.12
 • 51.01
 • 49.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.23e3
 • 1.23e3
95.89
 • 95.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.26e3
 • 1.26e3
95.80
 • 95.80
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.50e3
 • 1.50e3
94.98
 • 94.98
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.67e3
 • 1.67e3
94.42
 • 94.42
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.26e3
 • 2.26e3
92.45
 • 92.45
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.32e3
 • 2.32e3
92.23
 • 92.23
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.37e3
 • 2.37e3
92.08
 • 92.08
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
2.39e3
 • 2.39e3
 • 5.29e3
 • 5.64e3
 • 5.74e3
 • 5.87e3
 • 7.68e3
91.98
 • 91.98
 • 82.30
 • 81.12
 • 80.78
 • 80.34
 • 74.29
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
4.00e3
 • 4.00e3
 • 4.24e3
86.60
 • 86.60
 • 85.81
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
4.34e3
 • 4.34e3
 • 8.97e3
85.49
 • 85.49
 • 69.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.34e3
 • 5.34e3
82.11
 • 82.11
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.46e3
 • 5.46e3
81.71
 • 81.71
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
5.47e3
 • 5.47e3
 • 5.77e3
 • 6.03e3
 • 6.59e3
 • 7.16e3
 • 1.02e4
 • 1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.23e4
 • 1.24e4
81.70
 • 81.70
 • 80.69
 • 79.80
 • 77.92
 • 76.03
 • 65.77
 • 62.93
 • 62.68
 • 58.84
 • 58.41
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.20e3
 • 6.20e3
79.24
 • 79.24
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
6.38e3
 • 6.38e3
 • 6.91e3
 • 1.09e4
78.62
 • 78.62
 • 76.85
 • 63.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.81e3
 • 6.81e3
77.21
 • 77.21
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008904neuromast
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
8.30e3
 • 8.30e3
 • 9.33e3
 • 9.60e3
 • 9.96e3
 • 1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.12e4
72.22
 • 72.22
 • 68.74
 • 67.85
 • 66.66
 • 63.63
 • 63.63
 • 62.49
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.92e3
 • 8.92e3
 • 2.05e4
70.13
 • 70.13
 • 31.19
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
9.61e3
 • 9.61e3
67.83
 • 67.83
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.03e4
 • 1.03e4
65.52
 • 65.52
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001042chordate pharynx
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.16e4
62.48
 • 62.48
 • 61.09
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003051ear vesicle
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.15e4
 • 1.17e4
 • 1.18e4
 • 1.20e4
 • 1.25e4
 • 1.28e4
62.48
 • 62.48
 • 61.34
 • 60.84
 • 60.50
 • 59.98
 • 58.29
 • 57.12
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000004nose
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.21e4
 • 1.23e4
61.75
 • 61.75
 • 61.75
 • 59.36
 • 58.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003055periderm
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.21e4
 • 1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.29e4
 • 1.29e4
61.09
 • 61.09
 • 59.36
 • 57.14
 • 57.14
 • 57.14
 • 57.14
 • 57.14
 • 57.14
 • 56.65
 • 56.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.18e4
 • 1.18e4
60.64
 • 60.64
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003050olfactory placode
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.21e4
 • 1.25e4
 • 1.25e4
59.98
 • 59.98
 • 59.36
 • 58.31
 • 58.31
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007383enveloping layer of ectoderm
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.24e4
 • 1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.34e4
59.08
 • 59.08
 • 59.08
 • 58.32
 • 54.99
 • 54.99
 • 54.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.25e4
 • 1.25e4
58.13
 • 58.13
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
1.26e4
 • 1.26e4
57.89
 • 57.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003069otic placode
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.26e4
 • 1.26e4
57.87
 • 57.87
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.83e4
52.10
 • 52.10
 • 38.78
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.57e4
 • 1.57e4
47.57
 • 47.57
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Paralogs (same species)

Taxon nameGene(s)Expression comparisonSee details
Clupeocephala1 geneCompare expression
Opisthokonta64 genesCompare expression

Paralogy information comes from OMA : ENSDARG00000040513.

Cross-references

Do not show this banner again