D. rerio Gene: plaa - ENSDARG00000042728 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000042728
Nameplaa
Descriptionphospholipase A2-activating protein [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-030826-13]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)cb623, wu:fc45d08, wu:fi33e06, zgc:56568, zgc:66193

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
3.37e3
 • 3.37e3
88.70
 • 88.70
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.75e3
 • 3.75e3
87.46
 • 87.46
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • ZFS:0000049segmentation
 • UBERON:0000068embryo stage
4.98e3
 • 4.98e3
 • 6.54e3
 • 6.64e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.97e3
 • 6.98e3
 • 7.03e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.60e3
 • 7.70e3
 • 7.91e3
 • 8.03e3
 • 8.28e3
 • 8.30e3
 • 8.41e3
 • 8.61e3
 • 8.90e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.05e3
 • 9.06e3
 • 9.09e3
 • 9.15e3
 • 1.06e4
 • 1.37e4
 • 1.47e4
 • 1.49e4
 • 1.50e4
83.33
 • 83.33
 • 78.12
 • 77.77
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 76.66
 • 76.63
 • 76.46
 • 74.99
 • 74.99
 • 74.55
 • 74.22
 • 73.52
 • 73.13
 • 72.27
 • 72.23
 • 71.83
 • 71.18
 • 70.21
 • 69.99
 • 69.99
 • 69.71
 • 69.66
 • 69.56
 • 69.36
 • 64.36
 • 54.18
 • 50.90
 • 49.95
 • 49.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.23e3
 • 5.23e3
82.49
 • 82.49
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.25e3
 • 5.25e3
82.42
 • 82.42
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.26e3
 • 5.26e3
82.39
 • 82.39
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.26e3
 • 5.26e3
82.38
 • 82.38
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
5.39e3
 • 5.39e3
 • 5.55e3
 • 5.78e3
 • 6.48e3
 • 8.08e3
 • 8.15e3
 • 8.28e3
 • 8.68e3
 • 8.82e3
 • 9.59e3
81.94
 • 81.94
 • 81.42
 • 80.67
 • 78.32
 • 72.94
 • 72.72
 • 72.28
 • 70.95
 • 70.48
 • 67.90
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.52e3
 • 5.52e3
 • 1.08e4
81.50
 • 81.50
 • 63.93
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
5.56e3
 • 5.56e3
 • 5.90e3
 • 5.96e3
 • 6.34e3
 • 6.78e3
81.39
 • 81.39
 • 80.26
 • 80.06
 • 78.78
 • 77.29
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
5.74e3
 • 5.74e3
 • 6.63e3
 • 7.08e3
 • 7.93e3
 • 1.05e4
 • 1.06e4
80.78
 • 80.78
 • 77.79
 • 76.29
 • 73.44
 • 64.93
 • 64.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.83e3
 • 5.83e3
80.47
 • 80.47
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.02e3
 • 6.02e3
79.84
 • 79.84
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
6.14e3
 • 6.14e3
 • 1.50e4
79.45
 • 79.45
 • 49.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
6.40e3
 • 6.40e3
 • 7.06e3
 • 8.01e3
 • 1.12e4
 • 1.34e4
78.58
 • 78.58
 • 76.36
 • 73.19
 • 62.34
 • 54.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.43e3
 • 6.43e3
78.48
 • 78.48
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.08e3
 • 7.08e3
76.31
 • 76.31
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.14e3
 • 7.14e3
76.08
 • 76.08
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.30e3
 • 7.30e3
75.57
 • 75.57
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
7.34e3
 • 7.34e3
75.44
 • 75.44
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
7.78e3
 • 7.78e3
73.96
 • 73.96
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.91e3
 • 7.91e3
73.53
 • 73.53
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
8.05e3
 • 8.05e3
73.04
 • 73.04
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
8.10e3
 • 8.10e3
72.88
 • 72.88
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.32e3
 • 8.32e3
 • 9.69e3
72.15
 • 72.15
 • 67.54
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
8.61e3
 • 8.61e3
 • 8.79e3
 • 9.93e3
71.16
 • 71.16
 • 70.56
 • 66.77
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.89e3
 • 8.89e3
 • 1.16e4
70.25
 • 70.25
 • 61.21
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
9.18e3
 • 9.18e3
69.25
 • 69.25
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
9.56e3
 • 9.56e3
67.98
 • 67.98
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
9.71e3
 • 9.71e3
67.50
 • 67.50
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.16e4
66.22
 • 66.22
 • 61.13
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.11e4
 • 1.11e4
62.98
 • 62.98
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001017central nervous system
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.39e4
 • 1.39e4
57.87
 • 57.87
 • 57.68
 • 57.13
 • 55.86
 • 55.86
 • 53.55
 • 53.31
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.36e4
 • 1.37e4
55.16
 • 55.16
 • 54.53
 • 54.15
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.87e4
 • 1.87e4
37.43
 • 37.43
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Cross-references

Do not show this banner again