D. rerio Gene: pak1ip1 - ENSDARG00000044488 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000044488
Namepak1ip1
DescriptionPAK1 interacting protein 1 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-030131-8414]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)fb11d05, gdpd1, q6nyy5, q7zw90, wu:fb11d05, zgc:56683
Orthologs(s)25 orthologs
Paralog(s)439 paralogs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.38e3
 • 1.38e3
 • 1.47e4
95.38
 • 95.38
 • 50.63
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.61e3
 • 1.61e3
94.63
 • 94.63
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
1.84e3
 • 1.84e3
 • 2.22e3
 • 3.59e3
 • 3.69e3
 • 3.87e3
 • 4.06e3
 • 4.14e3
 • 4.42e3
 • 5.79e3
 • 7.52e3
93.84
 • 93.84
 • 92.57
 • 87.98
 • 87.64
 • 87.04
 • 86.40
 • 86.15
 • 85.20
 • 80.60
 • 74.83
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
1.90e3
 • 1.90e3
 • 2.06e3
 • 3.51e3
 • 3.64e3
 • 4.18e3
 • 4.37e3
93.63
 • 93.63
 • 93.11
 • 88.25
 • 87.80
 • 85.99
 • 85.37
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.75e3
 • 2.75e3
90.79
 • 90.79
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
2.76e3
 • 2.76e3
90.77
 • 90.77
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.83e3
 • 2.83e3
90.52
 • 90.52
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
2.91e3
 • 2.91e3
90.25
 • 90.25
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.00e3
 • 3.00e3
89.95
 • 89.95
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
3.22e3
 • 3.22e3
 • 1.50e4
89.24
 • 89.24
 • 49.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
3.23e3
 • 3.23e3
89.20
 • 89.20
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.34e3
 • 3.34e3
88.81
 • 88.81
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
3.40e3
 • 3.40e3
 • 3.71e3
 • 3.89e3
 • 4.02e3
 • 4.06e3
 • 4.42e3
 • 5.13e3
 • 5.38e3
 • 6.07e3
 • 6.36e3
 • 7.80e3
 • 8.45e3
 • 8.62e3
 • 1.03e4
 • 1.43e4
 • 1.46e4
 • 1.47e4
88.62
 • 88.62
 • 87.57
 • 86.98
 • 86.55
 • 86.41
 • 85.19
 • 82.81
 • 82.00
 • 79.68
 • 78.69
 • 73.87
 • 71.70
 • 71.13
 • 65.50
 • 52.23
 • 51.12
 • 50.90
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.65e3
 • 3.65e3
 • 6.55e3
87.79
 • 87.79
 • 78.06
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.65e3
 • 3.65e3
87.78
 • 87.78
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.72e3
 • 3.72e3
87.54
 • 87.54
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
3.87e3
 • 3.87e3
 • 6.54e3
 • 8.53e3
 • 1.01e4
87.04
 • 87.04
 • 78.11
 • 71.45
 • 66.04
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.53e3
 • 4.53e3
84.85
 • 84.85
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
5.06e3
 • 5.06e3
83.06
 • 83.06
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.21e3
 • 5.21e3
 • 6.66e3
82.55
 • 82.55
 • 77.72
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.25e3
 • 5.25e3
82.44
 • 82.44
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.31e3
 • 5.31e3
82.24
 • 82.24
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
5.43e3
 • 5.43e3
 • 6.36e3
 • 9.75e3
81.81
 • 81.81
 • 78.69
 • 67.34
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
5.60e3
 • 5.60e3
 • 7.90e3
 • 9.62e3
 • 1.13e4
 • 1.14e4
81.26
 • 81.26
 • 73.54
 • 67.78
 • 62.19
 • 61.91
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.64e3
 • 5.64e3
81.12
 • 81.12
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.80e3
 • 5.80e3
80.60
 • 80.60
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.09e3
 • 6.09e3
 • 6.53e3
79.60
 • 79.60
 • 78.14
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.39e3
 • 7.39e3
75.26
 • 75.26
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
8.00e3
 • 8.00e3
 • 8.27e3
73.20
 • 73.20
 • 72.31
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.15e3
 • 8.15e3
72.72
 • 72.72
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.22e3
 • 8.22e3
72.47
 • 72.47
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.87e3
 • 8.87e3
70.30
 • 70.30
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
1.04e4
 • 1.04e4
65.32
 • 65.32
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
1.15e4
 • 1.15e4
61.64
 • 61.64
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.34e4
 • 1.34e4
55.16
 • 55.16
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi19 species19 genesCompare expression
Bilateria24 species25 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000044488.

Paralogs (same species)

Taxon nameGene(s)Expression comparisonSee details
Eukaryota439 genesCompare expression

Paralogy information comes from OMA : ENSDARG00000044488.

Cross-references

EnsemblENSDARG00000044488 (pak1ip1)
ZFINZDB-GENE-030131-8414 (pak1ip1)
EMBLAY391445, BC049528, BC066416
Uniprot/SWISSPROTPK1IP_DANRE, Q6TNS2

Do not show this banner again