D. rerio Gene: cct5 - ENSDARG00000045399 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000045399
Namecct5
Descriptionchaperonin containing TCP1, subunit 5 (epsilon) [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-030131-977]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)cct5, tcp-1 epsilon, wu:fb54h08
Orthologs(s)25 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
157
 • 157
99.48
 • 99.48
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
193
 • 193
 • 194
 • 757
 • 2.10e3
99.36
 • 99.36
 • 99.35
 • 97.47
 • 92.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
199
 • 199
99.34
 • 99.34
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
239
 • 239
99.20
 • 99.20
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
303
 • 303
 • 342
 • 346
 • 351
 • 353
 • 375
 • 386
 • 410
 • 496
 • 619
98.99
 • 98.99
 • 98.86
 • 98.84
 • 98.83
 • 98.82
 • 98.75
 • 98.71
 • 98.63
 • 98.34
 • 97.93
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000104life cycle
395
 • 395
 • 2.44e3
 • 1.19e4
 • 1.22e4
 • 1.45e4
98.68
 • 98.68
 • 91.84
 • 59.99
 • 59.08
 • 51.33
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
399
 • 399
98.67
 • 98.67
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • UBERON:0000104life cycle
403
 • 403
 • 526
 • 553
 • 584
 • 639
 • 645
 • 652
 • 796
 • 825
 • 906
 • 1.01e3
 • 1.01e3
 • 1.83e3
 • 4.72e3
 • 7.79e3
 • 8.96e3
 • 1.15e4
 • 1.19e4
 • 1.23e4
98.65
 • 98.65
 • 98.24
 • 98.15
 • 98.05
 • 97.86
 • 97.84
 • 97.82
 • 97.34
 • 97.24
 • 96.97
 • 96.64
 • 96.61
 • 93.87
 • 84.21
 • 73.93
 • 69.99
 • 61.60
 • 60.00
 • 58.76
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
457
 • 457
 • 696
 • 989
 • 1.26e3
 • 1.46e3
 • 1.60e3
98.47
 • 98.47
 • 97.67
 • 96.69
 • 95.77
 • 95.12
 • 94.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
491
 • 491
 • 2.24e3
 • 9.77e3
98.36
 • 98.36
 • 92.52
 • 67.29
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
528
 • 528
98.23
 • 98.23
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
541
 • 541
 • 1.44e4
98.19
 • 98.19
 • 51.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
544
 • 544
98.18
 • 98.18
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
586
 • 586
 • 622
 • 626
98.04
 • 98.04
 • 97.92
 • 97.91
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
606
 • 606
97.97
 • 97.97
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
623
 • 623
97.92
 • 97.92
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
634
 • 634
97.88
 • 97.88
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
639
 • 639
 • 930
97.86
 • 97.86
 • 96.89
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
651
 • 651
 • 1.36e4
97.82
 • 97.82
 • 54.31
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
699
 • 699
97.66
 • 97.66
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
719
 • 719
97.60
 • 97.60
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
767
 • 767
 • 1.13e3
97.43
 • 97.43
 • 96.22
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
856
 • 856
97.14
 • 97.14
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
857
 • 857
97.13
 • 97.13
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.02e3
 • 1.02e3
96.59
 • 96.59
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.04e3
 • 1.04e3
96.51
 • 96.51
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.10e3
 • 1.10e3
96.31
 • 96.31
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
1.73e3
 • 1.73e3
 • 1.73e3
 • 2.58e3
 • 2.71e3
 • 3.73e3
94.23
 • 94.23
 • 94.21
 • 91.36
 • 90.93
 • 87.51
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
3.76e3
 • 3.76e3
87.41
 • 87.41
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.86e3
 • 3.86e3
87.09
 • 87.09
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • UBERON:0000104life cycle
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
 • 1.43e4
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
 • 52.24
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
6.86e3
 • 6.86e3
77.04
 • 77.04
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.44e3
 • 7.44e3
75.08
 • 75.08
AEIR
 • AEIR
UBERON:2000098proliferative region
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
8.53e3
 • 8.53e3
 • 8.53e3
 • 1.16e4
 • 1.19e4
 • 1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
71.43
 • 71.43
 • 71.43
 • 61.10
 • 59.99
 • 55.55
 • 55.55
 • 54.99
 • 54.99
 • 50.00
 • 49.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:2000088YSL
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.23e4
 • 1.31e4
 • 1.32e4
63.32
 • 63.32
 • 58.80
 • 56.23
 • 55.86
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000151pectoral fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.24e4
 • 1.28e4
59.36
 • 59.36
 • 58.33
 • 57.14
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001003skin epidermis
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.49e4
57.14
 • 57.14
 • 49.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001997olfactory epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.29e4
 • 1.29e4
56.94
 • 56.94
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.46e4
56.48
 • 56.48
 • 51.26
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.47e4
 • 1.47e4
50.65
 • 50.65
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002540lateral line system
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
1.49e4
 • 1.49e4
49.99
 • 49.99
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005886post-hyoid pharyngeal arch skeleton
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
1.49e4
 • 1.49e4
49.99
 • 49.99
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi19 species19 genesCompare expression
Bilateria25 species25 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000045399.

Cross-references

Do not show this banner again