D. rerio Gene: ociad1 - ENSDARG00000052334 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000052334
Nameociad1
DescriptionOCIA domain containing 1 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-040426-1100]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)q7zw99, zgc:56639, zgc:76992
Orthologs(s)24 orthologs
Paralog(s)1 paralogs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
313
 • 313
 • 533
 • 840
 • 1.69e3
 • 2.62e3
98.96
 • 98.96
 • 98.22
 • 97.19
 • 94.35
 • 91.23
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
414
 • 414
98.62
 • 98.62
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000066fully formed stage
447
 • 447
 • 3.10e3
 • 3.56e3
 • 3.73e3
 • 4.48e3
 • 4.59e3
 • 4.77e3
 • 4.79e3
 • 4.81e3
 • 4.86e3
 • 5.20e3
 • 5.80e3
 • 6.13e3
 • 6.29e3
 • 8.60e3
 • 1.04e4
 • 1.37e4
98.51
 • 98.51
 • 89.61
 • 88.10
 • 87.51
 • 85.00
 • 84.64
 • 84.03
 • 83.98
 • 83.88
 • 83.73
 • 82.58
 • 80.59
 • 79.47
 • 78.92
 • 71.20
 • 65.18
 • 54.18
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
502
 • 502
98.32
 • 98.32
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
623
 • 623
 • 1.12e4
97.92
 • 97.92
 • 62.42
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
634
 • 634
97.88
 • 97.88
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
984
 • 984
96.71
 • 96.71
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.17e3
 • 1.17e3
96.09
 • 96.09
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.19e3
 • 1.19e3
96.03
 • 96.03
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.30e3
 • 1.30e3
95.64
 • 95.64
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.79e3
 • 1.79e3
94.02
 • 94.02
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.88e3
 • 1.88e3
93.70
 • 93.70
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
1.92e3
 • 1.92e3
 • 3.93e3
 • 4.14e3
 • 4.26e3
 • 4.67e3
 • 4.97e3
93.56
 • 93.56
 • 86.86
 • 86.13
 • 85.73
 • 84.37
 • 83.37
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
2.09e3
 • 2.09e3
 • 3.07e3
93.00
 • 93.00
 • 89.72
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.20e3
 • 2.20e3
92.65
 • 92.65
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.48e3
 • 2.48e3
91.70
 • 91.70
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.59e3
 • 2.59e3
91.34
 • 91.34
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
2.70e3
 • 2.70e3
 • 2.90e3
 • 3.74e3
 • 3.92e3
 • 4.44e3
 • 4.82e3
 • 7.61e3
 • 8.67e3
 • 8.71e3
 • 1.08e4
90.95
 • 90.95
 • 90.28
 • 87.49
 • 86.87
 • 85.15
 • 83.85
 • 74.52
 • 70.96
 • 70.83
 • 63.71
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.72e3
 • 2.72e3
90.90
 • 90.90
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.75e3
 • 2.75e3
90.79
 • 90.79
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.04e3
 • 3.04e3
89.82
 • 89.82
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.31e3
 • 3.31e3
 • 4.45e3
88.92
 • 88.92
 • 85.10
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
3.64e3
 • 3.64e3
 • 4.83e3
 • 5.83e3
 • 6.36e3
87.81
 • 87.81
 • 83.82
 • 80.48
 • 78.71
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
3.87e3
 • 3.87e3
 • 4.17e3
 • 4.22e3
87.05
 • 87.05
 • 86.02
 • 85.86
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.00e3
 • 4.00e3
86.60
 • 86.60
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.34e3
 • 4.34e3
85.48
 • 85.48
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
4.68e3
 • 4.68e3
 • 5.08e3
 • 1.45e4
84.32
 • 84.32
 • 83.01
 • 51.33
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.33e3
 • 5.33e3
 • 6.48e3
82.15
 • 82.15
 • 78.29
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
5.44e3
 • 5.44e3
 • 1.38e4
81.78
 • 81.78
 • 53.77
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • UBERON:0000104life cycle
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
 • 1.43e4
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
 • 52.24
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
7.06e3
 • 7.06e3
76.37
 • 76.37
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
7.21e3
 • 7.21e3
75.85
 • 75.85
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
8.47e3
 • 8.47e3
71.63
 • 71.63
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
9.79e3
 • 9.79e3
67.21
 • 67.21
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.32e4
 • 1.32e4
55.82
 • 55.82
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi18 species18 genesCompare expression
Bilateria24 species24 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000052334.

Paralogs (same species)

Taxon nameGene(s)Expression comparisonSee details
Otophysi1 geneCompare expression

Paralogy information comes from OMA : ENSDARG00000052334.

Cross-references

EnsemblENSDARG00000052334 (ociad1)
ZFINZDB-GENE-040426-1100 (ociad1)
EMBLBC049514, BC066633, BX323889
Uniprot/SWISSPROTOCAD1_DANRE, Q6NYD7

Do not show this banner again