D. rerio Gene: txndc9 - ENSDARG00000069853 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000069853
Nametxndc9
Descriptionthioredoxin domain containing 9 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-030131-8569]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)fb15e07, q6nwg6, wu:fb15e07, zgc:55522
Orthologs(s)27 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000033head
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
779
 • 779
 • 1.01e3
97.39
 • 97.39
 • 96.61
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
949
 • 949
96.82
 • 96.82
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
984
 • 984
 • 1.41e3
 • 3.12e3
 • 3.66e3
96.71
 • 96.71
 • 95.28
 • 89.57
 • 87.75
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.00e3
 • 1.00e3
 • 1.10e3
 • 1.23e3
 • 1.43e3
 • 1.58e3
 • 1.92e3
 • 2.14e3
 • 3.94e3
 • 4.99e3
 • 5.86e3
96.65
 • 96.65
 • 96.33
 • 95.89
 • 95.22
 • 94.71
 • 93.58
 • 92.82
 • 86.81
 • 83.28
 • 80.37
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.03e3
 • 1.03e3
96.55
 • 96.55
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.04e3
 • 1.04e3
96.51
 • 96.51
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.06e3
 • 1.06e3
96.44
 • 96.44
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.26e3
 • 1.26e3
95.77
 • 95.77
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000104life cycle
1.31e3
 • 1.31e3
 • 1.53e3
 • 1.49e4
95.60
 • 95.60
 • 94.87
 • 49.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.34e3
 • 1.34e3
 • 1.64e3
 • 1.21e4
95.52
 • 95.52
 • 94.50
 • 59.59
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.43e3
 • 1.43e3
95.22
 • 95.22
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.45e3
 • 1.45e3
95.14
 • 95.14
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.48e3
 • 1.48e3
95.04
 • 95.04
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.58e3
 • 1.58e3
94.71
 • 94.71
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.60e3
 • 1.60e3
94.63
 • 94.63
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.64e3
 • 1.64e3
94.51
 • 94.51
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.65e3
 • 1.65e3
94.49
 • 94.49
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.79e3
 • 1.79e3
94.01
 • 94.01
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
1.90e3
 • 1.90e3
 • 1.92e3
 • 2.87e3
93.65
 • 93.65
 • 93.56
 • 90.41
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.91e3
 • 1.91e3
93.62
 • 93.62
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.01e3
 • 2.01e3
93.28
 • 93.28
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
2.22e3
 • 2.22e3
92.56
 • 92.56
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.30e3
 • 2.30e3
 • 2.31e3
 • 2.50e3
 • 2.54e3
 • 2.69e3
 • 2.89e3
 • 3.05e3
 • 3.32e3
 • 3.91e3
 • 5.64e3
 • 5.77e3
 • 6.22e3
 • 6.42e3
 • 8.60e3
 • 1.39e4
 • 1.45e4
92.31
 • 92.31
 • 92.28
 • 91.64
 • 91.51
 • 91.01
 • 90.31
 • 89.79
 • 88.90
 • 86.91
 • 81.10
 • 80.68
 • 79.18
 • 78.50
 • 71.20
 • 53.44
 • 51.56
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003077paraxial mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
2.32e3
 • 2.32e3
92.23
 • 92.23
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.48e3
 • 2.48e3
91.71
 • 91.71
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.75e3
 • 2.75e3
90.80
 • 90.80
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.84e3
 • 2.84e3
90.50
 • 90.50
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
3.05e3
 • 3.05e3
 • 4.02e3
 • 6.64e3
 • 7.54e3
 • 7.72e3
 • 9.07e3
89.80
 • 89.80
 • 86.54
 • 77.76
 • 74.76
 • 74.15
 • 69.62
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
3.07e3
 • 3.07e3
 • 4.07e3
 • 5.07e3
 • 5.46e3
 • 8.04e3
89.72
 • 89.72
 • 86.38
 • 83.03
 • 81.73
 • 73.09
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
3.19e3
 • 3.19e3
89.32
 • 89.32
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.30e3
 • 3.30e3
 • 5.88e3
88.96
 • 88.96
 • 80.32
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
3.61e3
 • 3.61e3
87.91
 • 87.91
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
3.65e3
 • 3.65e3
87.77
 • 87.77
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • UBERON:0000104life cycle
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
 • 1.49e4
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
 • 49.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
8.67e3
 • 8.67e3
70.97
 • 70.97
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001997olfactory epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.26e4
 • 1.26e4
57.73
 • 57.73
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.50e4
55.82
 • 55.82
 • 49.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Euteleostomi19 species20 genesCompare expression
Bilateria26 species27 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSDARG00000069853.

Cross-references

Do not show this banner again