D. rerio Gene: lrrc59 - ENSDARG00000071426 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000071426
Namelrrc59
Descriptionleucine rich repeat containing 59 [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-040426-2547]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)zgc:85752
Orthologs(s)19 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
506
 • 506
 • 1.47e4
98.31
 • 98.31
 • 50.63
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
572
 • 572
 • 787
 • 1.06e3
 • 1.62e3
 • 2.81e3
98.09
 • 98.09
 • 97.37
 • 96.45
 • 94.59
 • 90.60
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002415tail
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.07e3
 • 1.07e3
96.43
 • 96.43
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.57e3
 • 1.57e3
94.73
 • 94.73
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
1.91e3
 • 1.91e3
 • 1.92e3
 • 2.72e3
 • 2.84e3
 • 3.73e3
 • 4.08e3
93.60
 • 93.60
 • 93.58
 • 90.90
 • 90.51
 • 87.52
 • 86.36
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.08e3
 • 2.08e3
93.02
 • 93.02
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.53e3
 • 2.53e3
91.53
 • 91.53
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000049segmentation
2.59e3
 • 2.59e3
 • 2.73e3
 • 2.85e3
 • 2.95e3
 • 3.70e3
 • 3.82e3
 • 4.51e3
 • 4.65e3
 • 4.88e3
 • 5.70e3
 • 5.74e3
 • 6.01e3
 • 6.84e3
 • 8.69e3
 • 1.38e4
 • 1.49e4
 • 1.49e4
91.33
 • 91.33
 • 90.86
 • 90.46
 • 90.14
 • 87.61
 • 87.22
 • 84.89
 • 84.45
 • 83.67
 • 80.92
 • 80.77
 • 79.88
 • 77.10
 • 70.90
 • 53.84
 • 50.25
 • 49.95
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
2.85e3
 • 2.85e3
90.47
 • 90.47
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.05e3
 • 3.05e3
89.80
 • 89.80
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
3.06e3
 • 3.06e3
89.75
 • 89.75
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
3.09e3
 • 3.09e3
89.65
 • 89.65
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
3.26e3
 • 3.26e3
89.08
 • 89.08
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.29e3
 • 3.29e3
89.00
 • 89.00
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
3.29e3
 • 3.29e3
 • 3.38e3
 • 3.63e3
 • 3.67e3
 • 4.15e3
 • 4.62e3
 • 5.85e3
 • 5.89e3
 • 6.57e3
 • 7.13e3
88.99
 • 88.99
 • 88.67
 • 87.85
 • 87.73
 • 86.09
 • 84.53
 • 80.41
 • 80.29
 • 78.01
 • 76.13
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
3.35e3
 • 3.35e3
88.79
 • 88.79
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
3.72e3
 • 3.72e3
87.54
 • 87.54
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.13e3
 • 4.13e3
86.18
 • 86.18
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.41e3
 • 4.41e3
85.23
 • 85.23
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.62e3
 • 4.62e3
 • 8.07e3
84.53
 • 84.53
 • 72.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
4.99e3
 • 4.99e3
 • 6.90e3
 • 7.83e3
 • 1.22e4
83.30
 • 83.30
 • 76.89
 • 73.80
 • 59.17
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.17e3
 • 5.17e3
82.68
 • 82.68
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.31e3
 • 5.31e3
82.22
 • 82.22
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002199integument
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.44e3
 • 5.44e3
81.78
 • 81.78
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
5.93e3
 • 5.93e3
 • 8.86e3
 • 1.49e4
80.15
 • 80.15
 • 70.32
 • 49.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.08e3
 • 6.08e3
79.64
 • 79.64
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.27e3
 • 6.27e3
 • 9.85e3
79.02
 • 79.02
 • 67.02
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
6.39e3
 • 6.39e3
 • 6.95e3
 • 7.81e3
78.60
 • 78.60
 • 76.72
 • 73.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
6.43e3
 • 6.43e3
 • 1.35e4
78.45
 • 78.45
 • 54.73
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.93e3
 • 6.93e3
 • 7.66e3
76.80
 • 76.80
 • 74.35
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.15e3
 • 7.15e3
76.06
 • 76.06
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.18e3
 • 7.18e3
75.98
 • 75.98
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • UBERON:0000104life cycle
7.97e3
 • 7.97e3
 • 8.71e3
 • 8.96e3
 • 9.96e3
 • 1.08e4
 • 1.49e4
73.32
 • 73.32
 • 70.82
 • 69.99
 • 66.65
 • 63.87
 • 49.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.72e3
 • 8.72e3
70.80
 • 70.80
AEIR
 • AEIR
UBERON:2000058polster
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
9.96e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
 • 1.05e4
66.65
 • 66.65
 • 66.65
 • 64.98
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002328notochord
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.32e4
64.98
 • 64.98
 • 63.61
 • 63.61
 • 55.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
ZFA:0000092axis (Danio)
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.23e4
61.09
 • 61.09
 • 61.09
 • 61.09
 • 58.80
 • 58.80
 • 58.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003051ear vesicle
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.20e4
60.50
 • 60.50
 • 59.98
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005886post-hyoid pharyngeal arch skeleton
 • ZFS:0000032Pharyngula:High-pec
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.23e4
58.80
 • 58.80
 • 58.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.50e4
55.82
 • 55.82
 • 49.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002538hatching gland
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
1.39e4
 • 1.39e4
53.31
 • 53.31
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Cross-references

EnsemblENSDARG00000071426 (lrrc59)
ZFINZDB-GENE-040426-2547 (lrrc59)
EMBLCR450698
Uniprot/SPTREMBLF1R8Q3, F1R8Q3_DANRE

Do not show this banner again