D. rerio Gene: znf207b - ENSDARG00000101277 - Danio rerio (zebrafish)

General information

Ensembl IDENSDARG00000101277
Nameznf207b
Descriptionzinc finger protein 207, b [Source:ZFIN;Acc:ZDB-GENE-030131-7377]
OrganismDanio rerio (zebrafish)
Synonym(s)wu:fb50g07, wu:fc17a09, wu:fc17a10, wu:fj12e11, zfp207, zgc:56601, znf207
Orthologs(s)20 orthologs
Paralog(s)439 paralogs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000970eye
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
1.23e3
 • 1.23e3
95.88
 • 95.88
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
1.36e3
 • 1.36e3
 • 1.67e3
 • 1.67e3
 • 2.22e3
 • 2.28e3
 • 2.29e3
 • 2.55e3
 • 2.61e3
 • 2.64e3
 • 3.44e3
95.44
 • 95.44
 • 94.42
 • 94.42
 • 92.55
 • 92.37
 • 92.33
 • 91.45
 • 91.26
 • 91.15
 • 88.49
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003059presomitic mesoderm
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
1.46e3
 • 1.46e3
95.10
 • 95.10
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.57e3
 • 1.57e3
 • 1.65e3
 • 2.82e3
 • 3.28e3
94.74
 • 94.74
 • 94.49
 • 90.57
 • 89.03
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004734gastrula
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • UBERON:0000109gastrula stage
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
1.71e3
 • 1.71e3
 • 2.89e3
 • 3.98e3
 • 4.38e3
 • 4.73e3
 • 4.74e3
94.28
 • 94.28
 • 90.32
 • 86.67
 • 85.33
 • 84.17
 • 84.14
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000030Pharyngula:Prim-15
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000029Pharyngula:Prim-5
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000040Larval:Days 14-20
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • ZFS:0000042Juvenile:Days 30-44
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • UBERON:0000106zygote stage
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.73e3
 • 1.73e3
 • 2.09e3
 • 2.33e3
 • 2.37e3
 • 2.38e3
 • 2.66e3
 • 2.82e3
 • 3.27e3
 • 3.29e3
 • 3.34e3
 • 3.94e3
 • 4.14e3
 • 4.88e3
 • 4.98e3
 • 6.54e3
 • 6.64e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.79e3
 • 6.97e3
 • 7.03e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.91e3
 • 7.96e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 1.37e4
 • 1.38e4
 • 1.46e4
94.23
 • 94.23
 • 93.00
 • 92.20
 • 92.07
 • 92.02
 • 91.10
 • 90.55
 • 89.07
 • 88.99
 • 88.83
 • 86.81
 • 86.14
 • 83.66
 • 83.33
 • 78.12
 • 77.77
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 77.27
 • 76.66
 • 76.46
 • 74.99
 • 74.99
 • 73.52
 • 73.34
 • 69.99
 • 69.99
 • 54.25
 • 53.85
 • 51.12
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • ZFS:0000031Pharyngula:Prim-25
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.14e3
 • 2.14e3
 • 2.33e3
92.85
 • 92.85
 • 92.20
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • ZFS:0000036Larval:Day 4
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.15e3
 • 2.15e3
 • 4.07e3
92.79
 • 92.79
 • 86.38
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009620tail bud paraxial mesoderm
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
2.27e3
 • 2.27e3
92.39
 • 92.39
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.31e3
 • 2.31e3
92.28
 • 92.28
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.49e3
 • 2.49e3
91.68
 • 91.68
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002329somite
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
2.59e3
 • 2.59e3
91.32
 • 91.32
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.62e3
 • 2.62e3
 • 1.47e4
91.22
 • 91.22
 • 50.88
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.75e3
 • 2.75e3
90.78
 • 90.78
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.75e3
 • 2.75e3
 • 3.60e3
90.78
 • 90.78
 • 87.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000206pharyngeal gill
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.78e3
 • 2.78e3
90.70
 • 90.70
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • ZFS:0000037Larval:Day 5
 • UBERON:0000069larval stage
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
3.16e3
 • 3.16e3
 • 3.71e3
 • 4.21e3
89.44
 • 89.44
 • 87.59
 • 85.91
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.28e3
 • 3.28e3
89.02
 • 89.02
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003982mature ovarian follicle
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.66e3
 • 3.66e3
87.75
 • 87.75
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001630muscle organ
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.86e3
 • 3.86e3
87.09
 • 87.09
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.07e3
 • 4.07e3
86.38
 • 86.38
AEIR
 • AEIR
UBERON:4000164caudal fin
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
4.17e3
 • 4.17e3
 • 4.34e3
86.04
 • 86.04
 • 85.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.29e3
 • 4.29e3
85.64
 • 85.64
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.37e3
 • 4.37e3
85.37
 • 85.37
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002481bone tissue
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.55e3
 • 4.55e3
84.78
 • 84.78
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000307blastula
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
4.88e3
 • 4.88e3
 • 6.96e3
 • 7.60e3
 • 9.58e3
 • 9.71e3
83.66
 • 83.66
 • 76.69
 • 74.57
 • 67.92
 • 67.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007132head kidney
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.21e3
 • 5.21e3
82.56
 • 82.56
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.53e3
 • 5.53e3
81.48
 • 81.48
AEIR
 • AEIR
UBERON:0019248early embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
5.86e3
 • 5.86e3
80.36
 • 80.36
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000465material anatomical entity
 • UBERON:00072322 cell stage
 • UBERON:00072334 cell stage
 • UBERON:00072368 cell stage
 • ZFS:0000016Blastula:30%-epiboly
 • ZFS:0000018Gastrula:Germ-ring
 • UBERON:0000106zygote stage
 • UBERON:0004707pharyngula stage
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
 • ZFS:0000006Cleavage:32-cell
 • ZFS:0000007Cleavage:64-cell
 • ZFS:0000008Blastula:128-cell
 • ZFS:0000009Blastula:256-cell
 • ZFS:0000010Blastula:512-cell
 • ZFS:0000011Blastula:1k-cell
 • ZFS:0000012Blastula:High
 • ZFS:0000013Blastula:Oblong
 • ZFS:0000015Blastula:Dome
 • ZFS:0000027Segmentation:20-25 somites
 • ZFS:0000034Hatching:Pec-fin
 • ZFS:0000022Gastrula:Bud
 • ZFS:0000028Segmentation:26+ somites
 • ZFS:0000017Gastrula:50%-epiboly
 • ZFS:0000023Segmentation:1-4 somites
 • ZFS:0000033Hatching:Long-pec
 • ZFS:0000019Gastrula:Shield
 • ZFS:0000020Gastrula:75%-epiboly
 • ZFS:0000021Gastrula:90%-epiboly
 • ZFS:0000025Segmentation:10-13 somites
 • ZFS:0000024Segmentation:5-9 somites
 • ZFS:0000014Blastula:Sphere
 • ZFS:0000026Segmentation:14-19 somites
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.64e3
 • 6.89e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.47e3
 • 7.97e3
 • 8.53e3
 • 8.54e3
 • 8.71e3
 • 8.79e3
 • 8.79e3
 • 8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 78.57
 • 77.77
 • 76.92
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 75.00
 • 73.32
 • 71.43
 • 71.41
 • 70.82
 • 70.57
 • 70.57
 • 69.99
 • 69.98
 • 69.43
 • 69.43
 • 69.43
 • 67.48
 • 66.66
 • 66.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006860swim bladder
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.12e3
 • 8.12e3
72.81
 • 72.81
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • ZFS:0000005Cleavage:16-cell
9.48e3
 • 9.48e3
68.27
 • 68.27
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000019camera-type eye
 • ZFS:0000035Larval:Protruding-mouth
 • UBERON:0000066fully formed stage
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.50e4
56.48
 • 56.48
 • 49.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: ZFIN
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Orthologs

Paralogs (same species)

Taxon nameGene(s)Expression comparisonSee details
Clupeocephala1 geneCompare expression
Eukaryota439 genesCompare expression

Paralogy information comes from OMA : ENSDARG00000101277.

Cross-references

Do not show this banner again