H. sapiens Gene: APOL1 - ENSG00000100342 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000100342
NameAPOL1
Descriptionapolipoprotein L1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:618]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)a5plq4, apo-l, apol, apol-i, b4du12, e9pf24, fsgs4, o60804, q5r3p7, q5r3p8, q96ab8, q96pm4, q9bq03

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0002031epithelium of bronchus
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
992
 • 992
 • 4.22e3
 • 4.40e3
 • 5.83e3
 • 8.14e3
 • 9.60e3
98.19992
 • 98.19992
 • 92.34367
 • 92.01082
 • 89.41217
 • 85.21874
 • 82.56053
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
1.15e3
 • 1.15e3
 • 1.89e3
 • 1.95e3
 • 2.22e3
 • 2.72e3
 • 2.92e3
 • 3.24e3
 • 3.48e3
 • 3.64e3
 • 3.82e3
 • 4.49e3
 • 7.47e3
 • 1.75e4
 • 1.80e4
97.91441
 • 97.91441
 • 96.57630
 • 96.45541
 • 95.97414
 • 95.06856
 • 94.69859
 • 94.12346
 • 93.68214
 • 93.39993
 • 93.06583
 • 91.84959
 • 86.43119
 • 68.13298
 • 67.32107
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.27e3
 • 1.27e3
 • 1.93e3
 • 3.23e3
 • 3.30e3
 • 6.71e3
97.69117
 • 97.69117
 • 96.49849
 • 94.13516
 • 94.00857
 • 87.82373
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.44e3
 • 1.44e3
 • 2.75e4
97.37752
 • 97.37752
 • 49.99001
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.55e3
 • 1.55e3
 • 1.56e3
 • 1.75e3
 • 1.84e3
 • 3.13e3
97.19144
 • 97.19144
 • 97.17613
 • 96.82098
 • 96.66271
 • 94.31919
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
1.56e3
 • 1.56e3
 • 4.87e3
 • 5.78e3
 • 6.28e3
 • 9.14e3
 • 9.93e3
 • 1.01e4
 • 1.13e4
 • 1.24e4
 • 1.49e4
 • 2.32e4
97.16412
 • 97.16412
 • 91.15312
 • 89.51340
 • 88.59649
 • 83.39871
 • 81.97486
 • 81.74943
 • 79.54851
 • 77.51762
 • 72.94868
 • 57.93135
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
1.61e3
 • 1.61e3
 • 3.17e3
 • 3.55e3
 • 5.30e3
 • 5.63e3
 • 5.89e3
 • 5.92e3
 • 7.56e3
 • 8.85e3
 • 9.99e3
 • 1.51e4
 • 2.32e4
97.07775
 • 97.07775
 • 94.25375
 • 93.55908
 • 90.37934
 • 89.78588
 • 89.31181
 • 89.25488
 • 86.27137
 • 83.93556
 • 81.85705
 • 72.64110
 • 57.93476
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
1.66e3
 • 1.66e3
 • 7.80e3
 • 8.37e3
 • 9.11e3
 • 1.04e4
96.98912
 • 96.98912
 • 85.83738
 • 84.79926
 • 83.46148
 • 81.07488
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.89e3
 • 1.89e3
 • 3.69e3
 • 4.00e3
 • 4.01e3
 • 4.13e3
 • 4.27e3
 • 6.42e3
96.57415
 • 96.57415
 • 93.30282
 • 92.74104
 • 92.71821
 • 92.49559
 • 92.25297
 • 88.34853
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
2.03e3
 • 2.03e3
 • 3.88e3
 • 4.26e3
 • 4.67e3
 • 7.90e3
 • 8.38e3
 • 1.05e4
 • 1.13e4
 • 1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.22e4
96.32247
 • 96.32247
 • 92.94648
 • 92.26072
 • 91.51422
 • 85.65473
 • 84.79082
 • 80.86443
 • 79.44668
 • 78.46264
 • 78.43066
 • 77.81435
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.12e3
 • 2.12e3
 • 3.71e3
 • 3.93e3
 • 4.31e3
 • 4.37e3
 • 4.42e3
 • 4.84e3
 • 4.95e3
 • 5.73e3
 • 8.63e3
96.14945
 • 96.14945
 • 93.27224
 • 92.87254
 • 92.17108
 • 92.05999
 • 91.98008
 • 91.20753
 • 91.02079
 • 89.59644
 • 84.32696
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.22e3
 • 2.22e3
 • 4.04e3
 • 4.36e3
 • 6.56e3
95.97472
 • 95.97472
 • 92.65630
 • 92.08946
 • 88.08374
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.27e3
 • 2.27e3
 • 5.15e3
95.87856
 • 95.87856
 • 90.64576
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.35e3
 • 2.35e3
 • 2.51e3
 • 2.67e3
 • 3.30e3
 • 3.35e3
95.72671
 • 95.72671
 • 95.45026
 • 95.14930
 • 94.00752
 • 93.91806
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.50e3
 • 2.50e3
 • 4.12e3
95.45422
 • 95.45422
 • 92.51208
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.69e3
 • 2.69e3
 • 3.36e3
 • 3.69e3
 • 3.78e3
 • 5.23e3
 • 6.47e3
 • 6.62e3
 • 7.40e3
95.11398
 • 95.11398
 • 93.89120
 • 93.29578
 • 93.14393
 • 90.50910
 • 88.24986
 • 87.97684
 • 86.55619
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.85e3
 • 2.85e3
 • 3.10e3
 • 3.20e3
 • 3.45e3
 • 3.64e3
 • 3.71e3
94.82650
 • 94.82650
 • 94.37895
 • 94.18672
 • 93.73332
 • 93.38949
 • 93.25558
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004736metanephric glomerulus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.86e3
 • 2.86e3
 • 4.52e3
 • 6.23e3
 • 1.12e4
94.80518
 • 94.80518
 • 91.80017
 • 88.68488
 • 79.69102
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.94e3
 • 2.94e3
 • 5.05e3
 • 5.23e3
 • 5.32e3
 • 5.87e3
94.66238
 • 94.66238
 • 90.83816
 • 90.50425
 • 90.33940
 • 89.34407
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.03e3
 • 3.03e3
 • 4.78e3
94.50044
 • 94.50044
 • 91.31396
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003889fallopian tube
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
3.03e3
 • 3.03e3
 • 5.11e3
94.49591
 • 94.49591
 • 90.71242
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.10e3
 • 3.10e3
 • 3.70e3
 • 5.06e3
 • 5.10e3
94.37808
 • 94.37808
 • 93.28808
 • 90.80676
 • 90.73283
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.14e3
 • 3.14e3
 • 3.77e3
 • 4.85e3
 • 4.95e3
 • 5.11e3
 • 5.30e3
94.30279
 • 94.30279
 • 93.15192
 • 91.18775
 • 91.01720
 • 90.72398
 • 90.38486
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002407pericardium
 • UBERON:0000104life cycle
3.14e3
 • 3.14e3
94.29425
 • 94.29425
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.15e3
 • 3.15e3
 • 7.71e3
 • 9.22e3
 • 1.21e4
94.28375
 • 94.28375
 • 85.99900
 • 83.24852
 • 78.03712
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.15e3
 • 3.15e3
94.27554
 • 94.27554
AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.19e3
 • 3.19e3
 • 4.30e3
 • 6.85e3
 • 8.16e3
 • 8.90e3
94.21743
 • 94.21743
 • 92.18699
 • 87.56674
 • 85.18170
 • 83.83095
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.22e3
 • 3.22e3
 • 4.49e3
 • 4.54e3
 • 7.89e3
 • 9.02e3
 • 2.31e4
 • 2.35e4
 • 2.37e4
 • 2.37e4
94.14516
 • 94.14516
 • 91.85560
 • 91.75141
 • 85.66705
 • 83.62713
 • 58.13824
 • 57.36441
 • 57.00392
 • 56.95082
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013473lower esophagus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.24e3
 • 3.24e3
 • 3.74e3
94.12480
 • 94.12480
 • 93.21311
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
3.31e3
 • 3.31e3
 • 1.32e4
 • 1.41e4
93.99522
 • 93.99522
 • 76.01903
 • 74.35073
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
3.41e3
 • 3.41e3
 • 3.46e3
 • 3.88e3
 • 4.74e3
 • 7.12e3
 • 7.17e3
 • 8.08e3
 • 1.48e4
93.81307
 • 93.81307
 • 93.72458
 • 92.95787
 • 91.38627
 • 87.07241
 • 86.98736
 • 85.32084
 • 73.07715
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
3.46e3
 • 3.46e3
 • 1.07e4
 • 1.11e4
 • 1.15e4
 • 1.16e4
 • 1.20e4
93.72446
 • 93.72446
 • 80.56974
 • 79.81381
 • 79.09834
 • 78.94599
 • 78.15419
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001897dorsal plus ventral thalamus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
3.50e3
 • 3.50e3
 • 8.96e3
 • 9.14e3
 • 1.03e4
 • 1.04e4
93.64851
 • 93.64851
 • 83.73579
 • 83.40856
 • 81.33749
 • 81.12907
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.60e3
 • 3.60e3
 • 4.37e3
 • 1.07e4
93.47111
 • 93.47111
 • 92.06898
 • 80.65786
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.61e3
 • 3.61e3
 • 4.73e3
 • 6.22e3
 • 7.57e3
93.44739
 • 93.44739
 • 91.41822
 • 88.69772
 • 86.25115
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.62e3
 • 3.62e3
 • 5.49e3
 • 5.58e3
 • 6.38e3
 • 6.71e3
 • 8.35e3
 • 8.44e3
 • 1.22e4
93.42608
 • 93.42608
 • 90.03436
 • 89.87407
 • 88.40643
 • 87.81757
 • 84.83746
 • 84.66745
 • 77.86960
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.75e3
 • 3.75e3
 • 5.06e3
 • 5.26e3
 • 5.59e3
 • 5.90e3
 • 6.44e3
93.20039
 • 93.20039
 • 90.81653
 • 90.44555
 • 89.84303
 • 89.28728
 • 88.31154
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.85e3
 • 3.85e3
93.01151
 • 93.01151
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.89e3
 • 3.89e3
 • 4.63e3
 • 5.13e3
 • 6.27e3
92.94119
 • 92.94119
 • 91.59809
 • 90.69122
 • 88.61554
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.91e3
 • 3.91e3
 • 4.51e3
 • 6.21e3
 • 7.60e3
 • 9.13e3
 • 9.50e3
 • 9.96e3
 • 9.96e3
 • 1.46e4
 • 1.85e4
92.90200
 • 92.90200
 • 91.80248
 • 88.73085
 • 86.19465
 • 83.41286
 • 82.74127
 • 81.91749
 • 81.91392
 • 73.55703
 • 66.42330
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.91e3
 • 3.91e3
 • 4.67e3
92.89476
 • 92.89476
 • 91.52761
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.95e3
 • 3.95e3
 • 4.17e3
 • 4.25e3
 • 4.85e3
 • 5.09e3
92.82084
 • 92.82084
 • 92.42007
 • 92.28334
 • 91.19227
 • 90.75133
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.99e3
 • 3.99e3
 • 5.09e3
92.76038
 • 92.76038
 • 90.75686
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.99e3
 • 3.99e3
 • 5.03e3
 • 5.98e3
 • 9.38e3
 • 1.22e4
 • 1.28e4
 • 1.37e4
 • 1.64e4
92.75500
 • 92.75500
 • 90.86684
 • 89.14317
 • 82.97207
 • 77.82053
 • 76.76512
 • 75.17509
 • 70.27861
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000043tendon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.12e3
 • 4.12e3
 • 8.27e3
 • 9.54e3
92.51889
 • 92.51889
 • 84.98291
 • 82.67422
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
4.15e3
 • 4.15e3
92.47334
 • 92.47334
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.17e3
 • 4.17e3
 • 4.97e3
 • 6.36e3
 • 7.18e3
92.43135
 • 92.43135
 • 90.98445
 • 88.44303
 • 86.97105
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008188tendon of biceps brachii
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.17e3
 • 4.17e3
 • 6.41e3
92.42625
 • 92.42625
 • 88.36390
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.19e3
 • 4.19e3
 • 5.04e3
 • 9.64e3
92.40129
 • 92.40129
 • 90.85051
 • 82.50336
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001044saliva-secreting gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.19e3
 • 4.19e3
 • 5.81e3
 • 7.77e3
92.40086
 • 92.40086
 • 89.45527
 • 85.88451
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
4.22e3
 • 4.22e3
92.32897
 • 92.32897
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.26e3
 • 4.26e3
 • 7.25e3
 • 8.26e3
92.26394
 • 92.26394
 • 86.83115
 • 85.00218
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.28e3
 • 4.28e3
 • 8.04e3
 • 8.14e3
 • 8.41e3
92.23602
 • 92.23602
 • 85.39465
 • 85.22291
 • 84.73552
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.28e3
 • 4.28e3
92.22331
 • 92.22331
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.41e3
 • 4.41e3
91.98376
 • 91.98376
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.47e3
 • 4.47e3
 • 4.52e3
91.88400
 • 91.88400
 • 91.79289
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.48e3
 • 4.48e3
 • 5.50e3
 • 5.63e3
 • 6.20e3
 • 6.56e3
91.86234
 • 91.86234
 • 90.01956
 • 89.77563
 • 88.73948
 • 88.08912
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.48e3
 • 4.48e3
 • 4.92e3
 • 5.58e3
 • 6.04e3
 • 7.39e3
91.85965
 • 91.85965
 • 91.06322
 • 89.86234
 • 89.02445
 • 86.57891
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.55e3
 • 4.55e3
91.73572
 • 91.73572
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001162cardia of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.57e3
 • 4.57e3
91.70644
 • 91.70644
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001259mucosa of urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
4.65e3
 • 4.65e3
91.56494
 • 91.56494
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.78e3
 • 4.78e3
 • 5.06e3
 • 5.34e3
 • 5.44e3
 • 5.73e3
 • 5.93e3
91.31855
 • 91.31855
 • 90.80858
 • 90.29737
 • 90.11660
 • 89.58855
 • 89.22881
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.78e3
 • 4.78e3
 • 5.44e3
 • 5.63e3
 • 5.94e3
 • 7.70e3
 • 7.97e3
 • 9.02e3
 • 1.25e4
91.31557
 • 91.31557
 • 90.12973
 • 89.78243
 • 89.21772
 • 86.01636
 • 85.52628
 • 83.61213
 • 77.36334
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
4.79e3
 • 4.79e3
 • 5.00e3
 • 5.67e3
 • 8.59e3
91.30246
 • 91.30246
 • 90.93019
 • 89.69741
 • 84.40013
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.86e3
 • 4.86e3
 • 5.21e3
 • 5.45e3
 • 5.50e3
 • 5.55e3
 • 6.02e3
91.17638
 • 91.17638
 • 90.53140
 • 90.09738
 • 90.01553
 • 89.92590
 • 89.07642
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.89e3
 • 4.89e3
91.12092
 • 91.12092
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
4.92e3
 • 4.92e3
 • 5.11e3
 • 5.33e3
 • 5.54e3
 • 5.71e3
 • 5.82e3
 • 6.13e3
 • 9.75e3
 • 1.01e4
91.06062
 • 91.06062
 • 90.72137
 • 90.32752
 • 89.94346
 • 89.62348
 • 89.43128
 • 88.87302
 • 82.29352
 • 81.68748
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
4.93e3
 • 4.93e3
 • 5.93e3
 • 6.25e3
 • 6.26e3
 • 6.39e3
 • 6.40e3
 • 7.03e3
 • 9.12e3
 • 9.64e3
 • 9.82e3
 • 1.13e4
 • 1.16e4
 • 1.23e4
 • 1.23e4
91.04331
 • 91.04331
 • 89.23268
 • 88.64277
 • 88.64077
 • 88.40474
 • 88.37607
 • 87.23879
 • 83.44673
 • 82.49840
 • 82.16503
 • 79.54241
 • 78.89634
 • 77.71527
 • 77.69589
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.98e3
 • 4.98e3
90.95494
 • 90.95494
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.00e3
 • 5.00e3
 • 6.67e3
 • 7.25e3
 • 7.31e3
 • 9.77e3
90.91751
 • 90.91751
 • 87.89657
 • 86.83141
 • 86.71721
 • 82.26181
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003027cingulate cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.04e3
 • 5.04e3
90.85656
 • 90.85656
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.06e3
 • 5.06e3
 • 5.68e3
 • 5.95e3
 • 6.04e3
 • 7.06e3
 • 7.59e3
 • 1.27e4
90.81830
 • 90.81830
 • 89.69048
 • 89.20116
 • 89.03750
 • 87.17960
 • 86.20856
 • 77.00717
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.07e3
 • 5.07e3
 • 5.32e3
 • 5.34e3
 • 5.60e3
 • 6.53e3
90.80202
 • 90.80202
 • 90.34583
 • 90.30595
 • 89.82727
 • 88.13419
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.09e3
 • 5.09e3
 • 6.32e3
 • 6.55e3
 • 6.67e3
 • 6.68e3
 • 6.71e3
90.74979
 • 90.74979
 • 88.53153
 • 88.10770
 • 87.88535
 • 87.87521
 • 87.81775
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.17e3
 • 5.17e3
 • 5.23e3
 • 7.30e3
 • 7.63e3
 • 7.92e3
90.61311
 • 90.61311
 • 90.50706
 • 86.74948
 • 86.14068
 • 85.61302
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000015male germ cell
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
5.22e3
 • 5.22e3
90.52194
 • 90.52194
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002021occipital lobe
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.24e3
 • 5.24e3
 • 6.08e3
 • 9.69e3
 • 1.11e4
90.47973
 • 90.47973
 • 88.95605
 • 82.39741
 • 79.77008
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
5.30e3
 • 5.30e3
 • 9.06e3
 • 9.95e3
 • 1.05e4
 • 1.29e4
90.37073
 • 90.37073
 • 83.54068
 • 81.92374
 • 80.89962
 • 76.49586
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.34e3
 • 5.34e3
 • 6.12e3
 • 6.28e3
 • 6.33e3
 • 6.44e3
 • 6.45e3
90.31183
 • 90.31183
 • 88.89514
 • 88.59155
 • 88.51299
 • 88.30854
 • 88.28918
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000002uterine cervix
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.34e3
 • 5.34e3
 • 6.92e3
 • 8.80e3
90.29914
 • 90.29914
 • 87.43442
 • 84.02697
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.36e3
 • 5.36e3
90.26688
 • 90.26688
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.36e3
 • 5.36e3
 • 5.60e3
 • 7.84e3
90.25902
 • 90.25902
 • 89.82278
 • 85.76704
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.41e3
 • 5.41e3
 • 5.52e3
 • 5.76e3
 • 5.85e3
 • 7.03e3
 • 7.17e3
90.17159
 • 90.17159
 • 89.97944
 • 89.54124
 • 89.38600
 • 87.24165
 • 86.98416
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004087vena cava
 • UBERON:0000104life cycle
5.49e3
 • 5.49e3
90.02457
 • 90.02457
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
5.56e3
 • 5.56e3
89.90195
 • 89.90195
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.57e3
 • 5.57e3
 • 5.60e3
 • 5.71e3
 • 5.73e3
 • 8.08e3
 • 1.09e4
89.88558
 • 89.88558
 • 89.83775
 • 89.62909
 • 89.60052
 • 85.32009
 • 80.11525
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
5.66e3
 • 5.66e3
 • 8.36e3
89.72883
 • 89.72883
 • 84.81430
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.67e3
 • 5.67e3
 • 6.62e3
 • 6.86e3
 • 6.98e3
 • 7.87e3
89.70887
 • 89.70887
 • 87.97394
 • 87.55203
 • 87.31724
 • 85.71596
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.70e3
 • 5.70e3
 • 8.90e3
 • 1.01e4
 • 1.06e4
 • 1.21e4
 • 1.37e4
 • 1.48e4
 • 1.78e4
89.65737
 • 89.65737
 • 83.83918
 • 81.66948
 • 80.69246
 • 77.96074
 • 75.19916
 • 73.15882
 • 67.65828
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.71e3
 • 5.71e3
 • 6.07e3
 • 6.81e3
 • 7.37e3
 • 1.11e4
 • 1.14e4
 • 1.23e4
 • 1.44e4
89.63441
 • 89.63441
 • 88.98249
 • 87.63926
 • 86.61585
 • 79.89374
 • 79.31978
 • 77.63185
 • 73.79647
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.80e3
 • 5.80e3
 • 6.15e3
 • 6.72e3
 • 6.78e3
 • 7.18e3
89.47074
 • 89.47074
 • 88.82438
 • 87.78871
 • 87.68205
 • 86.96504
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.86e3
 • 5.86e3
 • 7.26e3
 • 7.31e3
 • 8.26e3
89.36290
 • 89.36290
 • 86.81584
 • 86.72019
 • 85.00236
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.97e3
 • 5.97e3
 • 7.04e3
 • 7.22e3
 • 7.24e3
 • 7.40e3
89.15969
 • 89.15969
 • 87.22021
 • 86.89036
 • 86.85375
 • 86.55857
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002349myocardium
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.98e3
 • 5.98e3
 • 6.14e3
 • 6.70e3
 • 7.14e3
 • 7.30e3
 • 9.95e3
89.14131
 • 89.14131
 • 88.85349
 • 87.83460
 • 87.03798
 • 86.74865
 • 81.93066
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
6.06e3
 • 6.06e3
88.99214
 • 88.99214
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000989penis
 • UBERON:0000104life cycle
6.23e3
 • 6.23e3
88.68109
 • 88.68109
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.27e3
 • 6.27e3
 • 8.04e3
 • 9.55e3
 • 1.05e4
 • 1.12e4
 • 1.25e4
 • 1.37e4
88.62194
 • 88.62194
 • 85.40625
 • 82.65631
 • 80.93022
 • 79.64480
 • 77.35462
 • 75.05792
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001675trigeminal ganglion
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.27e3
 • 6.27e3
 • 6.38e3
 • 6.70e3
88.61532
 • 88.61532
 • 88.41573
 • 87.82954
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
6.38e3
 • 6.38e3
 • 6.79e3
 • 7.66e3
 • 7.89e3
88.40925
 • 88.40925
 • 87.66946
 • 86.09260
 • 85.67725
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
6.40e3
 • 6.40e3
 • 9.81e3
 • 1.04e4
 • 1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.10e4
88.37129
 • 88.37129
 • 82.18047
 • 81.03191
 • 80.87263
 • 80.84904
 • 79.99226
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.43e3
 • 6.43e3
 • 6.43e3
88.32109
 • 88.32109
 • 88.31561
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002185bronchus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.44e3
 • 6.44e3
88.30671
 • 88.30671
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
6.48e3
 • 6.48e3
 • 7.53e3
88.24122
 • 88.24122
 • 86.32778
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
6.50e3
 • 6.50e3
 • 8.06e3
 • 1.17e4
 • 1.22e4
 • 1.26e4
 • 1.34e4
 • 1.37e4
 • 1.39e4
 • 2.90e4
88.20083
 • 88.20083
 • 85.36344
 • 78.69251
 • 77.85493
 • 77.09349
 • 75.57704
 • 75.12698
 • 74.71447
 • 47.35989
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
6.55e3
 • 6.55e3
 • 7.50e3
 • 7.65e3
 • 8.21e3
 • 8.61e3
 • 8.81e3
 • 9.39e3
 • 1.04e4
 • 1.05e4
88.11512
 • 88.11512
 • 86.38491
 • 86.10962
 • 85.09224
 • 84.35881
 • 84.00047
 • 82.95407
 • 81.17208
 • 80.97679
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.57e3
 • 6.57e3
 • 7.12e3
 • 7.26e3
 • 7.33e3
 • 7.68e3
 • 7.98e3
88.06436
 • 88.06436
 • 87.07867
 • 86.80887
 • 86.68343
 • 86.04769
 • 85.51398
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005363inferior vagus X ganglion
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.64e3
 • 6.64e3
 • 9.81e3
 • 9.90e3
87.93384
 • 87.93384
 • 82.18545
 • 82.02408
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.79e3
 • 6.79e3
 • 8.55e3
 • 1.00e4
 • 1.18e4
 • 1.51e4
 • 1.57e4
 • 1.61e4
 • 1.82e4
87.67856
 • 87.67856
 • 84.46891
 • 81.84919
 • 78.59658
 • 72.60626
 • 71.50025
 • 70.80110
 • 66.91530
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001906subthalamic nucleus
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
6.83e3
 • 6.83e3
 • 8.62e3
 • 9.39e3
 • 1.16e4
87.59642
 • 87.59642
 • 84.34218
 • 82.95385
 • 78.84439
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000355pharyngeal mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.94e3
 • 6.94e3
87.39334
 • 87.39334
AEIR
 • AEIR
UBERON:0011876body of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.17e3
 • 7.17e3
86.97830
 • 86.97830
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004511skeletal muscle tissue of rectus abdominis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.20e3
 • 7.20e3
 • 8.18e3
86.92828
 • 86.92828
 • 85.13850
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001614superficial temporal artery
 • UBERON:0000104life cycle
7.28e3
 • 7.28e3
86.78504
 • 86.78504
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001235adrenal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.44e3
 • 7.44e3
86.48155
 • 86.48155
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.49e3
 • 7.49e3
 • 9.48e3
 • 1.03e4
 • 1.16e4
86.40262
 • 86.40262
 • 82.78312
 • 81.28677
 • 78.97185
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • UBERON:0034919juvenile stage
7.52e3
 • 7.52e3
86.34394
 • 86.34394
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
7.58e3
 • 7.58e3
 • 8.06e3
 • 8.18e3
 • 8.37e3
 • 1.03e4
 • 1.10e4
86.23326
 • 86.23326
 • 85.37254
 • 85.15361
 • 84.79806
 • 81.22990
 • 80.00256
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
7.58e3
 • 7.58e3
 • 8.30e3
 • 8.37e3
 • 8.94e3
 • 9.59e3
 • 1.03e4
 • 1.13e4
 • 1.19e4
 • 1.90e4
86.23250
 • 86.23250
 • 84.93191
 • 84.80108
 • 83.76436
 • 82.59121
 • 81.24425
 • 79.55156
 • 78.39296
 • 65.52474
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
7.64e3
 • 7.64e3
 • 1.21e4
 • 1.42e4
 • 1.43e4
 • 1.48e4
 • 1.51e4
 • 1.57e4
86.12762
 • 86.12762
 • 78.01616
 • 74.18635
 • 73.98952
 • 73.19678
 • 72.51609
 • 71.48010
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000362renal medulla
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.66e3
 • 7.66e3
86.08627
 • 86.08627
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001949gingival epithelium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
7.67e3
 • 7.67e3
86.07455
 • 86.07455
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001875globus pallidus
 • UBERON:0000104life cycle
7.76e3
 • 7.76e3
85.90598
 • 85.90598
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
7.78e3
 • 7.78e3
 • 8.01e3
 • 1.07e4
 • 1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.24e4
 • 1.35e4
85.86744
 • 85.86744
 • 85.46270
 • 80.62502
 • 78.38469
 • 78.30242
 • 78.18323
 • 77.45659
 • 75.48246
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002370thymus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
7.79e3
 • 7.79e3
 • 9.38e3
85.85335
 • 85.85335
 • 82.95955
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007318saphenous vein
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.88e3
 • 7.88e3
85.68496
 • 85.68496
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001383muscle of leg
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
7.91e3
 • 7.91e3
85.63652
 • 85.63652
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
7.92e3
 • 7.92e3
85.61738
 • 85.61738
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002080heart right ventricle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.97e3
 • 7.97e3
 • 9.08e3
 • 9.51e3
 • 9.63e3
85.52267
 • 85.52267
 • 83.51753
 • 82.73350
 • 82.51847
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
7.98e3
 • 7.98e3
 • 8.50e3
 • 1.09e4
 • 1.16e4
 • 1.26e4
 • 1.37e4
 • 1.38e4
 • 1.64e4
 • 2.30e4
 • 2.32e4
 • 2.33e4
 • 2.50e4
85.51239
 • 85.51239
 • 84.56830
 • 80.20232
 • 78.88497
 • 77.04735
 • 75.10988
 • 74.88411
 • 70.30428
 • 58.19692
 • 57.85480
 • 57.60683
 • 54.61897
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000083epithelial cell of pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
7.99e3
 • 7.99e3
85.49288
 • 85.49288
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004252hindlimb stylopod muscle
 • UBERON:0000104life cycle
8.00e3
 • 8.00e3
85.48122
 • 85.48122
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.06e3
 • 8.06e3
 • 8.13e3
 • 8.14e3
 • 8.52e3
 • 8.58e3
 • 8.66e3
85.35801
 • 85.35801
 • 85.23969
 • 85.21919
 • 84.53625
 • 84.41905
 • 84.26556
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
8.09e3
 • 8.09e3
 • 1.00e4
 • 1.13e4
 • 1.22e4
85.30304
 • 85.30304
 • 81.78077
 • 79.48180
 • 77.84743
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001891midbrain
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.10e3
 • 8.10e3
 • 9.61e3
85.29908
 • 85.29908
 • 82.55401
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002030nipple
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.10e3
 • 8.10e3
85.28608
 • 85.28608
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.13e3
 • 8.13e3
85.24209
 • 85.24209
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000044dorsal root ganglion
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.13e3
 • 8.13e3
 • 8.34e3
 • 9.07e3
 • 1.20e4
85.24106
 • 85.24106
 • 84.86326
 • 83.52553
 • 78.16100
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
8.16e3
 • 8.16e3
 • 9.85e3
 • 1.05e4
 • 1.42e4
 • 1.44e4
 • 1.78e4
 • 1.93e4
85.18368
 • 85.18368
 • 82.11460
 • 80.87490
 • 74.15684
 • 73.79007
 • 67.75816
 • 65.01217
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.20e3
 • 8.20e3
 • 9.48e3
 • 1.14e4
 • 1.16e4
 • 1.26e4
 • 1.29e4
 • 1.31e4
 • 1.33e4
 • 1.48e4
 • 1.67e4
85.10615
 • 85.10615
 • 82.78444
 • 79.36513
 • 79.01315
 • 77.09251
 • 76.60281
 • 76.12110
 • 75.75922
 • 73.09894
 • 69.73236
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
8.20e3
 • 8.20e3
 • 8.33e3
 • 9.62e3
 • 1.07e4
 • 1.21e4
 • 1.83e4
 • 1.93e4
85.10190
 • 85.10190
 • 84.87716
 • 82.53643
 • 80.65332
 • 77.94098
 • 66.85042
 • 64.90302
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004801cervix epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.24e3
 • 8.24e3
 • 8.94e3
 • 9.05e3
85.03138
 • 85.03138
 • 83.76892
 • 83.56135
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.31e3
 • 8.31e3
 • 9.72e3
 • 1.05e4
 • 1.20e4
 • 1.27e4
 • 1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.39e4
 • 1.90e4
84.91397
 • 84.91397
 • 82.35638
 • 80.90858
 • 78.12290
 • 77.00592
 • 76.80573
 • 76.73648
 • 74.77747
 • 65.46226
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000988pons
 • UBERON:0000104life cycle
8.37e3
 • 8.37e3
84.80108
 • 84.80108
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002127inferior olivary complex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
8.45e3
 • 8.45e3
84.64960
 • 84.64960
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007106chorionic villus
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
8.47e3
 • 8.47e3
84.61611
 • 84.61611
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
8.50e3
 • 8.50e3
84.56104
 • 84.56104
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008266periodontal ligament
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.56e3
 • 8.56e3
84.46213
 • 84.46213
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.59e3
 • 8.59e3
 • 8.95e3
 • 9.01e3
 • 9.32e3
 • 9.43e3
 • 9.61e3
84.40004
 • 84.40004
 • 83.74443
 • 83.64026
 • 83.07771
 • 82.88426
 • 82.55016
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002691ventral tegmental area
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.65e3
 • 8.65e3
 • 9.78e3
 • 9.99e3
84.29926
 • 84.29926
 • 82.23397
 • 81.86430
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
8.71e3
 • 8.71e3
 • 1.06e4
 • 1.35e4
 • 1.46e4
84.18655
 • 84.18655
 • 80.69514
 • 75.54248
 • 73.54658
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
8.79e3
 • 8.79e3
 • 1.24e4
 • 1.66e4
 • 2.53e4
84.03211
 • 84.03211
 • 77.55803
 • 69.89212
 • 54.07904
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
8.82e3
 • 8.82e3
 • 1.13e4
 • 1.15e4
 • 1.15e4
83.98781
 • 83.98781
 • 79.39185
 • 79.19347
 • 79.06478
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.85e3
 • 8.85e3
83.93707
 • 83.93707
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.88e3
 • 8.88e3
 • 9.36e3
 • 1.00e4
 • 1.12e4
 • 1.56e4
83.87091
 • 83.87091
 • 82.99842
 • 81.82028
 • 79.67019
 • 71.58113
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
9.07e3
 • 9.07e3
 • 1.18e4
 • 1.30e4
 • 1.32e4
 • 1.36e4
 • 1.73e4
83.52403
 • 83.52403
 • 78.65889
 • 76.40738
 • 76.09729
 • 75.21972
 • 68.60630
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006914squamous epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.09e3
 • 9.09e3
83.49497
 • 83.49497
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.15e3
 • 9.15e3
83.39198
 • 83.39198
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006566left ventricle myocardium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.34e3
 • 9.34e3
 • 1.06e4
83.04266
 • 83.04266
 • 80.75253
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000104life cycle
9.35e3
 • 9.35e3
 • 9.44e3
 • 9.59e3
 • 9.75e3
 • 9.83e3
 • 1.01e4
 • 2.85e4
 • 2.94e4
83.02136
 • 83.02136
 • 82.85402
 • 82.58505
 • 82.29420
 • 82.14976
 • 81.61901
 • 48.29796
 • 46.57942
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001872parietal lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.44e3
 • 9.44e3
 • 9.88e3
 • 1.01e4
82.85518
 • 82.85518
 • 82.06197
 • 81.64838
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.49e3
 • 9.49e3
 • 1.01e4
 • 1.12e4
 • 1.16e4
 • 1.28e4
 • 1.45e4
82.76670
 • 82.76670
 • 81.58055
 • 79.70660
 • 78.98983
 • 76.83884
 • 73.60248
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001896medulla oblongata
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
9.56e3
 • 9.56e3
 • 9.78e3
 • 1.03e4
82.63893
 • 82.63893
 • 82.24162
 • 81.21508
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
9.56e3
 • 9.56e3
 • 1.12e4
 • 1.17e4
 • 1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.35e4
 • 1.43e4
 • 1.44e4
 • 1.48e4
 • 1.49e4
 • 1.54e4
 • 1.72e4
82.63543
 • 82.63543
 • 79.71189
 • 78.75037
 • 78.07265
 • 78.00060
 • 75.42879
 • 74.02326
 • 73.83677
 • 73.09404
 • 73.01760
 • 71.98869
 • 68.76067
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
9.61e3
 • 9.61e3
 • 1.07e4
 • 1.16e4
 • 1.27e4
 • 1.38e4
 • 1.42e4
 • 1.45e4
 • 1.49e4
82.55265
 • 82.55265
 • 80.61380
 • 78.93048
 • 76.91987
 • 74.93963
 • 74.21999
 • 73.72418
 • 73.02771
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0015488sural nerve
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.89e3
 • 9.89e3
 • 1.12e4
 • 1.67e4
82.03480
 • 82.03480
 • 79.63864
 • 69.59428
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
9.95e3
 • 9.95e3
 • 1.09e4
 • 1.36e4
 • 1.40e4
 • 1.43e4
 • 1.45e4
 • 1.48e4
 • 1.49e4
 • 1.64e4
 • 1.75e4
 • 2.04e4
81.93291
 • 81.93291
 • 80.29543
 • 75.25097
 • 74.55243
 • 74.06411
 • 73.67241
 • 73.09268
 • 72.96321
 • 70.18586
 • 68.28235
 • 62.97608
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001831parotid gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.06e4
 • 1.08e4
81.33319
 • 81.33319
 • 81.29067
 • 80.74205
 • 80.47407
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.08e4
 • 1.09e4
 • 1.12e4
 • 1.13e4
 • 1.17e4
81.18643
 • 81.18643
 • 80.46918
 • 80.16078
 • 79.71828
 • 79.51658
 • 78.69218
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001976epithelium of esophagus
 • UBERON:0000104life cycle
1.04e4
 • 1.04e4
81.12012
 • 81.12012
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007227superior vestibular nucleus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.13e4
81.07455
 • 81.07455
 • 79.45652
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.13e4
 • 1.26e4
 • 1.35e4
 • 1.42e4
 • 1.43e4
 • 1.61e4
 • 1.80e4
81.07283
 • 81.07283
 • 79.44437
 • 77.11195
 • 75.46202
 • 74.15459
 • 74.01569
 • 70.67738
 • 67.29469
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.06e4
 • 1.11e4
 • 1.13e4
 • 1.20e4
 • 1.20e4
81.04331
 • 81.04331
 • 80.69634
 • 79.75749
 • 79.49472
 • 78.29730
 • 78.19685
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.21e4
80.99344
 • 80.99344
 • 78.08892
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.63e4
80.70564
 • 80.70564
 • 70.45781
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002217synovial joint
 • UBERON:0000104life cycle
1.07e4
 • 1.07e4
80.62270
 • 80.62270
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.35e4
 • 1.37e4
80.58267
 • 80.58267
 • 77.13774
 • 77.07635
 • 75.55238
 • 75.12328
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.12e4
 • 1.18e4
 • 1.35e4
80.37483
 • 80.37483
 • 79.58420
 • 78.60169
 • 75.42260
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.32e4
 • 1.42e4
 • 1.44e4
 • 1.52e4
 • 1.53e4
 • 1.71e4
79.94989
 • 79.94989
 • 77.55020
 • 77.39795
 • 75.95173
 • 74.21599
 • 73.90000
 • 72.45191
 • 72.22716
 • 69.00774
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
1.11e4
 • 1.11e4
79.83974
 • 79.83974
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.19e4
 • 1.36e4
 • 1.49e4
 • 1.61e4
 • 1.67e4
 • 1.69e4
79.68268
 • 79.68268
 • 78.31154
 • 75.35821
 • 72.88346
 • 70.84892
 • 69.58663
 • 69.30780
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002073hair follicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.28e4
79.50777
 • 79.50777
 • 76.77898
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001377quadriceps femoris
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.25e4
 • 1.44e4
 • 1.48e4
 • 1.50e4
 • 1.71e4
 • 1.91e4
 • 2.82e4
79.26278
 • 79.26278
 • 77.25061
 • 73.83181
 • 73.08385
 • 72.75041
 • 68.99882
 • 65.33039
 • 48.87483
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003379cardiac muscle of right atrium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.21e4
 • 1.25e4
78.83726
 • 78.83726
 • 78.09520
 • 77.25974
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000019sperm
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
78.75760
 • 78.75760
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.80e4
78.66619
 • 78.66619
 • 67.33428
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002483trabecular bone tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.30e4
 • 1.31e4
78.57637
 • 78.57637
 • 76.47091
 • 76.16781
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
78.33687
 • 78.33687
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.26e4
 • 1.29e4
 • 1.46e4
78.09041
 • 78.09041
 • 77.06765
 • 76.54691
 • 73.45234
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003911choroid plexus epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.21e4
 • 1.21e4
78.07156
 • 78.07156
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.21e4
 • 1.21e4
78.06375
 • 78.06375
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004502skeletal muscle tissue of biceps brachii
 • HsapDv:0000093human aged stage
1.21e4
 • 1.21e4
77.96834
 • 77.96834
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001965substantia nigra pars compacta
 • UBERON:0000104life cycle
1.22e4
 • 1.22e4
77.91929
 • 77.91929
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.24e4
 • 1.27e4
 • 1.33e4
 • 1.40e4
 • 1.53e4
 • 1.58e4
 • 1.64e4
 • 1.64e4
 • 1.64e4
 • 1.67e4
 • 1.67e4
77.88980
 • 77.88980
 • 77.50222
 • 76.86528
 • 75.88061
 • 74.50380
 • 72.17500
 • 71.25707
 • 70.24373
 • 70.16058
 • 70.15688
 • 69.71697
 • 69.67720
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002477medial globus pallidus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.33e4
77.22825
 • 77.22825
 • 75.84265
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.32e4
 • 1.33e4
 • 1.35e4
 • 1.57e4
77.22032
 • 77.22032
 • 75.99748
 • 75.89966
 • 75.45431
 • 71.46916
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.70e4
76.85513
 • 76.85513
 • 69.20996
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
1.28e4
 • 1.28e4
76.74765
 • 76.74765
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
75.96495
 • 75.96495
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.36e4
 • 1.41e4
 • 1.42e4
75.86177
 • 75.86177
 • 75.31199
 • 74.30415
 • 74.16055
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.58e4
 • 1.72e4
 • 1.72e4
 • 1.97e4
75.78139
 • 75.78139
 • 71.39770
 • 68.81009
 • 68.79144
 • 64.30378
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.40e4
 • 1.42e4
 • 1.57e4
75.19187
 • 75.19187
 • 74.61863
 • 74.20257
 • 71.39968
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002771middle temporal gyrus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.41e4
 • 1.69e4
74.82714
 • 74.82714
 • 74.47608
 • 69.29726
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.51e4
 • 1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.56e4
 • 1.57e4
74.40602
 • 74.40602
 • 72.53832
 • 72.07334
 • 72.05728
 • 71.73557
 • 71.51872
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.47e4
 • 1.50e4
 • 1.58e4
 • 1.61e4
 • 1.75e4
 • 1.86e4
73.91539
 • 73.91539
 • 73.21888
 • 72.67008
 • 71.28255
 • 70.80576
 • 68.16489
 • 66.17139
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.47e4
 • 1.48e4
 • 1.53e4
 • 1.54e4
 • 1.57e4
73.89922
 • 73.89922
 • 73.37910
 • 73.03403
 • 72.29665
 • 72.05040
 • 71.50848
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002436primary visual cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.61e4
 • 1.64e4
 • 1.79e4
73.83671
 • 73.83671
 • 70.78423
 • 70.24728
 • 67.43822
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002728entorhinal cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.47e4
 • 1.47e4
 • 1.52e4
 • 1.52e4
 • 1.56e4
 • 1.57e4
 • 2.01e4
73.32776
 • 73.32776
 • 72.33219
 • 72.31801
 • 71.58354
 • 71.48273
 • 63.43531
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.50e4
 • 1.50e4
72.68483
 • 72.68483
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001782pigmented layer of retina
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.51e4
 • 1.51e4
 • 1.99e4
 • 2.23e4
72.53696
 • 72.53696
 • 63.80122
 • 59.53009
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.51e4
 • 1.51e4
 • 1.53e4
 • 1.65e4
 • 1.66e4
 • 1.67e4
 • 1.75e4
72.53416
 • 72.53416
 • 72.25064
 • 70.01368
 • 69.82200
 • 69.62361
 • 68.26853
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001507biceps brachii
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.51e4
 • 1.51e4
 • 1.89e4
72.50216
 • 72.50216
 • 65.71661
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002581postcentral gyrus
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.55e4
 • 1.55e4
 • 1.58e4
 • 1.62e4
 • 1.64e4
 • 1.64e4
71.93349
 • 71.93349
 • 71.38244
 • 70.63576
 • 70.18812
 • 70.14278
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013554Brodmann (1909) area 23
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.66e4
70.84979
 • 70.84979
 • 70.74512
 • 69.82859
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001231nephron tubule
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.62e4
 • 1.62e4
 • 1.69e4
70.57183
 • 70.57183
 • 69.32985
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.66e4
 • 1.66e4
 • 1.84e4
69.87449
 • 69.87449
 • 66.60129
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
1.70e4
 • 1.70e4
 • 1.82e4
69.15201
 • 69.15201
 • 66.87957
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006483Brodmann (1909) area 46
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.71e4
 • 1.71e4
 • 1.76e4
 • 1.80e4
 • 1.82e4
68.96847
 • 68.96847
 • 68.01575
 • 67.23998
 • 66.94655
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.75e4
 • 1.75e4
 • 1.82e4
 • 1.86e4
68.28631
 • 68.28631
 • 66.99846
 • 66.13320
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004797blood vessel layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.75e4
 • 1.75e4
68.27177
 • 68.27177
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.19e4
 • 3.19e4
 • 3.22e4
41.99679
 • 41.99679
 • 41.53861
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.27e4
 • 3.27e4
40.57895
 • 40.57895
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

Do not show this banner again