H. sapiens Gene: ERI1 - ENSG00000104626 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000104626
NameERI1
Descriptionexoribonuclease 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23994]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)3'exo, 3'hexo, a8k4u7, hexo, q9nsx3, thex1

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
CL:0000655secondary oocyte
 • UBERON:0000104life cycle
3.71e3
 • 3.71e3
93.25989
 • 93.25989
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
5.96e3
 • 5.96e3
 • 8.58e3
 • 8.58e3
 • 9.15e3
 • 1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.07e4
 • 1.11e4
 • 1.15e4
 • 1.18e4
 • 1.78e4
89.18007
 • 89.18007
 • 84.42619
 • 84.42568
 • 83.38738
 • 81.11696
 • 81.09082
 • 80.62954
 • 79.87200
 • 79.11431
 • 78.61821
 • 67.66874
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.01e3
 • 6.01e3
 • 6.99e3
 • 9.13e3
 • 9.84e3
 • 1.20e4
 • 1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.38e4
 • 1.49e4
 • 1.73e4
 • 1.83e4
 • 2.36e4
89.07958
 • 89.07958
 • 87.31234
 • 83.41962
 • 82.13650
 • 78.12048
 • 77.66340
 • 77.61703
 • 74.96055
 • 72.98950
 • 68.64918
 • 66.83057
 • 57.11035
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000023oocyte
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.73e3
 • 6.73e3
87.77763
 • 87.77763
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
7.46e3
 • 7.46e3
 • 7.87e3
86.44884
 • 86.44884
 • 85.71645
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
7.52e3
 • 7.52e3
 • 9.29e3
 • 9.38e3
 • 9.55e3
 • 1.08e4
 • 1.16e4
 • 1.72e4
 • 1.96e4
86.33956
 • 86.33956
 • 83.13763
 • 82.96887
 • 82.65824
 • 80.36152
 • 78.87774
 • 68.82080
 • 64.37678
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
7.98e3
 • 7.98e3
 • 9.86e3
 • 1.10e4
 • 1.21e4
85.50187
 • 85.50187
 • 82.09871
 • 79.97712
 • 78.03839
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034919juvenile stage
8.00e3
 • 8.00e3
 • 8.09e3
 • 8.10e3
 • 9.80e3
 • 1.05e4
 • 1.06e4
 • 1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.40e4
 • 1.41e4
 • 1.53e4
 • 1.55e4
 • 1.68e4
 • 1.72e4
85.47881
 • 85.47881
 • 85.30693
 • 85.28257
 • 82.19765
 • 80.85996
 • 80.68599
 • 79.38658
 • 79.24799
 • 74.49027
 • 74.37974
 • 72.13808
 • 71.91382
 • 69.48138
 • 68.76176
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
8.20e3
 • 8.20e3
 • 9.52e3
85.10897
 • 85.10897
 • 82.71826
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
8.25e3
 • 8.25e3
 • 9.11e3
 • 1.16e4
 • 1.26e4
 • 1.44e4
 • 1.46e4
 • 1.59e4
 • 1.79e4
 • 2.51e4
85.01170
 • 85.01170
 • 83.45636
 • 78.90033
 • 77.09420
 • 73.78134
 • 73.52439
 • 71.10098
 • 67.40787
 • 54.38544
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294021980subventricular zone (outer) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
8.28e3
 • 8.28e3
 • 8.33e3
84.95645
 • 84.95645
 • 84.87223
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
8.39e3
 • 8.39e3
 • 1.10e4
 • 1.40e4
 • 1.48e4
 • 1.49e4
 • 1.56e4
 • 1.60e4
 • 1.76e4
84.76285
 • 84.76285
 • 80.05058
 • 74.55191
 • 73.18821
 • 73.02421
 • 71.71587
 • 71.01914
 • 68.05848
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
8.59e3
 • 8.59e3
 • 9.52e3
 • 1.12e4
 • 1.19e4
 • 1.44e4
 • 1.48e4
 • 1.98e4
 • 2.17e4
 • 2.24e4
 • 2.76e4
84.40821
 • 84.40821
 • 82.72088
 • 79.73119
 • 78.41177
 • 73.90235
 • 73.09023
 • 63.99148
 • 60.57241
 • 59.26305
 • 49.95369
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.61e3
 • 8.61e3
84.36989
 • 84.36989
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.72e3
 • 8.72e3
 • 9.03e3
 • 9.12e3
 • 1.94e4
84.15786
 • 84.15786
 • 83.59849
 • 83.44412
 • 64.70056
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
8.84e3
 • 8.84e3
83.95095
 • 83.95095
AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.95e3
 • 8.95e3
83.74549
 • 83.74549
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.03e3
 • 9.03e3
 • 2.09e4
 • 2.24e4
83.60860
 • 83.60860
 • 62.12559
 • 59.39762
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007106chorionic villus
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
9.23e3
 • 9.23e3
83.23806
 • 83.23806
AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
9.25e3
 • 9.25e3
83.20709
 • 83.20709
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.30e3
 • 9.30e3
83.12085
 • 83.12085
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.40e3
 • 9.40e3
 • 9.55e3
 • 1.01e4
82.92111
 • 82.92111
 • 82.66654
 • 81.71824
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
9.65e3
 • 9.65e3
82.47241
 • 82.47241
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
9.69e3
 • 9.69e3
 • 9.85e3
 • 1.01e4
 • 1.03e4
 • 1.09e4
82.39802
 • 82.39802
 • 82.11652
 • 81.67339
 • 81.28205
 • 80.21085
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.00e4
 • 1.00e4
 • 1.10e4
 • 2.31e4
81.79723
 • 81.79723
 • 80.05042
 • 57.99277
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.00e4
 • 1.00e4
 • 1.06e4
 • 1.08e4
 • 1.09e4
 • 1.20e4
 • 1.21e4
 • 1.34e4
 • 1.39e4
 • 1.50e4
 • 1.68e4
 • 1.85e4
81.78235
 • 81.78235
 • 80.71899
 • 80.47793
 • 80.20232
 • 78.12284
 • 77.97247
 • 75.65056
 • 74.84826
 • 72.77796
 • 69.52345
 • 66.37496
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.07e4
 • 1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.10e4
81.49490
 • 81.49490
 • 80.63062
 • 80.47374
 • 80.38854
 • 80.04250
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000083epithelial cell of pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
1.02e4
 • 1.02e4
81.42792
 • 81.42792
AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.06e4
 • 1.10e4
 • 1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.20e4
81.40211
 • 81.40211
 • 80.82442
 • 80.02152
 • 79.81236
 • 79.78786
 • 78.13280
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.04e4
 • 1.26e4
 • 1.40e4
 • 1.55e4
81.39370
 • 81.39370
 • 81.02644
 • 77.16211
 • 74.62548
 • 71.76959
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013473lower esophagus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.31e4
81.17577
 • 81.17577
 • 76.16323
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.12e4
 • 1.15e4
 • 1.16e4
 • 1.28e4
 • 1.32e4
81.06162
 • 81.06162
 • 79.74385
 • 79.17622
 • 78.97597
 • 76.68639
 • 75.97118
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.13e4
 • 1.15e4
 • 1.18e4
 • 1.27e4
80.86192
 • 80.86192
 • 79.55964
 • 79.03943
 • 78.57866
 • 77.00518
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.24e4
 • 1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.51e4
 • 1.57e4
 • 2.31e4
 • 2.32e4
80.81853
 • 80.81853
 • 77.52432
 • 76.64798
 • 76.54173
 • 72.61224
 • 71.54867
 • 58.12682
 • 57.89294
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.19e4
 • 1.43e4
 • 1.66e4
 • 2.39e4
80.81617
 • 80.81617
 • 78.38985
 • 74.07286
 • 69.89964
 • 56.57403
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.10e4
 • 1.14e4
 • 1.14e4
80.69852
 • 80.69852
 • 80.37923
 • 80.37329
 • 80.03151
 • 79.26973
 • 79.25824
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.06e4
 • 1.06e4
80.66436
 • 80.66436
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.14e4
 • 1.23e4
 • 1.25e4
 • 1.28e4
 • 1.33e4
 • 1.55e4
 • 2.06e4
80.58757
 • 80.58757
 • 79.23766
 • 77.63794
 • 77.34554
 • 76.75529
 • 75.80001
 • 71.91411
 • 62.50416
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.43e4
 • 1.44e4
 • 1.47e4
 • 1.52e4
 • 1.58e4
80.41593
 • 80.41593
 • 73.98158
 • 73.86279
 • 73.39060
 • 72.39250
 • 71.39268
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.13e4
 • 1.14e4
 • 1.17e4
 • 1.17e4
80.39766
 • 80.39766
 • 79.51322
 • 79.31599
 • 78.78818
 • 78.66358
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005343cortical plate
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.10e4
80.39401
 • 80.39401
 • 79.99760
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.23e4
 • 1.31e4
80.34398
 • 80.34398
 • 77.69787
 • 76.20228
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.17e4
 • 1.19e4
 • 1.23e4
 • 1.26e4
80.21685
 • 80.21685
 • 78.73670
 • 78.44977
 • 77.70096
 • 77.19867
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.15e4
 • 1.22e4
 • 1.29e4
80.16127
 • 80.16127
 • 79.06119
 • 77.87714
 • 76.62272
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.31e4
 • 1.32e4
80.11696
 • 80.11696
 • 76.19240
 • 76.02521
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.17e4
 • 1.23e4
 • 1.27e4
 • 1.34e4
 • 1.40e4
 • 1.72e4
 • 2.15e4
 • 2.35e4
79.61834
 • 79.61834
 • 78.77952
 • 77.65308
 • 76.91234
 • 75.65541
 • 74.62028
 • 68.79857
 • 60.92982
 • 57.27433
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.12e4
 • 1.12e4
79.60779
 • 79.60779
AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.30e4
 • 1.43e4
79.57212
 • 79.57212
 • 76.95623
 • 76.93509
 • 76.47379
 • 74.04562
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.14e4
 • 1.15e4
 • 1.17e4
 • 1.23e4
 • 1.31e4
 • 1.56e4
79.49081
 • 79.49081
 • 79.33092
 • 79.12141
 • 78.82767
 • 77.73036
 • 76.29425
 • 71.69587
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.36e4
 • 1.44e4
 • 1.45e4
 • 2.38e4
79.35055
 • 79.35055
 • 75.32905
 • 73.91668
 • 73.63154
 • 56.69872
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.19e4
 • 1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.22e4
79.33898
 • 79.33898
 • 79.22124
 • 78.43478
 • 78.08427
 • 77.94670
 • 77.86364
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.18e4
79.21234
 • 79.21234
 • 78.53111
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.67e4
 • 2.45e4
79.20421
 • 79.20421
 • 69.65326
 • 55.53095
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.21e4
 • 1.24e4
 • 1.45e4
79.20319
 • 79.20319
 • 78.31913
 • 78.19039
 • 78.01553
 • 77.46760
 • 73.66968
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.30e4
 • 1.47e4
 • 1.68e4
 • 1.91e4
 • 2.20e4
79.15259
 • 79.15259
 • 76.36390
 • 73.22814
 • 69.44069
 • 65.34225
 • 60.10385
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.28e4
79.07453
 • 79.07453
 • 78.74264
 • 78.70947
 • 78.42151
 • 78.17573
 • 76.70626
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.27e4
 • 1.32e4
 • 1.49e4
 • 1.63e4
79.03683
 • 79.03683
 • 76.87078
 • 75.96876
 • 72.99993
 • 70.36076
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.18e4
 • 1.24e4
 • 1.30e4
 • 1.35e4
 • 1.49e4
 • 2.42e4
78.96093
 • 78.96093
 • 78.63681
 • 77.45207
 • 76.30397
 • 75.47116
 • 72.85097
 • 56.11979
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.38e4
 • 2.15e4
 • 2.35e4
 • 2.42e4
78.93317
 • 78.93317
 • 75.02079
 • 60.91212
 • 57.34806
 • 56.02713
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.20e4
 • 1.24e4
 • 1.42e4
 • 1.46e4
 • 1.49e4
 • 1.87e4
 • 1.88e4
 • 2.10e4
 • 2.47e4
78.88333
 • 78.88333
 • 78.29786
 • 77.40814
 • 74.27224
 • 73.53483
 • 73.01413
 • 66.07370
 • 65.89875
 • 61.91778
 • 55.14440
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.23e4
 • 1.24e4
 • 1.28e4
 • 1.30e4
78.85406
 • 78.85406
 • 77.70517
 • 77.39528
 • 76.81341
 • 76.32213
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.20e4
78.82701
 • 78.82701
 • 78.24997
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.21e4
 • 1.21e4
78.75019
 • 78.75019
 • 78.28295
 • 78.11876
 • 78.06358
 • 78.04786
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.33e4
 • 2.08e4
78.68270
 • 78.68270
 • 75.83419
 • 62.22843
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002250popliteal artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.18e4
 • 1.18e4
78.62428
 • 78.62428
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.22e4
 • 1.23e4
 • 1.24e4
 • 1.27e4
 • 1.40e4
78.56406
 • 78.56406
 • 77.80052
 • 77.60969
 • 77.44437
 • 76.94686
 • 74.53779
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.23e4
 • 1.27e4
78.48396
 • 78.48396
 • 78.24131
 • 78.14992
 • 77.58837
 • 76.92396
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.23e4
 • 1.25e4
78.46756
 • 78.46756
 • 78.21421
 • 78.05859
 • 77.99998
 • 77.68496
 • 77.39094
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.23e4
 • 1.24e4
 • 1.25e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.50e4
78.46413
 • 78.46413
 • 78.19117
 • 77.61411
 • 77.51558
 • 77.27841
 • 77.12428
 • 76.67153
 • 72.77732
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.22e4
 • 1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.24e4
 • 1.26e4
78.45104
 • 78.45104
 • 77.92307
 • 77.71421
 • 77.57295
 • 77.40819
 • 77.11852
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001377quadriceps femoris
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.62e4
 • 2.38e4
78.34370
 • 78.34370
 • 70.57586
 • 56.85903
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.29e4
 • 1.31e4
 • 1.48e4
 • 1.55e4
 • 1.66e4
78.29254
 • 78.29254
 • 78.20442
 • 76.58627
 • 76.29581
 • 73.17428
 • 71.78535
 • 69.90020
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.21e4
 • 1.24e4
 • 1.26e4
 • 1.32e4
78.23762
 • 78.23762
 • 77.98876
 • 77.44459
 • 77.13548
 • 76.06329
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.34e4
78.22818
 • 78.22818
 • 75.72373
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.23e4
 • 1.24e4
 • 1.25e4
 • 1.29e4
 • 1.77e4
 • 2.32e4
 • 2.34e4
 • 2.40e4
 • 2.43e4
 • 2.44e4
 • 2.47e4
78.14282
 • 78.14282
 • 77.57317
 • 77.41591
 • 77.35743
 • 76.50983
 • 67.90523
 • 57.77789
 • 57.50258
 • 56.39032
 • 55.80500
 • 55.61696
 • 55.14983
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.26e4
 • 1.32e4
 • 1.33e4
 • 2.10e4
 • 2.42e4
77.84270
 • 77.84270
 • 77.17035
 • 75.97374
 • 75.86775
 • 61.79124
 • 56.10690
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.25e4
 • 1.29e4
 • 1.30e4
 • 1.33e4
77.69382
 • 77.69382
 • 77.29122
 • 76.60203
 • 76.37754
 • 75.89808
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.24e4
 • 1.24e4
77.53442
 • 77.53442
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.24e4
 • 1.24e4
77.51072
 • 77.51072
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.36e4
 • 2.41e4
77.48952
 • 77.48952
 • 77.47993
 • 75.29396
 • 56.14636
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.26e4
 • 1.30e4
 • 1.32e4
 • 1.33e4
 • 1.36e4
 • 1.63e4
 • 2.07e4
 • 2.84e4
77.48549
 • 77.48549
 • 77.08645
 • 76.32196
 • 76.03518
 • 75.83815
 • 75.24185
 • 70.30983
 • 62.39859
 • 48.41228
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.34e4
77.46726
 • 77.46726
 • 77.04871
 • 76.72442
 • 75.68377
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.27e4
 • 1.28e4
 • 1.30e4
 • 1.31e4
77.35070
 • 77.35070
 • 77.00309
 • 76.73949
 • 76.34427
 • 76.27589
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.30e4
77.25671
 • 77.25671
 • 76.33286
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.28e4
 • 1.30e4
 • 1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.39e4
77.24689
 • 77.24689
 • 76.77502
 • 76.43547
 • 75.85329
 • 75.80088
 • 74.77571
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.30e4
 • 1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.37e4
 • 1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.75e4
 • 1.87e4
77.23537
 • 77.23537
 • 76.35611
 • 75.91628
 • 75.81348
 • 75.20145
 • 74.42245
 • 74.38502
 • 68.17535
 • 65.96340
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.29e4
 • 1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.30e4
77.16886
 • 77.16886
 • 76.63961
 • 76.44201
 • 76.41212
 • 76.37574
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.30e4
 • 1.32e4
77.16378
 • 77.16378
 • 76.67952
 • 76.41308
 • 76.01072
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.31e4
 • 1.34e4
 • 1.40e4
 • 2.16e4
 • 2.46e4
77.13850
 • 77.13850
 • 76.77896
 • 76.22084
 • 75.63565
 • 74.59173
 • 60.74639
 • 55.38500
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.26e4
 • 1.26e4
77.13211
 • 77.13211
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.30e4
 • 1.32e4
77.13013
 • 77.13013
 • 76.72093
 • 76.64278
 • 76.61264
 • 76.45407
 • 75.97212
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.29e4
 • 1.31e4
 • 1.32e4
 • 1.34e4
 • 1.34e4
77.10263
 • 77.10263
 • 76.51506
 • 76.27111
 • 75.94895
 • 75.67833
 • 75.67306
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.26e4
 • 1.26e4
77.08765
 • 77.08765
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.76e4
 • 1.86e4
 • 1.90e4
77.03115
 • 77.03115
 • 67.97261
 • 66.14825
 • 65.46017
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004252hindlimb stylopod muscle
 • UBERON:0000104life cycle
1.27e4
 • 1.27e4
77.02016
 • 77.02016
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.28e4
 • 1.31e4
 • 1.33e4
 • 1.37e4
77.01319
 • 77.01319
 • 76.97047
 • 76.76879
 • 76.28346
 • 75.89999
 • 75.09006
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
77.00229
 • 77.00229
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.32e4
 • 1.34e4
 • 1.35e4
 • 1.35e4
 • 1.38e4
76.96960
 • 76.96960
 • 76.05230
 • 75.70936
 • 75.57154
 • 75.42904
 • 74.89792
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002483trabecular bone tissue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.38e4
 • 1.48e4
76.86559
 • 76.86559
 • 74.88072
 • 73.11142
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.29e4
 • 1.31e4
 • 1.42e4
 • 1.62e4
 • 2.07e4
76.83671
 • 76.83671
 • 76.62711
 • 76.27771
 • 74.21863
 • 70.64801
 • 62.45151
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.58e4
 • 1.58e4
 • 1.69e4
76.66313
 • 76.66313
 • 71.39332
 • 71.26100
 • 69.35553
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001476deltoid
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.60e4
 • 1.89e4
76.63221
 • 76.63221
 • 71.00775
 • 65.63241
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.37e4
 • 1.85e4
 • 2.02e4
 • 2.15e4
 • 2.20e4
 • 2.35e4
 • 2.41e4
 • 2.41e4
76.46653
 • 76.46653
 • 75.18819
 • 66.31737
 • 63.31277
 • 61.01041
 • 59.98375
 • 57.40004
 • 56.30173
 • 56.27031
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.34e4
 • 1.35e4
 • 1.41e4
76.44777
 • 76.44777
 • 76.06347
 • 76.02724
 • 75.72467
 • 75.45124
 • 74.44001
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.32e4
 • 1.33e4
 • 1.34e4
 • 1.36e4
 • 1.41e4
76.37274
 • 76.37274
 • 76.03047
 • 75.79372
 • 75.71525
 • 75.35415
 • 74.46410
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.32e4
 • 1.35e4
 • 1.36e4
 • 1.37e4
 • 1.61e4
 • 2.10e4
 • 2.26e4
 • 2.86e4
76.30951
 • 76.30951
 • 76.10457
 • 75.53126
 • 75.24307
 • 75.15230
 • 70.80486
 • 61.81143
 • 59.03423
 • 48.03907
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.33e4
 • 1.35e4
 • 1.44e4
 • 2.26e4
76.21356
 • 76.21356
 • 75.79865
 • 75.47666
 • 73.78384
 • 58.97712
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002436primary visual cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
 • 2.33e4
 • 2.40e4
 • 2.44e4
75.99324
 • 75.99324
 • 57.67348
 • 56.45868
 • 55.62026
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.33e4
 • 1.34e4
 • 1.37e4
 • 1.44e4
75.94909
 • 75.94909
 • 75.82391
 • 75.63910
 • 75.04558
 • 73.90914
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.34e4
 • 1.39e4
 • 1.42e4
 • 1.43e4
 • 1.99e4
 • 2.37e4
75.79663
 • 75.79663
 • 75.70510
 • 74.79710
 • 74.23094
 • 73.95663
 • 63.80698
 • 56.93769
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.42e4
 • 1.44e4
 • 1.47e4
 • 1.49e4
 • 1.57e4
75.72736
 • 75.72736
 • 74.23577
 • 73.83313
 • 73.25001
 • 72.92688
 • 71.52483
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.38e4
 • 1.69e4
 • 2.14e4
 • 2.28e4
 • 2.42e4
 • 2.52e4
75.67544
 • 75.67544
 • 74.97241
 • 69.30369
 • 61.21307
 • 58.50512
 • 56.01413
 • 54.15435
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.35e4
 • 1.35e4
75.49671
 • 75.49671
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
75.38956
 • 75.38956
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
 • 1.38e4
 • 1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.40e4
 • 1.40e4
75.35593
 • 75.35593
 • 74.91163
 • 74.82500
 • 74.70343
 • 74.58683
 • 74.49399
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002129cerebellar cortex
 • UBERON:0000104life cycle
1.37e4
 • 1.37e4
75.15613
 • 75.15613
AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.44e4
 • 1.51e4
75.11523
 • 75.11523
 • 75.03204
 • 73.93990
 • 72.64010
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.43e4
 • 1.55e4
 • 1.58e4
75.04086
 • 75.04086
 • 73.97908
 • 71.91370
 • 71.23606
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.41e4
 • 1.77e4
 • 2.42e4
 • 2.42e4
 • 2.57e4
74.83032
 • 74.83032
 • 74.33079
 • 67.93985
 • 56.07127
 • 56.04448
 • 53.41046
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.49e4
 • 2.12e4
74.71803
 • 74.71803
 • 74.07686
 • 74.01200
 • 72.97586
 • 61.53954
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.40e4
 • 1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.44e4
 • 1.47e4
 • 3.22e4
74.70886
 • 74.70886
 • 74.48869
 • 74.03218
 • 74.01544
 • 73.82578
 • 73.37705
 • 41.51451
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.40e4
 • 1.40e4
 • 1.83e4
 • 1.85e4
 • 1.89e4
74.50380
 • 74.50380
 • 66.71781
 • 66.39357
 • 65.70649
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.56e4
 • 1.58e4
 • 1.62e4
74.40191
 • 74.40191
 • 71.70815
 • 71.30340
 • 70.54519
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.42e4
 • 1.42e4
 • 2.44e4
 • 2.47e4
 • 2.52e4
 • 2.59e4
 • 2.59e4
74.28669
 • 74.28669
 • 55.67453
 • 55.17537
 • 54.23622
 • 52.98845
 • 52.98311
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.42e4
 • 1.42e4
74.26483
 • 74.26483
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
1.42e4
 • 1.42e4
 • 1.48e4
 • 1.48e4
 • 1.49e4
 • 1.70e4
 • 1.79e4
 • 2.18e4
 • 2.49e4
 • 2.50e4
 • 2.50e4
 • 2.55e4
 • 2.60e4
74.23130
 • 74.23130
 • 73.12847
 • 73.11460
 • 72.86755
 • 69.16145
 • 67.43397
 • 60.47192
 • 54.78077
 • 54.56522
 • 54.51811
 • 53.63074
 • 52.74434
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.47e4
 • 1.52e4
 • 1.54e4
 • 1.91e4
 • 2.06e4
 • 2.75e4
74.06594
 • 74.06594
 • 73.96364
 • 73.22825
 • 72.32164
 • 72.02909
 • 65.37919
 • 62.61979
 • 49.98456
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.43e4
 • 1.43e4
73.94717
 • 73.94717
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.47e4
 • 1.50e4
 • 1.57e4
 • 1.66e4
73.90863
 • 73.90863
 • 73.31960
 • 72.83500
 • 71.52503
 • 69.87327
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.48e4
 • 1.48e4
 • 1.50e4
 • 1.52e4
 • 1.54e4
 • 1.58e4
 • 1.64e4
73.12675
 • 73.12675
 • 72.71806
 • 72.30940
 • 72.10737
 • 71.32142
 • 70.26080
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.51e4
 • 1.51e4
72.66078
 • 72.66078
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.51e4
 • 1.51e4
 • 1.54e4
72.65748
 • 72.65748
 • 71.95218
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.51e4
 • 1.51e4
 • 1.51e4
 • 1.75e4
 • 2.24e4
 • 2.70e4
 • 2.95e4
72.63267
 • 72.63267
 • 72.57818
 • 68.24814
 • 59.40325
 • 50.90444
 • 46.36631
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.51e4
 • 1.51e4
 • 1.52e4
 • 1.64e4
 • 1.65e4
72.57143
 • 72.57143
 • 72.38293
 • 70.30164
 • 70.12301
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001782pigmented layer of retina
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.57e4
 • 1.57e4
 • 1.66e4
 • 1.78e4
 • 2.01e4
71.57038
 • 71.57038
 • 69.85809
 • 67.73125
 • 63.42739
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
1.57e4
 • 1.57e4
 • 1.57e4
 • 1.58e4
71.54715
 • 71.54715
 • 71.40473
 • 71.36553
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.59e4
 • 1.59e4
71.21574
 • 71.21574
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001507biceps brachii
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.59e4
 • 1.59e4
 • 1.72e4
 • 2.86e4
71.08116
 • 71.08116
 • 68.74022
 • 48.10737
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0015488sural nerve
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.62e4
 • 1.62e4
 • 1.84e4
 • 2.56e4
70.65308
 • 70.65308
 • 66.52319
 • 53.48918
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.68e4
 • 1.68e4
 • 1.91e4
69.51355
 • 69.51355
 • 65.25017
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.68e4
 • 1.68e4
 • 1.70e4
 • 1.73e4
 • 1.74e4
69.43651
 • 69.43651
 • 69.16694
 • 68.56836
 • 68.43838
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.69e4
 • 1.69e4
 • 1.76e4
 • 1.78e4
69.28711
 • 69.28711
 • 67.98763
 • 67.69651
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.74e4
 • 1.74e4
 • 1.86e4
68.35337
 • 68.35337
 • 66.16714
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002370thymus
 • UBERON:0000104life cycle
1.74e4
 • 1.74e4
68.32669
 • 68.32669
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
1.76e4
 • 1.76e4
 • 2.39e4
68.08220
 • 68.08220
 • 56.54985
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
1.76e4
 • 1.76e4
67.95056
 • 67.95056
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
1.79e4
 • 1.79e4
67.48869
 • 67.48869
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002349myocardium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 1.85e4
67.23499
 • 67.23499
 • 66.42941
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.81e4
 • 1.81e4
 • 1.97e4
 • 2.31e4
67.18332
 • 67.18332
 • 64.30478
 • 58.10960
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.83e4
 • 1.83e4
 • 1.98e4
66.74213
 • 66.74213
 • 63.96662
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
 • 1.90e4
 • 2.12e4
 • 2.13e4
66.40469
 • 66.40469
 • 65.53133
 • 61.58236
 • 61.33998
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
 • 1.92e4
66.32531
 • 66.32531
 • 65.14947
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001831parotid gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
 • 1.95e4
 • 1.95e4
 • 2.00e4
65.55210
 • 65.55210
 • 64.57201
 • 64.50912
 • 63.68252
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
65.45669
 • 65.45669
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 2.18e4
 • 2.41e4
 • 2.42e4
65.05895
 • 65.05895
 • 60.36740
 • 56.22259
 • 56.12393
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000019sperm
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.95e4
 • 1.95e4
64.57234
 • 64.57234
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001828gingiva
 • UBERON:0000104life cycle
1.98e4
 • 1.98e4
64.06741
 • 64.06741
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001949gingival epithelium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
63.45336
 • 63.45336
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.05e4
 • 2.05e4
 • 2.30e4
 • 2.49e4
 • 2.58e4
62.73960
 • 62.73960
 • 58.20108
 • 54.71192
 • 53.23406
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • UBERON:0000104life cycle
2.06e4
 • 2.06e4
62.55614
 • 62.55614
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.16e4
 • 2.16e4
 • 2.39e4
 • 2.40e4
 • 2.40e4
60.86206
 • 60.86206
 • 56.58683
 • 56.48700
 • 56.43079
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
2.17e4
 • 2.17e4
60.54161
 • 60.54161
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.17e4
 • 2.17e4
 • 2.26e4
60.52054
 • 60.52054
 • 58.97982
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007318saphenous vein
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.18e4
 • 2.18e4
60.32856
 • 60.32856
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002477medial globus pallidus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.21e4
 • 2.21e4
 • 2.43e4
59.85821
 • 59.85821
 • 55.89770
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002217synovial joint
 • UBERON:0000104life cycle
2.24e4
 • 2.24e4
59.37683
 • 59.37683
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.25e4
 • 2.25e4
59.09742
 • 59.09742
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001675trigeminal ganglion
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.30e4
 • 2.30e4
 • 2.40e4
58.31194
 • 58.31194
 • 56.49119
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000989penis
 • UBERON:0000104life cycle
2.30e4
 • 2.30e4
58.28653
 • 58.28653
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001235adrenal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.31e4
 • 2.31e4
58.13162
 • 58.13162
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.33e4
 • 2.33e4
57.74047
 • 57.74047
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
2.35e4
 • 2.35e4
57.32520
 • 57.32520
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002021occipital lobe
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.38e4
 • 2.38e4
 • 2.42e4
56.79332
 • 56.79332
 • 56.04493
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001896medulla oblongata
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.40e4
 • 2.40e4
 • 2.41e4
56.40760
 • 56.40760
 • 56.20368
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002581postcentral gyrus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.41e4
 • 2.41e4
 • 2.46e4
 • 2.49e4
56.29129
 • 56.29129
 • 55.25164
 • 54.86884
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.41e4
 • 2.41e4
56.19554
 • 56.19554
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002728entorhinal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.41e4
 • 2.41e4
 • 2.48e4
 • 2.51e4
 • 2.53e4
 • 2.54e4
 • 2.61e4
56.16569
 • 56.16569
 • 54.95285
 • 54.47448
 • 54.07403
 • 53.85769
 • 52.66011
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.42e4
 • 2.42e4
56.04517
 • 56.04517
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002771middle temporal gyrus
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.43e4
 • 2.43e4
 • 2.49e4
55.88769
 • 55.88769
 • 54.75368
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013554Brodmann (1909) area 23
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.44e4
 • 2.44e4
 • 2.46e4
 • 2.56e4
55.67945
 • 55.67945
 • 55.34240
 • 53.45244
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

Do not show this banner again