We are happy to announce that we have released the new Bgee 15 version as a beta test. Please check it out at https://bgee.org/bgee15_0.

H. sapiens Gene: POU6F2 - ENSG00000106536 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000106536
NamePOU6F2
DescriptionPOU class 6 homeobox 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:21694]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)a4d1w2, c4amb9, p78425, q75me8, q86um6, q9uds7, rpf-1, rpf1, wt5, wtsl
Orthologs(s)13 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0015488sural nerve
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
8.05e3
 • 8.05e3
85.39
 • 85.39
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001264pancreas
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.14e4
 • 1.14e4
 • 3.13e4
79.37
 • 79.37
 • 43.12
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.23e4
 • 1.38e4
 • 1.57e4
 • 1.59e4
 • 1.88e4
 • 2.53e4
78.69
 • 78.69
 • 77.74
 • 74.99
 • 71.49
 • 71.18
 • 65.91
 • 54.12
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002436primary visual cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.24e4
 • 1.24e4
 • 2.41e4
 • 2.50e4
 • 2.54e4
77.55
 • 77.55
 • 56.27
 • 54.59
 • 53.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.43e4
76.49
 • 76.49
 • 73.98
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.85e4
 • 1.96e4
 • 2.26e4
 • 2.35e4
 • 2.38e4
 • 2.41e4
 • 2.47e4
76.25
 • 76.25
 • 66.38
 • 64.47
 • 58.88
 • 57.38
 • 56.84
 • 56.23
 • 55.21
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.38e4
 • 1.56e4
75.13
 • 75.13
 • 74.92
 • 71.66
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.74e4
 • 1.84e4
 • 1.90e4
 • 1.91e4
 • 1.98e4
75.05
 • 75.05
 • 68.34
 • 66.61
 • 65.42
 • 65.30
 • 63.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.50e4
 • 1.83e4
 • 2.13e4
 • 2.13e4
 • 2.27e4
 • 2.36e4
 • 3.22e4
 • 3.22e4
 • 3.26e4
74.45
 • 74.45
 • 72.81
 • 66.84
 • 61.34
 • 61.30
 • 58.83
 • 57.24
 • 41.61
 • 41.58
 • 40.79
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.46e4
 • 1.64e4
 • 1.71e4
74.08
 • 74.08
 • 73.41
 • 70.31
 • 68.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294021980subventricular zone (outer) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.76e4
74.00
 • 74.00
 • 68.03
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.47e4
 • 1.47e4
 • 2.41e4
73.36
 • 73.36
 • 56.32
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.52e4
 • 1.52e4
 • 1.59e4
 • 1.68e4
 • 1.69e4
 • 1.85e4
 • 1.94e4
 • 2.74e4
 • 2.97e4
72.36
 • 72.36
 • 71.10
 • 69.49
 • 69.26
 • 66.41
 • 64.74
 • 50.23
 • 46.09
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005343cortical plate
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.53e4
 • 1.53e4
 • 1.71e4
72.31
 • 72.31
 • 69.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.57e4
 • 1.57e4
 • 1.62e4
 • 1.67e4
 • 1.77e4
 • 1.85e4
71.57
 • 71.57
 • 70.56
 • 69.60
 • 67.78
 • 66.37
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.60e4
 • 1.60e4
 • 2.24e4
 • 3.20e4
71.02
 • 71.02
 • 59.25
 • 41.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.65e4
 • 1.65e4
 • 2.19e4
 • 2.37e4
 • 2.42e4
 • 2.74e4
 • 2.88e4
69.99
 • 69.99
 • 60.16
 • 57.04
 • 55.99
 • 50.31
 • 47.67
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.72e4
 • 1.72e4
 • 1.92e4
 • 2.43e4
 • 2.94e4
68.70
 • 68.70
 • 65.07
 • 55.90
 • 46.70
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.74e4
 • 1.74e4
 • 1.96e4
 • 2.08e4
 • 2.11e4
 • 2.23e4
68.41
 • 68.41
 • 64.38
 • 62.28
 • 61.72
 • 59.58
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 1.81e4
 • 1.92e4
 • 1.92e4
 • 1.94e4
 • 2.23e4
67.24
 • 67.24
 • 67.13
 • 65.19
 • 65.18
 • 64.74
 • 59.52
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.86e4
 • 1.86e4
66.28
 • 66.28
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.88e4
 • 1.88e4
 • 2.11e4
 • 2.49e4
 • 2.50e4
 • 2.64e4
65.88
 • 65.88
 • 61.77
 • 54.74
 • 54.67
 • 51.98
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
 • 2.19e4
 • 2.43e4
 • 2.46e4
 • 2.99e4
65.53
 • 65.53
 • 60.16
 • 55.89
 • 55.38
 • 45.76
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.95e4
 • 1.95e4
 • 2.32e4
 • 2.35e4
 • 2.65e4
 • 2.70e4
 • 2.80e4
 • 2.83e4
64.60
 • 64.60
 • 57.84
 • 57.27
 • 51.86
 • 51.06
 • 49.25
 • 48.57
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.96e4
 • 1.96e4
 • 2.32e4
 • 2.37e4
 • 2.39e4
 • 2.49e4
 • 2.53e4
 • 2.77e4
64.49
 • 64.49
 • 57.84
 • 57.00
 • 56.64
 • 54.78
 • 54.12
 • 49.67
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.99e4
 • 1.99e4
 • 2.12e4
 • 2.19e4
 • 2.47e4
63.85
 • 63.85
 • 61.45
 • 60.21
 • 55.10
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.00e4
 • 2.00e4
 • 2.04e4
 • 2.08e4
 • 2.10e4
 • 2.15e4
 • 2.24e4
63.66
 • 63.66
 • 62.93
 • 62.14
 • 61.93
 • 60.98
 • 59.26
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.02e4
 • 2.06e4
 • 2.83e4
63.60
 • 63.60
 • 63.53
 • 63.28
 • 62.65
 • 48.54
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.57e4
 • 2.63e4
 • 2.71e4
 • 2.74e4
63.58
 • 63.58
 • 53.25
 • 52.21
 • 50.80
 • 50.30
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.02e4
 • 2.02e4
 • 2.05e4
 • 2.19e4
 • 2.20e4
 • 2.76e4
63.24
 • 63.24
 • 62.78
 • 60.16
 • 60.04
 • 49.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.12e4
 • 2.18e4
 • 2.83e4
 • 2.88e4
62.65
 • 62.65
 • 61.53
 • 60.38
 • 48.60
 • 47.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.90e4
 • 3.21e4
62.64
 • 62.64
 • 47.36
 • 41.66
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.19e4
 • 2.29e4
 • 2.32e4
 • 2.34e4
 • 3.13e4
62.64
 • 62.64
 • 60.28
 • 58.38
 • 57.95
 • 57.52
 • 43.16
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.23e4
 • 2.64e4
62.57
 • 62.57
 • 59.60
 • 52.09
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.30e4
 • 2.58e4
62.55
 • 62.55
 • 58.21
 • 53.10
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002336buccal mucosa cell
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.08e4
 • 2.08e4
62.18
 • 62.18
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002581postcentral gyrus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
2.17e4
 • 2.17e4
 • 2.20e4
 • 2.24e4
 • 2.30e4
 • 2.30e4
60.64
 • 60.64
 • 60.06
 • 59.36
 • 58.32
 • 58.28
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001782pigmented layer of retina
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.18e4
 • 2.18e4
 • 2.26e4
60.46
 • 60.46
 • 58.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.18e4
 • 2.18e4
 • 2.55e4
 • 3.09e4
 • 3.23e4
60.38
 • 60.38
 • 53.65
 • 43.85
 • 41.32
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.49e4
 • 2.52e4
 • 2.59e4
60.25
 • 60.25
 • 54.75
 • 54.17
 • 52.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.21e4
 • 2.21e4
 • 2.60e4
 • 2.85e4
 • 2.87e4
 • 2.95e4
 • 3.00e4
59.82
 • 59.82
 • 52.85
 • 48.22
 • 47.90
 • 46.47
 • 45.52
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.21e4
 • 2.21e4
59.80
 • 59.80
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.22e4
 • 2.22e4
 • 2.96e4
 • 3.13e4
59.75
 • 59.75
 • 46.22
 • 43.22
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.23e4
 • 2.23e4
 • 2.51e4
 • 2.59e4
 • 2.67e4
59.48
 • 59.48
 • 54.48
 • 53.04
 • 51.60
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.37e4
 • 2.42e4
 • 2.50e4
58.92
 • 58.92
 • 56.90
 • 56.01
 • 54.52
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
2.28e4
 • 2.28e4
 • 2.81e4
 • 3.07e4
 • 3.17e4
 • 3.17e4
 • 3.24e4
58.57
 • 58.57
 • 49.01
 • 44.25
 • 42.53
 • 42.37
 • 41.15
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.31e4
 • 2.31e4
 • 2.43e4
 • 2.74e4
 • 3.03e4
 • 3.04e4
 • 3.22e4
58.10
 • 58.10
 • 55.83
 • 50.18
 • 45.02
 • 44.72
 • 41.46
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.31e4
 • 2.31e4
 • 2.45e4
 • 3.22e4
 • 3.23e4
58.10
 • 58.10
 • 55.43
 • 41.52
 • 41.39
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.32e4
 • 2.32e4
 • 2.42e4
 • 2.67e4
57.80
 • 57.80
 • 56.10
 • 51.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001377quadriceps femoris
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.33e4
 • 2.33e4
 • 3.23e4
57.72
 • 57.72
 • 41.40
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.34e4
 • 2.34e4
 • 2.35e4
 • 2.45e4
 • 2.90e4
 • 3.24e4
57.57
 • 57.57
 • 57.40
 • 55.43
 • 47.33
 • 41.11
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002728entorhinal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.36e4
 • 2.36e4
 • 2.41e4
 • 2.65e4
 • 3.18e4
57.06
 • 57.06
 • 56.26
 • 51.82
 • 42.24
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.37e4
 • 2.37e4
57.02
 • 57.02
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.41e4
 • 2.41e4
 • 2.41e4
 • 2.58e4
56.33
 • 56.33
 • 56.23
 • 53.07
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.42e4
 • 2.42e4
 • 2.56e4
 • 2.56e4
 • 2.57e4
 • 2.58e4
 • 2.71e4
56.05
 • 56.05
 • 53.60
 • 53.55
 • 53.41
 • 53.17
 • 50.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.46e4
 • 2.46e4
 • 2.48e4
 • 2.59e4
 • 2.62e4
 • 2.81e4
55.40
 • 55.40
 • 55.02
 • 53.02
 • 52.44
 • 48.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.46e4
 • 2.46e4
 • 2.47e4
 • 2.48e4
 • 2.49e4
 • 2.60e4
 • 2.65e4
55.34
 • 55.34
 • 55.10
 • 54.96
 • 54.77
 • 52.85
 • 51.81
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.48e4
 • 2.48e4
 • 2.88e4
 • 2.92e4
54.92
 • 54.92
 • 47.79
 • 47.02
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002021occipital lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.49e4
 • 2.49e4
 • 3.05e4
54.73
 • 54.73
 • 44.68
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002477medial globus pallidus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.50e4
 • 2.50e4
 • 2.80e4
54.64
 • 54.64
 • 49.12
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.57e4
 • 2.77e4
 • 2.88e4
 • 2.91e4
54.32
 • 54.32
 • 53.27
 • 49.72
 • 47.78
 • 47.16
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.54e4
 • 2.60e4
 • 2.67e4
 • 2.75e4
54.31
 • 54.31
 • 53.89
 • 52.73
 • 51.55
 • 50.04
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.53e4
 • 2.58e4
 • 2.65e4
 • 2.70e4
 • 2.86e4
54.18
 • 54.18
 • 54.02
 • 53.07
 • 51.95
 • 51.04
 • 48.02
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.79e4
 • 2.82e4
 • 2.83e4
 • 2.84e4
 • 2.92e4
54.18
 • 54.18
 • 49.39
 • 48.73
 • 48.58
 • 48.41
 • 46.95
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002129cerebellar cortex
 • UBERON:0000104life cycle
2.55e4
 • 2.55e4
53.79
 • 53.79
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.57e4
 • 2.57e4
 • 3.00e4
 • 3.03e4
 • 3.21e4
53.35
 • 53.35
 • 45.48
 • 45.03
 • 41.68
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.58e4
 • 2.58e4
 • 2.62e4
 • 3.08e4
 • 3.09e4
 • 3.10e4
 • 3.23e4
 • 3.26e4
 • 3.38e4
53.20
 • 53.20
 • 52.37
 • 44.05
 • 43.88
 • 43.67
 • 41.43
 • 40.87
 • 38.62
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.58e4
 • 2.58e4
 • 2.88e4
 • 3.00e4
53.19
 • 53.19
 • 47.67
 • 45.53
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0000104life cycle
2.63e4
 • 2.63e4
52.28
 • 52.28
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.66e4
 • 2.66e4
 • 2.66e4
 • 2.86e4
 • 2.96e4
 • 3.06e4
51.77
 • 51.77
 • 51.65
 • 48.10
 • 46.20
 • 44.49
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.81e4
 • 2.81e4
 • 3.23e4
49.04
 • 49.04
 • 41.27
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.89e4
 • 2.89e4
47.50
 • 47.50
AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.89e4
 • 2.89e4
 • 2.98e4
 • 3.06e4
47.48
 • 47.48
 • 45.94
 • 44.49
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.91e4
 • 2.91e4
 • 2.96e4
 • 3.02e4
 • 3.22e4
47.24
 • 47.24
 • 46.32
 • 45.18
 • 41.52
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.92e4
 • 2.92e4
 • 3.14e4
 • 3.27e4
46.98
 • 46.98
 • 42.93
 • 40.65
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.98e4
 • 2.98e4
 • 3.02e4
 • 3.05e4
 • 3.07e4
 • 3.15e4
45.94
 • 45.94
 • 45.24
 • 44.61
 • 44.32
 • 42.90
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.99e4
 • 2.99e4
 • 3.11e4
 • 3.15e4
 • 3.21e4
45.63
 • 45.63
 • 43.54
 • 42.77
 • 41.78
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.02e4
 • 3.02e4
 • 3.39e4
 • 3.45e4
 • 3.48e4
 • 3.90e4
45.10
 • 45.10
 • 38.48
 • 37.33
 • 36.74
 • 29.13
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.05e4
 • 3.05e4
 • 3.11e4
 • 3.15e4
 • 3.16e4
 • 3.25e4
44.61
 • 44.61
 • 43.47
 • 42.88
 • 42.63
 • 41.04
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.07e4
 • 3.07e4
44.22
 • 44.22
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000104life cycle
3.08e4
 • 3.08e4
44.11
 • 44.11
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.09e4
 • 3.09e4
 • 3.25e4
43.94
 • 43.94
 • 41.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013473lower esophagus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.10e4
 • 3.10e4
43.68
 • 43.68
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.11e4
 • 3.11e4
 • 3.19e4
 • 3.37e4
 • 3.44e4
 • 3.46e4
43.54
 • 43.54
 • 42.08
 • 38.77
 • 37.60
 • 37.20
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • UBERON:0000104life cycle
3.22e4
 • 3.22e4
41.49
 • 41.49
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.51e4
 • 3.51e4
 • 3.98e4
36.25
 • 36.25
 • 27.77
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001383muscle of leg
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.73e4
 • 3.73e4
32.31
 • 32.31
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.74e4
 • 3.74e4
 • 3.75e4
32.11
 • 32.11
 • 31.92
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
Homininae2 species2 genesCompare expression
Catarrhini3 species3 genesCompare expression
Euarchontoglires7 species7 genesCompare expression
Boreoeutheria11 species11 genesCompare expression
Theria12 species12 genesCompare expression
Amniota13 species13 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : ENSG00000106536.

Cross-references

Do not show this banner again