H. sapiens Gene: ALMS1 - ENSG00000116127 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000116127
NameALMS1
DescriptionALMS1, centrosome and basal body associated protein [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:428]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)alss, kiaa0328

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000173amniotic fluid
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
491
 • 491
 • 1.25e4
99.09450
 • 99.09450
 • 76.82319
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
521
 • 521
 • 2.42e3
 • 3.44e3
 • 4.09e3
 • 5.53e3
 • 7.89e3
 • 8.32e3
 • 9.06e3
 • 1.17e4
 • 1.58e4
99.03873
 • 99.03873
 • 95.52874
 • 93.64060
 • 92.44805
 • 89.78703
 • 85.42996
 • 84.62721
 • 83.26128
 • 78.42509
 • 70.83352
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002021occipital lobe
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
606
 • 606
 • 721
 • 1.95e3
 • 1.17e4
98.88178
 • 98.88178
 • 98.67025
 • 96.40029
 • 78.46066
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002336buccal mucosa cell
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
615
 • 615
98.86638
 • 98.86638
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005363inferior vagus X ganglion
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
615
 • 615
 • 957
 • 1.47e3
98.86518
 • 98.86518
 • 98.23326
 • 97.28666
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
745
 • 745
 • 1.01e3
98.62588
 • 98.62588
 • 98.13745
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004720cerebellar vermis
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
754
 • 754
 • 1.57e4
98.60926
 • 98.60926
 • 71.02285
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001872parietal lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
815
 • 815
 • 1.39e3
 • 1.62e3
98.49588
 • 98.49588
 • 97.42940
 • 97.01393
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
867
 • 867
 • 1.41e3
 • 1.49e3
 • 5.92e3
 • 6.71e3
 • 2.63e4
 • 2.66e4
98.40116
 • 98.40116
 • 97.40611
 • 97.25542
 • 89.06155
 • 87.61620
 • 51.43435
 • 50.92833
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001906subthalamic nucleus
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
871
 • 871
 • 1.07e3
 • 1.45e3
 • 1.47e3
98.39322
 • 98.39322
 • 98.02121
 • 97.33235
 • 97.28680
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
954
 • 954
 • 1.21e4
 • 1.38e4
98.24040
 • 98.24040
 • 77.60950
 • 74.51369
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
973
 • 973
 • 4.89e3
 • 9.52e3
 • 1.06e4
 • 1.07e4
 • 1.12e4
 • 1.25e4
 • 1.28e4
 • 1.93e4
98.20378
 • 98.20378
 • 90.97691
 • 82.42010
 • 80.46627
 • 80.21805
 • 79.27017
 • 76.89506
 • 76.42471
 • 64.36603
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
977
 • 977
 • 1.28e3
 • 4.12e3
 • 1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.06e4
 • 1.10e4
 • 1.16e4
98.19713
 • 98.19713
 • 97.63807
 • 92.39145
 • 80.80559
 • 80.73271
 • 80.43934
 • 79.66345
 • 78.55480
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001896medulla oblongata
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.02e3
 • 1.02e3
 • 1.19e3
 • 1.38e3
98.12341
 • 98.12341
 • 97.81159
 • 97.46141
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001162cardia of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.02e3
 • 1.02e3
98.11046
 • 98.11046
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.04e3
 • 1.04e3
 • 1.09e3
 • 3.05e3
 • 3.16e3
 • 3.74e3
 • 4.11e3
 • 2.45e4
98.07346
 • 98.07346
 • 97.99668
 • 94.37179
 • 94.15629
 • 93.09644
 • 92.41937
 • 54.76818
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000362renal medulla
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.05e3
 • 1.05e3
98.05571
 • 98.05571
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.08e3
 • 1.08e3
 • 2.44e3
 • 2.59e3
 • 4.87e3
 • 6.41e3
98.00602
 • 98.00602
 • 95.48622
 • 95.22225
 • 90.99911
 • 88.16983
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001897dorsal plus ventral thalamus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.08e3
 • 1.08e3
 • 1.21e3
 • 1.29e3
 • 1.21e4
 • 2.78e4
98.00436
 • 98.00436
 • 97.77504
 • 97.62570
 • 77.62378
 • 48.57679
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001875globus pallidus
 • UBERON:0000104life cycle
1.09e3
 • 1.09e3
97.98774
 • 97.98774
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.11e3
 • 1.11e3
 • 4.32e3
 • 6.36e3
 • 1.43e4
97.95212
 • 97.95212
 • 92.03015
 • 88.24983
 • 73.54370
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.11e3
 • 1.11e3
 • 4.26e3
 • 5.65e3
 • 7.49e3
 • 7.89e3
 • 8.28e3
 • 8.95e3
 • 9.08e3
 • 1.67e4
97.94786
 • 97.94786
 • 92.12920
 • 89.55909
 • 86.16262
 • 85.42991
 • 84.70621
 • 83.47771
 • 83.22269
 • 69.18828
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002691ventral tegmental area
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.11e3
 • 1.11e3
 • 1.13e3
 • 1.21e3
97.94566
 • 97.94566
 • 97.92000
 • 97.75841
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.13e3
 • 1.13e3
 • 5.16e3
97.91466
 • 97.91466
 • 90.47883
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.14e3
 • 1.14e3
 • 1.27e3
 • 1.50e3
 • 8.03e3
 • 8.82e3
 • 1.21e4
 • 1.66e4
97.89508
 • 97.89508
 • 97.64873
 • 97.22773
 • 85.16415
 • 83.71050
 • 77.61088
 • 69.42938
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001235adrenal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.18e3
 • 1.18e3
97.82831
 • 97.82831
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.19e3
 • 1.19e3
 • 4.30e3
 • 6.76e3
 • 8.69e3
 • 9.26e3
 • 1.05e4
 • 1.14e4
 • 1.42e4
 • 1.52e4
97.80494
 • 97.80494
 • 92.05456
 • 87.51375
 • 83.95746
 • 82.90295
 • 80.67500
 • 78.85960
 • 73.84456
 • 71.90273
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.22e3
 • 1.22e3
97.73967
 • 97.73967
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.23e3
 • 1.23e3
97.73712
 • 97.73712
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000044dorsal root ganglion
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.24e3
 • 1.24e3
 • 1.49e3
 • 1.89e3
 • 2.64e4
 • 2.71e4
97.70865
 • 97.70865
 • 97.24325
 • 96.50445
 • 51.19443
 • 49.97783
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007227superior vestibular nucleus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.25e3
 • 1.25e3
 • 1.50e3
97.70121
 • 97.70121
 • 97.22637
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.25e3
 • 1.25e3
 • 4.34e3
 • 1.03e4
 • 1.05e4
 • 1.08e4
 • 1.12e4
 • 2.46e4
97.68530
 • 97.68530
 • 91.98579
 • 80.91708
 • 80.54187
 • 80.13083
 • 79.22321
 • 54.59947
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000474female reproductive system
 • UBERON:0000104life cycle
1.26e3
 • 1.26e3
97.66536
 • 97.66536
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001675trigeminal ganglion
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.27e3
 • 1.27e3
 • 1.36e3
 • 1.51e3
97.65871
 • 97.65871
 • 97.48884
 • 97.22046
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000002uterine cervix
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.28e3
 • 1.28e3
 • 1.52e3
 • 2.30e3
97.64541
 • 97.64541
 • 97.18693
 • 95.75760
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002030nipple
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.30e3
 • 1.30e3
97.59559
 • 97.59559
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002185bronchus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.30e3
 • 1.30e3
97.59164
 • 97.59164
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.31e3
 • 1.31e3
 • 1.45e3
 • 4.49e3
 • 1.03e4
 • 1.04e4
 • 1.06e4
 • 1.17e4
 • 1.20e4
97.57895
 • 97.57895
 • 97.33250
 • 91.70695
 • 80.99276
 • 80.87971
 • 80.35057
 • 78.47040
 • 77.91001
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.33e3
 • 1.33e3
 • 8.67e3
 • 8.71e3
 • 8.77e3
 • 9.08e3
 • 9.27e3
 • 1.03e4
97.54570
 • 97.54570
 • 83.97809
 • 83.91562
 • 83.79613
 • 83.22832
 • 82.88668
 • 81.05015
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.35e3
 • 1.35e3
 • 2.60e3
 • 5.98e3
 • 9.82e3
 • 9.96e3
 • 1.06e4
 • 1.35e4
 • 1.57e4
 • 1.98e4
 • 2.60e4
97.50249
 • 97.50249
 • 95.19049
 • 88.96084
 • 81.86828
 • 81.61288
 • 80.45920
 • 75.10652
 • 70.92468
 • 63.41232
 • 51.98371
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000019sperm
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.36e3
 • 1.36e3
97.48718
 • 97.48718
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.37e3
 • 1.37e3
97.47859
 • 97.47859
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001621coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.37e3
 • 1.37e3
97.47056
 • 97.47056
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001044saliva-secreting gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.38e3
 • 1.38e3
 • 9.43e3
97.44599
 • 97.44599
 • 82.58863
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002476lateral globus pallidus
 • UBERON:0000104life cycle
1.39e3
 • 1.39e3
97.44183
 • 97.44183
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.39e3
 • 1.39e3
 • 1.01e4
 • 1.09e4
97.43430
 • 97.43430
 • 81.40123
 • 79.89434
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.43e3
 • 1.43e3
 • 7.23e3
 • 9.64e3
 • 9.70e3
 • 1.10e4
 • 1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.12e4
97.35958
 • 97.35958
 • 86.64398
 • 82.19539
 • 82.08823
 • 79.73030
 • 79.51321
 • 79.49378
 • 79.30367
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
1.43e3
 • 1.43e3
 • 1.50e3
 • 6.18e3
 • 1.00e4
 • 1.25e4
 • 1.26e4
 • 1.27e4
 • 1.31e4
97.35342
 • 97.35342
 • 97.22664
 • 88.59359
 • 81.51698
 • 77.00290
 • 76.68979
 • 76.62655
 • 75.83838
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.49e3
 • 1.49e3
 • 8.68e3
 • 9.44e3
 • 1.01e4
 • 1.03e4
97.25550
 • 97.25550
 • 83.96136
 • 82.56677
 • 81.25357
 • 81.02503
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.52e3
 • 1.52e3
 • 1.59e4
97.20034
 • 97.20034
 • 70.56295
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.53e3
 • 1.53e3
 • 5.03e3
 • 6.49e3
 • 7.69e3
 • 8.33e3
 • 8.47e3
 • 8.91e3
 • 9.32e3
97.18344
 • 97.18344
 • 90.70692
 • 88.01448
 • 85.79430
 • 84.61982
 • 84.36193
 • 83.54885
 • 82.79330
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.55e3
 • 1.55e3
 • 9.53e3
 • 1.05e4
 • 1.06e4
 • 1.07e4
 • 1.11e4
 • 1.16e4
97.14687
 • 97.14687
 • 82.39575
 • 80.65752
 • 80.49494
 • 80.30587
 • 79.44509
 • 78.56459
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002358peritoneum
 • UBERON:0000104life cycle
1.61e3
 • 1.61e3
97.02723
 • 97.02723
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.66e3
 • 1.66e3
 • 8.75e3
96.94412
 • 96.94412
 • 83.83923
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000115endothelial cell
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.67e3
 • 1.67e3
96.91754
 • 96.91754
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002477medial globus pallidus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.68e3
 • 1.68e3
 • 7.05e3
96.89741
 • 96.89741
 • 86.98435
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002407pericardium
 • UBERON:0000104life cycle
1.78e3
 • 1.78e3
96.71550
 • 96.71550
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.82e3
 • 1.82e3
 • 2.85e3
96.63189
 • 96.63189
 • 94.73832
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001965substantia nigra pars compacta
 • UBERON:0000104life cycle
1.83e3
 • 1.83e3
96.61729
 • 96.61729
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.85e3
 • 1.85e3
 • 8.86e3
 • 9.34e3
96.58063
 • 96.58063
 • 83.63442
 • 82.74397
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003889fallopian tube
 • UBERON:0000104life cycle
1.88e3
 • 1.88e3
96.53593
 • 96.53593
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003729mouth mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.90e3
 • 1.90e3
 • 8.65e3
96.49547
 • 96.49547
 • 84.02754
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001966substantia nigra pars reticulata
 • UBERON:0000104life cycle
1.92e3
 • 1.92e3
96.46263
 • 96.46263
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000355pharyngeal mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.01e3
 • 2.01e3
96.28507
 • 96.28507
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000947aorta
 • UBERON:0000104life cycle
2.02e3
 • 2.02e3
96.27391
 • 96.27391
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002736lateral nuclear group of thalamus
 • UBERON:0000104life cycle
2.03e3
 • 2.03e3
96.24667
 • 96.24667
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007318saphenous vein
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.06e3
 • 2.06e3
96.18761
 • 96.18761
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002081cardiac atrium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.19e3
 • 2.19e3
95.94952
 • 95.94952
AEIR
 • AEIR
UBERON:0011876body of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.20e3
 • 2.20e3
95.94516
 • 95.94516
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.33e3
 • 2.33e3
 • 2.86e3
 • 4.29e3
 • 4.66e3
95.69114
 • 95.69114
 • 94.71399
 • 92.07837
 • 91.39372
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000023oocyte
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.41e3
 • 2.41e3
95.55008
 • 95.55008
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.53e3
 • 2.53e3
 • 3.08e3
 • 4.37e3
 • 4.55e3
95.33125
 • 95.33125
 • 94.31207
 • 91.92366
 • 91.60643
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000989penis
 • UBERON:0000104life cycle
2.78e3
 • 2.78e3
94.86521
 • 94.86521
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.80e3
 • 2.80e3
 • 3.90e3
 • 5.88e3
 • 6.32e3
 • 6.79e3
 • 6.98e3
 • 7.49e3
94.83564
 • 94.83564
 • 92.78922
 • 89.14879
 • 88.31939
 • 87.45162
 • 87.10935
 • 86.16506
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002217synovial joint
 • UBERON:0000104life cycle
2.88e3
 • 2.88e3
94.67732
 • 94.67732
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004797blood vessel layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.90e3
 • 2.90e3
94.64284
 • 94.64284
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
3.04e3
 • 3.04e3
 • 3.14e3
 • 4.84e3
 • 6.01e3
 • 7.28e3
 • 8.56e3
 • 1.18e4
 • 1.21e4
 • 1.30e4
 • 1.30e4
94.38472
 • 94.38472
 • 94.19816
 • 91.05964
 • 88.89371
 • 86.54575
 • 84.19665
 • 78.26597
 • 77.59686
 • 75.95013
 • 75.89911
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006922cervix squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
3.06e3
 • 3.06e3
94.34462
 • 94.34462
AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
3.24e3
 • 3.24e3
 • 3.93e3
 • 4.74e3
 • 4.75e3
94.01644
 • 94.01644
 • 92.73446
 • 91.24844
 • 91.22088
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002115jejunum
 • UBERON:0000104life cycle
3.50e3
 • 3.50e3
93.53449
 • 93.53449
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002483trabecular bone tissue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
3.56e3
 • 3.56e3
 • 3.82e3
 • 5.27e3
93.42268
 • 93.42268
 • 92.95451
 • 90.26299
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0034920infant stage
3.75e3
 • 3.75e3
 • 5.39e3
 • 7.32e3
 • 8.23e3
 • 9.47e3
 • 1.09e4
 • 1.17e4
 • 1.32e4
 • 1.35e4
 • 2.21e4
93.07555
 • 93.07555
 • 90.04786
 • 86.48923
 • 84.80533
 • 82.51852
 • 79.92569
 • 78.34982
 • 75.67450
 • 75.02777
 • 59.27184
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.80e3
 • 3.80e3
 • 4.02e3
 • 6.47e3
 • 1.09e4
92.98459
 • 92.98459
 • 92.58192
 • 88.05091
 • 79.88195
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.90e3
 • 3.90e3
 • 5.45e3
 • 6.03e3
92.80542
 • 92.80542
 • 89.94422
 • 88.86490
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.04e3
 • 4.04e3
 • 4.56e3
 • 4.59e3
 • 9.17e3
 • 1.01e4
 • 1.42e4
 • 1.50e4
 • 1.61e4
 • 1.65e4
 • 1.86e4
92.53977
 • 92.53977
 • 91.58781
 • 91.51664
 • 83.05695
 • 81.35503
 • 73.68516
 • 72.21790
 • 70.23741
 • 69.45828
 • 65.58092
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.13e3
 • 4.13e3
 • 4.25e3
 • 6.29e3
 • 8.72e3
 • 9.42e3
92.37541
 • 92.37541
 • 92.14969
 • 88.38439
 • 83.90157
 • 82.59282
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0007220late embryonic stage
4.33e3
 • 4.33e3
 • 4.36e3
 • 1.02e4
 • 1.05e4
 • 1.09e4
 • 1.14e4
 • 1.24e4
 • 1.35e4
 • 1.50e4
 • 1.56e4
 • 1.70e4
91.99861
 • 91.99861
 • 91.95541
 • 81.07034
 • 80.58807
 • 79.87545
 • 79.02965
 • 77.01295
 • 75.04932
 • 72.29802
 • 71.27306
 • 68.68312
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.33e3
 • 4.33e3
 • 4.39e3
 • 4.54e3
 • 5.95e3
 • 6.03e3
91.99520
 • 91.99520
 • 91.89207
 • 91.62389
 • 89.01795
 • 88.86734
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
4.39e3
 • 4.39e3
 • 4.74e3
 • 4.89e3
 • 6.40e3
 • 6.60e3
 • 9.52e3
 • 1.20e4
 • 1.22e4
 • 1.23e4
 • 1.42e4
91.89002
 • 91.89002
 • 91.25080
 • 90.97734
 • 88.18311
 • 87.81957
 • 82.42488
 • 77.87516
 • 77.51759
 • 77.28267
 • 73.71947
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.45e3
 • 4.45e3
 • 4.54e3
 • 4.56e3
 • 4.62e3
 • 4.70e3
 • 5.01e3
91.79118
 • 91.79118
 • 91.62093
 • 91.58390
 • 91.46247
 • 91.31205
 • 90.75629
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
4.47e3
 • 4.47e3
 • 6.41e3
91.75243
 • 91.75243
 • 88.16028
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
4.50e3
 • 4.50e3
 • 7.56e3
 • 9.90e3
 • 1.05e4
 • 1.09e4
 • 1.13e4
 • 1.15e4
91.69314
 • 91.69314
 • 86.03879
 • 81.70850
 • 80.54976
 • 79.78100
 • 79.20176
 • 78.76117
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
4.50e3
 • 4.50e3
 • 5.74e3
 • 9.41e3
 • 1.12e4
 • 1.13e4
 • 1.29e4
 • 1.61e4
91.68979
 • 91.68979
 • 89.39610
 • 82.62826
 • 79.33473
 • 79.05188
 • 76.25442
 • 70.26641
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
4.61e3
 • 4.61e3
 • 4.71e3
 • 5.00e3
 • 5.32e3
91.48345
 • 91.48345
 • 91.29589
 • 90.75900
 • 90.16729
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000655secondary oocyte
 • UBERON:0000104life cycle
4.71e3
 • 4.71e3
91.30398
 • 91.30398
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001614superficial temporal artery
 • UBERON:0000104life cycle
4.87e3
 • 4.87e3
90.99967
 • 90.99967
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.89e3
 • 4.89e3
90.96380
 • 90.96380
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.03e3
 • 5.03e3
 • 1.08e4
 • 1.13e4
 • 1.14e4
 • 1.30e4
 • 1.37e4
 • 2.26e4
 • 2.27e4
90.71410
 • 90.71410
 • 80.08031
 • 79.21599
 • 78.95406
 • 75.94808
 • 74.70946
 • 58.34745
 • 58.06304
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001264pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.44e3
 • 5.44e3
 • 8.29e3
89.94726
 • 89.94726
 • 84.69614
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.46e3
 • 5.46e3
89.91097
 • 89.91097
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
5.52e3
 • 5.52e3
 • 7.91e3
 • 8.48e3
 • 9.25e3
 • 9.38e3
 • 9.42e3
 • 9.71e3
 • 9.86e3
 • 1.25e4
89.80041
 • 89.80041
 • 85.38795
 • 84.34597
 • 82.91571
 • 82.68098
 • 82.59936
 • 82.06864
 • 81.78280
 • 76.96725
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
5.56e3
 • 5.56e3
 • 6.41e3
 • 6.87e3
 • 6.95e3
89.72675
 • 89.72675
 • 88.15911
 • 87.31970
 • 87.15682
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.63e3
 • 5.63e3
 • 5.91e3
 • 6.34e3
 • 6.40e3
 • 6.84e3
89.60667
 • 89.60667
 • 89.07651
 • 88.28389
 • 88.18658
 • 87.36627
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002349myocardium
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.76e3
 • 5.76e3
 • 6.31e3
 • 7.67e3
 • 7.70e3
 • 8.28e3
 • 9.25e3
89.35635
 • 89.35635
 • 88.34929
 • 85.83331
 • 85.77310
 • 84.70379
 • 82.91950
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000083epithelial cell of pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
5.92e3
 • 5.92e3
89.06947
 • 89.06947
AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.12e3
 • 6.12e3
 • 8.18e3
 • 8.35e3
 • 1.02e4
 • 1.24e4
88.70294
 • 88.70294
 • 84.89601
 • 84.57582
 • 81.16111
 • 77.12328
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
6.12e3
 • 6.12e3
 • 9.04e3
 • 9.46e3
88.69740
 • 88.69740
 • 83.30932
 • 82.52640
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.13e3
 • 6.13e3
 • 6.41e3
 • 6.44e3
 • 7.23e3
 • 7.64e3
88.68776
 • 88.68776
 • 88.15573
 • 88.10078
 • 86.64799
 • 85.89494
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002127inferior olivary complex
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
6.24e3
 • 6.24e3
 • 6.89e3
88.47432
 • 88.47432
 • 87.26996
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001476deltoid
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.36e3
 • 6.36e3
 • 1.16e4
 • 1.18e4
 • 1.49e4
88.26294
 • 88.26294
 • 78.56688
 • 78.17941
 • 72.55416
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
6.43e3
 • 6.43e3
 • 1.01e4
 • 1.07e4
 • 1.08e4
 • 1.10e4
 • 1.13e4
 • 1.21e4
 • 2.67e4
88.11873
 • 88.11873
 • 81.25391
 • 80.31697
 • 79.98026
 • 79.73074
 • 79.09031
 • 77.64901
 • 50.69940
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.50e3
 • 6.50e3
 • 6.53e3
 • 7.08e3
 • 8.55e3
 • 8.69e3
 • 8.76e3
 • 9.09e3
 • 9.20e3
 • 9.46e3
 • 1.07e4
 • 1.16e4
 • 1.28e4
 • 1.30e4
 • 1.41e4
87.99815
 • 87.99815
 • 87.93428
 • 86.93071
 • 84.20989
 • 83.94155
 • 83.82971
 • 83.20348
 • 83.00427
 • 82.53491
 • 80.29060
 • 78.52483
 • 76.34630
 • 75.94303
 • 74.04680
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006483Brodmann (1909) area 46
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.67e3
 • 6.67e3
 • 7.23e3
 • 7.26e3
 • 8.20e3
 • 1.17e4
87.68124
 • 87.68124
 • 86.64428
 • 86.58778
 • 84.84621
 • 78.47438
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002436primary visual cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.67e3
 • 6.67e3
 • 7.70e3
 • 1.40e4
87.67986
 • 87.67986
 • 85.78433
 • 74.08707
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002870dorsal motor nucleus of vagus nerve
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
6.70e3
 • 6.70e3
87.63237
 • 87.63237
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008188tendon of biceps brachii
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.71e3
 • 6.71e3
 • 7.10e3
87.61478
 • 87.61478
 • 86.88025
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004263upper arm skin
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
6.72e3
 • 6.72e3
 • 6.85e3
87.59779
 • 87.59779
 • 87.34593
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.84e3
 • 6.84e3
 • 9.88e3
87.37547
 • 87.37547
 • 81.74861
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.90e3
 • 6.90e3
 • 8.02e3
 • 9.63e3
 • 1.37e4
87.25688
 • 87.25688
 • 85.19160
 • 82.21720
 • 74.77993
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.92e3
 • 6.92e3
 • 9.09e3
 • 9.96e3
87.22524
 • 87.22524
 • 83.20562
 • 81.60996
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.16e3
 • 7.16e3
 • 8.04e3
 • 8.38e3
 • 8.70e3
 • 8.75e3
 • 8.83e3
86.77084
 • 86.77084
 • 85.15632
 • 84.51511
 • 83.93821
 • 83.84296
 • 83.68397
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000043tendon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.27e3
 • 7.27e3
 • 8.08e3
 • 9.39e3
86.57309
 • 86.57309
 • 85.08288
 • 82.66593
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
7.28e3
 • 7.28e3
 • 7.40e3
 • 7.58e3
 • 7.69e3
 • 8.04e3
 • 8.91e3
 • 1.04e4
 • 1.06e4
 • 1.09e4
 • 1.16e4
 • 1.18e4
 • 1.18e4
86.55612
 • 86.55612
 • 86.32873
 • 85.99780
 • 85.80308
 • 85.15531
 • 83.55000
 • 80.87000
 • 80.49998
 • 79.82171
 • 78.51432
 • 78.24337
 • 78.18168
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
7.43e3
 • 7.43e3
 • 8.00e3
 • 8.20e3
 • 8.91e3
 • 9.03e3
 • 9.10e3
 • 1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.19e4
 • 1.23e4
 • 1.30e4
 • 1.43e4
86.28075
 • 86.28075
 • 85.21866
 • 84.84883
 • 83.54313
 • 83.31636
 • 83.20115
 • 81.14366
 • 81.08221
 • 78.00403
 • 77.25756
 • 75.97584
 • 73.61742
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.54e3
 • 7.54e3
 • 8.50e3
 • 8.59e3
 • 8.68e3
 • 9.06e3
86.07220
 • 86.07220
 • 84.29362
 • 84.14349
 • 83.96461
 • 83.25832
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • UBERON:0034919juvenile stage
7.55e3
 • 7.55e3
86.05272
 • 86.05272
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.64e3
 • 7.64e3
 • 8.10e3
85.89085
 • 85.89085
 • 85.04716
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
7.73e3
 • 7.73e3
85.71900
 • 85.71900
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.79e3
 • 7.79e3
 • 7.95e3
 • 8.01e3
 • 8.11e3
 • 8.29e3
 • 9.19e3
85.61654
 • 85.61654
 • 85.31381
 • 85.21177
 • 85.02822
 • 84.69140
 • 83.03225
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
7.85e3
 • 7.85e3
85.50545
 • 85.50545
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001782pigmented layer of retina
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.88e3
 • 7.88e3
 • 8.99e3
 • 9.61e3
 • 9.65e3
85.44778
 • 85.44778
 • 83.39047
 • 82.25295
 • 82.17247
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002250popliteal artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.06e3
 • 8.06e3
85.11214
 • 85.11214
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
8.11e3
 • 8.11e3
 • 9.05e3
 • 9.24e3
 • 9.92e3
 • 1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.23e4
 • 1.77e4
85.01538
 • 85.01538
 • 83.28505
 • 82.93548
 • 81.67452
 • 81.04447
 • 80.98367
 • 77.35653
 • 67.25067
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
8.12e3
 • 8.12e3
 • 8.19e3
 • 8.45e3
 • 8.53e3
 • 9.85e3
84.99703
 • 84.99703
 • 84.86989
 • 84.39253
 • 84.24412
 • 81.80790
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.21e3
 • 8.21e3
 • 9.54e3
 • 1.25e4
 • 1.27e4
 • 1.51e4
 • 1.53e4
 • 1.54e4
84.84595
 • 84.84595
 • 82.38109
 • 76.93856
 • 76.55080
 • 72.18189
 • 71.68628
 • 71.56325
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003911choroid plexus epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
8.21e3
 • 8.21e3
84.83952
 • 84.83952
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.34e3
 • 8.34e3
 • 9.31e3
 • 9.67e3
 • 9.99e3
84.60231
 • 84.60231
 • 82.81060
 • 82.14868
 • 81.54963
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.39e3
 • 8.39e3
 • 9.22e3
84.49930
 • 84.49930
 • 82.97503
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.44e3
 • 8.44e3
 • 1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.04e4
 • 1.12e4
84.41760
 • 84.41760
 • 81.42608
 • 81.35291
 • 81.25531
 • 80.84525
 • 79.38232
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.53e3
 • 8.53e3
 • 9.98e3
 • 1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.03e4
 • 1.04e4
84.25505
 • 84.25505
 • 81.56168
 • 81.08528
 • 81.08107
 • 81.00105
 • 80.76577
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.54e3
 • 8.54e3
 • 8.90e3
 • 9.02e3
 • 9.12e3
 • 9.62e3
 • 1.01e4
84.22180
 • 84.22180
 • 83.55724
 • 83.33402
 • 83.15246
 • 82.23060
 • 81.38461
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004502skeletal muscle tissue of biceps brachii
 • HsapDv:0000093human aged stage
8.57e3
 • 8.57e3
84.16733
 • 84.16733
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
8.67e3
 • 8.67e3
 • 8.86e3
 • 9.12e3
 • 9.16e3
 • 9.50e3
 • 9.74e3
83.98770
 • 83.98770
 • 83.63661
 • 83.14757
 • 83.08744
 • 82.44606
 • 82.00340
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.70e3
 • 8.70e3
 • 9.09e3
 • 9.17e3
 • 1.01e4
 • 1.13e4
83.92554
 • 83.92554
 • 83.20649
 • 83.05541
 • 81.29874
 • 79.04984
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
8.76e3
 • 8.76e3
 • 1.09e4
83.81543
 • 83.81543
 • 79.84964
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001949gingival epithelium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
8.82e3
 • 8.82e3
83.71486
 • 83.71486
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.84e3
 • 8.84e3
 • 8.92e3
 • 9.22e3
 • 9.44e3
 • 9.55e3
 • 9.81e3
83.67321
 • 83.67321
 • 83.53081
 • 82.97157
 • 82.56011
 • 82.36257
 • 81.88919
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001950neocortex
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
8.84e3
 • 8.84e3
83.67053
 • 83.67053
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.86e3
 • 8.86e3
 • 9.01e3
83.63166
 • 83.63166
 • 83.35059
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.90e3
 • 8.90e3
 • 9.25e3
 • 9.39e3
 • 9.39e3
 • 9.71e3
83.55645
 • 83.55645
 • 82.91662
 • 82.66133
 • 82.64838
 • 82.06308
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
8.91e3
 • 8.91e3
 • 9.94e3
 • 9.98e3
 • 1.02e4
 • 1.04e4
 • 1.06e4
83.54476
 • 83.54476
 • 81.64386
 • 81.57542
 • 81.14758
 • 80.73556
 • 80.50399
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
8.93e3
 • 8.93e3
83.50905
 • 83.50905
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
8.99e3
 • 8.99e3
 • 9.09e3
 • 9.13e3
 • 9.15e3
83.39804
 • 83.39804
 • 83.21881
 • 83.13938
 • 83.09782
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.99e3
 • 8.99e3
 • 9.82e3
 • 1.12e4
 • 1.17e4
83.39458
 • 83.39458
 • 81.86486
 • 79.30289
 • 78.36930
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.00e3
 • 9.00e3
 • 9.46e3
 • 9.48e3
 • 9.55e3
 • 9.63e3
 • 9.92e3
83.37951
 • 83.37951
 • 82.52830
 • 82.48254
 • 82.35533
 • 82.20686
 • 81.68394
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.02e3
 • 9.02e3
 • 1.07e4
 • 1.13e4
 • 1.16e4
 • 1.16e4
83.33518
 • 83.33518
 • 80.21722
 • 79.05255
 • 78.56206
 • 78.52878
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
9.05e3
 • 9.05e3
 • 9.10e3
 • 9.27e3
 • 9.32e3
 • 9.39e3
 • 9.61e3
83.29074
 • 83.29074
 • 83.19343
 • 82.87700
 • 82.79408
 • 82.65130
 • 82.24589
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.85e3
 • 9.94e3
 • 1.01e4
 • 1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.99e4
83.13789
 • 83.13789
 • 81.80608
 • 81.63863
 • 81.32846
 • 80.69746
 • 80.61043
 • 80.49263
 • 80.33513
 • 63.20323
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.17e3
 • 9.17e3
 • 9.48e3
83.05626
 • 83.05626
 • 82.48932
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013554Brodmann (1909) area 23
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.20e3
 • 9.20e3
 • 9.23e3
 • 9.51e3
83.00222
 • 83.00222
 • 82.95707
 • 82.43328
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
9.29e3
 • 9.29e3
 • 1.09e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.14e4
 • 1.36e4
82.85106
 • 82.85106
 • 79.90638
 • 79.27142
 • 79.25734
 • 79.00480
 • 74.87156
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.33e3
 • 9.33e3
 • 9.50e3
 • 1.02e4
 • 1.03e4
 • 1.03e4
82.76118
 • 82.76118
 • 82.45179
 • 81.18590
 • 81.04847
 • 80.99189
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.36e3
 • 9.36e3
82.71593
 • 82.71593
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.37e3
 • 9.37e3
 • 9.42e3
82.69219
 • 82.69219
 • 82.59947
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007808adipose tissue of abdominal region
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
9.40e3
 • 9.40e3
 • 9.76e3
 • 1.27e4
82.63735
 • 82.63735
 • 81.97758
 • 76.47072
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002771middle temporal gyrus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
9.44e3
 • 9.44e3
 • 9.91e3
 • 1.03e4
82.56954
 • 82.56954
 • 81.70577
 • 80.92493
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.46e3
 • 9.46e3
82.52279
 • 82.52279
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
9.48e3
 • 9.48e3
 • 9.53e3
 • 9.62e3
 • 9.83e3
 • 9.88e3
 • 1.11e4
82.49767
 • 82.49767
 • 82.40242
 • 82.22751
 • 81.84080
 • 81.74787
 • 79.50608
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004801cervix epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.51e3
 • 9.51e3
 • 9.60e3
 • 9.80e3
82.44339
 • 82.44339
 • 82.26309
 • 81.90096
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002728entorhinal cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
9.54e3
 • 9.54e3
 • 9.55e3
 • 1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.18e4
 • 1.49e4
82.37146
 • 82.37146
 • 82.36006
 • 80.66984
 • 80.66824
 • 78.28525
 • 72.46555
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001377quadriceps femoris
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.64e3
 • 9.64e3
 • 1.04e4
 • 1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.24e4
 • 1.31e4
 • 1.51e4
 • 1.59e4
82.20056
 • 82.20056
 • 80.73789
 • 77.70209
 • 77.63399
 • 77.13682
 • 75.71623
 • 72.16659
 • 70.66794
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.72e3
 • 9.72e3
82.05697
 • 82.05697
AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.75e3
 • 9.75e3
 • 1.00e4
 • 1.11e4
81.98849
 • 81.98849
 • 81.53443
 • 79.53683
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.78e3
 • 9.78e3
 • 1.07e4
 • 1.21e4
81.93142
 • 81.93142
 • 80.28956
 • 77.56469
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
9.81e3
 • 9.81e3
 • 1.06e4
 • 1.12e4
 • 1.16e4
 • 1.18e4
 • 1.19e4
 • 1.23e4
 • 1.27e4
81.88127
 • 81.88127
 • 80.34903
 • 79.30398
 • 78.58528
 • 78.13986
 • 78.04441
 • 77.28021
 • 76.50521
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
9.81e3
 • 9.81e3
 • 1.07e4
 • 1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.11e4
 • 1.19e4
81.87841
 • 81.87841
 • 80.15534
 • 79.74390
 • 79.69332
 • 79.45929
 • 77.98375
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004167orbitofrontal cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.85e3
 • 9.85e3
 • 1.01e4
 • 1.03e4
81.80897
 • 81.80897
 • 81.33145
 • 80.98513
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
9.92e3
 • 9.92e3
81.67276
 • 81.67276
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.99e3
 • 9.99e3
81.54272
 • 81.54272
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001831parotid gland
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.03e4
 • 1.04e4
 • 1.06e4
81.38302
 • 81.38302
 • 80.95114
 • 80.73098
 • 80.34512
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.02e4
 • 1.06e4
 • 1.08e4
 • 1.11e4
81.35646
 • 81.35646
 • 81.09895
 • 80.49152
 • 80.00634
 • 79.45541
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.04e4
 • 1.06e4
 • 1.10e4
 • 1.10e4
81.05192
 • 81.05192
 • 80.76163
 • 80.39905
 • 79.77094
 • 79.59843
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002370thymus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0007220late embryonic stage
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.10e4
 • 2.71e4
81.02920
 • 81.02920
 • 79.63871
 • 49.99354
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.13e4
 • 1.15e4
 • 1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.19e4
80.79002
 • 80.79002
 • 79.13802
 • 78.74458
 • 78.41215
 • 78.32657
 • 78.09167
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.15e4
 • 1.17e4
 • 1.19e4
80.76397
 • 80.76397
 • 78.84854
 • 78.42334
 • 78.05054
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.05e4
 • 1.23e4
 • 1.34e4
80.73978
 • 80.73978
 • 80.54128
 • 77.21811
 • 75.28028
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007106chorionic villus
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
80.73625
 • 80.73625
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.06e4
 • 1.15e4
 • 1.50e4
 • 1.57e4
 • 1.66e4
 • 2.24e4
 • 2.49e4
80.73036
 • 80.73036
 • 80.62899
 • 80.58188
 • 80.46690
 • 78.69672
 • 72.24539
 • 71.07935
 • 69.41572
 • 58.62797
 • 53.97968
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.19e4
 • 1.26e4
 • 1.35e4
 • 1.48e4
 • 1.64e4
 • 1.67e4
80.67081
 • 80.67081
 • 78.04913
 • 76.81790
 • 75.02100
 • 72.72967
 • 69.73495
 • 69.20540
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.10e4
 • 1.15e4
 • 1.22e4
 • 1.30e4
80.65983
 • 80.65983
 • 79.67755
 • 78.80771
 • 77.49104
 • 76.00994
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.10e4
 • 1.28e4
 • 1.46e4
80.22661
 • 80.22661
 • 79.68507
 • 76.40283
 • 73.09632
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • HsapDv:0000020CS13
 • HsapDv:0000018CS11
 • HsapDv:0000016CS09
 • HsapDv:0000021Carnegie stage 14 (human)
 • HsapDv:0000019Carnegie stage 12 (human)
 • HsapDv:0000017Carnegie stage 10 (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.08e4
 • 1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.11e4
 • 1.13e4
80.17423
 • 80.17423
 • 80.00545
 • 79.83801
 • 79.81126
 • 79.40870
 • 79.14489
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.26e4
 • 1.29e4
 • 1.37e4
 • 1.47e4
 • 2.07e4
80.12128
 • 80.12128
 • 76.69321
 • 76.19763
 • 74.76593
 • 72.79968
 • 61.80886
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.11e4
 • 1.15e4
 • 1.16e4
 • 1.22e4
79.90990
 • 79.90990
 • 79.54572
 • 78.67910
 • 78.59184
 • 77.37462
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.10e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.14e4
 • 1.15e4
79.89074
 • 79.89074
 • 79.68898
 • 79.27790
 • 79.22210
 • 78.96544
 • 78.75234
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002581postcentral gyrus
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.12e4
 • 1.22e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
79.72866
 • 79.72866
 • 79.34445
 • 77.53873
 • 76.74064
 • 76.29807
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.10e4
79.66015
 • 79.66015
 • 79.61703
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.14e4
 • 1.14e4
79.57256
 • 79.57256
 • 79.43962
 • 79.11633
 • 79.10652
 • 79.01005
 • 78.92096
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
1.12e4
 • 1.12e4
79.22524
 • 79.22524
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004736metanephric glomerulus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.49e4
 • 1.61e4
79.09358
 • 79.09358
 • 72.54758
 • 70.22121
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.21e4
79.07389
 • 79.07389
 • 78.99176
 • 78.96016
 • 77.64095
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.18e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.21e4
 • 1.23e4
78.93727
 • 78.93727
 • 78.22058
 • 78.10555
 • 77.91004
 • 77.65714
 • 77.32886
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.24e4
 • 1.26e4
 • 1.29e4
 • 1.29e4
78.65350
 • 78.65350
 • 77.11426
 • 76.71011
 • 76.24029
 • 76.21334
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.35e4
 • 1.40e4
 • 1.40e4
78.63194
 • 78.63194
 • 75.01483
 • 74.19373
 • 74.14007
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.25e4
 • 1.26e4
78.42903
 • 78.42903
 • 78.07985
 • 77.75023
 • 76.87578
 • 76.80162
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.20e4
 • 1.24e4
 • 1.25e4
 • 1.27e4
 • 1.27e4
78.39894
 • 78.39894
 • 77.78355
 • 77.12437
 • 76.92401
 • 76.56899
 • 76.50294
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.18e4
 • 1.32e4
 • 1.36e4
78.37552
 • 78.37552
 • 78.22775
 • 75.57019
 • 74.91874
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.20e4
 • 1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.28e4
 • 1.29e4
 • 1.41e4
 • 1.61e4
78.32519
 • 78.32519
 • 77.87204
 • 77.60032
 • 77.55927
 • 76.41428
 • 76.23481
 • 73.89919
 • 70.34473
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.32e4
 • 1.33e4
78.07280
 • 78.07280
 • 77.18045
 • 77.13251
 • 77.00876
 • 75.52762
 • 75.41142
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.20e4
 • 1.20e4
77.78534
 • 77.78534
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001231nephron tubule
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.24e4
 • 1.74e4
 • 1.80e4
77.53977
 • 77.53977
 • 77.04963
 • 67.78030
 • 66.82351
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.28e4
 • 1.28e4
76.29761
 • 76.29761
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.29e4
 • 1.29e4
76.17939
 • 76.17939
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.33e4
 • 1.41e4
76.03068
 • 76.03068
 • 75.39808
 • 73.95515
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
1.31e4
 • 1.31e4
75.76798
 • 75.76798
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.33e4
 • 1.33e4
75.52024
 • 75.52024
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
75.31412
 • 75.31412
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001507biceps brachii
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.35e4
 • 1.35e4
 • 1.46e4
 • 1.57e4
75.07547
 • 75.07547
 • 73.08428
 • 71.07320
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001259mucosa of urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
1.51e4
 • 1.51e4
72.06895
 • 72.06895
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006914squamous epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.52e4
 • 1.52e4
71.90284
 • 71.90284
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.93e4
71.55471
 • 71.55471
 • 64.37382
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001159sigmoid colon
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.58e4
 • 1.58e4
 • 1.60e4
 • 1.61e4
70.74173
 • 70.74173
 • 70.46673
 • 70.29410
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002073hair follicle
 • UBERON:0000104life cycle
1.75e4
 • 1.75e4
67.69591
 • 67.69591
AEIR
 • AEIR
CL:0002092bone marrow cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.76e4
 • 1.76e4
 • 1.80e4
67.42586
 • 67.42586
 • 66.67195
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002702middle frontal gyrus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
64.86328
 • 64.86328
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003881CA1 field of hippocampus
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.02e4
 • 2.02e4
 • 2.07e4
62.64893
 • 62.64893
 • 61.68708
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003379cardiac muscle of right atrium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.74e4
 • 2.74e4
 • 2.74e4
49.40485
 • 49.40485
 • 49.40262
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

Do not show this banner again