H. sapiens Gene: PTPN22 - ENSG00000134242 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000134242
NamePTPN22
Descriptionprotein tyrosine phosphatase, non-receptor type 22 (lymphoid) [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9652]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)606986, lyp, lyp1, lyp2, pep, ptpn8

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0002371bone marrow
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
3.53e3
 • 3.53e3
 • 3.57e3
 • 3.80e3
 • 4.74e3
 • 5.48e3
 • 8.16e3
 • 1.12e4
93.48685
 • 93.48685
 • 93.40127
 • 92.98459
 • 91.24003
 • 89.88110
 • 84.92877
 • 79.23496
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.64e3
 • 4.64e3
 • 8.49e3
 • 9.60e3
 • 1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.18e4
91.43300
 • 91.43300
 • 84.31569
 • 82.26983
 • 80.85049
 • 80.77293
 • 78.27125
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
4.76e3
 • 4.76e3
 • 4.81e3
 • 5.18e3
 • 5.34e3
 • 5.35e3
 • 6.33e3
 • 6.62e3
 • 6.76e3
 • 7.15e3
 • 7.26e3
 • 7.29e3
 • 7.40e3
 • 1.02e4
 • 1.05e4
91.20782
 • 91.20782
 • 91.11549
 • 90.43794
 • 90.14482
 • 90.11901
 • 88.31495
 • 87.77578
 • 87.52145
 • 86.79255
 • 86.59426
 • 86.54271
 • 86.33577
 • 81.13591
 • 80.66353
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
5.29e3
 • 5.29e3
90.22657
 • 90.22657
AEIR
 • AEIR
CL:0002092bone marrow cell
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
6.30e3
 • 6.30e3
 • 6.41e3
88.36353
 • 88.36353
 • 88.17066
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002336buccal mucosa cell
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.37e3
 • 6.37e3
88.23811
 • 88.23811
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
7.06e3
 • 7.06e3
 • 3.17e4
86.95188
 • 86.95188
 • 41.48648
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000842mononuclear cell
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
7.68e3
 • 7.68e3
 • 8.99e3
85.80941
 • 85.80941
 • 83.40144
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001614superficial temporal artery
 • UBERON:0000104life cycle
7.72e3
 • 7.72e3
85.73675
 • 85.73675
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.05e3
 • 8.05e3
 • 8.24e3
 • 8.33e3
 • 8.64e3
 • 8.81e3
 • 1.47e4
85.13525
 • 85.13525
 • 84.77447
 • 84.60756
 • 84.04191
 • 83.73568
 • 72.92575
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
8.90e3
 • 8.90e3
83.55649
 • 83.55649
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.00e3
 • 9.00e3
 • 1.78e4
 • 2.17e4
83.38287
 • 83.38287
 • 67.09302
 • 59.89113
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
9.07e3
 • 9.07e3
 • 1.63e4
83.24886
 • 83.24886
 • 69.87210
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
9.77e3
 • 9.77e3
81.95596
 • 81.95596
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
9.87e3
 • 9.87e3
 • 1.40e4
 • 1.49e4
 • 1.51e4
 • 1.52e4
 • 1.57e4
81.77805
 • 81.77805
 • 74.13301
 • 72.56849
 • 72.08909
 • 71.84150
 • 70.99091
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002483trabecular bone tissue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.00e4
 • 1.00e4
 • 1.02e4
 • 1.03e4
81.43888
 • 81.43888
 • 81.07392
 • 80.95101
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.22e4
80.75659
 • 80.75659
 • 77.45391
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.10e4
 • 1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.25e4
80.74696
 • 80.74696
 • 79.76392
 • 78.21164
 • 78.20435
 • 76.86418
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.11e4
 • 1.11e4
79.56334
 • 79.56334
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002370thymus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.14e4
 • 1.14e4
 • 2.35e4
78.96443
 • 78.96443
 • 56.63022
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.23e4
 • 1.38e4
 • 1.39e4
 • 1.41e4
78.42737
 • 78.42737
 • 77.25638
 • 74.59631
 • 74.34530
 • 73.88287
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.25e4
 • 1.25e4
 • 2.87e4
 • 3.06e4
 • 3.18e4
76.83206
 • 76.83206
 • 47.07981
 • 43.53814
 • 41.31863
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.66e4
 • 1.79e4
 • 1.86e4
76.62029
 • 76.62029
 • 69.29839
 • 66.88213
 • 65.65241
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.64e4
 • 1.90e4
 • 1.97e4
 • 2.09e4
75.55876
 • 75.55876
 • 69.77458
 • 64.82138
 • 63.69833
 • 61.40973
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001159sigmoid colon
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.54e4
 • 1.62e4
75.34370
 • 75.34370
 • 71.59225
 • 70.02076
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.37e4
 • 1.38e4
 • 1.50e4
 • 1.52e4
 • 1.55e4
75.33732
 • 75.33732
 • 74.77040
 • 74.48273
 • 72.34427
 • 71.94071
 • 71.36581
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 2.02e4
 • 2.47e4
 • 2.74e4
 • 2.83e4
 • 2.86e4
75.27090
 • 75.27090
 • 62.73074
 • 54.34677
 • 49.47270
 • 47.71171
 • 47.08772
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.35e4
 • 1.35e4
75.02124
 • 75.02124
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.42e4
 • 2.54e4
74.39876
 • 74.39876
 • 73.69714
 • 53.14214
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.43e4
 • 1.46e4
 • 1.76e4
74.25485
 • 74.25485
 • 73.91396
 • 73.90110
 • 73.50401
 • 73.03957
 • 67.58100
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.86e4
 • 1.93e4
 • 1.95e4
 • 2.05e4
 • 2.09e4
73.59156
 • 73.59156
 • 65.60802
 • 64.32685
 • 63.91586
 • 62.17322
 • 61.40532
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.57e4
 • 1.75e4
 • 1.79e4
 • 1.82e4
 • 1.89e4
 • 1.93e4
 • 1.93e4
73.56764
 • 73.56764
 • 71.07396
 • 67.62869
 • 67.01581
 • 66.39835
 • 65.14901
 • 64.40312
 • 64.28206
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.56e4
 • 1.65e4
 • 1.67e4
 • 1.68e4
73.32373
 • 73.32373
 • 71.26730
 • 69.60828
 • 69.08578
 • 68.97948
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.45e4
 • 1.45e4
 • 1.46e4
 • 1.51e4
 • 2.02e4
 • 2.63e4
73.19980
 • 73.19980
 • 73.06615
 • 72.13602
 • 62.63807
 • 51.44333
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.48e4
 • 1.48e4
 • 1.53e4
 • 1.61e4
 • 1.78e4
72.75187
 • 72.75187
 • 71.75217
 • 70.25662
 • 67.11367
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.48e4
 • 1.48e4
 • 1.80e4
 • 1.83e4
 • 1.90e4
 • 1.93e4
 • 1.94e4
72.64583
 • 72.64583
 • 66.82232
 • 66.22156
 • 64.82127
 • 64.32288
 • 64.12378
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
1.50e4
 • 1.50e4
 • 1.55e4
 • 1.66e4
 • 1.93e4
72.33150
 • 72.33150
 • 71.37089
 • 69.37451
 • 64.28158
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.50e4
 • 1.50e4
 • 1.66e4
 • 1.75e4
 • 1.80e4
 • 1.82e4
 • 1.83e4
72.28379
 • 72.28379
 • 69.36738
 • 67.72515
 • 66.74892
 • 66.36970
 • 66.23787
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.50e4
 • 1.50e4
 • 1.75e4
 • 1.90e4
 • 2.22e4
72.24131
 • 72.24131
 • 67.68628
 • 64.97235
 • 59.02065
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.51e4
 • 1.51e4
 • 1.56e4
 • 1.58e4
 • 1.64e4
 • 1.66e4
 • 1.67e4
72.02495
 • 72.02495
 • 71.11679
 • 70.89035
 • 69.63820
 • 69.31010
 • 69.20322
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.52e4
 • 1.52e4
 • 1.55e4
71.96684
 • 71.96684
 • 71.29035
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.71e4
 • 2.17e4
 • 2.33e4
 • 2.51e4
71.62067
 • 71.62067
 • 68.36930
 • 60.01055
 • 56.91191
 • 53.70316
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.58e4
 • 1.60e4
 • 1.62e4
 • 1.65e4
71.56635
 • 71.56635
 • 70.76879
 • 70.49069
 • 69.99078
 • 69.53787
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.55e4
 • 1.55e4
 • 1.68e4
 • 1.73e4
 • 1.76e4
 • 1.91e4
71.44032
 • 71.44032
 • 68.98827
 • 67.99897
 • 67.49304
 • 64.63408
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001826nasal cavity mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.55e4
 • 1.55e4
71.32929
 • 71.32929
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.55e4
 • 1.55e4
 • 1.58e4
 • 1.64e4
 • 1.68e4
 • 1.87e4
 • 2.09e4
71.28793
 • 71.28793
 • 70.89518
 • 69.67836
 • 69.02174
 • 65.41904
 • 61.47794
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.55e4
 • 1.55e4
 • 1.60e4
71.28320
 • 71.28320
 • 70.45513
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.56e4
 • 1.56e4
 • 2.68e4
 • 2.75e4
71.19476
 • 71.19476
 • 50.50445
 • 49.25788
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002217synovial joint
 • UBERON:0000104life cycle
1.57e4
 • 1.57e4
70.96049
 • 70.96049
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.58e4
 • 1.58e4
 • 1.70e4
 • 1.77e4
 • 1.81e4
70.75854
 • 70.75854
 • 68.61783
 • 67.36093
 • 66.54863
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.58e4
 • 1.58e4
70.72867
 • 70.72867
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.59e4
 • 1.59e4
 • 1.68e4
 • 1.88e4
 • 1.99e4
 • 2.06e4
 • 2.16e4
 • 2.63e4
 • 2.74e4
 • 2.84e4
70.71328
 • 70.71328
 • 68.95316
 • 65.21905
 • 63.15780
 • 61.92343
 • 60.10124
 • 51.34575
 • 49.41112
 • 47.57302
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.60e4
 • 1.60e4
 • 2.06e4
 • 2.33e4
70.42515
 • 70.42515
 • 61.91400
 • 57.01541
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.61e4
 • 1.61e4
 • 3.19e4
70.29284
 • 70.29284
 • 40.99459
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.62e4
 • 1.62e4
 • 1.82e4
70.06354
 • 70.06354
 • 66.30459
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.63e4
 • 1.63e4
 • 2.25e4
69.84213
 • 69.84213
 • 58.50574
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.63e4
 • 1.63e4
 • 1.86e4
69.84048
 • 69.84048
 • 65.65098
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.63e4
 • 1.63e4
 • 1.66e4
 • 1.75e4
 • 1.79e4
 • 1.86e4
 • 2.56e4
69.82933
 • 69.82933
 • 69.30673
 • 67.63455
 • 67.01435
 • 65.66384
 • 52.62795
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.65e4
 • 1.65e4
 • 1.75e4
 • 1.75e4
 • 1.90e4
 • 1.92e4
 • 2.00e4
69.46788
 • 69.46788
 • 67.73924
 • 67.58669
 • 64.87270
 • 64.57985
 • 62.97667
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.66e4
 • 1.66e4
 • 2.43e4
 • 2.59e4
 • 2.61e4
 • 2.65e4
 • 2.82e4
 • 3.01e4
 • 3.02e4
 • 3.06e4
 • 3.25e4
69.40966
 • 69.40966
 • 55.16711
 • 52.07747
 • 51.74000
 • 50.99461
 • 47.85617
 • 44.35204
 • 44.15881
 • 43.42401
 • 40.02345
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.66e4
 • 1.66e4
 • 1.70e4
 • 1.97e4
69.39303
 • 69.39303
 • 68.64437
 • 63.69786
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.66e4
 • 1.66e4
69.38149
 • 69.38149
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.69e4
 • 1.69e4
 • 1.73e4
 • 1.73e4
 • 1.74e4
 • 1.76e4
 • 1.79e4
68.84938
 • 68.84938
 • 68.01864
 • 67.97826
 • 67.86775
 • 67.56014
 • 66.89325
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.69e4
 • 1.69e4
 • 1.73e4
 • 1.74e4
 • 1.75e4
 • 1.79e4
 • 1.81e4
68.78577
 • 68.78577
 • 68.10333
 • 67.80600
 • 67.67923
 • 66.98901
 • 66.56803
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.69e4
 • 1.69e4
 • 1.74e4
 • 1.76e4
 • 1.78e4
 • 1.81e4
 • 1.88e4
68.78302
 • 68.78302
 • 67.94762
 • 67.49769
 • 67.10987
 • 66.58724
 • 65.25581
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.70e4
 • 1.70e4
 • 1.79e4
 • 1.81e4
 • 1.82e4
 • 1.86e4
68.53942
 • 68.53942
 • 67.02991
 • 66.49712
 • 66.45351
 • 65.61548
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.70e4
 • 1.70e4
 • 1.72e4
 • 1.73e4
 • 1.91e4
 • 1.96e4
68.52348
 • 68.52348
 • 68.30308
 • 67.99363
 • 64.64775
 • 63.80177
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.71e4
 • 1.71e4
 • 2.02e4
 • 2.02e4
 • 2.05e4
 • 2.06e4
 • 2.21e4
 • 2.59e4
68.47493
 • 68.47493
 • 62.77664
 • 62.72727
 • 62.17727
 • 61.96098
 • 59.11747
 • 52.18229
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.71e4
 • 1.71e4
 • 1.78e4
 • 2.12e4
 • 2.62e4
68.44741
 • 68.44741
 • 67.19399
 • 60.92384
 • 51.59561
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.72e4
 • 1.72e4
 • 1.86e4
 • 1.94e4
 • 1.98e4
 • 1.99e4
 • 2.02e4
 • 2.05e4
 • 3.02e4
68.24966
 • 68.24966
 • 65.73198
 • 64.18734
 • 63.46088
 • 63.19755
 • 62.69568
 • 62.08329
 • 44.15623
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.72e4
 • 1.72e4
 • 1.94e4
 • 1.94e4
 • 1.95e4
 • 1.98e4
 • 2.00e4
 • 3.18e4
68.22550
 • 68.22550
 • 64.16294
 • 64.15841
 • 63.96069
 • 63.44215
 • 63.10379
 • 41.24053
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.74e4
 • 1.74e4
 • 1.83e4
 • 1.92e4
 • 1.93e4
 • 1.98e4
 • 1.99e4
67.89501
 • 67.89501
 • 66.27138
 • 64.59444
 • 64.29711
 • 63.46374
 • 63.22263
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.74e4
 • 1.74e4
 • 1.78e4
 • 1.84e4
 • 1.87e4
 • 1.95e4
67.84796
 • 67.84796
 • 67.20457
 • 66.06746
 • 65.46880
 • 64.07305
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008188tendon of biceps brachii
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.77e4
 • 1.77e4
67.37070
 • 67.37070
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.78e4
 • 1.78e4
67.09520
 • 67.09520
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 1.83e4
 • 1.87e4
 • 1.90e4
 • 1.90e4
 • 2.12e4
66.71179
 • 66.71179
 • 66.19201
 • 65.47107
 • 64.96784
 • 64.93485
 • 60.77062
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
 • 1.97e4
 • 2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.08e4
66.62049
 • 66.62049
 • 63.67659
 • 61.84510
 • 61.76408
 • 61.66576
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
 • 2.38e4
 • 2.42e4
 • 2.49e4
66.59463
 • 66.59463
 • 56.01906
 • 55.26824
 • 54.04601
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.81e4
 • 1.81e4
 • 1.82e4
 • 2.22e4
 • 2.24e4
66.47669
 • 66.47669
 • 66.34543
 • 58.95700
 • 58.58868
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.84e4
 • 1.84e4
 • 1.99e4
 • 1.99e4
 • 2.06e4
 • 2.06e4
66.10623
 • 66.10623
 • 63.20959
 • 63.16947
 • 62.00813
 • 61.99305
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.84e4
 • 1.84e4
 • 1.88e4
 • 1.97e4
 • 2.06e4
 • 2.13e4
 • 2.72e4
 • 2.74e4
 • 2.81e4
65.92700
 • 65.92700
 • 65.30431
 • 63.62995
 • 61.92233
 • 60.57910
 • 49.70780
 • 49.45825
 • 48.03452
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
 • 1.85e4
 • 1.94e4
 • 2.03e4
 • 2.21e4
65.91673
 • 65.91673
 • 65.85406
 • 64.09627
 • 62.41318
 • 59.20544
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000043tendon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
 • 2.24e4
 • 2.64e4
65.87840
 • 65.87840
 • 58.68553
 • 51.20409
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
 • 1.85e4
 • 1.88e4
 • 1.90e4
65.87840
 • 65.87840
 • 65.86793
 • 65.32668
 • 64.84473
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.86e4
 • 1.86e4
 • 2.08e4
 • 2.24e4
 • 2.35e4
65.60826
 • 65.60826
 • 61.64247
 • 58.65754
 • 56.62599
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.87e4
 • 1.87e4
 • 1.89e4
 • 1.94e4
 • 1.96e4
 • 1.98e4
 • 2.00e4
65.47497
 • 65.47497
 • 65.09413
 • 64.20958
 • 63.83071
 • 63.48665
 • 63.04852
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.88e4
 • 1.88e4
 • 2.11e4
 • 2.16e4
65.18876
 • 65.18876
 • 61.04921
 • 60.10144
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.90e4
 • 1.90e4
 • 2.13e4
 • 2.28e4
 • 2.32e4
 • 2.33e4
 • 2.73e4
 • 3.02e4
64.93406
 • 64.93406
 • 60.58399
 • 57.85733
 • 57.08338
 • 57.00474
 • 49.54464
 • 44.22073
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000068embryo stage
1.90e4
 • 1.90e4
 • 3.08e4
 • 3.14e4
 • 3.16e4
 • 3.16e4
 • 3.18e4
64.89873
 • 64.89873
 • 43.20222
 • 42.03620
 • 41.70146
 • 41.65132
 • 41.35210
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.91e4
 • 1.91e4
 • 1.91e4
 • 1.97e4
 • 2.09e4
 • 2.54e4
 • 3.15e4
 • 3.19e4
64.75226
 • 64.75226
 • 64.69572
 • 63.67419
 • 61.41656
 • 53.16775
 • 41.73218
 • 41.11822
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.94e4
 • 1.94e4
 • 1.99e4
 • 2.05e4
 • 2.14e4
64.18043
 • 64.18043
 • 63.21536
 • 62.05684
 • 60.38108
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.98e4
 • 1.98e4
 • 2.00e4
 • 2.02e4
 • 2.03e4
 • 2.03e4
 • 2.05e4
63.35238
 • 63.35238
 • 63.03921
 • 62.73505
 • 62.52453
 • 62.44793
 • 62.20699
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.99e4
 • 1.99e4
63.26056
 • 63.26056
AEIR
 • AEIR
CL:0000083epithelial cell of pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
2.00e4
 • 2.00e4
63.13213
 • 63.13213
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.00e4
 • 2.00e4
 • 2.08e4
 • 2.09e4
 • 2.10e4
 • 2.14e4
63.12873
 • 63.12873
 • 61.63094
 • 61.47192
 • 61.15394
 • 60.52218
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.00e4
 • 2.00e4
 • 2.24e4
 • 2.37e4
 • 2.37e4
 • 2.72e4
 • 2.75e4
 • 2.88e4
63.02519
 • 63.02519
 • 58.57677
 • 56.29115
 • 56.17998
 • 49.70261
 • 49.11733
 • 46.76915
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.02e4
 • 2.04e4
 • 2.04e4
 • 2.11e4
 • 2.98e4
62.88053
 • 62.88053
 • 62.65279
 • 62.38103
 • 62.28972
 • 60.97318
 • 44.97990
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.04e4
 • 2.05e4
 • 2.08e4
 • 2.13e4
 • 2.22e4
62.85354
 • 62.85354
 • 62.36017
 • 62.10595
 • 61.59162
 • 60.58500
 • 58.96834
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
62.83387
 • 62.83387
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.08e4
 • 2.14e4
 • 2.17e4
 • 2.64e4
 • 3.11e4
62.81076
 • 62.81076
 • 61.56596
 • 60.53888
 • 59.83990
 • 51.23393
 • 42.47302
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.05e4
 • 2.05e4
 • 2.27e4
62.05438
 • 62.05438
 • 58.07623
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.63e4
 • 2.82e4
 • 3.13e4
 • 3.20e4
 • 3.20e4
62.00145
 • 62.00145
 • 51.47087
 • 47.92758
 • 42.09832
 • 40.87384
 • 40.82827
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.09e4
 • 2.09e4
 • 2.80e4
 • 2.80e4
 • 2.86e4
 • 2.88e4
 • 2.94e4
 • 3.05e4
61.36714
 • 61.36714
 • 48.35938
 • 48.29809
 • 47.13089
 • 46.71290
 • 45.70371
 • 43.61735
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.10e4
 • 2.10e4
 • 2.23e4
61.28631
 • 61.28631
 • 58.89525
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.10e4
 • 2.10e4
 • 2.17e4
 • 2.33e4
 • 2.62e4
 • 2.83e4
61.23241
 • 61.23241
 • 59.95345
 • 56.95150
 • 51.66975
 • 47.78893
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.11e4
 • 2.11e4
 • 2.25e4
 • 2.28e4
 • 2.44e4
 • 2.49e4
 • 2.91e4
 • 3.21e4
61.06736
 • 61.06736
 • 58.34981
 • 57.90227
 • 54.87643
 • 54.01672
 • 46.26712
 • 40.69181
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.12e4
 • 2.12e4
 • 2.14e4
 • 2.16e4
 • 2.73e4
 • 3.11e4
60.85398
 • 60.85398
 • 60.54103
 • 60.09973
 • 49.51358
 • 42.47929
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.14e4
 • 2.14e4
 • 2.28e4
 • 2.50e4
 • 3.08e4
 • 3.20e4
 • 3.21e4
60.50607
 • 60.50607
 • 57.85581
 • 53.79680
 • 43.02944
 • 40.96587
 • 40.62845
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.16e4
 • 2.16e4
 • 2.20e4
 • 2.21e4
 • 2.31e4
 • 2.36e4
 • 2.77e4
60.15863
 • 60.15863
 • 59.44824
 • 59.27001
 • 57.25925
 • 56.40319
 • 48.75555
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.16e4
 • 2.16e4
 • 2.32e4
 • 2.46e4
 • 2.53e4
 • 2.78e4
60.11848
 • 60.11848
 • 57.05905
 • 54.57724
 • 53.35696
 • 48.66873
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.20e4
 • 2.20e4
 • 2.35e4
 • 2.55e4
 • 2.60e4
59.41891
 • 59.41891
 • 56.57464
 • 52.89953
 • 52.01842
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.22e4
 • 2.22e4
 • 2.33e4
 • 2.35e4
 • 2.39e4
 • 2.89e4
 • 3.20e4
58.96411
 • 58.96411
 • 56.98233
 • 56.64007
 • 55.90282
 • 46.66249
 • 40.83078
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.23e4
 • 2.23e4
 • 2.37e4
 • 2.63e4
 • 2.76e4
 • 3.00e4
58.84976
 • 58.84976
 • 56.17930
 • 51.45477
 • 49.02216
 • 44.67716
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.37e4
 • 2.48e4
58.22018
 • 58.22018
 • 56.28564
 • 54.11631
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.34e4
 • 2.52e4
 • 2.55e4
 • 2.73e4
 • 3.08e4
 • 3.20e4
58.18713
 • 58.18713
 • 56.73116
 • 53.54234
 • 52.85391
 • 49.58022
 • 43.03262
 • 40.98166
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
2.27e4
 • 2.27e4
58.16312
 • 58.16312
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.27e4
 • 2.27e4
 • 2.53e4
 • 2.58e4
 • 2.63e4
 • 2.78e4
 • 2.87e4
 • 2.90e4
58.03116
 • 58.03116
 • 53.26601
 • 52.36449
 • 51.44747
 • 48.69962
 • 47.02755
 • 46.44674
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.31e4
 • 2.31e4
57.35858
 • 57.35858
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.37e4
 • 2.37e4
 • 2.79e4
56.24227
 • 56.24227
 • 48.38944
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002185bronchus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.44e4
 • 2.44e4
54.86178
 • 54.86178
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.82e4
 • 2.97e4
 • 3.07e4
 • 3.09e4
53.51875
 • 53.51875
 • 47.83721
 • 45.23433
 • 43.27297
 • 42.94187
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.61e4
 • 2.61e4
 • 2.79e4
 • 3.10e4
51.82879
 • 51.82879
 • 48.47867
 • 42.83117
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.61e4
 • 2.61e4
 • 2.82e4
 • 3.21e4
51.73647
 • 51.73647
 • 47.85572
 • 40.74907
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.65e4
 • 2.65e4
 • 2.65e4
 • 2.89e4
 • 2.98e4
51.11582
 • 51.11582
 • 51.03968
 • 46.66983
 • 45.02043
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.73e4
 • 2.73e4
49.56585
 • 49.56585
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
2.73e4
 • 2.73e4
49.56035
 • 49.56035
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • UBERON:0034919juvenile stage
2.78e4
 • 2.78e4
48.66090
 • 48.66090
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.84e4
 • 2.84e4
47.53722
 • 47.53722
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.86e4
 • 2.86e4
 • 2.93e4
 • 3.13e4
 • 3.18e4
 • 3.36e4
47.20228
 • 47.20228
 • 45.80332
 • 42.22229
 • 41.32940
 • 37.98709
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
3.05e4
 • 3.05e4
43.68813
 • 43.68813
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000989penis
 • UBERON:0000104life cycle
3.18e4
 • 3.18e4
41.30117
 • 41.30117
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.21e4
 • 3.21e4
40.71948
 • 40.71948
AEIR
 • AEIR
CL:0000019sperm
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.24e4
 • 3.24e4
40.11024
 • 40.11024
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

Do not show this banner again