H. sapiens Gene: LOXL4 - ENSG00000138131 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000138131
NameLOXL4
Descriptionlysyl oxidase like 4 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:17171]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)flj21889, loxc, q5w0b3, q96dy1, q96pc0, q9h6t5

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0008188tendon of biceps brachii
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.22e3
 • 1.22e3
 • 1.02e4
97.77878
 • 97.77878
 • 81.48304
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.47e3
 • 1.47e3
 • 2.00e3
 • 3.23e3
 • 2.76e4
97.32314
 • 97.32314
 • 96.37788
 • 94.13843
 • 49.91101
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.50e3
 • 1.50e3
 • 1.99e3
97.27257
 • 97.27257
 • 96.39523
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.28e3
 • 3.28e3
 • 5.41e3
 • 7.13e3
 • 1.01e4
 • 1.09e4
 • 1.16e4
 • 1.17e4
 • 1.21e4
94.03614
 • 94.03614
 • 90.18537
 • 87.05897
 • 81.65108
 • 80.27863
 • 78.89955
 • 78.83193
 • 77.97483
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
3.65e3
 • 3.65e3
93.37258
 • 93.37258
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
3.73e3
 • 3.73e3
93.22787
 • 93.22787
AEIR
 • AEIR
CL:0000083epithelial cell of pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
5.00e3
 • 5.00e3
90.92910
 • 90.92910
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001476deltoid
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.32e3
 • 5.32e3
 • 1.03e4
 • 1.91e4
90.33370
 • 90.33370
 • 81.35756
 • 65.36116
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001377quadriceps femoris
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
5.56e3
 • 5.56e3
 • 6.52e3
 • 7.78e3
 • 8.74e3
89.91243
 • 89.91243
 • 88.15472
 • 85.87311
 • 84.12969
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001831parotid gland
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.43e3
 • 6.43e3
 • 8.05e3
 • 8.25e3
 • 9.89e3
88.32420
 • 88.32420
 • 85.38273
 • 85.01206
 • 82.04148
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
6.62e3
 • 6.62e3
 • 7.65e3
 • 8.43e3
 • 9.00e3
 • 1.12e4
87.97784
 • 87.97784
 • 86.11384
 • 84.69496
 • 83.66387
 • 79.63750
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.72e3
 • 6.72e3
 • 9.13e3
 • 9.71e3
87.79025
 • 87.79025
 • 83.41435
 • 82.36032
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.78e3
 • 6.78e3
 • 6.79e3
 • 7.04e3
 • 7.70e3
 • 9.01e3
87.68116
 • 87.68116
 • 87.67491
 • 87.21245
 • 86.02376
 • 83.64725
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
7.18e3
 • 7.18e3
86.96206
 • 86.96206
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.31e3
 • 7.31e3
 • 7.43e3
 • 8.69e3
 • 8.80e3
86.72560
 • 86.72560
 • 86.51157
 • 84.21400
 • 84.01625
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
7.82e3
 • 7.82e3
 • 8.04e3
 • 8.79e3
 • 8.97e3
 • 9.05e3
85.79410
 • 85.79410
 • 85.39121
 • 84.03480
 • 83.70884
 • 83.56431
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.34e3
 • 8.34e3
 • 1.03e4
 • 1.06e4
 • 1.14e4
 • 1.20e4
 • 1.29e4
 • 1.40e4
 • 1.90e4
84.84813
 • 84.84813
 • 81.29501
 • 80.82267
 • 79.34131
 • 78.20204
 • 76.55732
 • 74.52610
 • 65.40723
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.53e3
 • 8.53e3
 • 1.11e4
 • 1.62e4
 • 2.13e4
84.50474
 • 84.50474
 • 79.79825
 • 70.52040
 • 61.40661
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.53e3
 • 8.53e3
 • 9.48e3
84.50370
 • 84.50370
 • 82.77930
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
8.96e3
 • 8.96e3
 • 9.84e3
 • 1.42e4
 • 1.96e4
 • 2.08e4
83.72952
 • 83.72952
 • 82.13970
 • 74.21051
 • 64.43144
 • 62.16432
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.97e3
 • 8.97e3
 • 9.12e3
 • 1.29e4
83.70261
 • 83.70261
 • 83.43867
 • 76.49014
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007808adipose tissue of abdominal region
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.07e3
 • 9.07e3
 • 1.72e4
 • 1.75e4
83.53738
 • 83.53738
 • 68.74614
 • 68.23368
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013473lower esophagus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
9.08e3
 • 9.08e3
 • 1.21e4
83.51676
 • 83.51676
 • 78.04475
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.48e3
 • 9.48e3
 • 9.75e3
 • 1.05e4
 • 1.31e4
 • 1.46e4
82.78136
 • 82.78136
 • 82.28724
 • 80.88155
 • 76.18321
 • 73.55526
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
9.54e3
 • 9.54e3
 • 9.79e3
 • 9.96e3
 • 1.03e4
 • 1.08e4
 • 1.21e4
82.66759
 • 82.66759
 • 82.23061
 • 81.91557
 • 81.38119
 • 80.46947
 • 78.01751
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002250popliteal artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.62e3
 • 9.62e3
82.53093
 • 82.53093
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.65e3
 • 9.65e3
 • 1.09e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.20e4
 • 1.28e4
82.48369
 • 82.48369
 • 80.14796
 • 79.74560
 • 79.61311
 • 78.17084
 • 76.66698
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.80e3
 • 9.80e3
 • 1.23e4
 • 1.25e4
 • 1.58e4
 • 1.62e4
 • 1.70e4
 • 1.73e4
 • 1.83e4
 • 1.87e4
 • 1.94e4
 • 1.98e4
82.20397
 • 82.20397
 • 77.65163
 • 77.35634
 • 71.37392
 • 70.60841
 • 69.15826
 • 68.64360
 • 66.79630
 • 66.02610
 • 64.83017
 • 64.11930
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
9.92e3
 • 9.92e3
 • 1.03e4
 • 1.04e4
 • 1.18e4
 • 1.20e4
 • 1.25e4
 • 1.48e4
81.98985
 • 81.98985
 • 81.24485
 • 81.19629
 • 78.60365
 • 78.24462
 • 77.32329
 • 73.06309
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.00e4
 • 1.00e4
 • 1.13e4
 • 1.15e4
 • 1.18e4
 • 1.45e4
 • 1.51e4
 • 2.00e4
81.75099
 • 81.75099
 • 79.41971
 • 79.15443
 • 78.53413
 • 73.70014
 • 72.52759
 • 63.66227
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.07e4
 • 1.12e4
 • 1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.27e4
 • 1.32e4
 • 1.49e4
 • 1.60e4
81.61447
 • 81.61447
 • 80.61928
 • 79.57103
 • 78.95823
 • 78.92656
 • 76.87585
 • 76.01482
 • 72.96963
 • 70.98504
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.12e4
 • 1.22e4
81.46989
 • 81.46989
 • 79.84267
 • 79.76968
 • 79.66545
 • 77.86048
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.16e4
 • 1.19e4
81.44119
 • 81.44119
 • 79.74195
 • 79.70833
 • 79.00748
 • 78.37839
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.02e4
 • 1.02e4
81.42746
 • 81.42746
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
81.30289
 • 81.30289
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.11e4
 • 1.13e4
 • 1.15e4
 • 1.20e4
81.30148
 • 81.30148
 • 79.85794
 • 79.45124
 • 79.17179
 • 78.13083
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.09e4
 • 1.10e4
 • 1.12e4
 • 1.19e4
81.05031
 • 81.05031
 • 80.23203
 • 79.96121
 • 79.69436
 • 78.33273
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.10e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.13e4
 • 1.36e4
80.72395
 • 80.72395
 • 79.99855
 • 79.74928
 • 79.67863
 • 79.46613
 • 75.35324
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004252hindlimb stylopod muscle
 • UBERON:0000104life cycle
1.07e4
 • 1.07e4
80.64189
 • 80.64189
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.08e4
 • 1.10e4
 • 1.12e4
 • 1.13e4
 • 1.14e4
80.49753
 • 80.49753
 • 80.32858
 • 79.97566
 • 79.71205
 • 79.52964
 • 79.21434
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.45e4
 • 1.55e4
 • 1.91e4
 • 2.07e4
 • 2.08e4
 • 2.23e4
 • 2.27e4
 • 2.28e4
80.48093
 • 80.48093
 • 73.60888
 • 71.84056
 • 65.40313
 • 62.39650
 • 62.27618
 • 59.43346
 • 58.74107
 • 58.62026
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.36e4
80.22402
 • 80.22402
 • 75.34053
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.10e4
 • 1.11e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.18e4
80.21316
 • 80.21316
 • 80.03581
 • 79.78982
 • 79.68466
 • 79.64482
 • 78.54963
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • UBERON:0000068embryo stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.10e4
 • 1.34e4
 • 1.45e4
 • 1.48e4
 • 1.51e4
 • 1.58e4
 • 1.69e4
 • 1.80e4
 • 1.89e4
 • 2.09e4
80.14366
 • 80.14366
 • 80.06030
 • 75.71370
 • 73.72911
 • 73.16316
 • 72.50409
 • 71.31804
 • 69.23815
 • 67.35115
 • 65.60744
 • 62.01489
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.11e4
 • 1.12e4
 • 1.13e4
 • 1.15e4
 • 1.18e4
80.02063
 • 80.02063
 • 79.88658
 • 79.68450
 • 79.46228
 • 79.07087
 • 78.57081
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.58e4
 • 1.82e4
 • 1.83e4
80.00763
 • 80.00763
 • 71.35362
 • 66.90422
 • 66.71565
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.31e4
 • 1.39e4
 • 1.54e4
79.79732
 • 79.79732
 • 76.12691
 • 74.84180
 • 72.00970
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.13e4
 • 1.24e4
 • 1.35e4
 • 1.36e4
 • 1.41e4
 • 1.52e4
 • 1.56e4
 • 1.78e4
 • 1.83e4
 • 2.02e4
 • 2.05e4
79.67651
 • 79.67651
 • 79.47915
 • 77.41993
 • 75.41237
 • 75.21672
 • 74.42696
 • 72.32620
 • 71.63379
 • 67.75564
 • 66.72535
 • 63.35217
 • 62.70931
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.33e4
 • 1.52e4
 • 1.52e4
 • 1.65e4
79.66454
 • 79.66454
 • 75.91987
 • 72.48380
 • 72.36306
 • 70.06142
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.19e4
79.65473
 • 79.65473
 • 79.62197
 • 79.33063
 • 79.27491
 • 79.20958
 • 78.35689
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.18e4
 • 1.22e4
 • 1.24e4
 • 1.27e4
 • 1.43e4
79.10283
 • 79.10283
 • 78.56520
 • 77.84310
 • 77.49426
 • 76.93010
 • 74.03472
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.19e4
 • 1.26e4
 • 1.38e4
 • 1.38e4
 • 1.74e4
79.05835
 • 79.05835
 • 78.59030
 • 78.56671
 • 78.33297
 • 77.14934
 • 74.97643
 • 74.86236
 • 68.45383
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.22e4
 • 1.66e4
 • 1.70e4
 • 1.73e4
 • 1.83e4
 • 1.86e4
 • 1.93e4
78.68230
 • 78.68230
 • 77.82394
 • 69.87490
 • 69.04940
 • 68.62099
 • 66.79529
 • 66.19629
 • 64.96061
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.25e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.30e4
78.46064
 • 78.46064
 • 77.29874
 • 77.05941
 • 76.81766
 • 76.47970
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034919juvenile stage
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.37e4
 • 1.58e4
 • 1.92e4
 • 2.00e4
 • 2.04e4
 • 2.21e4
 • 3.13e4
78.43723
 • 78.43723
 • 75.11169
 • 71.28766
 • 65.13203
 • 63.59740
 • 62.99444
 • 59.85792
 • 43.16314
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
78.38073
 • 78.38073
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.29e4
 • 1.60e4
 • 1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.65e4
 • 1.72e4
 • 2.67e4
78.33046
 • 78.33046
 • 78.30627
 • 76.58409
 • 70.91695
 • 70.83411
 • 70.80475
 • 70.01182
 • 68.85511
 • 51.59725
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.22e4
 • 1.40e4
 • 1.72e4
 • 2.12e4
78.14282
 • 78.14282
 • 77.82500
 • 74.66011
 • 68.81523
 • 61.52528
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.25e4
77.98122
 • 77.98122
 • 77.34209
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.26e4
 • 1.50e4
 • 1.54e4
 • 1.59e4
 • 1.71e4
 • 1.79e4
 • 2.76e4
77.87222
 • 77.87222
 • 77.04083
 • 72.69616
 • 71.96849
 • 71.09794
 • 68.98131
 • 67.44277
 • 49.94188
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.36e4
77.72148
 • 77.72148
 • 75.35505
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004511skeletal muscle tissue of rectus abdominis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.27e4
77.16966
 • 77.16966
 • 76.91125
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.38e4
 • 1.50e4
 • 1.61e4
 • 1.70e4
77.07470
 • 77.07470
 • 74.96689
 • 72.71100
 • 70.83842
 • 69.07413
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
 • 1.49e4
 • 1.51e4
 • 1.53e4
77.02134
 • 77.02134
 • 72.88444
 • 72.52216
 • 72.22275
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.34e4
 • 1.35e4
 • 1.36e4
 • 1.54e4
76.42350
 • 76.42350
 • 75.75059
 • 75.49461
 • 75.31185
 • 71.95821
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
75.98965
 • 75.98965
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.39e4
 • 1.63e4
 • 2.18e4
75.90384
 • 75.90384
 • 75.85631
 • 74.83382
 • 70.32037
 • 60.31957
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.46e4
 • 1.53e4
75.69438
 • 75.69438
 • 75.69358
 • 74.00505
 • 74.00272
 • 73.50578
 • 72.18615
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.46e4
 • 1.48e4
 • 1.53e4
 • 1.59e4
 • 1.68e4
75.69275
 • 75.69275
 • 73.47821
 • 73.13327
 • 72.20510
 • 71.09164
 • 69.45076
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
 • 1.41e4
 • 1.63e4
 • 1.68e4
 • 1.76e4
 • 1.76e4
 • 1.87e4
 • 2.22e4
 • 2.76e4
75.35578
 • 75.35578
 • 74.31405
 • 70.48656
 • 69.50892
 • 68.08158
 • 67.98315
 • 65.97239
 • 59.69424
 • 49.96459
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
 • 1.52e4
 • 1.59e4
 • 1.67e4
 • 1.73e4
 • 1.73e4
75.32055
 • 75.32055
 • 72.40365
 • 71.15163
 • 69.74107
 • 68.67237
 • 68.51311
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.36e4
 • 1.36e4
 • 1.46e4
 • 1.63e4
 • 1.68e4
 • 1.69e4
 • 1.78e4
75.23879
 • 75.23879
 • 73.42843
 • 70.37240
 • 69.50823
 • 69.32576
 • 67.66356
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.43e4
 • 1.44e4
 • 1.58e4
 • 1.69e4
75.06233
 • 75.06233
 • 74.10953
 • 73.78570
 • 71.39132
 • 69.33855
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.38e4
 • 1.38e4
 • 1.39e4
 • 1.40e4
 • 1.41e4
 • 1.42e4
 • 1.46e4
75.02940
 • 75.02940
 • 74.80464
 • 74.51595
 • 74.32140
 • 74.18737
 • 73.40320
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
1.38e4
 • 1.38e4
74.93752
 • 74.93752
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • UBERON:0034919juvenile stage
1.38e4
 • 1.38e4
74.93237
 • 74.93237
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.47e4
 • 1.48e4
 • 1.52e4
 • 1.61e4
 • 1.61e4
74.77104
 • 74.77104
 • 73.24581
 • 73.08619
 • 72.34318
 • 70.81828
 • 70.70137
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.40e4
 • 1.40e4
 • 1.69e4
 • 1.74e4
 • 1.76e4
 • 1.81e4
 • 1.81e4
 • 1.86e4
 • 2.15e4
 • 2.26e4
 • 2.28e4
 • 2.97e4
74.53961
 • 74.53961
 • 69.23379
 • 68.41379
 • 68.07975
 • 67.17130
 • 67.09891
 • 66.23541
 • 60.90226
 • 59.00076
 • 58.54491
 • 46.12697
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000002uterine cervix
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
 • 2.03e4
 • 2.05e4
74.46324
 • 74.46324
 • 63.21568
 • 62.81977
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.51e4
74.37380
 • 74.37380
 • 72.62724
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.42e4
 • 1.42e4
 • 1.46e4
 • 1.56e4
 • 1.56e4
 • 1.61e4
74.15822
 • 74.15822
 • 73.47670
 • 71.75440
 • 71.58750
 • 70.69122
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
1.44e4
 • 1.44e4
73.87343
 • 73.87343
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.68e4
 • 1.77e4
 • 1.91e4
73.77275
 • 73.77275
 • 69.44601
 • 67.91319
 • 65.25146
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.46e4
 • 1.46e4
 • 1.60e4
 • 1.64e4
 • 1.69e4
 • 1.73e4
 • 1.83e4
73.46627
 • 73.46627
 • 70.94301
 • 70.24136
 • 69.26690
 • 68.57254
 • 66.73597
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004502skeletal muscle tissue of biceps brachii
 • HsapDv:0000093human aged stage
1.46e4
 • 1.46e4
73.41871
 • 73.41871
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.58e4
 • 1.60e4
 • 1.87e4
72.97047
 • 72.97047
 • 71.34586
 • 70.95714
 • 66.01388
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.50e4
 • 1.50e4
 • 2.03e4
 • 2.16e4
 • 2.17e4
 • 2.17e4
 • 2.29e4
72.82109
 • 72.82109
 • 63.07375
 • 60.69885
 • 60.67983
 • 60.67531
 • 58.42200
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.53e4
 • 1.53e4
 • 1.75e4
72.25655
 • 72.25655
 • 68.25925
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.53e4
 • 1.53e4
 • 1.77e4
 • 1.84e4
 • 1.85e4
 • 1.93e4
72.22673
 • 72.22673
 • 67.83942
 • 66.63479
 • 66.36375
 • 64.97592
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002185bronchus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.53e4
 • 1.53e4
72.16866
 • 72.16866
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.55e4
 • 1.55e4
 • 1.74e4
 • 1.83e4
 • 1.87e4
 • 1.87e4
 • 1.90e4
 • 1.95e4
 • 2.12e4
 • 2.27e4
71.87174
 • 71.87174
 • 68.31187
 • 66.80747
 • 66.10655
 • 66.03313
 • 65.54415
 • 64.50236
 • 61.47310
 • 58.76298
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • UBERON:0000104life cycle
1.57e4
 • 1.57e4
71.43150
 • 71.43150
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.58e4
 • 1.58e4
 • 1.93e4
 • 2.38e4
71.31034
 • 71.31034
 • 64.88297
 • 56.82402
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.61e4
 • 1.61e4
70.70691
 • 70.70691
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.73e4
70.68212
 • 70.68212
 • 68.63456
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.62e4
 • 1.62e4
 • 1.68e4
 • 1.71e4
 • 1.79e4
70.63908
 • 70.63908
 • 69.53916
 • 68.90051
 • 67.51117
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.65e4
 • 1.65e4
70.05981
 • 70.05981
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.65e4
 • 1.65e4
70.03265
 • 70.03265
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.65e4
 • 1.65e4
 • 1.66e4
 • 1.66e4
 • 1.70e4
 • 1.71e4
 • 1.77e4
 • 2.97e4
70.02561
 • 70.02561
 • 69.91566
 • 69.88489
 • 69.18732
 • 68.87885
 • 67.79233
 • 46.10020
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.66e4
 • 1.66e4
 • 1.67e4
 • 1.76e4
 • 1.79e4
 • 1.81e4
 • 1.84e4
69.82031
 • 69.82031
 • 69.58445
 • 68.03959
 • 67.41152
 • 67.07897
 • 66.65535
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.69e4
 • 1.69e4
 • 2.10e4
 • 2.14e4
69.38567
 • 69.38567
 • 61.81790
 • 61.19062
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.69e4
 • 1.69e4
69.32004
 • 69.32004
AEIR
 • AEIR
PBA:294021980subventricular zone (outer) (primate)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.71e4
 • 1.71e4
 • 1.76e4
68.97708
 • 68.97708
 • 67.98496
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.71e4
 • 1.71e4
 • 2.09e4
 • 2.30e4
68.94256
 • 68.94256
 • 62.08638
 • 58.15263
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.72e4
 • 1.72e4
68.75885
 • 68.75885
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.73e4
 • 1.73e4
 • 1.78e4
 • 1.80e4
 • 1.88e4
 • 1.90e4
 • 1.96e4
68.60076
 • 68.60076
 • 67.67455
 • 67.38146
 • 65.91083
 • 65.40658
 • 64.41491
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.74e4
 • 1.74e4
 • 1.75e4
 • 1.78e4
 • 1.96e4
68.33282
 • 68.33282
 • 68.20172
 • 67.58890
 • 64.42174
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.75e4
 • 1.75e4
68.27576
 • 68.27576
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.77e4
 • 1.77e4
67.80820
 • 67.80820
AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.78e4
 • 1.78e4
 • 1.80e4
67.61818
 • 67.61818
 • 67.38535
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
 • 2.35e4
 • 2.50e4
 • 2.54e4
 • 2.62e4
 • 2.89e4
67.15884
 • 67.15884
 • 57.38707
 • 54.58474
 • 53.86953
 • 52.48048
 • 47.60633
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
 • 1.82e4
 • 1.88e4
 • 1.92e4
 • 1.95e4
 • 2.13e4
67.04435
 • 67.04435
 • 66.88555
 • 65.93413
 • 65.04873
 • 64.58612
 • 61.39713
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002483trabecular bone tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.82e4
 • 1.82e4
 • 1.84e4
 • 1.88e4
67.00516
 • 67.00516
 • 66.58810
 • 65.91982
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.83e4
 • 1.83e4
 • 2.14e4
 • 2.16e4
 • 2.16e4
 • 2.23e4
 • 2.30e4
66.75092
 • 66.75092
 • 61.17351
 • 60.77631
 • 60.73365
 • 59.44345
 • 58.17636
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007318saphenous vein
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.84e4
 • 1.84e4
66.59736
 • 66.59736
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
66.37492
 • 66.37492
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.87e4
 • 1.87e4
66.01624
 • 66.01624
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.88e4
 • 1.88e4
 • 1.89e4
 • 1.95e4
65.90518
 • 65.90518
 • 65.74307
 • 64.66096
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.88e4
 • 1.88e4
 • 1.91e4
 • 2.01e4
 • 2.15e4
65.85929
 • 65.85929
 • 65.26670
 • 63.53220
 • 60.99263
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
1.89e4
 • 1.89e4
65.67199
 • 65.67199
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002349myocardium
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
1.89e4
 • 1.89e4
 • 1.96e4
 • 1.96e4
65.61078
 • 65.61078
 • 64.48705
 • 64.40660
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0015488sural nerve
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.91e4
 • 1.91e4
65.28096
 • 65.28096
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 2.12e4
 • 2.23e4
 • 2.25e4
 • 2.32e4
 • 2.40e4
 • 2.45e4
65.17488
 • 65.17488
 • 61.45144
 • 59.42069
 • 59.09228
 • 57.84839
 • 56.42162
 • 55.48109
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 2.01e4
 • 2.39e4
 • 2.40e4
 • 2.48e4
65.16923
 • 65.16923
 • 63.47897
 • 56.66988
 • 56.33451
 • 54.94452
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001507biceps brachii
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 1.93e4
65.08559
 • 65.08559
 • 65.02958
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.94e4
 • 1.94e4
 • 2.19e4
64.78704
 • 64.78704
 • 60.24946
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.95e4
 • 1.95e4
64.60839
 • 64.60839
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
 • 2.05e4
64.15188
 • 64.15188
 • 62.79291
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.98e4
 • 1.98e4
 • 2.10e4
 • 2.12e4
64.09573
 • 64.09573
 • 61.77665
 • 61.52412
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
1.98e4
 • 1.98e4
64.08776
 • 64.08776
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.99e4
 • 1.99e4
 • 2.11e4
 • 3.17e4
63.91864
 • 63.91864
 • 61.65310
 • 42.47274
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002217synovial joint
 • UBERON:0000104life cycle
2.00e4
 • 2.00e4
63.72046
 • 63.72046
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.02e4
 • 2.02e4
 • 2.15e4
 • 2.23e4
 • 2.27e4
63.36107
 • 63.36107
 • 60.97178
 • 59.52962
 • 58.78141
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001235adrenal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.04e4
 • 2.04e4
62.98040
 • 62.98040
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001875globus pallidus
 • UBERON:0000104life cycle
2.05e4
 • 2.05e4
62.77571
 • 62.77571
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.08e4
62.48810
 • 62.48810
 • 62.24354
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002477medial globus pallidus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.58e4
62.44027
 • 62.44027
 • 53.15464
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.34e4
62.41528
 • 62.41528
 • 57.48536
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000362renal medulla
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
62.37096
 • 62.37096
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.08e4
 • 2.08e4
 • 2.12e4
 • 2.16e4
 • 2.22e4
 • 2.24e4
 • 2.28e4
 • 2.40e4
62.29627
 • 62.29627
 • 61.55530
 • 60.76292
 • 59.60376
 • 59.39762
 • 58.64625
 • 56.33468
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
2.12e4
 • 2.12e4
 • 2.16e4
 • 2.30e4
 • 2.37e4
 • 3.17e4
61.48554
 • 61.48554
 • 60.76881
 • 58.21367
 • 56.93594
 • 42.37723
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.12e4
 • 2.12e4
 • 2.16e4
 • 2.19e4
 • 2.86e4
61.45930
 • 61.45930
 • 60.71739
 • 60.29839
 • 48.12410
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.13e4
 • 2.13e4
 • 2.14e4
61.32877
 • 61.32877
 • 61.18781
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.13e4
 • 2.13e4
 • 2.28e4
 • 2.38e4
 • 2.43e4
61.31352
 • 61.31352
 • 58.53191
 • 56.73757
 • 55.84984
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001891midbrain
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.13e4
 • 2.13e4
 • 2.16e4
61.29863
 • 61.29863
 • 60.76683
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.21e4
 • 2.21e4
 • 2.24e4
 • 2.26e4
 • 2.27e4
 • 2.36e4
 • 2.58e4
 • 2.72e4
 • 2.79e4
59.79449
 • 59.79449
 • 59.24719
 • 59.04326
 • 58.77484
 • 57.12005
 • 53.07611
 • 50.56188
 • 49.38088
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
2.23e4
 • 2.23e4
59.55556
 • 59.55556
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.25e4
 • 2.25e4
59.10724
 • 59.10724
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.28e4
 • 2.30e4
 • 2.34e4
58.98037
 • 58.98037
 • 58.66153
 • 58.25973
 • 57.42004
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.28e4
 • 2.28e4
 • 2.32e4
 • 2.35e4
58.65052
 • 58.65052
 • 57.91649
 • 57.23661
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
2.28e4
 • 2.28e4
 • 2.47e4
 • 2.52e4
 • 2.62e4
 • 2.63e4
 • 2.67e4
 • 2.87e4
58.62092
 • 58.62092
 • 55.15528
 • 54.31381
 • 52.42287
 • 52.15762
 • 51.55098
 • 47.90296
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.31e4
 • 2.31e4
 • 2.40e4
 • 2.46e4
58.07711
 • 58.07711
 • 56.50530
 • 55.40478
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.31e4
 • 2.31e4
 • 2.35e4
 • 2.47e4
 • 2.48e4
 • 2.49e4
58.05968
 • 58.05968
 • 57.32018
 • 55.21096
 • 54.89590
 • 54.75315
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.31e4
 • 2.31e4
 • 2.32e4
 • 2.42e4
57.98233
 • 57.98233
 • 57.92541
 • 55.97773
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.35e4
 • 2.35e4
 • 2.35e4
 • 2.40e4
 • 2.49e4
 • 2.50e4
57.41121
 • 57.41121
 • 57.24167
 • 56.39476
 • 54.81782
 • 54.59073
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.35e4
 • 2.35e4
 • 2.43e4
 • 2.43e4
57.37024
 • 57.37024
 • 55.95712
 • 55.90480
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.47e4
 • 2.47e4
55.16256
 • 55.16256
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
2.49e4
 • 2.49e4
 • 2.51e4
54.78791
 • 54.78791
 • 54.49286
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005343cortical plate
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.19e4
 • 3.19e4
42.02092
 • 42.02092
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS7473 (CCDS7473.1)
EMBLAF338441, AF395336, AK025542, AK172781, AL139241, AY036093, BC007522, BC013153, CH471066
EnsemblENSG00000138131 (LOXL4)
HGNCHGNC:17171 (LOXL4)
OncoMXLOXL4 (LOXL4)
Uniprot/SWISSPROTLOXL4_HUMAN, Q96JB6

Do not show this banner again