H. sapiens Gene: GATA6 - ENSG00000141448 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000141448
NameGATA6
DescriptionGATA binding protein 6 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4174]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)b0yj17, p78327

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
488
 • 488
99.09993
 • 99.09993
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
551
 • 551
 • 853
 • 2.23e3
 • 9.29e3
98.98463
 • 98.98463
 • 98.42647
 • 95.88017
 • 82.84013
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
799
 • 799
 • 1.57e3
 • 2.21e3
 • 2.92e3
 • 3.74e3
 • 4.55e3
 • 4.61e3
 • 4.89e3
98.52617
 • 98.52617
 • 97.09787
 • 95.92432
 • 94.60580
 • 93.08888
 • 91.60113
 • 91.48598
 • 90.97090
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.05e3
 • 1.05e3
 • 1.26e3
 • 1.34e3
 • 2.78e3
98.05612
 • 98.05612
 • 97.67533
 • 97.52377
 • 94.87020
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.10e3
 • 1.10e3
 • 1.49e4
 • 2.02e4
 • 2.03e4
97.96936
 • 97.96936
 • 72.46817
 • 62.66528
 • 62.57891
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.44e3
 • 1.44e3
 • 1.95e3
 • 2.33e3
 • 2.71e3
 • 3.03e3
97.34250
 • 97.34250
 • 96.39942
 • 95.69570
 • 94.98690
 • 94.40689
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.65e3
 • 1.65e3
96.96328
 • 96.96328
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.72e3
 • 1.72e3
 • 2.69e3
 • 3.04e3
 • 3.12e3
96.82293
 • 96.82293
 • 95.03861
 • 94.38128
 • 94.24386
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001235adrenal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.72e3
 • 1.72e3
96.81651
 • 96.81651
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.81e3
 • 1.81e3
 • 2.05e3
 • 2.28e3
 • 2.81e3
 • 2.99e3
96.66207
 • 96.66207
 • 96.21185
 • 95.79318
 • 94.81566
 • 94.47381
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002349myocardium
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.83e3
 • 1.83e3
 • 1.99e3
 • 2.25e3
 • 2.54e3
 • 3.61e3
 • 4.07e3
 • 2.71e4
96.61509
 • 96.61509
 • 96.32927
 • 95.84981
 • 95.30226
 • 93.33670
 • 92.48478
 • 49.98430
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.91e3
 • 1.91e3
 • 3.50e3
 • 3.95e3
 • 8.54e3
96.48216
 • 96.48216
 • 93.53744
 • 92.70653
 • 84.22803
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002082cardiac ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.94e3
 • 1.94e3
96.42449
 • 96.42449
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.99e3
 • 1.99e3
96.33032
 • 96.33032
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002080heart right ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.99e3
 • 1.99e3
 • 2.05e3
 • 2.08e3
 • 2.30e3
96.31930
 • 96.31930
 • 96.20629
 • 96.16641
 • 95.76017
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.00e3
 • 2.00e3
 • 3.61e3
 • 6.50e3
96.30932
 • 96.30932
 • 93.33138
 • 87.99599
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.00e3
 • 2.00e3
 • 2.18e3
 • 3.21e3
 • 4.70e3
 • 4.84e3
 • 8.88e3
 • 1.32e4
 • 2.71e4
96.30424
 • 96.30424
 • 95.97266
 • 94.07937
 • 91.32385
 • 91.05594
 • 83.59553
 • 75.55048
 • 49.95290
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.13e3
 • 2.13e3
 • 2.52e3
 • 2.66e3
 • 2.73e3
 • 3.31e3
96.06930
 • 96.06930
 • 95.34200
 • 95.09500
 • 94.95593
 • 93.88969
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.15e3
 • 2.15e3
 • 2.54e3
 • 3.10e3
 • 3.26e3
96.03443
 • 96.03443
 • 95.30140
 • 94.27485
 • 93.98066
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.18e3
 • 2.18e3
 • 2.23e3
 • 3.36e3
 • 3.44e3
 • 3.59e3
 • 3.75e3
 • 3.76e3
 • 3.83e3
 • 5.87e3
95.97695
 • 95.97695
 • 95.89056
 • 93.79220
 • 93.64243
 • 93.36787
 • 93.08380
 • 93.04878
 • 92.93086
 • 89.15237
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • HsapDv:0000016CS09
 • HsapDv:0000017Carnegie stage 10 (human)
 • HsapDv:0000018CS11
 • HsapDv:0000019Carnegie stage 12 (human)
 • HsapDv:0000020CS13
 • HsapDv:0000021Carnegie stage 14 (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
2.24e3
 • 2.24e3
 • 2.91e3
 • 3.50e3
 • 5.68e3
 • 9.82e3
 • 1.20e4
 • 2.45e4
95.86098
 • 95.86098
 • 94.62392
 • 93.54319
 • 89.50153
 • 81.85574
 • 77.83064
 • 54.74620
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.27e3
 • 2.27e3
 • 3.01e3
 • 3.08e3
 • 3.39e3
 • 3.62e3
 • 3.92e3
95.80917
 • 95.80917
 • 94.44686
 • 94.31311
 • 93.73896
 • 93.31699
 • 92.75359
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.30e3
 • 2.30e3
 • 2.39e3
95.74811
 • 95.74811
 • 95.58464
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003379cardiac muscle of right atrium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.47e3
 • 2.47e3
 • 2.52e3
 • 2.58e3
95.43162
 • 95.43162
 • 95.34331
 • 95.23106
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.51e3
 • 2.51e3
 • 2.84e3
 • 3.02e3
 • 3.33e3
 • 1.19e4
 • 1.34e4
 • 1.54e4
 • 1.88e4
 • 1.91e4
 • 2.03e4
95.37253
 • 95.37253
 • 94.76152
 • 94.42804
 • 93.85583
 • 78.10887
 • 75.31741
 • 71.63453
 • 65.24438
 • 64.66523
 • 62.55495
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.60e3
 • 2.60e3
 • 2.99e3
 • 3.54e3
 • 4.17e3
95.19495
 • 95.19495
 • 94.48131
 • 93.46644
 • 92.30653
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.82e3
 • 2.82e3
 • 3.35e3
94.78579
 • 94.78579
 • 93.82057
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
2.86e3
 • 2.86e3
 • 4.28e3
 • 6.37e3
 • 6.46e3
 • 6.77e3
 • 8.20e3
 • 1.12e4
 • 1.67e4
 • 1.96e4
 • 2.51e4
 • 2.77e4
94.71732
 • 94.71732
 • 92.10237
 • 88.23961
 • 88.07553
 • 87.50432
 • 84.85003
 • 79.34709
 • 69.13068
 • 63.88715
 • 53.60111
 • 48.92137
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.15e3
 • 3.15e3
 • 4.22e3
 • 4.70e3
 • 4.85e3
 • 8.58e3
94.19212
 • 94.19212
 • 92.19956
 • 91.31348
 • 91.03957
 • 84.16105
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.15e3
 • 3.15e3
 • 5.32e3
94.18534
 • 94.18534
 • 90.17893
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000947aorta
 • UBERON:0000104life cycle
3.17e3
 • 3.17e3
94.15272
 • 94.15272
AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
3.21e3
 • 3.21e3
 • 4.14e3
 • 7.31e3
94.07256
 • 94.07256
 • 92.36252
 • 86.49747
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.44e3
 • 3.44e3
 • 4.41e3
 • 4.96e3
 • 5.22e3
 • 5.94e3
 • 5.95e3
93.64402
 • 93.64402
 • 91.85901
 • 90.84903
 • 90.36902
 • 89.02961
 • 89.01877
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.47e3
 • 3.47e3
 • 4.80e3
 • 6.62e3
 • 9.97e3
93.59600
 • 93.59600
 • 91.13377
 • 87.77597
 • 81.59238
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002358peritoneum
 • UBERON:0000104life cycle
3.55e3
 • 3.55e3
93.45103
 • 93.45103
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006566left ventricle myocardium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.55e3
 • 3.55e3
 • 4.32e3
93.43733
 • 93.43733
 • 92.02108
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.71e3
 • 3.71e3
93.14219
 • 93.14219
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.75e3
 • 3.75e3
93.06956
 • 93.06956
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.83e3
 • 3.83e3
 • 4.71e3
92.92986
 • 92.92986
 • 91.31017
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000083epithelial cell of pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
3.86e3
 • 3.86e3
92.86813
 • 92.86813
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.89e3
 • 3.89e3
 • 4.01e3
92.81651
 • 92.81651
 • 92.58661
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004797blood vessel layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.90e3
 • 3.90e3
92.79720
 • 92.79720
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001264pancreas
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.92e3
 • 3.92e3
 • 5.49e3
92.75277
 • 92.75277
 • 89.86575
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.93e3
 • 3.93e3
 • 4.39e3
 • 4.73e3
 • 4.92e3
 • 5.49e3
92.74676
 • 92.74676
 • 91.88544
 • 91.26492
 • 90.90799
 • 89.86778
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.09e3
 • 4.09e3
 • 4.97e3
 • 6.74e3
 • 7.37e3
 • 8.39e3
92.44376
 • 92.44376
 • 90.82345
 • 87.54948
 • 86.39032
 • 84.50641
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
4.18e3
 • 4.18e3
 • 5.87e3
 • 5.89e3
 • 6.13e3
 • 6.54e3
 • 7.19e3
 • 7.85e3
 • 8.57e3
92.27447
 • 92.27447
 • 89.16728
 • 89.12629
 • 88.68517
 • 87.91634
 • 86.71902
 • 85.50595
 • 84.17585
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.40e3
 • 4.40e3
 • 4.76e3
 • 9.56e3
 • 1.02e4
 • 1.12e4
 • 1.31e4
 • 1.36e4
91.87730
 • 91.87730
 • 91.20550
 • 82.34879
 • 81.16641
 • 79.38315
 • 75.80034
 • 74.82554
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001614superficial temporal artery
 • UBERON:0000104life cycle
4.40e3
 • 4.40e3
91.87609
 • 91.87609
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002407pericardium
 • UBERON:0000104life cycle
4.58e3
 • 4.58e3
91.54641
 • 91.54641
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.64e3
 • 4.64e3
 • 4.65e3
 • 4.75e3
 • 4.85e3
 • 4.97e3
91.42569
 • 91.42569
 • 91.40945
 • 91.22975
 • 91.03844
 • 90.82369
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.82e3
 • 4.82e3
91.09300
 • 91.09300
AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.88e3
 • 4.88e3
 • 5.35e3
 • 6.23e3
 • 6.87e3
 • 6.97e3
 • 7.24e3
90.98716
 • 90.98716
 • 90.12289
 • 88.48646
 • 87.31994
 • 87.13313
 • 86.63757
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
5.22e3
 • 5.22e3
 • 7.19e3
 • 7.30e3
 • 8.38e3
 • 8.69e3
 • 8.85e3
 • 9.14e3
 • 1.01e4
 • 1.32e4
 • 2.67e4
90.36475
 • 90.36475
 • 86.71225
 • 86.52551
 • 84.51835
 • 83.95670
 • 83.65153
 • 83.12522
 • 81.41038
 • 75.62436
 • 50.62520
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.66e3
 • 5.66e3
 • 6.95e3
 • 7.52e3
 • 8.41e3
 • 9.96e3
 • 1.03e4
 • 1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.12e4
 • 1.15e4
 • 1.18e4
 • 1.51e4
 • 1.57e4
89.55094
 • 89.55094
 • 87.16236
 • 86.11491
 • 84.46490
 • 81.60366
 • 81.01053
 • 79.58016
 • 79.47789
 • 79.31734
 • 78.81636
 • 78.23290
 • 72.08906
 • 70.98042
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001162cardia of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.86e3
 • 5.86e3
89.17387
 • 89.17387
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.97e3
 • 5.97e3
 • 1.76e4
88.97745
 • 88.97745
 • 67.40009
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
6.09e3
 • 6.09e3
 • 6.76e3
 • 6.77e3
 • 6.81e3
 • 6.90e3
 • 7.71e3
88.75280
 • 88.75280
 • 87.51592
 • 87.50417
 • 87.43195
 • 87.26519
 • 85.75492
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.26e3
 • 6.26e3
 • 6.40e3
 • 6.55e3
 • 6.65e3
 • 6.86e3
 • 7.00e3
88.44710
 • 88.44710
 • 88.18505
 • 87.89575
 • 87.71726
 • 87.33169
 • 87.06923
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.26e3
 • 6.26e3
 • 7.00e3
 • 7.21e3
 • 8.10e3
88.44076
 • 88.44076
 • 87.07202
 • 86.69125
 • 85.03493
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.37e3
 • 6.37e3
88.23008
 • 88.23008
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.89e3
 • 7.20e3
 • 7.36e3
 • 7.39e3
88.17474
 • 88.17474
 • 87.28361
 • 86.70427
 • 86.40218
 • 86.35552
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
6.46e3
 • 6.46e3
 • 7.58e3
 • 1.35e4
88.07564
 • 88.07564
 • 85.99320
 • 75.02141
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.82e3
 • 6.82e3
 • 1.15e4
87.39671
 • 87.39671
 • 78.73743
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.84e3
 • 6.84e3
 • 1.24e4
 • 1.25e4
 • 1.28e4
 • 1.30e4
 • 1.34e4
87.36377
 • 87.36377
 • 77.01491
 • 76.97074
 • 76.44124
 • 75.97833
 • 75.29275
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.84e3
 • 6.84e3
 • 7.43e3
 • 8.13e3
 • 8.63e3
 • 8.80e3
87.36353
 • 87.36353
 • 86.28076
 • 84.98042
 • 84.06031
 • 83.74260
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002250popliteal artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.84e3
 • 6.84e3
87.36006
 • 87.36006
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007318saphenous vein
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.91e3
 • 6.91e3
87.23717
 • 87.23717
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.99e3
 • 6.99e3
87.09088
 • 87.09088
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
7.35e3
 • 7.35e3
 • 9.84e3
86.43467
 • 86.43467
 • 81.82423
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.45e3
 • 7.45e3
86.23518
 • 86.23518
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
7.77e3
 • 7.77e3
 • 7.90e3
 • 8.14e3
 • 8.28e3
 • 8.42e3
 • 8.80e3
85.65409
 • 85.65409
 • 85.41138
 • 84.96987
 • 84.70994
 • 84.44876
 • 83.75139
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.92e3
 • 7.92e3
 • 8.14e3
 • 8.36e3
 • 9.88e3
 • 1.02e4
 • 1.48e4
85.37325
 • 85.37325
 • 84.96594
 • 84.56644
 • 81.75350
 • 81.19225
 • 72.60704
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.30e3
 • 8.30e3
 • 9.49e3
 • 9.51e3
 • 9.78e3
 • 1.09e4
84.67640
 • 84.67640
 • 82.48096
 • 82.43419
 • 81.92998
 • 79.82425
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
8.70e3
 • 8.70e3
 • 9.02e3
 • 1.02e4
 • 1.06e4
 • 1.07e4
83.92648
 • 83.92648
 • 83.34455
 • 81.24236
 • 80.45685
 • 80.23859
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
9.20e3
 • 9.20e3
 • 1.30e4
 • 1.31e4
 • 1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.49e4
83.00268
 • 83.00268
 • 75.93587
 • 75.82886
 • 74.33804
 • 74.27803
 • 72.48328
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.49e3
 • 9.49e3
 • 1.81e4
82.47649
 • 82.47649
 • 66.52983
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.56e3
 • 9.56e3
 • 1.42e4
 • 1.46e4
82.34327
 • 82.34327
 • 73.76704
 • 72.99126
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.87e3
 • 9.87e3
 • 1.46e4
81.76748
 • 81.76748
 • 72.95894
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.92e3
 • 9.92e3
81.68471
 • 81.68471
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.30e4
 • 2.35e4
 • 2.38e4
81.35821
 • 81.35821
 • 75.98587
 • 56.55493
 • 56.11354
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.06e4
 • 1.10e4
 • 1.14e4
80.89564
 • 80.89564
 • 80.51319
 • 79.73954
 • 78.86470
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.32e4
 • 1.61e4
 • 1.72e4
 • 1.73e4
 • 1.75e4
 • 1.83e4
80.69460
 • 80.69460
 • 75.58912
 • 70.21324
 • 68.25954
 • 68.11847
 • 67.69533
 • 66.12360
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004087vena cava
 • UBERON:0000104life cycle
1.05e4
 • 1.05e4
80.68174
 • 80.68174
AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.13e4
 • 1.24e4
 • 1.75e4
 • 2.18e4
80.57433
 • 80.57433
 • 79.17544
 • 77.02169
 • 67.66966
 • 59.82489
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.25e4
 • 1.29e4
 • 1.32e4
 • 1.34e4
 • 1.48e4
80.15442
 • 80.15442
 • 76.93356
 • 76.08624
 • 75.53892
 • 75.28638
 • 72.69609
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.30e4
 • 1.38e4
 • 1.47e4
 • 1.48e4
 • 1.50e4
 • 2.33e4
79.86752
 • 79.86752
 • 76.07446
 • 74.58192
 • 72.77596
 • 72.72463
 • 72.23411
 • 57.01435
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.25e4
 • 2.74e4
79.31636
 • 79.31636
 • 76.93491
 • 49.40120
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.40e4
 • 1.59e4
 • 1.70e4
 • 1.94e4
 • 2.02e4
 • 2.03e4
79.26674
 • 79.26674
 • 74.13384
 • 70.63565
 • 68.59665
 • 64.20619
 • 62.64550
 • 62.46612
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.88e4
 • 2.08e4
 • 2.14e4
 • 2.64e4
 • 2.93e4
 • 3.13e4
78.77731
 • 78.77731
 • 65.24609
 • 61.52130
 • 60.42949
 • 51.19016
 • 45.81021
 • 42.12527
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.23e4
 • 1.30e4
 • 1.33e4
 • 1.34e4
78.52287
 • 78.52287
 • 77.21909
 • 76.04616
 • 75.41815
 • 75.33854
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.28e4
 • 1.29e4
 • 1.30e4
78.18924
 • 78.18924
 • 77.93177
 • 77.81041
 • 76.29218
 • 76.11988
 • 76.02447
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003911choroid plexus epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.18e4
 • 1.18e4
78.17625
 • 78.17625
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.34e4
 • 1.36e4
 • 1.58e4
 • 1.60e4
 • 1.81e4
 • 2.72e4
78.00562
 • 78.00562
 • 76.00154
 • 75.89867
 • 75.26104
 • 74.88537
 • 70.89497
 • 70.38193
 • 66.54583
 • 49.70780
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.34e4
77.24513
 • 77.24513
 • 75.20198
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.36e4
 • 1.41e4
 • 1.48e4
 • 1.54e4
76.90661
 • 76.90661
 • 74.91965
 • 73.98620
 • 72.71464
 • 71.47050
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.49e4
 • 1.68e4
 • 1.83e4
76.74277
 • 76.74277
 • 72.41494
 • 69.02361
 • 66.26926
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.41e4
 • 1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.49e4
 • 1.52e4
75.17199
 • 75.17199
 • 74.01818
 • 73.62140
 • 73.52398
 • 72.53119
 • 72.00308
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.35e4
 • 1.35e4
 • 1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.42e4
 • 1.46e4
 • 1.50e4
74.99793
 • 74.99793
 • 74.01814
 • 73.99727
 • 73.81595
 • 72.99601
 • 72.33549
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
74.94736
 • 74.94736
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • UBERON:0034919juvenile stage
1.37e4
 • 1.37e4
74.71986
 • 74.71986
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001826nasal cavity mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.37e4
 • 1.37e4
74.63800
 • 74.63800
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.46e4
 • 1.55e4
 • 1.80e4
74.27960
 • 74.27960
 • 73.12577
 • 71.31185
 • 66.71266
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.40e4
 • 1.40e4
 • 1.62e4
74.09875
 • 74.09875
 • 70.13926
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.46e4
 • 1.46e4
 • 1.59e4
73.07621
 • 73.07621
 • 70.62675
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.47e4
 • 1.47e4
 • 1.65e4
 • 1.66e4
 • 2.19e4
 • 2.26e4
72.89223
 • 72.89223
 • 69.57643
 • 69.31824
 • 59.51094
 • 58.20512
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.57e4
 • 1.57e4
 • 1.71e4
 • 1.80e4
 • 1.84e4
 • 1.86e4
 • 2.11e4
71.04361
 • 71.04361
 • 68.43260
 • 66.81146
 • 65.93119
 • 65.60199
 • 61.00505
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000655secondary oocyte
 • UBERON:0000104life cycle
1.58e4
 • 1.58e4
70.84386
 • 70.84386
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.72e4
 • 1.72e4
 • 1.75e4
 • 1.79e4
 • 1.79e4
 • 1.89e4
 • 1.90e4
68.22432
 • 68.22432
 • 67.68111
 • 66.85204
 • 66.85153
 • 65.16355
 • 64.91006
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.76e4
 • 1.76e4
 • 1.81e4
 • 1.88e4
 • 1.91e4
 • 1.93e4
 • 2.26e4
67.55504
 • 67.55504
 • 66.57691
 • 65.29026
 • 64.69341
 • 64.30624
 • 58.17603
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.76e4
 • 1.76e4
 • 1.79e4
 • 1.90e4
 • 2.27e4
 • 2.37e4
 • 2.38e4
 • 2.43e4
67.43312
 • 67.43312
 • 67.01393
 • 64.87754
 • 57.99758
 • 56.31074
 • 56.12393
 • 55.14281
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
1.84e4
 • 1.84e4
 • 1.88e4
 • 1.91e4
 • 1.94e4
 • 1.96e4
 • 1.98e4
 • 2.60e4
 • 2.74e4
65.92877
 • 65.92877
 • 65.28333
 • 64.76722
 • 64.25429
 • 63.87750
 • 63.37307
 • 51.98319
 • 49.38171
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
1.86e4
 • 1.86e4
65.73026
 • 65.73026
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
 • 1.93e4
 • 1.98e4
 • 1.99e4
 • 2.02e4
 • 2.05e4
64.88058
 • 64.88058
 • 64.33213
 • 63.43517
 • 63.23708
 • 62.77012
 • 62.16933
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
 • 3.02e4
 • 3.03e4
64.87956
 • 64.87956
 • 44.22269
 • 44.08314
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.91e4
 • 1.91e4
 • 2.01e4
 • 2.02e4
 • 2.08e4
 • 2.09e4
 • 2.13e4
64.77483
 • 64.77483
 • 62.87687
 • 62.66524
 • 61.50525
 • 61.37144
 • 60.64103
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.95e4
 • 1.95e4
63.90277
 • 63.90277
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007106chorionic villus
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
63.56797
 • 63.56797
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000002uterine cervix
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.05e4
 • 2.05e4
 • 2.37e4
 • 2.69e4
62.15597
 • 62.15597
 • 56.28317
 • 50.37790
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.07e4
 • 2.26e4
 • 2.28e4
61.98766
 • 61.98766
 • 61.83357
 • 58.31542
 • 57.83751
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
61.86597
 • 61.86597
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.09e4
 • 2.12e4
 • 2.26e4
 • 2.33e4
61.69652
 • 61.69652
 • 61.38393
 • 60.91001
 • 58.33023
 • 56.96069
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.08e4
 • 2.08e4
 • 2.22e4
 • 2.38e4
 • 2.62e4
61.65640
 • 61.65640
 • 58.96152
 • 56.09069
 • 51.59561
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.08e4
 • 2.08e4
 • 2.40e4
61.60961
 • 61.60961
 • 55.69225
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001259mucosa of urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
2.12e4
 • 2.12e4
60.78749
 • 60.78749
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.16e4
 • 2.16e4
 • 2.92e4
 • 3.07e4
 • 3.14e4
 • 3.31e4
60.12447
 • 60.12447
 • 45.99860
 • 43.20462
 • 41.97699
 • 38.82054
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.17e4
 • 2.17e4
 • 2.22e4
 • 2.39e4
 • 2.47e4
59.93572
 • 59.93572
 • 58.96598
 • 55.81870
 • 54.38745
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.41e4
 • 2.45e4
 • 2.57e4
 • 2.60e4
 • 2.65e4
59.54677
 • 59.54677
 • 55.42831
 • 54.68216
 • 52.55979
 • 51.98638
 • 51.11328
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.20e4
 • 2.20e4
 • 2.21e4
 • 2.72e4
 • 2.75e4
59.29105
 • 59.29105
 • 59.19441
 • 49.68458
 • 49.12686
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000989penis
 • UBERON:0000104life cycle
2.23e4
 • 2.23e4
58.82639
 • 58.82639
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001231nephron tubule
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.30e4
 • 2.30e4
 • 2.31e4
57.56234
 • 57.56234
 • 57.39721
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
2.37e4
 • 2.37e4
 • 2.39e4
 • 2.52e4
 • 2.58e4
 • 2.59e4
 • 2.76e4
 • 3.03e4
 • 3.05e4
 • 3.07e4
 • 3.07e4
56.20855
 • 56.20855
 • 55.83791
 • 53.39643
 • 52.32762
 • 52.17441
 • 49.09353
 • 44.01222
 • 43.65396
 • 43.31466
 • 43.27886
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002073hair follicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.40e4
 • 2.40e4
 • 2.49e4
55.59878
 • 55.59878
 • 54.00761
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.41e4
 • 2.41e4
55.48273
 • 55.48273
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004736metanephric glomerulus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.46e4
 • 2.46e4
 • 2.80e4
54.65438
 • 54.65438
 • 48.29783
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.85e4
 • 3.17e4
53.52532
 • 53.52532
 • 47.35855
 • 41.38354
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.54e4
 • 2.54e4
 • 3.17e4
53.01941
 • 53.01941
 • 41.48648
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004801cervix epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
2.62e4
 • 2.62e4
51.60351
 • 51.60351
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.68e4
 • 2.68e4
50.41331
 • 50.41331
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002030nipple
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.71e4
 • 2.71e4
50.02272
 • 50.02272
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.71e4
 • 2.71e4
 • 3.18e4
 • 3.27e4
49.98975
 • 49.98975
 • 41.28038
 • 39.58278
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001976epithelium of esophagus
 • UBERON:0000104life cycle
2.71e4
 • 2.71e4
49.89146
 • 49.89146
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.72e4
 • 2.72e4
 • 3.00e4
 • 3.06e4
 • 3.14e4
49.70261
 • 49.70261
 • 44.55379
 • 43.53831
 • 42.00794
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003027cingulate cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.72e4
 • 2.72e4
49.68726
 • 49.68726
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004263upper arm skin
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.77e4
 • 2.77e4
48.88559
 • 48.88559
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.80e4
 • 2.80e4
 • 2.90e4
48.36751
 • 48.36751
 • 46.45934
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.81e4
 • 2.81e4
 • 2.82e4
 • 2.97e4
48.04071
 • 48.04071
 • 47.90530
 • 45.20086
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.82e4
 • 2.82e4
 • 3.09e4
 • 3.11e4
 • 3.11e4
47.94540
 • 47.94540
 • 42.90634
 • 42.57498
 • 42.50619
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.86e4
 • 2.86e4
 • 3.18e4
 • 4.63e4
47.20228
 • 47.20228
 • 41.32940
 • 14.51384
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002217synovial joint
 • UBERON:0000104life cycle
2.88e4
 • 2.88e4
46.79523
 • 46.79523
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004502skeletal muscle tissue of biceps brachii
 • HsapDv:0000093human aged stage
2.90e4
 • 2.90e4
46.48982
 • 46.48982
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.91e4
 • 2.91e4
46.27905
 • 46.27905
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
2.94e4
 • 2.94e4
45.60791
 • 45.60791
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.96e4
 • 2.96e4
 • 3.01e4
45.41681
 • 45.41681
 • 44.33742
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.97e4
 • 2.97e4
 • 3.11e4
 • 3.24e4
45.20760
 • 45.20760
 • 42.62473
 • 40.21105
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.97e4
 • 2.97e4
 • 3.01e4
 • 3.10e4
 • 3.19e4
45.08584
 • 45.08584
 • 44.39798
 • 42.68497
 • 41.07389
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.99e4
 • 2.99e4
44.75969
 • 44.75969
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.00e4
 • 3.00e4
 • 3.06e4
 • 3.11e4
44.51063
 • 44.51063
 • 43.38916
 • 42.57558
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000362renal medulla
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.02e4
 • 3.02e4
44.24713
 • 44.24713
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.04e4
 • 3.04e4
 • 3.05e4
 • 3.20e4
43.84902
 • 43.84902
 • 43.71541
 • 40.83078
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
3.06e4
 • 3.06e4
43.46476
 • 43.46476
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.08e4
 • 3.08e4
 • 3.21e4
 • 3.24e4
43.09659
 • 43.09659
 • 40.69181
 • 40.07093
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS11872 (CCDS11872.1)
EMBLAC091588, CH471088, D87811, EF444980, U66075, X95701
EnsemblENSG00000141448 (GATA6)
HGNCHGNC:4174 (GATA6)
Uniprot/SWISSPROTGATA6_HUMAN, Q92908

Do not show this banner again