H. sapiens Gene: CDCP1 - ENSG00000163814 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000163814
NameCDCP1
DescriptionCUB domain containing protein 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:24357]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)cd318, q49ub4, q6nt71, q6u9y2, q8wu91, q96qu7, q9h676, q9h8c2, sima135, trask

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0006914squamous epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.52e3
 • 2.52e3
95.35144
 • 95.35144
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001949gingival epithelium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.56e3
 • 3.56e3
93.43371
 • 93.43371
AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.58e3
 • 3.58e3
 • 4.65e3
 • 2.65e4
93.39835
 • 93.39835
 • 91.40899
 • 51.13390
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.80e3
 • 3.80e3
 • 4.36e3
 • 4.42e3
 • 4.50e3
 • 4.72e3
 • 5.04e3
92.98164
 • 92.98164
 • 91.94654
 • 91.84347
 • 91.69836
 • 91.28189
 • 90.69498
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006922cervix squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
4.15e3
 • 4.15e3
92.34094
 • 92.34094
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.45e3
 • 4.45e3
 • 5.68e3
 • 6.24e3
 • 7.11e3
 • 2.20e4
91.77761
 • 91.77761
 • 89.50325
 • 88.48402
 • 86.87416
 • 59.35284
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.76e3
 • 4.76e3
91.20211
 • 91.20211
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
5.30e3
 • 5.30e3
90.20366
 • 90.20366
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.68e3
 • 5.68e3
 • 7.05e3
 • 7.41e3
 • 7.45e3
 • 7.85e3
 • 8.14e3
89.50846
 • 89.50846
 • 86.97894
 • 86.30932
 • 86.24436
 • 85.49841
 • 84.97457
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006919tongue squamous epithelium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.69e3
 • 5.69e3
89.49891
 • 89.49891
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.86e3
 • 5.86e3
89.17766
 • 89.17766
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.40e3
 • 6.40e3
 • 6.43e3
 • 8.68e3
 • 8.77e3
88.18904
 • 88.18904
 • 88.12106
 • 83.96851
 • 83.80001
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
6.56e3
 • 6.56e3
 • 7.20e3
 • 8.48e3
 • 9.85e3
 • 1.04e4
 • 1.40e4
 • 1.78e4
87.88968
 • 87.88968
 • 86.70411
 • 84.34362
 • 81.80967
 • 80.74480
 • 74.14463
 • 67.16131
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.67e3
 • 6.67e3
 • 1.01e4
 • 1.26e4
 • 1.33e4
 • 1.43e4
 • 1.44e4
 • 1.65e4
87.68111
 • 87.68111
 • 81.29608
 • 76.75111
 • 75.50558
 • 73.62867
 • 73.37188
 • 69.52834
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.26e3
 • 7.26e3
 • 7.86e3
 • 8.09e3
 • 8.13e3
 • 8.30e3
 • 8.38e3
86.58602
 • 86.58602
 • 85.48417
 • 85.06489
 • 84.98016
 • 84.67551
 • 84.53197
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
7.62e3
 • 7.62e3
 • 2.06e4
85.93193
 • 85.93193
 • 62.03964
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
7.71e3
 • 7.71e3
 • 8.97e3
 • 9.44e3
 • 9.55e3
 • 1.05e4
85.76144
 • 85.76144
 • 83.43162
 • 82.56001
 • 82.36041
 • 80.69105
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002073hair follicle
 • UBERON:0000104life cycle
7.80e3
 • 7.80e3
85.60192
 • 85.60192
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
8.01e3
 • 8.01e3
 • 8.78e3
 • 1.07e4
 • 1.30e4
 • 1.40e4
85.20237
 • 85.20237
 • 83.79242
 • 80.22891
 • 75.90334
 • 74.06282
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
8.14e3
 • 8.14e3
 • 8.26e3
 • 8.34e3
84.97189
 • 84.97189
 • 84.74046
 • 84.59302
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
8.17e3
 • 8.17e3
84.90397
 • 84.90397
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
8.50e3
 • 8.50e3
 • 9.05e3
 • 9.89e3
 • 1.14e4
84.30105
 • 84.30105
 • 83.29126
 • 81.73608
 • 78.92475
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
8.60e3
 • 8.60e3
 • 1.08e4
 • 1.14e4
 • 1.18e4
 • 1.22e4
84.12006
 • 84.12006
 • 80.04788
 • 78.85557
 • 78.13551
 • 77.44017
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002031epithelium of bronchus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.89e3
 • 8.89e3
 • 1.01e4
 • 1.15e4
 • 1.22e4
 • 1.26e4
83.57954
 • 83.57954
 • 81.27467
 • 78.74473
 • 77.46202
 • 76.80162
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
9.27e3
 • 9.27e3
82.88609
 • 82.88609
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.46e3
 • 9.46e3
82.52484
 • 82.52484
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
9.54e3
 • 9.54e3
82.38382
 • 82.38382
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004801cervix epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
9.63e3
 • 9.63e3
 • 9.69e3
 • 1.73e4
82.21792
 • 82.21792
 • 82.10630
 • 68.09225
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.19e4
 • 1.94e4
81.32336
 • 81.32336
 • 78.09672
 • 64.12603
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002336buccal mucosa cell
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
81.19724
 • 81.19724
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.40e4
 • 1.83e4
 • 2.49e4
 • 2.93e4
81.07248
 • 81.07248
 • 74.13462
 • 66.16478
 • 54.06738
 • 45.84279
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.15e4
 • 1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.33e4
 • 1.90e4
80.95138
 • 80.95138
 • 78.77768
 • 76.89329
 • 76.88747
 • 75.47850
 • 64.96546
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.50e4
 • 1.53e4
 • 1.76e4
 • 1.84e4
 • 1.87e4
 • 2.05e4
80.50345
 • 80.50345
 • 72.38201
 • 71.76783
 • 67.53443
 • 66.02143
 • 65.43919
 • 62.21746
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.09e4
 • 1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.25e4
 • 1.39e4
80.31512
 • 80.31512
 • 79.82229
 • 78.22505
 • 78.19663
 • 76.86097
 • 74.29177
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.09e4
 • 1.13e4
 • 1.14e4
 • 1.15e4
 • 1.17e4
80.27169
 • 80.27169
 • 79.92924
 • 79.09313
 • 78.99863
 • 78.79308
 • 78.33948
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.16e4
 • 1.23e4
 • 1.26e4
 • 1.27e4
80.04566
 • 80.04566
 • 78.65466
 • 77.34283
 • 76.73425
 • 76.52974
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.09e4
 • 1.09e4
 • 1.18e4
 • 1.22e4
 • 1.24e4
 • 1.28e4
 • 1.55e4
 • 1.65e4
 • 1.77e4
 • 2.72e4
79.85278
 • 79.85278
 • 78.13047
 • 77.50667
 • 77.13775
 • 76.35487
 • 71.34240
 • 69.52562
 • 67.26330
 • 49.70780
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.18e4
 • 1.27e4
 • 1.28e4
79.75540
 • 79.75540
 • 78.79754
 • 78.79070
 • 78.24391
 • 76.53035
 • 76.26922
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.11e4
 • 1.24e4
 • 1.25e4
 • 1.38e4
 • 1.52e4
 • 1.55e4
79.71059
 • 79.71059
 • 79.57662
 • 77.04193
 • 76.86143
 • 74.56940
 • 71.97597
 • 71.46276
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.14e4
 • 1.14e4
 • 2.78e4
78.95934
 • 78.95934
 • 48.66905
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003911choroid plexus epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.16e4
 • 1.16e4
78.63966
 • 78.63966
AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.33e4
 • 1.35e4
 • 1.38e4
77.65629
 • 77.65629
 • 75.39445
 • 75.07235
 • 74.51310
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000355pharyngeal mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.21e4
 • 1.21e4
77.63578
 • 77.63578
AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.57e4
 • 1.68e4
 • 1.71e4
 • 1.75e4
 • 1.91e4
77.33583
 • 77.33583
 • 70.97828
 • 69.01640
 • 68.36525
 • 67.63449
 • 64.65138
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
1.23e4
 • 1.23e4
77.30847
 • 77.30847
AEIR
 • AEIR
CL:0000083epithelial cell of pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
1.24e4
 • 1.24e4
77.17622
 • 77.17622
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.30e4
 • 1.39e4
 • 1.54e4
 • 1.61e4
 • 1.67e4
 • 1.67e4
77.07294
 • 77.07294
 • 76.02698
 • 74.37615
 • 71.52866
 • 70.25115
 • 69.22886
 • 69.22874
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.24e4
 • 1.24e4
 • 1.25e4
 • 1.39e4
 • 1.84e4
77.01005
 • 77.01005
 • 76.82757
 • 74.37397
 • 66.10327
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.70e4
 • 1.82e4
 • 2.17e4
76.22372
 • 76.22372
 • 68.59028
 • 66.35155
 • 59.85629
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.49e4
 • 1.51e4
 • 1.52e4
75.84549
 • 75.84549
 • 72.40022
 • 72.19371
 • 71.87752
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.31e4
 • 1.31e4
 • 1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.59e4
 • 1.84e4
75.75036
 • 75.75036
 • 74.04147
 • 73.88182
 • 70.59651
 • 66.04653
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.33e4
 • 1.33e4
 • 1.35e4
 • 1.49e4
 • 1.58e4
 • 2.10e4
 • 2.21e4
 • 2.88e4
75.42545
 • 75.42545
 • 75.08319
 • 72.43724
 • 70.81257
 • 61.19375
 • 59.27175
 • 46.71768
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.34e4
 • 1.34e4
 • 1.35e4
 • 1.42e4
 • 1.43e4
 • 1.47e4
75.19197
 • 75.19197
 • 75.04609
 • 73.79887
 • 73.50604
 • 72.86062
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
 • 1.57e4
 • 1.75e4
 • 1.81e4
 • 1.90e4
 • 2.75e4
 • 3.13e4
74.82735
 • 74.82735
 • 70.97754
 • 67.69698
 • 66.50506
 • 64.92994
 • 49.26016
 • 42.09832
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.45e4
74.74245
 • 74.74245
 • 73.26501
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.66e4
 • 2.05e4
 • 2.07e4
 • 2.18e4
 • 2.24e4
74.72770
 • 74.72770
 • 69.30622
 • 62.13807
 • 61.70089
 • 59.71108
 • 58.68671
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008266periodontal ligament
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.38e4
 • 1.38e4
74.53183
 • 74.53183
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.81e4
 • 1.86e4
 • 1.94e4
 • 2.03e4
 • 2.16e4
 • 2.27e4
 • 2.78e4
 • 3.15e4
74.37717
 • 74.37717
 • 66.51049
 • 65.60619
 • 64.23030
 • 62.51099
 • 60.10420
 • 57.98827
 • 48.73459
 • 41.76409
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.88e4
73.89397
 • 73.89397
 • 65.25357
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.46e4
 • 1.46e4
 • 1.93e4
 • 2.04e4
 • 2.05e4
 • 2.08e4
73.11870
 • 73.11870
 • 64.40476
 • 62.28461
 • 62.06725
 • 61.51989
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.49e4
 • 1.49e4
 • 2.07e4
72.45748
 • 72.45748
 • 61.74384
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000989penis
 • UBERON:0000104life cycle
1.51e4
 • 1.51e4
72.13246
 • 72.13246
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.51e4
 • 1.51e4
72.04736
 • 72.04736
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.52e4
 • 1.52e4
 • 2.19e4
 • 2.84e4
71.85803
 • 71.85803
 • 59.51642
 • 47.59503
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.53e4
 • 1.53e4
 • 1.63e4
71.80908
 • 71.80908
 • 69.85297
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.55e4
 • 1.55e4
71.43042
 • 71.43042
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.55e4
 • 1.55e4
 • 1.93e4
71.32061
 • 71.32061
 • 64.32081
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.56e4
 • 1.56e4
71.23097
 • 71.23097
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.56e4
 • 1.56e4
 • 1.74e4
 • 2.18e4
71.17956
 • 71.17956
 • 67.91910
 • 59.79621
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • UBERON:0034919juvenile stage
1.57e4
 • 1.57e4
71.00390
 • 71.00390
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.59e4
 • 1.59e4
 • 1.65e4
 • 2.03e4
 • 2.30e4
 • 2.56e4
70.71209
 • 70.71209
 • 69.46507
 • 62.54907
 • 57.47673
 • 52.65291
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.60e4
 • 1.60e4
 • 2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.23e4
 • 2.37e4
 • 2.38e4
 • 2.49e4
 • 2.91e4
70.46067
 • 70.46067
 • 59.57643
 • 59.49533
 • 58.86285
 • 56.26095
 • 55.96782
 • 54.01971
 • 46.33810
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.81e4
 • 2.01e4
 • 2.07e4
70.23902
 • 70.23902
 • 66.50227
 • 62.94547
 • 61.85541
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.66e4
 • 1.73e4
 • 1.80e4
 • 1.82e4
 • 1.89e4
 • 1.95e4
 • 2.36e4
70.19025
 • 70.19025
 • 69.43092
 • 67.98059
 • 66.68221
 • 66.46647
 • 65.12913
 • 63.92362
 • 56.41278
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.63e4
 • 1.63e4
 • 1.72e4
 • 2.00e4
 • 2.01e4
 • 2.12e4
69.95757
 • 69.95757
 • 68.22058
 • 62.98157
 • 62.88675
 • 60.84890
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.65e4
 • 1.65e4
69.58515
 • 69.58515
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001259mucosa of urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
1.67e4
 • 1.67e4
69.08931
 • 69.08931
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.69e4
 • 1.69e4
 • 1.78e4
 • 1.87e4
 • 2.04e4
68.81946
 • 68.81946
 • 67.13020
 • 65.51960
 • 62.28712
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.70e4
 • 1.70e4
68.57867
 • 68.57867
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
1.75e4
 • 1.75e4
 • 1.78e4
 • 1.80e4
 • 2.01e4
67.71085
 • 67.71085
 • 67.12053
 • 66.82535
 • 62.82184
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
1.75e4
 • 1.75e4
 • 1.76e4
 • 1.95e4
67.68167
 • 67.68167
 • 67.45046
 • 64.05807
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002030nipple
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.75e4
 • 1.75e4
67.60143
 • 67.60143
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004263upper arm skin
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.76e4
 • 1.76e4
 • 1.77e4
67.50318
 • 67.50318
 • 67.22147
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034919juvenile stage
1.76e4
 • 1.76e4
 • 2.07e4
 • 2.08e4
 • 2.22e4
 • 2.25e4
 • 2.33e4
 • 2.61e4
 • 2.68e4
 • 2.91e4
 • 3.05e4
 • 3.07e4
67.48328
 • 67.48328
 • 61.85129
 • 61.50106
 • 58.95190
 • 58.52126
 • 56.93736
 • 51.86865
 • 50.45541
 • 46.32449
 • 43.65396
 • 43.27886
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.79e4
 • 1.79e4
 • 2.05e4
 • 2.20e4
 • 2.34e4
66.95667
 • 66.95667
 • 62.10034
 • 59.28965
 • 56.75605
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 1.82e4
 • 1.91e4
 • 1.92e4
 • 2.03e4
66.74279
 • 66.74279
 • 66.42316
 • 64.69729
 • 64.55913
 • 62.49283
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
 • 1.89e4
 • 1.94e4
 • 2.16e4
 • 2.72e4
 • 2.84e4
66.64912
 • 66.64912
 • 65.03251
 • 64.18964
 • 60.01634
 • 49.68276
 • 47.45136
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
 • 1.83e4
66.61312
 • 66.61312
 • 66.17642
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
65.85251
 • 65.85251
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.85e4
 • 1.85e4
 • 2.74e4
65.77238
 • 65.77238
 • 49.40120
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
1.85e4
 • 1.85e4
65.77125
 • 65.77125
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.86e4
 • 1.86e4
 • 2.22e4
 • 2.30e4
 • 2.32e4
 • 2.40e4
 • 2.55e4
65.66310
 • 65.66310
 • 58.95299
 • 57.44278
 • 57.21392
 • 55.70642
 • 52.94789
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
 • 2.06e4
 • 2.07e4
 • 2.75e4
64.99721
 • 64.99721
 • 61.89403
 • 61.71964
 • 49.28885
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000019sperm
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
64.95046
 • 64.95046
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
 • 1.97e4
 • 2.06e4
 • 2.07e4
 • 2.09e4
64.90801
 • 64.90801
 • 63.65935
 • 61.96629
 • 61.68397
 • 61.35637
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.90e4
 • 1.90e4
64.84831
 • 64.84831
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.92e4
 • 1.92e4
 • 2.11e4
 • 2.21e4
 • 2.21e4
 • 2.27e4
 • 2.42e4
 • 2.52e4
64.50131
 • 64.50131
 • 61.00272
 • 59.24412
 • 59.17332
 • 58.01792
 • 55.34135
 • 53.44732
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.93e4
 • 1.93e4
 • 1.98e4
 • 1.98e4
 • 2.07e4
 • 2.42e4
 • 2.47e4
64.43162
 • 64.43162
 • 63.49847
 • 63.35062
 • 61.82495
 • 55.25654
 • 54.42010
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.93e4
 • 1.93e4
64.36413
 • 64.36413
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
 • 2.03e4
 • 2.04e4
 • 2.14e4
63.52302
 • 63.52302
 • 62.42211
 • 62.31774
 • 60.44876
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.98e4
 • 1.98e4
 • 2.03e4
 • 2.07e4
63.44896
 • 63.44896
 • 62.46195
 • 61.67623
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.00e4
 • 2.00e4
 • 2.02e4
 • 2.13e4
 • 2.19e4
 • 2.44e4
 • 2.57e4
 • 2.77e4
63.07819
 • 63.07819
 • 62.70862
 • 60.64584
 • 59.63542
 • 54.97663
 • 52.59818
 • 48.87223
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.02e4
 • 2.02e4
 • 2.30e4
 • 2.39e4
 • 2.45e4
 • 2.53e4
 • 2.67e4
 • 2.69e4
62.65496
 • 62.65496
 • 57.47431
 • 55.94592
 • 54.78616
 • 53.26332
 • 50.60267
 • 50.28974
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.02e4
 • 2.02e4
 • 2.27e4
62.65122
 • 62.65122
 • 58.07751
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.02e4
 • 2.02e4
 • 2.08e4
 • 2.10e4
 • 2.13e4
 • 2.37e4
 • 2.67e4
 • 2.82e4
 • 2.95e4
 • 3.01e4
 • 3.25e4
62.61256
 • 62.61256
 • 61.58591
 • 61.19587
 • 60.74207
 • 56.28164
 • 50.70191
 • 47.87156
 • 45.50877
 • 44.46138
 • 40.04030
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.03e4
 • 2.03e4
 • 2.07e4
 • 2.09e4
 • 2.10e4
 • 2.14e4
62.52961
 • 62.52961
 • 61.73665
 • 61.30611
 • 61.24033
 • 60.40528
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001003skin epidermis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.03e4
 • 2.03e4
62.49908
 • 62.49908
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.05e4
 • 2.05e4
 • 2.16e4
 • 2.57e4
 • 2.73e4
 • 2.78e4
62.19107
 • 62.19107
 • 60.15137
 • 52.54636
 • 49.57780
 • 48.73012
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.05e4
 • 2.05e4
 • 2.15e4
62.08861
 • 62.08861
 • 60.35517
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.31e4
 • 2.32e4
 • 2.33e4
 • 2.33e4
 • 2.34e4
61.86967
 • 61.86967
 • 57.24292
 • 57.14177
 • 56.94952
 • 56.87663
 • 56.81327
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.09e4
 • 2.09e4
 • 2.65e4
61.30845
 • 61.30845
 • 51.12167
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0011876body of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.11e4
 • 2.11e4
61.05525
 • 61.05525
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.13e4
 • 2.13e4
 • 2.25e4
 • 2.35e4
 • 2.48e4
 • 2.48e4
60.68872
 • 60.68872
 • 58.52499
 • 56.66663
 • 54.21770
 • 54.13068
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.68e4
 • 2.73e4
 • 2.93e4
 • 2.96e4
 • 2.99e4
 • 3.06e4
 • 3.19e4
59.54900
 • 59.54900
 • 50.50328
 • 49.65490
 • 45.87037
 • 45.37030
 • 44.69096
 • 43.43694
 • 41.11950
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000043tendon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.33e4
59.51703
 • 59.51703
 • 56.91344
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.22e4
 • 2.22e4
 • 2.96e4
 • 3.02e4
59.06817
 • 59.06817
 • 45.41760
 • 44.15377
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.22e4
 • 2.22e4
 • 2.25e4
 • 2.26e4
 • 2.28e4
 • 2.39e4
 • 3.14e4
58.95755
 • 58.95755
 • 58.39011
 • 58.22960
 • 57.96147
 • 55.81116
 • 41.90987
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.23e4
 • 2.23e4
 • 2.45e4
 • 2.51e4
 • 2.58e4
 • 2.59e4
 • 2.71e4
 • 2.82e4
58.78268
 • 58.78268
 • 54.74179
 • 53.68484
 • 52.28054
 • 52.24281
 • 49.93525
 • 47.92382
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.24e4
 • 2.24e4
 • 2.52e4
 • 2.74e4
 • 2.75e4
 • 2.88e4
58.53783
 • 58.53783
 • 53.53378
 • 49.40326
 • 49.22026
 • 46.73931
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.25e4
 • 2.25e4
 • 2.55e4
 • 2.71e4
 • 2.73e4
 • 2.80e4
58.52047
 • 58.52047
 • 52.84973
 • 49.95290
 • 49.55539
 • 48.19783
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.28e4
 • 2.28e4
 • 2.38e4
 • 2.52e4
 • 2.61e4
 • 2.62e4
 • 2.87e4
57.95463
 • 57.95463
 • 56.06195
 • 53.54076
 • 51.82674
 • 51.61406
 • 46.90639
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.28e4
 • 2.28e4
 • 2.30e4
 • 2.30e4
 • 2.37e4
 • 2.42e4
 • 2.51e4
57.90044
 • 57.90044
 • 57.53074
 • 57.46660
 • 56.31165
 • 55.22299
 • 53.60686
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.33e4
 • 2.33e4
 • 2.50e4
 • 3.19e4
57.04761
 • 57.04761
 • 53.86690
 • 41.03945
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.34e4
 • 2.34e4
 • 2.64e4
56.85365
 • 56.85365
 • 51.32280
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.34e4
 • 2.34e4
56.73739
 • 56.73739
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.35e4
 • 2.35e4
 • 2.80e4
 • 2.85e4
 • 2.86e4
 • 2.91e4
 • 3.13e4
 • 3.18e4
 • 3.18e4
56.53909
 • 56.53909
 • 48.20182
 • 47.32634
 • 47.20228
 • 46.33797
 • 42.21970
 • 41.32940
 • 41.30367
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.36e4
 • 2.36e4
 • 2.58e4
 • 2.67e4
 • 2.76e4
56.43735
 • 56.43735
 • 52.30310
 • 50.64090
 • 48.99605
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.39e4
 • 2.39e4
 • 2.48e4
 • 2.61e4
 • 2.63e4
 • 2.84e4
55.80029
 • 55.80029
 • 54.24641
 • 51.70200
 • 51.44747
 • 47.52346
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002477medial globus pallidus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.42e4
 • 2.42e4
 • 3.20e4
55.30659
 • 55.30659
 • 40.81468
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.42e4
 • 2.42e4
55.28560
 • 55.28560
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001231nephron tubule
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.43e4
 • 2.43e4
 • 2.49e4
55.20531
 • 55.20531
 • 53.95360
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.44e4
 • 2.44e4
 • 2.61e4
 • 2.68e4
 • 2.74e4
 • 2.76e4
 • 2.96e4
 • 3.04e4
55.02007
 • 55.02007
 • 51.86517
 • 50.54219
 • 49.33542
 • 49.02216
 • 45.33165
 • 43.79512
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
2.45e4
 • 2.45e4
 • 2.63e4
54.73754
 • 54.73754
 • 51.39702
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.51e4
 • 2.51e4
 • 2.56e4
 • 2.66e4
 • 3.14e4
 • 3.19e4
53.67782
 • 53.67782
 • 52.69497
 • 50.90231
 • 42.03247
 • 41.15664
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.51e4
 • 2.51e4
 • 2.58e4
 • 2.66e4
 • 2.73e4
 • 2.77e4
 • 2.91e4
53.64960
 • 53.64960
 • 52.43186
 • 50.94928
 • 49.55327
 • 48.91302
 • 46.27389
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.51e4
 • 2.51e4
 • 2.58e4
 • 2.66e4
53.62324
 • 53.62324
 • 52.26216
 • 50.84043
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.56e4
 • 2.56e4
 • 2.65e4
 • 2.65e4
 • 2.71e4
52.77999
 • 52.77999
 • 51.09616
 • 50.98665
 • 49.89907
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.59e4
 • 2.59e4
 • 2.74e4
 • 2.95e4
 • 2.98e4
52.14631
 • 52.14631
 • 49.40280
 • 45.42837
 • 44.90465
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.59e4
 • 2.59e4
 • 2.62e4
 • 2.67e4
52.07544
 • 52.07544
 • 51.56325
 • 50.68693
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.61e4
 • 2.61e4
 • 2.63e4
 • 2.72e4
 • 2.84e4
 • 2.86e4
51.71946
 • 51.71946
 • 51.37955
 • 49.70261
 • 47.56933
 • 47.09152
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004736metanephric glomerulus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.73e4
 • 2.73e4
49.49248
 • 49.49248
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001890forebrain
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.85e4
 • 2.85e4
47.33247
 • 47.33247
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.85e4
 • 2.85e4
 • 3.09e4
 • 3.16e4
47.28030
 • 47.28030
 • 42.93631
 • 41.64013
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.97e4
 • 2.97e4
 • 3.04e4
 • 3.06e4
45.11391
 • 45.11391
 • 43.78972
 • 43.46402
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001891midbrain
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.04e4
 • 3.04e4
 • 3.20e4
43.78741
 • 43.78741
 • 40.92728
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001950neocortex
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.12e4
 • 3.12e4
42.31102
 • 42.31102
AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.16e4
 • 3.16e4
 • 3.18e4
41.72079
 • 41.72079
 • 41.19057
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS2727 (CCDS2727.1), CCDS46812 (CCDS46812.1)
EMBLAC104165, AC105902, AF468010, AK023834, AK026187, AK026622, AY026461, AY167484, AY358779, AY375452, BC021099, BC069254
EnsemblENSG00000163814 (CDCP1)
HGNCHGNC:24357 (CDCP1)
Uniprot/SWISSPROTCDCP1_HUMAN, Q9H5V8

Do not show this banner again