H. sapiens Gene: GPR82 - ENSG00000171657 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000171657
NameGPR82
DescriptionG protein-coupled receptor 82 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:4533]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)606924, q5vt13

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0002372tonsil
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.99e3
 • 9.99e3
 • 2.19e4
 • 2.36e4
81.86
 • 81.86
 • 60.26
 • 57.12
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002385muscle tissue
 • UBERON:0000104life cycle
1.19e4
 • 1.19e4
78.38
 • 78.38
AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.27e4
 • 1.27e4
76.89
 • 76.89
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.46e4
 • 1.52e4
 • 1.89e4
76.35
 • 76.35
 • 73.50
 • 72.36
 • 65.59
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.38e4
 • 1.38e4
 • 2.17e4
 • 2.85e4
74.85
 • 74.85
 • 60.64
 • 48.31
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.40e4
 • 1.40e4
 • 1.67e4
 • 1.68e4
 • 1.71e4
 • 1.76e4
74.64
 • 74.64
 • 69.75
 • 69.43
 • 69.00
 • 68.03
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002108small intestine
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.41e4
 • 1.41e4
 • 3.24e4
74.44
 • 74.44
 • 41.18
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
1.45e4
 • 1.45e4
 • 1.53e4
 • 1.66e4
73.71
 • 73.71
 • 72.19
 • 69.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.48e4
 • 1.48e4
73.11
 • 73.11
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
1.51e4
 • 1.51e4
72.54
 • 72.54
AEIR
 • AEIR
CL:0002336buccal mucosa cell
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.54e4
 • 1.54e4
72.06
 • 72.06
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.56e4
 • 1.56e4
 • 2.42e4
 • 3.23e4
71.62
 • 71.62
 • 56.10
 • 41.27
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.62e4
 • 1.62e4
 • 2.50e4
 • 3.18e4
70.59
 • 70.59
 • 54.55
 • 42.25
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.67e4
 • 1.67e4
 • 2.70e4
 • 2.75e4
 • 2.95e4
 • 3.00e4
 • 3.03e4
 • 3.04e4
69.76
 • 69.76
 • 51.04
 • 50.00
 • 46.41
 • 45.43
 • 44.89
 • 44.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.71e4
 • 1.71e4
68.94
 • 68.94
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0007220late embryonic stage
1.73e4
 • 1.73e4
 • 1.75e4
 • 1.84e4
 • 1.91e4
 • 2.04e4
 • 2.10e4
 • 2.12e4
 • 2.12e4
 • 2.14e4
 • 2.63e4
 • 2.92e4
68.53
 • 68.53
 • 68.28
 • 66.63
 • 65.40
 • 62.99
 • 61.90
 • 61.45
 • 61.41
 • 61.05
 • 52.23
 • 46.95
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.74e4
 • 1.74e4
 • 1.74e4
 • 1.85e4
 • 2.05e4
 • 2.34e4
 • 2.47e4
 • 2.67e4
68.43
 • 68.43
 • 68.36
 • 66.38
 • 62.79
 • 57.57
 • 55.06
 • 51.44
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.78e4
 • 1.78e4
 • 2.10e4
 • 2.24e4
67.70
 • 67.70
 • 61.93
 • 59.33
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.78e4
 • 1.78e4
 • 2.31e4
 • 3.09e4
67.68
 • 67.68
 • 58.00
 • 43.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 2.06e4
 • 2.08e4
 • 2.13e4
 • 2.14e4
 • 2.14e4
 • 2.16e4
 • 2.19e4
 • 2.39e4
 • 2.40e4
 • 2.51e4
 • 2.57e4
 • 2.91e4
 • 2.92e4
67.37
 • 67.37
 • 62.59
 • 62.22
 • 61.36
 • 61.12
 • 61.09
 • 60.79
 • 60.20
 • 56.65
 • 56.32
 • 54.43
 • 53.32
 • 47.06
 • 46.91
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.80e4
 • 1.80e4
67.35
 • 67.35
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 2.15e4
 • 2.19e4
 • 2.20e4
 • 2.26e4
 • 2.37e4
 • 2.41e4
67.25
 • 67.25
 • 60.93
 • 60.21
 • 60.11
 • 58.92
 • 57.03
 • 56.26
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 2.25e4
 • 2.25e4
 • 2.52e4
 • 2.78e4
 • 2.85e4
 • 3.16e4
 • 3.23e4
67.24
 • 67.24
 • 59.20
 • 59.13
 • 54.30
 • 49.42
 • 48.32
 • 42.70
 • 41.30
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
1.84e4
 • 1.84e4
 • 3.21e4
66.61
 • 66.61
 • 41.76
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
1.87e4
 • 1.87e4
66.10
 • 66.10
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.88e4
 • 1.88e4
 • 2.02e4
 • 2.03e4
 • 2.15e4
 • 2.29e4
65.87
 • 65.87
 • 63.27
 • 63.16
 • 61.04
 • 58.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.88e4
 • 1.88e4
 • 2.56e4
 • 2.60e4
 • 3.21e4
65.81
 • 65.81
 • 53.58
 • 52.87
 • 41.67
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.94e4
 • 1.94e4
64.84
 • 64.84
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.94e4
 • 1.94e4
 • 2.11e4
 • 2.57e4
 • 2.85e4
 • 2.87e4
 • 2.88e4
 • 3.21e4
64.68
 • 64.68
 • 61.76
 • 53.29
 • 48.23
 • 47.87
 • 47.62
 • 41.73
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
 • 2.48e4
 • 2.74e4
 • 2.81e4
 • 2.81e4
 • 2.91e4
64.22
 • 64.22
 • 54.92
 • 50.29
 • 48.96
 • 48.90
 • 47.09
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.99e4
 • 1.99e4
63.87
 • 63.87
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.04e4
 • 3.05e4
63.51
 • 63.51
 • 63.00
 • 44.52
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.04e4
 • 2.04e4
62.88
 • 62.88
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.05e4
 • 2.05e4
 • 2.36e4
 • 2.43e4
 • 2.65e4
 • 2.86e4
62.69
 • 62.69
 • 57.17
 • 55.94
 • 51.95
 • 48.05
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.06e4
 • 2.06e4
 • 2.07e4
 • 2.14e4
 • 2.35e4
 • 2.81e4
62.54
 • 62.54
 • 62.40
 • 61.05
 • 57.40
 • 48.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.94e4
 • 2.97e4
 • 3.08e4
 • 3.11e4
 • 3.22e4
 • 3.39e4
62.42
 • 62.42
 • 46.56
 • 46.04
 • 44.09
 • 43.56
 • 41.50
 • 38.45
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.10e4
 • 2.10e4
 • 2.86e4
 • 2.95e4
 • 3.02e4
 • 3.19e4
 • 3.21e4
61.81
 • 61.81
 • 48.12
 • 46.36
 • 45.14
 • 42.00
 • 41.69
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.11e4
 • 2.11e4
 • 2.14e4
 • 2.16e4
 • 3.08e4
61.68
 • 61.68
 • 61.21
 • 60.71
 • 44.15
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.12e4
 • 2.12e4
 • 2.21e4
 • 2.31e4
 • 2.43e4
61.42
 • 61.42
 • 59.82
 • 58.00
 • 55.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001044saliva-secreting gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.13e4
 • 2.13e4
 • 3.23e4
61.30
 • 61.30
 • 41.26
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.14e4
 • 2.14e4
 • 2.15e4
 • 3.07e4
 • 3.16e4
 • 3.18e4
 • 3.18e4
61.19
 • 61.19
 • 60.98
 • 44.19
 • 42.60
 • 42.28
 • 42.19
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • UBERON:0000104life cycle
2.17e4
 • 2.17e4
60.53
 • 60.53
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.18e4
 • 2.18e4
 • 2.30e4
60.49
 • 60.49
 • 58.17
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.20e4
 • 2.20e4
 • 2.30e4
 • 2.33e4
 • 2.36e4
 • 2.53e4
60.09
 • 60.09
 • 58.27
 • 57.77
 • 57.21
 • 53.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.22e4
 • 2.22e4
 • 2.51e4
 • 2.70e4
 • 2.71e4
 • 2.75e4
 • 2.81e4
59.72
 • 59.72
 • 54.41
 • 51.05
 • 50.84
 • 50.03
 • 49.04
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.25e4
 • 2.25e4
 • 2.92e4
 • 3.17e4
 • 3.23e4
59.21
 • 59.21
 • 46.99
 • 42.52
 • 41.40
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.25e4
 • 2.25e4
 • 2.29e4
 • 2.31e4
 • 2.54e4
59.06
 • 59.06
 • 58.36
 • 58.02
 • 53.93
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.27e4
 • 2.55e4
 • 3.25e4
59.00
 • 59.00
 • 58.82
 • 53.73
 • 41.01
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.76e4
 • 3.23e4
 • 3.24e4
 • 3.24e4
58.96
 • 58.96
 • 49.87
 • 41.25
 • 41.15
 • 41.10
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003889fallopian tube
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.26e4
 • 2.26e4
 • 3.23e4
58.94
 • 58.94
 • 41.32
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.27e4
 • 2.27e4
 • 2.31e4
 • 2.51e4
58.82
 • 58.82
 • 58.06
 • 54.45
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.27e4
 • 2.27e4
 • 3.08e4
 • 3.12e4
 • 3.14e4
 • 3.17e4
58.72
 • 58.72
 • 44.03
 • 43.43
 • 42.97
 • 42.45
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.29e4
 • 2.29e4
 • 2.54e4
58.34
 • 58.34
 • 53.79
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.31e4
 • 2.31e4
 • 2.52e4
 • 2.59e4
 • 3.22e4
 • 3.26e4
58.09
 • 58.09
 • 54.26
 • 52.95
 • 41.53
 • 40.88
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.33e4
 • 2.33e4
 • 2.37e4
 • 2.74e4
 • 2.82e4
 • 3.29e4
57.77
 • 57.77
 • 57.05
 • 50.25
 • 48.87
 • 40.23
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.34e4
 • 2.34e4
 • 3.15e4
 • 3.22e4
 • 3.24e4
57.57
 • 57.57
 • 42.81
 • 41.52
 • 41.13
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.34e4
 • 2.34e4
 • 2.67e4
 • 2.77e4
57.42
 • 57.42
 • 51.44
 • 49.63
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
2.36e4
 • 2.36e4
 • 2.79e4
 • 2.91e4
 • 3.11e4
 • 3.24e4
 • 3.24e4
57.13
 • 57.13
 • 49.42
 • 47.24
 • 43.56
 • 41.14
 • 41.11
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.37e4
 • 2.37e4
57.04
 • 57.04
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.37e4
 • 2.37e4
 • 2.62e4
 • 2.99e4
 • 3.06e4
56.95
 • 56.95
 • 52.49
 • 45.70
 • 44.50
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.38e4
 • 2.38e4
 • 2.38e4
56.86
 • 56.86
 • 56.71
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.38e4
 • 2.38e4
 • 2.65e4
56.83
 • 56.83
 • 51.88
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.39e4
 • 2.39e4
 • 2.72e4
 • 2.74e4
 • 2.79e4
 • 2.82e4
 • 2.93e4
 • 3.02e4
56.57
 • 56.57
 • 50.65
 • 50.26
 • 49.39
 • 48.74
 • 46.86
 • 45.22
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.44e4
 • 2.44e4
 • 2.55e4
55.61
 • 55.61
 • 53.76
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.47e4
 • 2.47e4
 • 2.53e4
 • 2.56e4
 • 2.57e4
 • 2.59e4
 • 2.68e4
55.17
 • 55.17
 • 54.06
 • 53.54
 • 53.39
 • 53.03
 • 51.33
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.47e4
 • 2.47e4
 • 2.48e4
 • 2.52e4
 • 2.55e4
 • 2.58e4
55.09
 • 55.09
 • 54.91
 • 54.21
 • 53.78
 • 53.18
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.49e4
 • 2.49e4
 • 2.60e4
 • 2.75e4
 • 2.91e4
54.83
 • 54.83
 • 52.71
 • 50.09
 • 47.10
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002129cerebellar cortex
 • UBERON:0000104life cycle
2.51e4
 • 2.51e4
54.48
 • 54.48
AEIR
 • AEIR
UBERON:0013473lower esophagus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.54e4
 • 2.54e4
 • 2.71e4
53.89
 • 53.89
 • 50.81
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.56e4
 • 2.56e4
 • 2.60e4
 • 2.64e4
 • 2.68e4
 • 2.73e4
 • 2.84e4
53.51
 • 53.51
 • 52.78
 • 51.97
 • 51.35
 • 50.38
 • 48.51
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.58e4
 • 2.58e4
 • 2.63e4
 • 2.64e4
 • 2.66e4
 • 2.72e4
53.06
 • 53.06
 • 52.29
 • 52.01
 • 51.78
 • 50.58
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.59e4
 • 2.59e4
 • 2.65e4
 • 2.76e4
 • 2.77e4
 • 2.91e4
52.97
 • 52.97
 • 51.79
 • 49.83
 • 49.72
 • 47.19
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.59e4
 • 2.59e4
 • 2.65e4
 • 3.00e4
52.90
 • 52.90
 • 51.82
 • 45.52
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.60e4
 • 2.60e4
 • 3.23e4
 • 3.24e4
52.77
 • 52.77
 • 41.34
 • 41.19
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.61e4
 • 2.61e4
 • 2.70e4
 • 2.82e4
 • 2.93e4
 • 2.94e4
 • 3.12e4
52.56
 • 52.56
 • 50.94
 • 48.73
 • 46.87
 • 46.63
 • 43.28
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.65e4
 • 2.65e4
 • 2.72e4
 • 2.87e4
 • 2.98e4
51.95
 • 51.95
 • 50.52
 • 47.89
 • 45.83
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.65e4
 • 2.65e4
 • 2.69e4
 • 2.88e4
51.89
 • 51.89
 • 51.16
 • 47.64
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.70e4
 • 2.70e4
 • 2.73e4
 • 2.82e4
 • 3.15e4
51.02
 • 51.02
 • 50.44
 • 48.86
 • 42.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.73e4
 • 2.73e4
 • 3.10e4
 • 3.15e4
 • 3.44e4
50.43
 • 50.43
 • 43.69
 • 42.81
 • 37.54
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.77e4
 • 2.77e4
 • 2.87e4
 • 2.89e4
 • 2.90e4
49.76
 • 49.76
 • 47.90
 • 47.53
 • 47.40
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.79e4
 • 2.79e4
 • 2.89e4
 • 2.91e4
 • 2.98e4
49.34
 • 49.34
 • 47.59
 • 47.19
 • 45.79
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.80e4
 • 2.80e4
 • 2.82e4
 • 2.83e4
49.20
 • 49.20
 • 48.73
 • 48.61
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.80e4
 • 2.80e4
 • 3.13e4
 • 3.23e4
49.20
 • 49.20
 • 43.15
 • 41.40
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.81e4
 • 2.81e4
 • 2.84e4
 • 2.98e4
48.93
 • 48.93
 • 48.43
 • 45.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.82e4
 • 2.82e4
 • 3.00e4
 • 3.05e4
 • 3.07e4
 • 3.10e4
 • 3.11e4
 • 3.18e4
 • 3.21e4
48.76
 • 48.76
 • 45.56
 • 44.55
 • 44.29
 • 43.62
 • 43.46
 • 42.23
 • 41.78
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.83e4
 • 2.83e4
 • 2.85e4
 • 2.96e4
48.66
 • 48.66
 • 48.18
 • 46.32
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.83e4
 • 2.83e4
 • 2.83e4
 • 2.97e4
 • 3.12e4
 • 3.20e4
 • 3.22e4
 • 3.25e4
48.65
 • 48.65
 • 48.62
 • 46.14
 • 43.33
 • 41.81
 • 41.52
 • 40.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.83e4
 • 2.83e4
48.56
 • 48.56
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.84e4
 • 2.84e4
 • 2.97e4
 • 2.97e4
 • 3.01e4
48.49
 • 48.49
 • 46.04
 • 46.03
 • 45.42
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.84e4
 • 2.84e4
48.45
 • 48.45
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.85e4
 • 2.85e4
 • 2.87e4
 • 3.09e4
 • 3.23e4
48.26
 • 48.26
 • 47.88
 • 43.90
 • 41.35
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.85e4
 • 2.85e4
 • 3.00e4
 • 3.05e4
 • 3.24e4
48.23
 • 48.23
 • 45.54
 • 44.60
 • 41.11
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
2.89e4
 • 2.89e4
 • 3.23e4
47.44
 • 47.44
 • 41.41
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.92e4
 • 2.92e4
 • 3.19e4
 • 3.26e4
47.02
 • 47.02
 • 42.16
 • 40.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.92e4
 • 2.92e4
 • 2.98e4
 • 2.98e4
 • 3.01e4
 • 3.04e4
46.92
 • 46.92
 • 45.96
 • 45.80
 • 45.35
 • 44.72
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.97e4
 • 2.97e4
 • 3.30e4
46.15
 • 46.15
 • 40.13
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • UBERON:0000104life cycle
2.97e4
 • 2.97e4
46.01
 • 46.01
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.97e4
 • 2.97e4
 • 3.09e4
 • 3.25e4
45.99
 • 45.99
 • 43.92
 • 40.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.97e4
 • 2.97e4
 • 3.13e4
 • 3.53e4
45.97
 • 45.97
 • 43.20
 • 35.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.01e4
 • 3.01e4
 • 3.05e4
 • 3.24e4
45.36
 • 45.36
 • 44.62
 • 41.21
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.02e4
 • 3.02e4
45.14
 • 45.14
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
3.07e4
 • 3.07e4
44.29
 • 44.29
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.07e4
 • 3.07e4
 • 3.33e4
44.16
 • 44.16
 • 39.50
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002477medial globus pallidus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.08e4
 • 3.08e4
 • 3.24e4
44.15
 • 44.15
 • 41.09
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.11e4
 • 3.11e4
 • 3.22e4
 • 3.22e4
 • 3.33e4
 • 3.49e4
43.61
 • 43.61
 • 41.60
 • 41.58
 • 39.52
 • 36.62
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.15e4
 • 3.15e4
 • 3.33e4
 • 3.75e4
42.79
 • 42.79
 • 39.46
 • 31.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001890forebrain
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.15e4
 • 3.15e4
 • 3.16e4
42.75
 • 42.75
 • 42.57
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
3.16e4
 • 3.16e4
42.62
 • 42.62
AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.20e4
 • 3.20e4
 • 3.30e4
41.80
 • 41.80
 • 40.02
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.22e4
 • 3.22e4
 • 3.22e4
 • 3.26e4
41.52
 • 41.52
 • 41.51
 • 40.71
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.23e4
 • 3.23e4
41.31
 • 41.31
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
3.24e4
 • 3.24e4
 • 3.46e4
 • 3.59e4
 • 3.72e4
41.24
 • 41.24
 • 37.23
 • 34.71
 • 32.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS14259 (CCDS14259.1)
EMBLAB065935, AB083595, AF411111, AJ319076, AK122626, AK313702, AL627402, BC070180, CH471141, JQ308170
EnsemblENSG00000171657 (GPR82)
HGNCHGNC:4533 (GPR82)
OncoMXGPR82 (GPR82)
Uniprot/SWISSPROTGPR82_HUMAN, Q96P67

Do not show this banner again