H. sapiens Gene: PTPN2 - ENSG00000175354 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000175354
NamePTPN2
Descriptionprotein tyrosine phosphatase, non-receptor type 2 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9650]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)a8k955, a8mxu3, k7eng3, ptn2, ptpt, q96au5, q96hr2, tc-ptp, tcellptp, tcptp

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0008188tendon of biceps brachii
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.14e3
 • 1.14e3
 • 2.45e3
97.89468
 • 97.89468
 • 95.47178
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.28e3
 • 1.28e3
 • 4.30e3
97.63545
 • 97.63545
 • 92.05841
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.31e3
 • 1.31e3
 • 4.93e3
 • 5.12e3
 • 5.14e3
 • 5.94e3
97.58395
 • 97.58395
 • 90.89506
 • 90.54317
 • 90.50133
 • 89.02096
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000083epithelial cell of pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
1.52e3
 • 1.52e3
97.19936
 • 97.19936
AEIR
 • AEIR
CL:0000023oocyte
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.69e3
 • 1.69e3
96.88315
 • 96.88315
AEIR
 • AEIR
CL:0000842mononuclear cell
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.74e3
 • 1.74e3
 • 3.45e3
96.78549
 • 96.78549
 • 93.63678
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.93e3
 • 1.93e3
 • 2.24e3
 • 2.70e3
 • 2.95e3
 • 3.12e3
96.42940
 • 96.42940
 • 95.87022
 • 95.01806
 • 94.54786
 • 94.24253
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.95e3
 • 1.95e3
 • 3.22e3
96.40171
 • 96.40171
 • 94.04924
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.99e3
 • 1.99e3
 • 3.04e3
 • 7.60e3
96.33006
 • 96.33006
 • 94.39307
 • 85.97094
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000043tendon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.07e3
 • 2.07e3
 • 2.45e3
 • 4.02e3
96.17747
 • 96.17747
 • 95.47843
 • 92.57812
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001831parotid gland
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.09e3
 • 2.09e3
 • 2.28e3
 • 2.40e3
 • 2.51e3
96.13650
 • 96.13650
 • 95.78433
 • 95.57584
 • 95.36924
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
2.10e3
 • 2.10e3
 • 3.31e3
 • 3.86e3
 • 5.15e3
 • 7.58e3
 • 7.90e3
 • 7.92e3
 • 8.77e3
96.11463
 • 96.11463
 • 93.88310
 • 92.86969
 • 90.48411
 • 85.99496
 • 85.41701
 • 85.36799
 • 83.81087
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.13e3
 • 2.13e3
 • 2.31e3
 • 2.40e3
 • 2.41e3
 • 2.54e3
 • 2.59e3
96.07017
 • 96.07017
 • 95.73653
 • 95.56785
 • 95.55359
 • 95.30335
 • 95.22332
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.13e3
 • 2.13e3
 • 2.35e3
 • 2.42e3
 • 2.63e3
 • 2.83e3
 • 2.99e3
 • 6.93e3
96.05824
 • 96.05824
 • 95.66127
 • 95.53059
 • 95.14282
 • 94.78182
 • 94.48129
 • 87.19932
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.30e3
 • 2.30e3
 • 4.39e3
 • 7.52e3
 • 7.66e3
 • 8.27e3
 • 8.31e3
 • 8.70e3
 • 8.71e3
 • 1.00e4
 • 1.23e4
95.74790
 • 95.74790
 • 91.89140
 • 86.10922
 • 85.85467
 • 84.72225
 • 84.64411
 • 83.92368
 • 83.90466
 • 81.43960
 • 77.31110
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.31e3
 • 2.31e3
 • 2.32e3
 • 2.69e3
 • 2.83e3
 • 2.92e3
 • 3.53e3
95.72943
 • 95.72943
 • 95.72574
 • 95.03199
 • 94.76815
 • 94.61659
 • 93.47408
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.32e3
 • 2.32e3
 • 2.92e3
 • 3.16e3
 • 3.27e3
 • 3.36e3
95.72191
 • 95.72191
 • 94.61079
 • 94.15726
 • 93.96607
 • 93.79953
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.34e3
 • 2.34e3
 • 8.46e3
 • 9.67e3
 • 9.97e3
95.68220
 • 95.68220
 • 84.37094
 • 82.14678
 • 81.59132
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002418cartilage tissue
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.45e3
 • 2.45e3
95.48424
 • 95.48424
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.46e3
 • 2.46e3
 • 3.24e3
 • 3.40e3
 • 3.40e3
 • 3.44e3
 • 3.59e3
 • 3.61e3
 • 3.67e3
 • 3.69e3
 • 3.73e3
 • 4.08e3
 • 4.22e3
 • 4.50e3
 • 4.77e3
95.45290
 • 95.45290
 • 94.01747
 • 93.72511
 • 93.72209
 • 93.64047
 • 93.36584
 • 93.33121
 • 93.21693
 • 93.19019
 • 93.11205
 • 92.46290
 • 92.21209
 • 91.68990
 • 91.19121
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.47e3
 • 2.47e3
 • 3.48e3
 • 3.90e3
 • 4.41e3
 • 5.46e3
95.43879
 • 95.43879
 • 93.58144
 • 92.80385
 • 91.86176
 • 89.92442
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.61e3
 • 2.61e3
 • 2.66e3
 • 2.67e3
 • 2.77e3
 • 2.84e3
 • 5.72e3
95.17182
 • 95.17182
 • 95.08438
 • 95.07300
 • 94.87864
 • 94.74726
 • 89.44046
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
2.64e3
 • 2.64e3
 • 2.82e3
 • 3.40e3
95.13096
 • 95.13096
 • 94.79877
 • 93.72982
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.65e3
 • 2.65e3
 • 3.75e3
 • 3.85e3
 • 4.32e3
 • 4.51e3
 • 4.60e3
95.11434
 • 95.11434
 • 93.07512
 • 92.89246
 • 92.02510
 • 91.66288
 • 91.51177
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.65e3
 • 2.65e3
 • 3.33e3
 • 3.33e3
 • 3.38e3
 • 3.50e3
 • 3.62e3
 • 1.04e4
95.09873
 • 95.09873
 • 93.85733
 • 93.84650
 • 93.75470
 • 93.53391
 • 93.31748
 • 80.76477
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.78e3
 • 2.78e3
 • 3.67e3
 • 4.44e3
 • 5.22e3
94.87052
 • 94.87052
 • 93.22287
 • 91.79274
 • 90.36196
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000977pleura
 • UBERON:0000104life cycle
2.79e3
 • 2.79e3
94.85253
 • 94.85253
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.82e3
 • 2.82e3
 • 3.18e3
 • 3.23e3
 • 3.29e3
 • 3.30e3
94.78558
 • 94.78558
 • 94.11916
 • 94.04455
 • 93.92279
 • 93.90929
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.86e3
 • 2.86e3
 • 3.21e3
 • 3.64e3
 • 3.80e3
 • 3.82e3
 • 4.01e3
94.71201
 • 94.71201
 • 94.06362
 • 93.27892
 • 92.97674
 • 92.95105
 • 92.60013
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.87e3
 • 2.87e3
 • 4.15e3
 • 4.29e3
 • 4.30e3
 • 4.36e3
 • 4.44e3
94.69873
 • 94.69873
 • 92.34216
 • 92.07233
 • 92.05362
 • 91.94531
 • 91.79602
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.92e3
 • 2.92e3
 • 4.79e3
 • 5.40e3
 • 7.33e3
 • 7.34e3
 • 7.46e3
 • 8.33e3
 • 8.91e3
94.60632
 • 94.60632
 • 91.14842
 • 90.02274
 • 86.45432
 • 86.45016
 • 86.21896
 • 84.61914
 • 83.53836
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.97e3
 • 2.97e3
 • 2.99e3
 • 3.31e3
 • 3.51e3
 • 3.84e3
94.50833
 • 94.50833
 • 94.48631
 • 93.88300
 • 93.51703
 • 92.90862
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.98e3
 • 2.98e3
 • 3.64e3
94.50294
 • 94.50294
 • 93.27459
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002370thymus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
3.00e3
 • 3.00e3
 • 5.02e3
 • 2.71e4
94.46668
 • 94.46668
 • 90.72807
 • 49.99631
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
3.02e3
 • 3.02e3
94.41978
 • 94.41978
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.02e3
 • 3.02e3
 • 3.71e3
 • 4.25e3
 • 4.26e3
 • 4.32e3
 • 4.41e3
 • 4.94e3
 • 6.96e3
94.41775
 • 94.41775
 • 93.15322
 • 92.15073
 • 92.12998
 • 92.02534
 • 91.85123
 • 90.87190
 • 87.14195
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.09e3
 • 3.09e3
 • 4.15e3
 • 4.40e3
 • 4.51e3
 • 8.92e3
94.29726
 • 94.29726
 • 92.33596
 • 91.87602
 • 91.66434
 • 83.51997
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006919tongue squamous epithelium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
3.14e3
 • 3.14e3
94.20821
 • 94.20821
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.24e3
 • 3.24e3
 • 3.63e3
 • 3.65e3
 • 3.76e3
 • 3.85e3
 • 4.32e3
 • 5.23e3
 • 6.39e3
 • 8.40e3
94.02044
 • 94.02044
 • 93.29277
 • 93.25197
 • 93.05735
 • 92.89905
 • 92.02584
 • 90.35011
 • 88.19641
 • 84.49414
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006914squamous epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.33e3
 • 3.33e3
93.85515
 • 93.85515
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
3.35e3
 • 3.35e3
 • 5.64e3
 • 5.94e3
 • 7.03e3
 • 7.05e3
 • 7.33e3
 • 7.60e3
 • 7.80e3
 • 7.98e3
 • 8.23e3
 • 8.28e3
 • 8.38e3
 • 1.08e4
93.81270
 • 93.81270
 • 89.59207
 • 89.02616
 • 87.01592
 • 86.97663
 • 86.45970
 • 85.96149
 • 85.59942
 • 85.26044
 • 84.79451
 • 84.71290
 • 84.51880
 • 80.07948
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.39e3
 • 3.39e3
 • 3.51e3
 • 4.12e3
 • 4.16e3
 • 4.18e3
 • 4.73e3
93.74713
 • 93.74713
 • 93.52039
 • 92.39455
 • 92.31401
 • 92.28743
 • 91.26194
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.46e3
 • 3.46e3
 • 3.49e3
 • 3.75e3
 • 3.96e3
93.60708
 • 93.60708
 • 93.56275
 • 93.08153
 • 92.69266
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.49e3
 • 3.49e3
 • 5.80e3
 • 6.02e3
 • 6.17e3
 • 6.26e3
 • 6.47e3
 • 7.36e3
 • 7.45e3
 • 7.58e3
 • 8.56e3
 • 1.62e4
93.56448
 • 93.56448
 • 89.28754
 • 88.87805
 • 88.59856
 • 88.44235
 • 88.04934
 • 86.41064
 • 86.24718
 • 85.99492
 • 84.18516
 • 70.08798
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.51e3
 • 3.51e3
 • 3.64e3
 • 3.70e3
 • 9.36e3
93.51842
 • 93.51842
 • 93.27275
 • 93.16561
 • 82.71309
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002073hair follicle
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.51e3
 • 3.51e3
 • 5.40e3
93.51177
 • 93.51177
 • 90.03310
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.52e3
 • 3.52e3
 • 4.01e3
 • 4.05e3
 • 4.48e3
 • 4.93e3
93.49246
 • 93.49246
 • 92.58713
 • 92.51411
 • 91.71901
 • 90.88904
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
3.53e3
 • 3.53e3
 • 9.44e3
 • 1.30e4
 • 1.41e4
 • 1.51e4
 • 1.53e4
 • 1.74e4
 • 1.91e4
 • 1.91e4
 • 2.51e4
93.48701
 • 93.48701
 • 82.56094
 • 76.00211
 • 73.86503
 • 72.04827
 • 71.67387
 • 67.89809
 • 64.71015
 • 64.66325
 • 53.61517
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003889fallopian tube
 • UBERON:0000104life cycle
3.53e3
 • 3.53e3
93.47641
 • 93.47641
AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.58e3
 • 3.58e3
 • 3.75e3
 • 4.72e3
 • 4.73e3
 • 5.16e3
93.39651
 • 93.39651
 • 93.06772
 • 91.28154
 • 91.26122
 • 90.47061
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002407pericardium
 • UBERON:0000104life cycle
3.59e3
 • 3.59e3
93.37156
 • 93.37156
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
3.59e3
 • 3.59e3
 • 3.73e3
 • 5.56e3
 • 6.12e3
 • 6.12e3
 • 6.83e3
 • 9.14e3
 • 9.28e3
 • 1.22e4
 • 1.47e4
93.37000
 • 93.37000
 • 93.11341
 • 89.73647
 • 88.70267
 • 88.69291
 • 87.37874
 • 83.11591
 • 82.85980
 • 77.46793
 • 72.93925
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.61e3
 • 3.61e3
 • 4.38e3
 • 4.93e3
 • 5.20e3
 • 5.31e3
 • 6.23e3
93.33186
 • 93.33186
 • 91.91045
 • 90.89990
 • 90.40231
 • 90.20041
 • 88.49422
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002436primary visual cortex
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.62e3
 • 3.62e3
 • 3.74e3
 • 8.75e3
93.32227
 • 93.32227
 • 93.10228
 • 83.83697
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
3.64e3
 • 3.64e3
 • 3.82e3
 • 4.04e3
 • 4.57e3
93.28448
 • 93.28448
 • 92.94169
 • 92.54036
 • 91.55988
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.69e3
 • 3.69e3
 • 5.47e3
 • 6.43e3
 • 9.25e3
93.19195
 • 93.19195
 • 89.90561
 • 88.13264
 • 82.91435
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
3.69e3
 • 3.69e3
 • 4.37e3
93.18091
 • 93.18091
 • 91.92253
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
3.73e3
 • 3.73e3
 • 4.01e3
 • 4.28e3
 • 4.94e3
93.10536
 • 93.10536
 • 92.59686
 • 92.10497
 • 90.87523
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • UBERON:0034919juvenile stage
3.75e3
 • 3.75e3
93.06814
 • 93.06814
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.79e3
 • 3.79e3
 • 5.22e3
 • 5.26e3
 • 5.39e3
 • 5.41e3
 • 5.55e3
92.99383
 • 92.99383
 • 90.36558
 • 90.28038
 • 90.03986
 • 90.01088
 • 89.75075
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001949gingival epithelium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.81e3
 • 3.81e3
92.96328
 • 92.96328
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.83e3
 • 3.83e3
 • 4.07e3
 • 4.56e3
 • 5.15e3
 • 5.53e3
 • 5.58e3
 • 5.79e3
92.92257
 • 92.92257
 • 92.49305
 • 91.58774
 • 90.48720
 • 89.78110
 • 89.70359
 • 89.31486
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.86e3
 • 3.86e3
 • 4.18e3
 • 4.40e3
 • 4.47e3
92.86274
 • 92.86274
 • 92.28195
 • 91.87072
 • 91.73691
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
3.87e3
 • 3.87e3
 • 4.14e3
 • 4.27e3
 • 4.47e3
92.85844
 • 92.85844
 • 92.35709
 • 92.11225
 • 91.74665
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.89e3
 • 3.89e3
 • 4.39e3
 • 4.82e3
 • 6.25e3
 • 1.32e4
92.81144
 • 92.81144
 • 91.89022
 • 91.10052
 • 88.45897
 • 75.67124
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.90e3
 • 3.90e3
 • 3.94e3
 • 4.38e3
 • 4.52e3
 • 4.54e3
 • 4.90e3
 • 5.57e3
 • 6.19e3
 • 1.94e4
92.79972
 • 92.79972
 • 92.73034
 • 91.91124
 • 91.64788
 • 91.61626
 • 90.95733
 • 89.71530
 • 88.56090
 • 64.19740
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.90e3
 • 3.90e3
 • 5.02e3
92.79284
 • 92.79284
 • 90.72862
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000002uterine cervix
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
3.92e3
 • 3.92e3
 • 4.93e3
 • 6.81e3
92.76968
 • 92.76968
 • 90.89671
 • 87.41536
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001166pylorus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.94e3
 • 3.94e3
92.72507
 • 92.72507
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002483trabecular bone tissue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.97e3
 • 3.97e3
 • 4.80e3
 • 5.10e3
92.67795
 • 92.67795
 • 91.13842
 • 90.57673
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
3.98e3
 • 3.98e3
92.64539
 • 92.64539
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
4.00e3
 • 4.00e3
 • 4.03e3
 • 4.55e3
 • 6.29e3
 • 9.56e3
 • 9.56e3
 • 9.62e3
92.60555
 • 92.60555
 • 92.56530
 • 91.59555
 • 88.38691
 • 82.33862
 • 82.33533
 • 82.24129
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.01e3
 • 4.01e3
 • 4.08e3
 • 4.12e3
92.59300
 • 92.59300
 • 92.46671
 • 92.39351
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
4.02e3
 • 4.02e3
 • 4.38e3
 • 4.75e3
 • 5.09e3
 • 5.20e3
 • 5.78e3
 • 7.75e3
 • 1.37e4
 • 1.46e4
92.57311
 • 92.57311
 • 91.90596
 • 91.22950
 • 90.59631
 • 90.39571
 • 89.32138
 • 85.69425
 • 74.72214
 • 73.07342
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002185bronchus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.03e3
 • 4.03e3
92.55268
 • 92.55268
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.04e3
 • 4.04e3
 • 4.86e3
 • 4.89e3
 • 4.90e3
 • 4.93e3
 • 5.08e3
92.53944
 • 92.53944
 • 91.01827
 • 90.97046
 • 90.95050
 • 90.89942
 • 90.62464
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003911choroid plexus epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
4.04e3
 • 4.04e3
92.53510
 • 92.53510
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
4.06e3
 • 4.06e3
 • 4.20e3
 • 4.24e3
 • 4.44e3
 • 4.62e3
 • 4.66e3
 • 1.60e4
92.49372
 • 92.49372
 • 92.24855
 • 92.17056
 • 91.79829
 • 91.46884
 • 91.39372
 • 70.36860
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.09e3
 • 4.09e3
 • 4.49e3
 • 4.70e3
 • 4.71e3
 • 4.84e3
92.44087
 • 92.44087
 • 91.70463
 • 91.31540
 • 91.30588
 • 91.07091
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.09e3
 • 4.09e3
 • 5.19e3
 • 5.51e3
 • 5.55e3
 • 5.91e3
 • 7.37e3
 • 1.23e4
92.43976
 • 92.43976
 • 90.41767
 • 89.83154
 • 89.75764
 • 89.08052
 • 86.39701
 • 77.29653
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.13e3
 • 4.13e3
 • 4.99e3
 • 5.08e3
 • 5.19e3
 • 5.35e3
92.38243
 • 92.38243
 • 90.78932
 • 90.61316
 • 90.41339
 • 90.12802
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.17e3
 • 4.17e3
 • 5.21e3
 • 5.23e3
 • 5.25e3
 • 5.50e3
92.29621
 • 92.29621
 • 90.37288
 • 90.33234
 • 90.30092
 • 89.84916
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.18e3
 • 4.18e3
 • 4.30e3
92.28823
 • 92.28823
 • 92.06199
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.20e3
 • 4.20e3
92.25250
 • 92.25250
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.25e3
 • 4.25e3
 • 4.43e3
 • 4.58e3
 • 4.81e3
 • 5.61e3
 • 8.32e3
92.15457
 • 92.15457
 • 91.82020
 • 91.53596
 • 91.12043
 • 89.63495
 • 84.62631
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.30e3
 • 4.30e3
 • 4.37e3
 • 6.54e3
92.05571
 • 92.05571
 • 91.92216
 • 87.91723
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.33e3
 • 4.33e3
 • 4.51e3
 • 4.91e3
 • 5.73e3
91.99788
 • 91.99788
 • 91.67367
 • 90.93053
 • 89.42314
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
4.34e3
 • 4.34e3
 • 4.36e3
 • 4.39e3
 • 4.42e3
 • 4.50e3
 • 5.12e3
91.98090
 • 91.98090
 • 91.95148
 • 91.89521
 • 91.83452
 • 91.69306
 • 90.54869
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.35e3
 • 4.35e3
 • 4.35e3
 • 4.42e3
 • 4.49e3
 • 4.62e3
 • 4.64e3
91.96869
 • 91.96869
 • 91.96592
 • 91.83326
 • 91.70086
 • 91.47043
 • 91.44006
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.35e3
 • 4.35e3
 • 7.10e3
91.96370
 • 91.96370
 • 86.88677
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.39e3
 • 4.39e3
91.89848
 • 91.89848
AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
4.41e3
 • 4.41e3
 • 4.90e3
 • 5.65e3
91.86523
 • 91.86523
 • 90.95264
 • 89.56371
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.42e3
 • 4.42e3
 • 5.63e3
 • 5.68e3
 • 5.73e3
 • 6.09e3
 • 6.11e3
91.84491
 • 91.84491
 • 89.59677
 • 89.50881
 • 89.41989
 • 88.75200
 • 88.72295
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002092bone marrow cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.43e3
 • 4.43e3
 • 4.86e3
91.81375
 • 91.81375
 • 91.01908
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.46e3
 • 4.46e3
91.77177
 • 91.77177
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.46e3
 • 4.46e3
91.75522
 • 91.75522
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
4.49e3
 • 4.49e3
 • 9.94e3
91.71543
 • 91.71543
 • 81.64773
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.49e3
 • 4.49e3
 • 5.19e3
 • 5.24e3
 • 5.36e3
 • 5.77e3
 • 5.87e3
91.71393
 • 91.71393
 • 90.41350
 • 90.33102
 • 90.10726
 • 89.33514
 • 89.15787
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.50e3
 • 4.50e3
91.69714
 • 91.69714
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006922cervix squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
4.50e3
 • 4.50e3
91.68856
 • 91.68856
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.50e3
 • 4.50e3
 • 5.19e3
 • 7.63e3
91.68174
 • 91.68174
 • 90.41708
 • 85.90657
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001614superficial temporal artery
 • UBERON:0000104life cycle
4.54e3
 • 4.54e3
91.61454
 • 91.61454
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
4.59e3
 • 4.59e3
 • 5.39e3
 • 6.41e3
 • 6.43e3
 • 6.64e3
 • 7.30e3
 • 8.51e3
 • 2.71e4
91.51613
 • 91.51613
 • 90.05378
 • 88.16142
 • 88.13083
 • 87.73068
 • 86.51929
 • 84.28068
 • 49.94089
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.63e3
 • 4.63e3
 • 4.86e3
 • 6.12e3
 • 7.41e3
91.45820
 • 91.45820
 • 91.01631
 • 88.70383
 • 86.31233
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001259mucosa of urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
4.65e3
 • 4.65e3
91.40709
 • 91.40709
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0007220late embryonic stage
4.73e3
 • 4.73e3
 • 5.08e3
 • 5.79e3
 • 5.88e3
 • 6.48e3
 • 7.73e3
 • 1.53e4
 • 2.35e4
91.27175
 • 91.27175
 • 90.62389
 • 89.30724
 • 89.13765
 • 88.02539
 • 85.72773
 • 71.68795
 • 56.56313
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.75e3
 • 4.75e3
 • 4.85e3
 • 4.88e3
 • 4.94e3
 • 4.97e3
 • 5.02e3
91.22984
 • 91.22984
 • 91.03679
 • 90.98134
 • 90.87986
 • 90.82630
 • 90.72354
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.84e3
 • 4.84e3
 • 5.24e3
 • 5.27e3
 • 5.44e3
91.06724
 • 91.06724
 • 90.32288
 • 90.27116
 • 89.95057
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.84e3
 • 4.84e3
 • 4.86e3
 • 5.24e3
 • 5.56e3
91.06234
 • 91.06234
 • 91.01999
 • 90.32606
 • 89.73148
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.85e3
 • 4.85e3
 • 4.89e3
 • 5.19e3
 • 5.97e3
 • 5.98e3
91.04699
 • 91.04699
 • 90.96753
 • 90.41843
 • 88.96893
 • 88.95957
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
4.85e3
 • 4.85e3
 • 9.82e3
91.03783
 • 91.03783
 • 81.87159
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002771middle temporal gyrus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
4.89e3
 • 4.89e3
 • 6.97e3
 • 9.20e3
90.97826
 • 90.97826
 • 87.12145
 • 83.01075
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
4.89e3
 • 4.89e3
 • 5.00e3
 • 5.40e3
 • 5.47e3
 • 6.10e3
 • 6.65e3
 • 6.94e3
 • 7.03e3
90.96278
 • 90.96278
 • 90.76061
 • 90.01836
 • 89.90628
 • 88.73387
 • 87.72444
 • 87.18107
 • 87.02451
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.89e3
 • 4.89e3
 • 5.50e3
90.96034
 • 90.96034
 • 89.84177
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.92e3
 • 4.92e3
90.91950
 • 90.91950
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.93e3
 • 4.93e3
 • 5.54e3
 • 5.84e3
 • 6.07e3
 • 6.11e3
 • 6.27e3
90.88810
 • 90.88810
 • 89.77478
 • 89.21194
 • 88.78346
 • 88.72162
 • 88.41123
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000655secondary oocyte
 • UBERON:0000104life cycle
4.95e3
 • 4.95e3
90.85530
 • 90.85530
AEIR
 • AEIR
UBERON:0013554Brodmann (1909) area 23
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
4.99e3
 • 4.99e3
 • 5.01e3
 • 5.04e3
90.78882
 • 90.78882
 • 90.75115
 • 90.69485
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
5.05e3
 • 5.05e3
90.66829
 • 90.66829
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
5.08e3
 • 5.08e3
 • 6.84e3
90.62250
 • 90.62250
 • 87.36606
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002477medial globus pallidus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
5.11e3
 • 5.11e3
 • 1.41e4
90.57219
 • 90.57219
 • 74.01509
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
5.16e3
 • 5.16e3
 • 7.09e3
 • 7.69e3
 • 8.34e3
90.47865
 • 90.47865
 • 86.90068
 • 85.79999
 • 84.59664
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.16e3
 • 5.16e3
 • 5.48e3
 • 5.50e3
 • 5.68e3
 • 5.78e3
90.46841
 • 90.46841
 • 89.87689
 • 89.83649
 • 89.51413
 • 89.32269
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
5.18e3
 • 5.18e3
 • 5.44e3
 • 5.61e3
 • 5.75e3
90.42641
 • 90.42641
 • 89.96200
 • 89.63316
 • 89.38834
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001159sigmoid colon
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.23e3
 • 5.23e3
 • 5.42e3
 • 5.94e3
90.34820
 • 90.34820
 • 89.98897
 • 89.02508
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
5.25e3
 • 5.25e3
 • 5.83e3
 • 6.70e3
 • 7.00e3
 • 7.51e3
 • 1.01e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.36e4
 • 1.37e4
 • 1.41e4
 • 1.43e4
90.31364
 • 90.31364
 • 89.22713
 • 87.62566
 • 87.07531
 • 86.12287
 • 81.40990
 • 76.72515
 • 76.31955
 • 74.83053
 • 74.75908
 • 73.88507
 • 73.67638
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000104life cycle
5.27e3
 • 5.27e3
 • 5.53e3
 • 5.71e3
 • 5.76e3
 • 5.88e3
 • 5.90e3
 • 8.85e3
 • 1.07e4
90.26231
 • 90.26231
 • 89.78215
 • 89.45654
 • 89.35921
 • 89.14395
 • 89.10942
 • 83.64958
 • 80.15898
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
5.35e3
 • 5.35e3
 • 5.56e3
 • 5.74e3
 • 6.03e3
 • 6.24e3
 • 7.88e3
 • 8.64e3
 • 8.97e3
 • 1.03e4
 • 1.13e4
90.12827
 • 90.12827
 • 89.73181
 • 89.39373
 • 88.87092
 • 88.48496
 • 85.43734
 • 84.03528
 • 83.43164
 • 80.94464
 • 79.14487
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004720cerebellar vermis
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
5.41e3
 • 5.41e3
 • 1.29e4
 • 1.37e4
90.00445
 • 90.00445
 • 76.11136
 • 74.72415
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.43e3
 • 5.43e3
 • 5.82e3
 • 6.12e3
 • 6.34e3
89.97769
 • 89.97769
 • 89.24338
 • 88.68959
 • 88.29918
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000989penis
 • UBERON:0000104life cycle
5.49e3
 • 5.49e3
89.86206
 • 89.86206
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
5.51e3
 • 5.51e3
89.82317
 • 89.82317
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001507biceps brachii
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
5.60e3
 • 5.60e3
 • 7.58e3
 • 7.76e3
89.65534
 • 89.65534
 • 86.00283
 • 85.66371
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.62e3
 • 5.62e3
 • 6.16e3
89.61890
 • 89.61890
 • 88.62847
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
5.63e3
 • 5.63e3
 • 5.70e3
 • 5.74e3
 • 7.22e3
89.60669
 • 89.60669
 • 89.46716
 • 89.39739
 • 86.66040
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004801cervix epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
5.64e3
 • 5.64e3
 • 6.08e3
 • 7.09e3
89.58728
 • 89.58728
 • 88.76769
 • 86.91330
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.65e3
 • 5.65e3
 • 5.79e3
89.56609
 • 89.56609
 • 89.31193
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
5.73e3
 • 5.73e3
 • 6.70e3
 • 7.20e3
 • 7.21e3
 • 7.29e3
 • 1.11e4
 • 1.16e4
 • 1.54e4
89.41086
 • 89.41086
 • 87.61973
 • 86.69696
 • 86.68292
 • 86.54081
 • 79.51576
 • 78.57320
 • 71.59167
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
5.73e3
 • 5.73e3
 • 6.91e3
 • 7.93e3
 • 9.29e3
 • 9.55e3
 • 1.19e4
 • 1.40e4
89.40969
 • 89.40969
 • 87.23185
 • 85.35799
 • 82.84736
 • 82.35608
 • 78.10878
 • 74.21068
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.74e3
 • 5.74e3
 • 6.65e3
89.39532
 • 89.39532
 • 87.71116
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001890forebrain
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
5.75e3
 • 5.75e3
 • 8.17e3
89.38293
 • 89.38293
 • 84.91834
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
5.79e3
 • 5.79e3
 • 5.94e3
 • 6.47e3
 • 7.17e3
 • 7.29e3
89.31076
 • 89.31076
 • 89.03543
 • 88.04751
 • 86.76046
 • 86.52856
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
5.81e3
 • 5.81e3
89.26176
 • 89.26176
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.89e3
 • 5.89e3
 • 6.18e3
 • 6.21e3
 • 6.43e3
 • 6.55e3
 • 8.03e3
89.12939
 • 89.12939
 • 88.58251
 • 88.53827
 • 88.12224
 • 87.89887
 • 85.17123
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001162cardia of stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.91e3
 • 5.91e3
89.08310
 • 89.08310
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001377quadriceps femoris
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
5.93e3
 • 5.93e3
 • 6.99e3
 • 9.77e3
 • 9.98e3
 • 1.01e4
 • 1.06e4
 • 1.08e4
 • 1.40e4
 • 1.43e4
 • 1.51e4
 • 1.55e4
89.05364
 • 89.05364
 • 87.09450
 • 81.95853
 • 81.56182
 • 81.34789
 • 80.49294
 • 80.13061
 • 74.07246
 • 73.53229
 • 72.15752
 • 71.34449
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000019sperm
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.06e3
 • 6.06e3
88.81124
 • 88.81124
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.06e3
 • 6.06e3
 • 9.02e3
88.81030
 • 88.81030
 • 83.33398
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.08e3
 • 6.08e3
 • 6.19e3
 • 6.68e3
 • 6.75e3
 • 7.60e3
 • 7.93e3
 • 8.87e3
88.77205
 • 88.77205
 • 88.56635
 • 87.65702
 • 87.53609
 • 85.95754
 • 85.35197
 • 83.61908
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.24e3
 • 6.24e3
 • 9.42e3
 • 9.63e3
 • 1.05e4
 • 1.11e4
 • 1.31e4
 • 2.71e4
88.47904
 • 88.47904
 • 82.59404
 • 82.21475
 • 80.55301
 • 79.58236
 • 75.77609
 • 49.93997
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002349myocardium
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
6.28e3
 • 6.28e3
 • 6.63e3
 • 6.69e3
 • 7.06e3
 • 9.25e3
 • 1.34e4
 • 2.71e4
88.40247
 • 88.40247
 • 87.76139
 • 87.63861
 • 86.97000
 • 82.91852
 • 75.32910
 • 49.98430
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
6.29e3
 • 6.29e3
 • 6.54e3
 • 8.62e3
 • 9.36e3
 • 9.90e3
 • 1.05e4
 • 1.21e4
 • 1.37e4
 • 1.52e4
88.38154
 • 88.38154
 • 87.92377
 • 84.08717
 • 82.71229
 • 81.71213
 • 80.53251
 • 77.59744
 • 74.61771
 • 71.88278
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000044dorsal root ganglion
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.30e3
 • 6.30e3
 • 9.75e3
 • 1.05e4
 • 1.15e4
 • 2.71e4
88.36634
 • 88.36634
 • 81.98822
 • 80.69899
 • 78.67095
 • 49.97783
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034920infant stage
6.31e3
 • 6.31e3
 • 6.72e3
 • 6.74e3
 • 6.74e3
 • 6.75e3
 • 6.85e3
 • 7.08e3
 • 8.57e3
 • 9.60e3
88.34616
 • 88.34616
 • 87.58643
 • 87.55152
 • 87.54624
 • 87.54149
 • 87.34278
 • 86.92015
 • 84.17551
 • 82.27862
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000355pharyngeal mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.32e3
 • 6.32e3
88.32506
 • 88.32506
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005351paraflocculus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
6.34e3
 • 6.34e3
 • 8.10e3
88.28815
 • 88.28815
 • 85.03626
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • HsapDv:0000016CS09
 • HsapDv:0000017Carnegie stage 10 (human)
 • HsapDv:0000019Carnegie stage 12 (human)
 • HsapDv:0000018CS11
 • HsapDv:0000021Carnegie stage 14 (human)
 • HsapDv:0000020CS13
 • UBERON:0000111organogenesis stage
6.35e3
 • 6.35e3
 • 7.04e3
 • 7.71e3
 • 7.85e3
 • 8.55e3
 • 9.03e3
 • 2.58e4
88.27170
 • 88.27170
 • 86.99721
 • 85.75200
 • 85.49407
 • 84.20684
 • 83.32891
 • 52.36433
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001950neocortex
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
6.43e3
 • 6.43e3
88.13388
 • 88.13388
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
6.46e3
 • 6.46e3
 • 6.53e3
 • 7.29e3
 • 7.30e3
 • 7.32e3
 • 7.36e3
88.07305
 • 88.07305
 • 87.94008
 • 86.52887
 • 86.51747
 • 86.47958
 • 86.40455
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002217synovial joint
 • UBERON:0000104life cycle
6.49e3
 • 6.49e3
88.01430
 • 88.01430
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001379vastus lateralis
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
6.53e3
 • 6.53e3
 • 7.52e3
 • 7.86e3
 • 8.60e3
 • 1.01e4
 • 1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.08e4
 • 1.08e4
 • 1.43e4
87.94272
 • 87.94272
 • 86.10811
 • 85.48906
 • 84.10920
 • 81.34349
 • 81.17143
 • 81.07414
 • 80.07909
 • 80.02848
 • 73.61103
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001782pigmented layer of retina
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
6.53e3
 • 6.53e3
 • 6.70e3
 • 6.81e3
 • 9.09e3
87.93956
 • 87.93956
 • 87.62468
 • 87.41869
 • 83.20435
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
6.55e3
 • 6.55e3
 • 7.86e3
 • 8.77e3
 • 1.09e4
 • 1.19e4
 • 1.44e4
 • 1.99e4
87.90644
 • 87.90644
 • 85.47584
 • 83.80417
 • 79.94425
 • 78.05277
 • 73.38928
 • 63.16845
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
6.59e3
 • 6.59e3
 • 6.65e3
 • 6.67e3
 • 6.76e3
 • 6.77e3
 • 6.81e3
87.83250
 • 87.83250
 • 87.71713
 • 87.68067
 • 87.51895
 • 87.48816
 • 87.41780
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.62e3
 • 6.62e3
 • 6.91e3
 • 7.02e3
 • 7.52e3
 • 7.61e3
87.77666
 • 87.77666
 • 87.24402
 • 87.04178
 • 86.11582
 • 85.94193
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004087vena cava
 • UBERON:0000104life cycle
6.70e3
 • 6.70e3
87.61811
 • 87.61811
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001235adrenal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.75e3
 • 6.75e3
87.53554
 • 87.53554
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
6.76e3
 • 6.76e3
 • 6.94e3
 • 8.85e3
 • 8.89e3
 • 1.18e4
 • 1.21e4
 • 1.40e4
 • 1.48e4
 • 1.57e4
 • 2.71e4
87.51967
 • 87.51967
 • 87.19128
 • 83.65255
 • 83.58119
 • 78.23965
 • 77.59182
 • 74.12113
 • 72.60150
 • 70.98677
 • 49.96583
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004811endometrium epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
6.84e3
 • 6.84e3
87.35988
 • 87.35988
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.85e3
 • 6.85e3
 • 6.90e3
 • 7.33e3
 • 7.53e3
 • 9.74e3
 • 1.22e4
 • 1.49e4
 • 1.75e4
 • 2.00e4
87.34569
 • 87.34569
 • 87.25317
 • 86.46660
 • 86.09587
 • 82.00453
 • 77.49517
 • 72.39019
 • 67.73111
 • 63.14984
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.87e3
 • 6.87e3
 • 7.65e3
 • 8.93e3
 • 9.06e3
 • 9.12e3
87.31263
 • 87.31263
 • 85.87770
 • 83.51459
 • 83.25901
 • 83.15316
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002080heart right ventricle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
7.00e3
 • 7.00e3
 • 7.38e3
 • 7.69e3
 • 9.51e3
87.07304
 • 87.07304
 • 86.36843
 • 85.79676
 • 82.43993
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0011876body of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.07e3
 • 7.07e3
86.93969
 • 86.93969
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
7.11e3
 • 7.11e3
 • 7.11e3
 • 7.17e3
 • 7.37e3
 • 8.21e3
 • 9.95e3
 • 1.00e4
 • 1.21e4
 • 1.26e4
 • 1.27e4
 • 1.32e4
 • 1.34e4
86.87277
 • 86.87277
 • 86.87168
 • 86.76626
 • 86.38664
 • 84.83030
 • 81.62481
 • 81.46478
 • 77.56546
 • 76.74925
 • 76.59712
 • 75.53929
 • 75.32223
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007318saphenous vein
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.17e3
 • 7.17e3
86.75001
 • 86.75001
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.18e3
 • 7.18e3
 • 9.57e3
 • 9.58e3
 • 9.77e3
 • 9.88e3
 • 1.10e4
 • 1.25e4
 • 1.29e4
 • 1.44e4
86.73601
 • 86.73601
 • 82.32641
 • 82.30513
 • 81.95406
 • 81.75136
 • 79.70789
 • 76.95690
 • 76.13268
 • 73.37661
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001675trigeminal ganglion
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
7.21e3
 • 7.21e3
 • 8.38e3
 • 1.02e4
86.68911
 • 86.68911
 • 84.51714
 • 81.19358
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
7.26e3
 • 7.26e3
86.59110
 • 86.59110
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
7.29e3
 • 7.29e3
86.53275
 • 86.53275
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007106chorionic villus
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
7.31e3
 • 7.31e3
86.50772
 • 86.50772
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
7.38e3
 • 7.38e3
 • 7.41e3
 • 8.00e3
 • 8.51e3
 • 1.21e4
 • 1.26e4
 • 1.49e4
 • 1.60e4
86.37587
 • 86.37587
 • 86.31109
 • 85.22093
 • 84.28452
 • 77.62645
 • 76.74452
 • 72.49570
 • 70.37098
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000362renal medulla
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.40e3
 • 7.40e3
86.33267
 • 86.33267
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000074renal glomerulus
 • UBERON:0000104life cycle
7.48e3
 • 7.48e3
86.17999
 • 86.17999
AEIR
 • AEIR
CL:0002336buccal mucosa cell
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.65e3
 • 7.65e3
85.87875
 • 85.87875
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008266periodontal ligament
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
7.78e3
 • 7.78e3
85.63538
 • 85.63538
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002795frontal pole
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.92e3
 • 7.92e3
85.37399
 • 85.37399
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004502skeletal muscle tissue of biceps brachii
 • HsapDv:0000093human aged stage
7.93e3
 • 7.93e3
85.34685
 • 85.34685
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.01e3
 • 8.01e3
85.20817
 • 85.20817
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001476deltoid
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
8.08e3
 • 8.08e3
 • 8.30e3
 • 8.38e3
 • 9.07e3
 • 1.22e4
 • 1.29e4
85.07468
 • 85.07468
 • 84.67509
 • 84.51439
 • 83.25638
 • 77.46636
 • 76.14105
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002030nipple
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.11e3
 • 8.11e3
85.01975
 • 85.01975
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002702middle frontal gyrus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
8.22e3
 • 8.22e3
84.81710
 • 84.81710
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.22e3
 • 8.22e3
 • 8.24e3
 • 1.01e4
 • 1.05e4
 • 1.10e4
 • 1.12e4
 • 1.52e4
84.81630
 • 84.81630
 • 84.77479
 • 81.32149
 • 80.67749
 • 79.69243
 • 79.22252
 • 72.00720
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004736metanephric glomerulus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.22e3
 • 8.22e3
 • 8.66e3
 • 9.15e3
 • 1.04e4
84.80989
 • 84.80989
 • 84.00543
 • 83.09446
 • 80.74726
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.59e3
 • 8.59e3
 • 1.09e4
 • 1.25e4
 • 1.72e4
84.13370
 • 84.13370
 • 79.92668
 • 76.87238
 • 68.21979
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006483Brodmann (1909) area 46
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
8.64e3
 • 8.64e3
 • 1.02e4
 • 1.06e4
 • 1.25e4
 • 1.52e4
84.04854
 • 84.04854
 • 81.18360
 • 80.43579
 • 76.93271
 • 71.85927
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002000gluteal muscle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.75e3
 • 8.75e3
83.83099
 • 83.83099
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001897dorsal plus ventral thalamus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
8.80e3
 • 8.80e3
 • 9.60e3
 • 1.18e4
 • 1.30e4
 • 1.98e4
83.75607
 • 83.75607
 • 82.26776
 • 78.11923
 • 75.95750
 • 63.36189
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001231nephron tubule
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.14e3
 • 9.14e3
 • 9.16e3
 • 9.22e3
 • 9.31e3
83.12256
 • 83.12256
 • 83.07706
 • 82.96731
 • 82.81333
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.24e3
 • 9.24e3
 • 1.06e4
 • 1.47e4
82.93622
 • 82.93622
 • 80.37225
 • 72.82783
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004511skeletal muscle tissue of rectus abdominis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.26e3
 • 9.26e3
 • 9.40e3
82.90522
 • 82.90522
 • 82.63329
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
9.27e3
 • 9.27e3
 • 1.08e4
 • 1.10e4
 • 1.30e4
 • 1.43e4
 • 1.45e4
 • 1.57e4
82.87724
 • 82.87724
 • 80.00488
 • 79.63477
 • 75.95600
 • 73.53482
 • 73.22563
 • 70.99961
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004263upper arm skin
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.30e3
 • 9.30e3
 • 9.76e3
82.81998
 • 82.81998
 • 81.97891
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001906subthalamic nucleus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
9.38e3
 • 9.38e3
 • 1.08e4
 • 1.12e4
 • 1.37e4
82.67590
 • 82.67590
 • 80.12590
 • 79.39551
 • 74.69101
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001896medulla oblongata
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.84e3
 • 9.84e3
 • 1.13e4
 • 1.16e4
 • 2.61e4
81.83503
 • 81.83503
 • 79.19997
 • 78.57331
 • 51.76263
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.10e4
81.31665
 • 81.31665
 • 79.76442
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003881CA1 field of hippocampus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.10e4
81.11883
 • 81.11883
 • 79.69718
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002127inferior olivary complex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.12e4
80.86139
 • 80.86139
 • 79.35107
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001891midbrain
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.38e4
80.79301
 • 80.79301
 • 74.54686
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005363inferior vagus X ganglion
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.09e4
 • 1.13e4
80.44606
 • 80.44606
 • 79.78758
 • 79.08973
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002691ventral tegmental area
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.15e4
 • 1.30e4
80.16458
 • 80.16458
 • 78.70088
 • 76.06777
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002870dorsal motor nucleus of vagus nerve
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
79.75984
 • 79.75984
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002021occipital lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.17e4
 • 1.24e4
 • 2.29e4
79.54815
 • 79.54815
 • 78.39154
 • 77.13877
 • 57.74111
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001872parietal lobe
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.19e4
 • 1.29e4
78.95728
 • 78.95728
 • 77.94974
 • 76.20555
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.19e4
 • 1.26e4
 • 1.33e4
78.30467
 • 78.30467
 • 78.11260
 • 76.79545
 • 75.48016
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001966substantia nigra pars reticulata
 • UBERON:0000104life cycle
1.18e4
 • 1.18e4
78.17834
 • 78.17834
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007227superior vestibular nucleus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.25e4
77.90912
 • 77.90912
 • 76.91409
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000988pons
 • UBERON:0000104life cycle
1.20e4
 • 1.20e4
77.80018
 • 77.80018
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002581postcentral gyrus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.21e4
 • 1.21e4
 • 1.27e4
 • 1.38e4
 • 1.44e4
 • 1.47e4
77.57071
 • 77.57071
 • 76.54531
 • 74.53072
 • 73.41647
 • 72.85790
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001509triceps brachii
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.31e4
77.37731
 • 77.37731
 • 75.86342
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006566left ventricle myocardium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.23e4
 • 1.23e4
 • 1.24e4
77.32216
 • 77.32216
 • 77.11587
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002728entorhinal cortex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.26e4
 • 1.39e4
 • 1.42e4
 • 1.45e4
 • 1.61e4
76.92318
 • 76.92318
 • 76.73174
 • 74.23593
 • 73.70837
 • 73.16181
 • 70.27158
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003379cardiac muscle of right atrium
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.29e4
 • 1.29e4
76.89418
 • 76.89418
 • 76.12084
 • 76.10224
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001965substantia nigra pars compacta
 • UBERON:0000104life cycle
1.26e4
 • 1.26e4
76.73919
 • 76.73919
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004797blood vessel layer
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.30e4
 • 1.30e4
75.97745
 • 75.97745
AEIR
 • AEIR
UBERON:0013541Brodmann (1909) area 10
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.35e4
 • 1.35e4
75.09280
 • 75.09280
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
74.62828
 • 74.62828
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002476lateral globus pallidus
 • UBERON:0000104life cycle
1.49e4
 • 1.49e4
72.42434
 • 72.42434
AEIR
 • AEIR
CL:0000115endothelial cell
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.50e4
 • 1.50e4
72.37938
 • 72.37938
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002736lateral nuclear group of thalamus
 • UBERON:0000104life cycle
1.52e4
 • 1.52e4
72.00002
 • 72.00002
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004167orbitofrontal cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.72e4
 • 1.72e4
 • 1.73e4
 • 1.74e4
68.21388
 • 68.21388
 • 67.95729
 • 67.95347
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000015male germ cell
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.98e4
 • 1.98e4
63.42831
 • 63.42831
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS11863 (CCDS11863.1), CCDS11864 (CCDS11864.1), CCDS11865 (CCDS11865.1), CCDS59306 (CCDS59306.1), CCDS77155 (CCDS77155.1)
EMBLAK290649, AK292570, AP001077, AP002449, AP005482, BC008244, BC016727, CH471113, EF445017, M25393, M81478
EnsemblENSG00000175354 (PTPN2)
HGNCHGNC:9650 (PTPN2)
OncoMXPTPN2 (PTPN2)
Uniprot/SPTREMBLA8K3N4, A8K3N4_HUMAN, K7EIE9, K7EIE9_HUMAN, K7EIY0, K7EIY0_HUMAN, K7ELS9, K7ELS9_HUMAN, K7ENP9, K7ENP9_HUMAN, K7EQG9, K7EQG9_HUMAN, K7ER87, K7ER87_HUMAN, K7ERU1, K7ERU1_HUMAN
Uniprot/SWISSPROTP17706, PTN2_HUMAN

Do not show this banner again