H. sapiens Gene: PRKX - ENSG00000183943 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000183943
NamePRKX
Descriptionprotein kinase, X-linked [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:9441]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)600602, pkx1

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
PBA:294021980subventricular zone (outer) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.58e3
 • 1.58e3
 • 2.82e3
97.12362
 • 97.12362
 • 94.88455
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.34e3
 • 2.34e3
 • 2.54e3
 • 2.85e3
 • 3.88e3
 • 3.90e3
 • 4.45e3
 • 5.65e3
 • 8.04e3
 • 1.29e4
95.74589
 • 95.74589
 • 95.38248
 • 94.82587
 • 92.95696
 • 92.92741
 • 91.91680
 • 89.74135
 • 85.39532
 • 76.62237
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.98e3
 • 2.98e3
 • 8.87e3
 • 9.35e3
 • 1.12e4
 • 1.21e4
 • 1.34e4
 • 1.51e4
 • 1.96e4
94.59001
 • 94.59001
 • 83.90068
 • 83.02942
 • 79.60385
 • 77.99991
 • 75.64095
 • 72.66569
 • 64.44299
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0012249ectocervix
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.99e3
 • 2.99e3
 • 4.46e3
 • 8.81e3
 • 1.05e4
 • 1.10e4
94.56794
 • 94.56794
 • 91.89641
 • 84.01075
 • 80.86521
 • 80.07021
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.01e3
 • 3.01e3
 • 3.12e3
94.53536
 • 94.53536
 • 94.34092
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.05e3
 • 3.05e3
 • 3.41e3
 • 3.42e3
 • 3.52e3
 • 3.74e3
 • 3.83e3
94.47161
 • 94.47161
 • 93.80698
 • 93.78782
 • 93.60595
 • 93.21834
 • 93.04524
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.23e3
 • 3.23e3
94.14144
 • 94.14144
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003889fallopian tube
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
3.37e3
 • 3.37e3
 • 1.11e4
93.88604
 • 93.88604
 • 79.83904
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.37e3
 • 3.37e3
 • 3.44e3
 • 4.05e3
 • 4.72e3
 • 4.76e3
93.87601
 • 93.87601
 • 93.75509
 • 92.64740
 • 91.42396
 • 91.35055
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.47e3
 • 3.47e3
 • 6.13e3
 • 9.73e3
 • 2.39e4
93.69983
 • 93.69983
 • 88.86388
 • 82.33947
 • 56.58360
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.82e3
 • 3.82e3
 • 8.46e3
 • 8.98e3
 • 9.59e3
 • 9.83e3
 • 9.87e3
93.06963
 • 93.06963
 • 84.63565
 • 83.69507
 • 82.58312
 • 82.14237
 • 82.07956
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000738leukocyte
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.92e3
 • 3.92e3
92.88513
 • 92.88513
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.01e3
 • 4.01e3
 • 1.22e4
 • 1.37e4
 • 1.90e4
92.71941
 • 92.71941
 • 77.77634
 • 75.16254
 • 65.52541
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001302right uterine tube
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.17e3
 • 4.17e3
92.42490
 • 92.42490
AEIR
 • AEIR
CL:0000094granulocyte
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
4.29e3
 • 4.29e3
92.21060
 • 92.21060
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.57e3
 • 4.57e3
 • 4.68e3
 • 2.23e4
 • 2.31e4
91.69691
 • 91.69691
 • 91.49346
 • 59.55132
 • 58.12777
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.74e3
 • 4.74e3
 • 5.52e3
 • 5.60e3
 • 5.96e3
 • 6.00e3
 • 6.36e3
91.39822
 • 91.39822
 • 89.97002
 • 89.83686
 • 89.18641
 • 89.09994
 • 88.44897
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
5.03e3
 • 5.03e3
90.86484
 • 90.86484
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
5.06e3
 • 5.06e3
 • 5.10e3
 • 5.18e3
 • 5.53e3
 • 5.57e3
 • 5.71e3
90.81419
 • 90.81419
 • 90.74391
 • 90.59729
 • 89.96437
 • 89.87707
 • 89.63614
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
5.25e3
 • 5.25e3
 • 6.03e3
 • 6.84e3
 • 7.95e3
 • 8.05e3
 • 1.82e4
 • 2.09e4
90.47225
 • 90.47225
 • 89.04390
 • 87.58322
 • 85.55984
 • 85.37917
 • 66.90422
 • 62.05454
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.26e3
 • 5.26e3
 • 1.48e4
 • 2.77e4
 • 3.09e4
90.44177
 • 90.44177
 • 73.12715
 • 49.73116
 • 43.81675
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
5.28e3
 • 5.28e3
 • 1.81e4
 • 1.89e4
 • 1.90e4
 • 1.99e4
90.40456
 • 90.40456
 • 67.18870
 • 65.63686
 • 65.57800
 • 63.78003
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
5.60e3
 • 5.60e3
 • 1.65e4
 • 1.82e4
 • 1.84e4
 • 1.85e4
 • 1.88e4
 • 2.03e4
 • 2.19e4
89.83484
 • 89.83484
 • 70.04114
 • 66.90273
 • 66.66244
 • 66.43602
 • 65.79412
 • 63.15254
 • 60.27380
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
5.70e3
 • 5.70e3
 • 5.91e3
 • 5.93e3
 • 6.02e3
 • 6.12e3
 • 6.29e3
89.65068
 • 89.65068
 • 89.26292
 • 89.23221
 • 89.06022
 • 88.89319
 • 88.57760
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.72e3
 • 5.72e3
 • 9.67e3
 • 2.12e4
89.62190
 • 89.62190
 • 82.43912
 • 61.44128
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005343cortical plate
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
5.80e3
 • 5.80e3
 • 7.78e3
89.46649
 • 89.46649
 • 85.87093
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
5.93e3
 • 5.93e3
 • 6.48e3
89.23577
 • 89.23577
 • 88.23326
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
6.22e3
 • 6.22e3
 • 7.89e3
 • 8.18e3
 • 8.36e3
 • 8.39e3
 • 9.66e3
 • 1.08e4
 • 1.09e4
 • 1.11e4
 • 1.34e4
 • 1.39e4
 • 1.41e4
 • 1.52e4
 • 1.65e4
88.70426
 • 88.70426
 • 85.66403
 • 85.13915
 • 84.81951
 • 84.76793
 • 82.45741
 • 80.41915
 • 80.18450
 • 79.80738
 • 75.69888
 • 74.74489
 • 74.30375
 • 72.34080
 • 70.11589
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.26e3
 • 6.26e3
 • 6.28e3
 • 6.48e3
 • 7.07e3
 • 7.08e3
 • 7.37e3
88.62451
 • 88.62451
 • 88.60503
 • 88.23679
 • 87.16220
 • 87.13873
 • 86.62148
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
6.27e3
 • 6.27e3
 • 7.33e3
 • 7.46e3
 • 7.72e3
 • 8.07e3
88.61830
 • 88.61830
 • 86.68051
 • 86.45307
 • 85.98750
 • 85.34089
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
6.52e3
 • 6.52e3
 • 7.53e3
 • 9.98e3
 • 1.18e4
 • 1.28e4
 • 1.83e4
 • 2.08e4
 • 2.13e4
 • 2.27e4
88.16147
 • 88.16147
 • 86.32818
 • 81.87498
 • 78.63427
 • 76.68960
 • 66.70769
 • 62.17439
 • 61.30951
 • 58.83244
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
6.58e3
 • 6.58e3
 • 7.41e3
 • 7.53e3
 • 7.86e3
 • 8.19e3
 • 9.68e3
 • 1.78e4
88.05917
 • 88.05917
 • 86.53610
 • 86.33201
 • 85.71917
 • 85.13572
 • 82.42912
 • 67.62889
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
6.58e3
 • 6.58e3
 • 7.70e3
 • 9.67e3
 • 9.80e3
 • 1.16e4
 • 1.29e4
 • 1.35e4
 • 1.64e4
 • 2.55e4
88.05528
 • 88.05528
 • 86.01124
 • 82.43843
 • 82.20277
 • 78.98952
 • 76.50886
 • 75.50656
 • 70.20649
 • 53.73430
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
6.81e3
 • 6.81e3
 • 7.82e3
 • 8.24e3
 • 8.74e3
 • 9.43e3
 • 9.68e3
87.64061
 • 87.64061
 • 85.80277
 • 85.04121
 • 84.13719
 • 82.88059
 • 82.43008
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.91e3
 • 6.91e3
87.46048
 • 87.46048
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.09e3
 • 7.09e3
 • 1.16e4
 • 1.17e4
 • 1.17e4
 • 1.19e4
 • 1.26e4
87.12724
 • 87.12724
 • 78.98453
 • 78.79011
 • 78.71650
 • 78.35531
 • 77.19781
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006920esophagus squamous epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
7.09e3
 • 7.09e3
87.11727
 • 87.11727
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.13e3
 • 7.13e3
 • 8.56e3
 • 8.81e3
 • 9.08e3
 • 9.35e3
 • 1.19e4
87.04793
 • 87.04793
 • 84.46404
 • 84.00712
 • 83.51802
 • 83.01369
 • 78.31535
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002110gall bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
7.20e3
 • 7.20e3
86.92877
 • 86.92877
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
7.30e3
 • 7.30e3
 • 1.14e4
 • 1.19e4
 • 1.21e4
 • 1.24e4
 • 1.30e4
86.74948
 • 86.74948
 • 79.23259
 • 78.45125
 • 78.09524
 • 77.55773
 • 76.34249
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
7.31e3
 • 7.31e3
 • 1.08e4
 • 1.15e4
 • 1.60e4
 • 2.07e4
86.72673
 • 86.72673
 • 80.40028
 • 79.17620
 • 70.90603
 • 62.32627
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
7.31e3
 • 7.31e3
 • 7.71e3
 • 7.90e3
 • 8.85e3
 • 8.92e3
86.72264
 • 86.72264
 • 85.99602
 • 85.65917
 • 83.93707
 • 83.80017
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002118right ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
7.58e3
 • 7.58e3
 • 1.04e4
 • 1.04e4
 • 1.08e4
 • 1.19e4
86.23733
 • 86.23733
 • 81.16741
 • 81.05993
 • 80.30286
 • 78.34174
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
7.63e3
 • 7.63e3
 • 9.56e3
 • 9.88e3
 • 1.04e4
 • 1.17e4
86.14108
 • 86.14108
 • 82.63147
 • 82.06106
 • 81.13220
 • 78.79002
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
7.71e3
 • 7.71e3
 • 1.10e4
 • 1.14e4
 • 1.19e4
 • 1.20e4
 • 1.27e4
85.99433
 • 85.99433
 • 79.96201
 • 79.24810
 • 78.31167
 • 78.24247
 • 76.92895
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
7.71e3
 • 7.71e3
 • 9.61e3
 • 1.24e4
 • 1.54e4
 • 1.58e4
 • 1.75e4
 • 1.78e4
 • 2.03e4
 • 2.87e4
 • 2.91e4
85.99430
 • 85.99430
 • 82.54150
 • 77.45814
 • 72.00004
 • 71.35587
 • 68.24965
 • 67.72556
 • 63.09288
 • 47.86641
 • 47.21160
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001782pigmented layer of retina
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
7.73e3
 • 7.73e3
 • 1.32e4
 • 1.35e4
 • 1.57e4
85.97214
 • 85.97214
 • 76.08848
 • 75.48545
 • 71.42875
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
7.79e3
 • 7.79e3
 • 8.21e3
 • 8.28e3
 • 8.42e3
 • 1.30e4
 • 1.47e4
85.84517
 • 85.84517
 • 85.09903
 • 84.97074
 • 84.71267
 • 76.36036
 • 73.21935
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.10e3
 • 8.10e3
 • 1.02e4
 • 1.04e4
 • 1.05e4
 • 1.15e4
 • 1.26e4
 • 1.28e4
 • 1.43e4
 • 1.44e4
 • 1.80e4
 • 2.73e4
85.28726
 • 85.28726
 • 81.52181
 • 81.16668
 • 80.95056
 • 79.13443
 • 77.16202
 • 76.72487
 • 73.98024
 • 73.82405
 • 67.33428
 • 50.46971
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001303left uterine tube
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
8.19e3
 • 8.19e3
 • 1.01e4
85.13131
 • 85.13131
 • 81.63485
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
8.22e3
 • 8.22e3
 • 1.15e4
 • 1.27e4
 • 1.46e4
85.06544
 • 85.06544
 • 79.08047
 • 76.90485
 • 73.57161
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
8.33e3
 • 8.33e3
 • 1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.04e4
 • 1.09e4
84.87033
 • 84.87033
 • 81.47314
 • 81.44873
 • 81.08407
 • 80.18604
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000458endocervix
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.37e3
 • 8.37e3
 • 8.47e3
 • 1.06e4
84.80820
 • 84.80820
 • 84.62824
 • 80.73263
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.39e3
 • 8.39e3
84.76950
 • 84.76950
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
8.39e3
 • 8.39e3
 • 8.73e3
 • 9.47e3
 • 9.49e3
 • 1.17e4
84.76445
 • 84.76445
 • 84.14696
 • 82.80042
 • 82.76852
 • 78.83539
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0007220late embryonic stage
8.39e3
 • 8.39e3
 • 1.03e4
 • 1.13e4
 • 1.18e4
 • 1.23e4
 • 1.43e4
 • 2.05e4
 • 2.24e4
 • 2.42e4
 • 2.76e4
84.75755
 • 84.75755
 • 81.26069
 • 79.39005
 • 78.50792
 • 77.67896
 • 74.08223
 • 62.83437
 • 59.38942
 • 56.02170
 • 49.95369
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
8.49e3
 • 8.49e3
 • 1.00e4
 • 1.04e4
 • 1.09e4
 • 1.92e4
 • 1.93e4
 • 2.00e4
 • 2.69e4
 • 2.76e4
84.58055
 • 84.58055
 • 81.76456
 • 81.02848
 • 80.16716
 • 65.12597
 • 64.88958
 • 63.72331
 • 51.22511
 • 49.85140
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.76e3
 • 8.76e3
 • 9.31e3
 • 1.20e4
 • 1.72e4
84.08521
 • 84.08521
 • 83.09542
 • 78.19367
 • 68.71763
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
8.84e3
 • 8.84e3
 • 8.95e3
 • 9.09e3
 • 1.28e4
 • 1.88e4
 • 1.95e4
 • 1.97e4
 • 2.05e4
 • 2.66e4
 • 2.78e4
 • 2.82e4
 • 2.88e4
83.94719
 • 83.94719
 • 83.75540
 • 83.48625
 • 76.81223
 • 65.88529
 • 64.64914
 • 64.24409
 • 62.68374
 • 51.63759
 • 49.56077
 • 48.83070
 • 47.72812
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0015488sural nerve
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.86e3
 • 8.86e3
 • 9.45e3
 • 9.58e3
83.91813
 • 83.91813
 • 82.84116
 • 82.61122
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
8.86e3
 • 8.86e3
 • 8.91e3
 • 1.01e4
 • 2.76e4
83.91608
 • 83.91608
 • 83.81592
 • 81.59293
 • 49.84510
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.91e3
 • 8.91e3
 • 1.04e4
 • 1.06e4
 • 1.17e4
 • 2.48e4
83.82369
 • 83.82369
 • 81.02726
 • 80.78541
 • 78.81479
 • 54.90178
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
8.94e3
 • 8.94e3
 • 9.00e3
 • 9.08e3
 • 9.78e3
 • 1.04e4
 • 1.93e4
 • 2.57e4
83.76568
 • 83.76568
 • 83.66480
 • 83.51368
 • 82.23730
 • 81.15608
 • 65.03560
 • 53.30409
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
9.00e3
 • 9.00e3
 • 1.07e4
 • 1.60e4
 • 2.07e4
 • 2.10e4
 • 2.22e4
 • 2.38e4
 • 2.41e4
 • 2.80e4
83.66418
 • 83.66418
 • 80.60594
 • 70.90416
 • 62.38046
 • 61.81966
 • 59.70604
 • 56.84285
 • 56.27104
 • 49.17297
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.05e3
 • 9.05e3
 • 9.34e3
 • 1.05e4
 • 1.24e4
 • 1.46e4
 • 1.80e4
 • 2.00e4
 • 2.03e4
 • 2.05e4
 • 2.05e4
 • 2.08e4
 • 2.45e4
83.56155
 • 83.56155
 • 83.04457
 • 80.89764
 • 77.42000
 • 73.49849
 • 67.23590
 • 63.60882
 • 63.09417
 • 62.78788
 • 62.76790
 • 62.28117
 • 55.46667
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.59e3
 • 1.17e4
 • 1.26e4
 • 1.27e4
83.42596
 • 83.42596
 • 82.58329
 • 78.82769
 • 77.14186
 • 76.87100
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
9.13e3
 • 9.13e3
 • 9.68e3
 • 1.14e4
 • 2.50e4
 • 2.51e4
 • 2.76e4
 • 2.79e4
83.41328
 • 83.41328
 • 82.42786
 • 79.28991
 • 54.54183
 • 54.35889
 • 49.94098
 • 49.32064
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
9.15e3
 • 9.15e3
 • 1.81e4
 • 1.86e4
 • 2.01e4
 • 2.02e4
 • 2.17e4
 • 2.19e4
83.38745
 • 83.38745
 • 67.10561
 • 66.17709
 • 63.54046
 • 63.32383
 • 60.61215
 • 60.19932
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
9.20e3
 • 9.20e3
 • 1.13e4
 • 1.14e4
 • 1.19e4
 • 1.21e4
 • 1.24e4
83.28611
 • 83.28611
 • 79.47686
 • 79.28397
 • 78.43111
 • 78.04762
 • 77.39721
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
9.51e3
 • 9.51e3
82.73417
 • 82.73417
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000104life cycle
9.56e3
 • 9.56e3
 • 1.08e4
 • 1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.22e4
 • 1.25e4
 • 1.35e4
 • 2.93e4
82.64150
 • 82.64150
 • 80.43642
 • 79.34254
 • 79.33769
 • 77.85567
 • 77.38353
 • 75.43860
 • 46.78279
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
9.59e3
 • 9.59e3
 • 9.84e3
 • 1.01e4
 • 1.05e4
 • 1.05e4
82.59179
 • 82.59179
 • 82.13743
 • 81.57453
 • 80.97601
 • 80.88932
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
9.63e3
 • 9.63e3
 • 1.22e4
 • 1.24e4
 • 1.31e4
 • 2.06e4
 • 2.79e4
82.51527
 • 82.51527
 • 77.79530
 • 77.44731
 • 76.25014
 • 62.58004
 • 49.37049
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
9.66e3
 • 9.66e3
 • 1.15e4
82.45418
 • 82.45418
 • 79.15888
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
9.72e3
 • 9.72e3
 • 1.01e4
 • 1.04e4
 • 1.13e4
 • 1.25e4
 • 1.29e4
 • 1.49e4
 • 2.38e4
82.35792
 • 82.35792
 • 81.70027
 • 81.02515
 • 79.51286
 • 77.38671
 • 76.65524
 • 72.89100
 • 56.79986
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002098apex of heart
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
9.73e3
 • 9.73e3
82.32356
 • 82.32356
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
9.74e3
 • 9.74e3
 • 9.99e3
 • 1.02e4
 • 1.03e4
 • 1.05e4
 • 1.06e4
82.32097
 • 82.32097
 • 81.85683
 • 81.47543
 • 81.34394
 • 80.84470
 • 80.83589
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
9.82e3
 • 9.82e3
 • 1.07e4
 • 1.12e4
 • 1.20e4
82.16748
 • 82.16748
 • 80.55338
 • 79.68634
 • 78.21547
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
9.88e3
 • 9.88e3
 • 2.10e4
 • 2.54e4
82.05993
 • 82.05993
 • 61.78602
 • 53.81735
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.09e4
 • 1.14e4
 • 1.16e4
 • 1.22e4
81.61057
 • 81.61057
 • 80.18777
 • 79.36266
 • 78.93108
 • 77.93157
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.01e4
 • 1.01e4
 • 1.04e4
 • 1.05e4
 • 1.06e4
 • 1.21e4
81.57355
 • 81.57355
 • 81.20255
 • 80.98934
 • 80.76910
 • 78.06028
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
 • 1.05e4
 • 1.09e4
 • 1.11e4
 • 1.15e4
 • 1.23e4
81.52733
 • 81.52733
 • 80.93912
 • 80.28043
 • 79.90690
 • 79.15581
 • 77.73782
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002870dorsal motor nucleus of vagus nerve
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.02e4
 • 1.02e4
81.49826
 • 81.49826
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002336corpus callosum
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.22e4
 • 1.41e4
 • 1.56e4
 • 2.17e4
 • 2.49e4
 • 2.78e4
81.22249
 • 81.22249
 • 77.90127
 • 74.48149
 • 71.67622
 • 60.63201
 • 54.69879
 • 49.55247
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002345descending thoracic aorta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.11e4
80.95073
 • 80.95073
 • 79.80941
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.05e4
 • 1.05e4
 • 1.06e4
 • 1.31e4
 • 1.38e4
 • 1.96e4
 • 2.19e4
 • 2.32e4
80.93585
 • 80.93585
 • 80.79875
 • 76.16881
 • 74.93130
 • 64.34341
 • 60.23682
 • 57.84873
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004991mucosa of transverse colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.05e4
 • 1.05e4
80.90879
 • 80.90879
AEIR
 • AEIR
CL:0000842mononuclear cell
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.06e4
 • 1.06e4
 • 1.61e4
80.77665
 • 80.77665
 • 70.72237
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001949gingival epithelium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
80.65248
 • 80.65248
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.12e4
 • 1.14e4
 • 1.18e4
 • 1.20e4
 • 1.23e4
80.63412
 • 80.63412
 • 79.63051
 • 79.35939
 • 78.65728
 • 78.11812
 • 77.65644
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001625right coronary artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
80.58222
 • 80.58222
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.07e4
 • 1.07e4
 • 1.36e4
80.52239
 • 80.52239
 • 75.38322
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000068embryo stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.32e4
 • 1.33e4
 • 1.35e4
 • 1.36e4
 • 1.57e4
 • 1.89e4
 • 2.22e4
 • 2.35e4
 • 2.80e4
 • 2.95e4
80.04199
 • 80.04199
 • 76.02590
 • 75.92176
 • 75.51457
 • 75.26379
 • 71.41317
 • 65.59371
 • 59.72467
 • 57.40449
 • 49.07246
 • 46.50963
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001199mucosa of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.11e4
 • 1.11e4
79.78097
 • 79.78097
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.12e4
 • 1.15e4
 • 1.15e4
 • 1.16e4
 • 1.52e4
79.68793
 • 79.68793
 • 79.63890
 • 79.12480
 • 79.04330
 • 78.93013
 • 72.32393
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.13e4
 • 1.17e4
 • 1.20e4
 • 1.20e4
 • 1.24e4
 • 2.66e4
 • 2.72e4
79.50064
 • 79.50064
 • 79.40760
 • 78.73824
 • 78.28875
 • 78.25718
 • 77.48898
 • 51.77022
 • 50.57168
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.14e4
 • 1.14e4
 • 1.16e4
 • 1.21e4
 • 1.90e4
 • 1.96e4
 • 1.97e4
 • 2.03e4
 • 2.14e4
 • 2.41e4
79.29521
 • 79.29521
 • 79.02181
 • 78.02641
 • 65.50004
 • 64.32721
 • 64.16941
 • 63.07152
 • 61.17722
 • 56.20602
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.23e4
 • 1.26e4
 • 1.46e4
 • 1.50e4
 • 2.13e4
 • 2.55e4
78.96849
 • 78.96849
 • 77.58478
 • 77.05276
 • 73.42494
 • 72.73256
 • 61.28706
 • 53.61118
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001812palpebral conjunctiva
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.29e4
 • 1.45e4
 • 2.66e4
78.91731
 • 78.91731
 • 76.49938
 • 73.74828
 • 51.67911
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.16e4
 • 1.16e4
 • 1.22e4
 • 1.40e4
 • 1.59e4
78.88618
 • 78.88618
 • 77.78090
 • 74.52639
 • 71.14627
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002477medial globus pallidus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.17e4
 • 1.17e4
 • 2.53e4
78.75246
 • 78.75246
 • 54.00645
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.22e4
 • 1.26e4
 • 1.40e4
 • 1.41e4
 • 2.11e4
 • 2.52e4
 • 3.23e4
78.58185
 • 78.58185
 • 77.93028
 • 77.05748
 • 74.62134
 • 74.30704
 • 61.59787
 • 54.20967
 • 41.27632
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.18e4
 • 1.18e4
 • 1.28e4
 • 1.33e4
 • 1.37e4
 • 1.49e4
 • 1.64e4
78.53305
 • 78.53305
 • 76.71886
 • 75.84341
 • 75.09097
 • 72.89782
 • 70.17362
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.39e4
 • 1.46e4
 • 1.51e4
78.43411
 • 78.43411
 • 78.32405
 • 74.79352
 • 73.49748
 • 72.52074
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000173amniotic fluid
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
1.20e4
 • 1.20e4
 • 3.21e4
78.14505
 • 78.14505
 • 41.75931
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.47e4
 • 2.12e4
77.83589
 • 77.83589
 • 73.32038
 • 61.43620
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.22e4
 • 1.22e4
 • 1.36e4
 • 1.36e4
 • 1.39e4
77.80502
 • 77.80502
 • 75.39183
 • 75.27514
 • 74.82759
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001951epithelium of nasopharynx
 • UBERON:0000104life cycle
1.24e4
 • 1.24e4
77.51431
 • 77.51431
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000362renal medulla
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.26e4
 • 1.26e4
77.08018
 • 77.08018
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.33e4
 • 1.53e4
 • 1.91e4
 • 2.29e4
 • 2.55e4
77.06133
 • 77.06133
 • 75.86635
 • 72.19669
 • 65.28511
 • 58.49166
 • 53.77580
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.32e4
 • 1.37e4
 • 1.40e4
 • 1.63e4
77.04190
 • 77.04190
 • 75.94385
 • 75.20174
 • 74.63448
 • 70.40124
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004252hindlimb stylopod muscle
 • UBERON:0000104life cycle
1.27e4
 • 1.27e4
76.97156
 • 76.97156
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.28e4
 • 1.28e4
 • 1.37e4
 • 1.38e4
 • 1.48e4
 • 1.85e4
 • 1.87e4
 • 2.74e4
 • 3.16e4
 • 3.23e4
 • 3.24e4
76.74514
 • 76.74514
 • 75.09384
 • 74.85380
 • 73.09587
 • 66.45649
 • 65.97185
 • 50.26174
 • 42.64240
 • 41.43101
 • 41.10880
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.47e4
 • 1.56e4
 • 1.64e4
76.65283
 • 76.65283
 • 73.27573
 • 71.63172
 • 70.17073
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002436primary visual cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.31e4
 • 1.31e4
 • 2.59e4
 • 3.09e4
76.23759
 • 76.23759
 • 52.91150
 • 43.80130
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000167oral cavity
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.46e4
 • 1.56e4
 • 1.57e4
76.08583
 • 76.08583
 • 73.44788
 • 71.66323
 • 71.50716
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.32e4
 • 1.32e4
 • 1.58e4
75.96675
 • 75.96675
 • 71.25664
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005030mucosa of paranasal sinus
 • UBERON:0034919juvenile stage
1.35e4
 • 1.35e4
75.50410
 • 75.50410
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.35e4
 • 1.35e4
 • 1.43e4
 • 1.52e4
 • 1.55e4
75.44404
 • 75.44404
 • 73.95663
 • 72.30783
 • 71.91157
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000979tibia
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
 • 1.63e4
75.37915
 • 75.37915
 • 70.38616
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004811endometrium epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.36e4
 • 1.36e4
75.27435
 • 75.27435
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
1.40e4
 • 1.40e4
 • 1.65e4
 • 1.86e4
 • 1.93e4
 • 2.11e4
 • 2.33e4
 • 2.44e4
 • 2.86e4
74.66220
 • 74.66220
 • 70.02497
 • 66.16768
 • 64.96791
 • 61.72625
 • 57.69418
 • 55.75620
 • 48.03122
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003911choroid plexus epithelium
 • UBERON:0000104life cycle
1.41e4
 • 1.41e4
74.39446
 • 74.39446
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.42e4
 • 1.42e4
 • 2.45e4
 • 2.52e4
 • 2.53e4
 • 2.64e4
 • 2.64e4
74.25355
 • 74.25355
 • 55.44997
 • 54.25856
 • 54.00588
 • 52.02415
 • 51.97401
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.42e4
 • 1.42e4
 • 1.43e4
 • 1.48e4
 • 1.52e4
 • 1.69e4
 • 1.91e4
 • 2.31e4
74.23642
 • 74.23642
 • 74.07486
 • 73.07595
 • 72.34590
 • 69.25413
 • 65.27671
 • 58.00621
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.44e4
 • 1.55e4
 • 1.68e4
 • 1.76e4
 • 2.41e4
 • 2.47e4
73.95705
 • 73.95705
 • 73.84975
 • 71.81648
 • 69.52504
 • 67.98031
 • 56.18049
 • 55.07902
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.60e4
 • 1.80e4
 • 2.04e4
 • 2.13e4
 • 2.16e4
 • 2.29e4
 • 2.49e4
 • 2.50e4
 • 2.86e4
73.93071
 • 73.93071
 • 71.00541
 • 67.31169
 • 62.87654
 • 61.32276
 • 60.75297
 • 58.45647
 • 54.77340
 • 54.67384
 • 48.12896
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.44e4
 • 1.44e4
 • 2.09e4
 • 2.42e4
 • 3.04e4
73.92915
 • 73.92915
 • 61.97492
 • 56.03414
 • 44.82182
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002127inferior olivary complex
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
1.48e4
 • 1.48e4
 • 1.67e4
73.18287
 • 73.18287
 • 69.62346
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.50e4
 • 1.54e4
 • 1.60e4
72.86394
 • 72.86394
 • 72.71123
 • 72.01371
 • 70.93130
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.51e4
 • 1.51e4
 • 1.62e4
 • 1.90e4
 • 2.14e4
72.65076
 • 72.65076
 • 70.64480
 • 65.47214
 • 61.22037
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.55e4
 • 1.55e4
 • 1.56e4
 • 1.57e4
 • 1.60e4
 • 1.74e4
71.85912
 • 71.85912
 • 71.75184
 • 71.45124
 • 70.90293
 • 68.43377
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014890right hemisphere of cerebellum
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.55e4
 • 1.55e4
 • 1.60e4
 • 1.61e4
 • 1.69e4
 • 1.75e4
 • 1.93e4
71.82394
 • 71.82394
 • 70.91824
 • 70.83092
 • 69.31681
 • 68.29574
 • 64.87051
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.56e4
 • 1.56e4
 • 1.81e4
 • 1.85e4
 • 2.19e4
 • 2.49e4
 • 2.75e4
 • 2.83e4
 • 2.91e4
 • 3.07e4
71.75195
 • 71.75195
 • 67.05592
 • 66.37763
 • 60.18982
 • 54.83148
 • 50.03004
 • 48.59951
 • 47.18365
 • 44.28838
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002245cerebellar hemisphere
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.58e4
 • 1.58e4
 • 1.58e4
 • 1.74e4
 • 1.74e4
 • 1.77e4
 • 1.81e4
 • 2.53e4
71.34254
 • 71.34254
 • 71.28415
 • 68.42970
 • 68.42192
 • 67.92016
 • 67.21737
 • 54.09854
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006483Brodmann (1909) area 46
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
1.59e4
 • 1.59e4
 • 2.40e4
71.19814
 • 71.19814
 • 56.47376
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000044dorsal root ganglion
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.59e4
 • 1.59e4
 • 1.83e4
 • 1.94e4
71.04904
 • 71.04904
 • 66.68919
 • 64.76443
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002031epithelium of bronchus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.60e4
 • 1.60e4
 • 2.50e4
 • 2.72e4
 • 2.79e4
 • 2.81e4
 • 2.81e4
70.97873
 • 70.97873
 • 54.57341
 • 50.63922
 • 49.31902
 • 48.97432
 • 48.89583
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001675trigeminal ganglion
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.61e4
 • 1.61e4
 • 1.78e4
 • 1.93e4
70.83094
 • 70.83094
 • 67.64847
 • 64.93911
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008948upper lobe of lung
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.67e4
 • 1.67e4
 • 1.78e4
 • 2.11e4
69.68138
 • 69.68138
 • 67.69945
 • 61.67742
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.75e4
 • 1.75e4
 • 1.79e4
68.26597
 • 68.26597
 • 67.55261
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.76e4
 • 1.76e4
 • 2.09e4
68.00532
 • 68.00532
 • 62.00160
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.77e4
 • 1.77e4
 • 1.90e4
67.78087
 • 67.78087
 • 65.44038
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004993mucosa of sigmoid colon
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.79e4
 • 1.79e4
67.48558
 • 67.48558
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.81e4
 • 1.81e4
67.18405
 • 67.18405
AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.82e4
 • 1.82e4
 • 1.88e4
 • 1.91e4
 • 1.99e4
66.95347
 • 66.95347
 • 65.91239
 • 65.39225
 • 63.85126
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004801cervix epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.85e4
 • 1.85e4
 • 1.86e4
 • 2.37e4
66.49279
 • 66.49279
 • 66.25651
 • 56.87810
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000989penis
 • UBERON:0000104life cycle
1.85e4
 • 1.85e4
66.46110
 • 66.46110
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000977pleura
 • UBERON:0000104life cycle
1.86e4
 • 1.86e4
66.30032
 • 66.30032
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001871temporal lobe
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.86e4
 • 1.86e4
 • 2.26e4
 • 2.40e4
 • 2.50e4
66.24959
 • 66.24959
 • 58.87296
 • 56.32503
 • 54.55198
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.88e4
 • 1.88e4
 • 2.03e4
 • 2.13e4
 • 2.19e4
 • 2.40e4
 • 2.58e4
 • 2.71e4
 • 3.17e4
65.79198
 • 65.79198
 • 63.14311
 • 61.29634
 • 60.29641
 • 56.39626
 • 53.16274
 • 50.74260
 • 42.45672
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002450decidua
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.88e4
 • 1.88e4
 • 2.56e4
65.77616
 • 65.77616
 • 53.54889
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002401visceral pleura
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.91e4
 • 1.91e4
 • 2.06e4
 • 2.09e4
 • 2.30e4
65.25678
 • 65.25678
 • 62.57059
 • 62.12731
 • 58.22705
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001304germinal epithelium of ovary
 • UBERON:0000104life cycle
1.95e4
 • 1.95e4
64.67059
 • 64.67059
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001896medulla oblongata
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.95e4
 • 1.95e4
 • 2.41e4
 • 2.45e4
64.60178
 • 64.60178
 • 56.31808
 • 55.57254
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000200sixth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.96e4
 • 1.96e4
 • 2.01e4
 • 2.08e4
 • 2.13e4
 • 2.36e4
 • 2.44e4
 • 2.75e4
64.34884
 • 64.34884
 • 63.44394
 • 62.30235
 • 61.39728
 • 57.14289
 • 55.67266
 • 50.13768
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.00e4
 • 2.00e4
 • 2.21e4
 • 2.70e4
 • 2.74e4
 • 2.87e4
63.73799
 • 63.73799
 • 59.86490
 • 50.87837
 • 50.23973
 • 47.86967
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001826nasal cavity mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
2.01e4
 • 2.01e4
63.49769
 • 63.49769
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002400parietal pleura
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.02e4
 • 2.02e4
 • 2.13e4
 • 2.15e4
 • 2.16e4
63.38513
 • 63.38513
 • 61.31682
 • 60.87527
 • 60.81069
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002370thymus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.03e4
 • 2.03e4
 • 2.67e4
63.08045
 • 63.08045
 • 51.57864
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001614superficial temporal artery
 • UBERON:0000104life cycle
2.05e4
 • 2.05e4
62.81712
 • 62.81712
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001966substantia nigra pars reticulata
 • UBERON:0000104life cycle
2.07e4
 • 2.07e4
62.45432
 • 62.45432
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000355pharyngeal mucosa
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
62.41277
 • 62.41277
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000399jejunal mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
2.10e4
 • 2.10e4
61.87309
 • 61.87309
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002476lateral globus pallidus
 • UBERON:0000104life cycle
2.14e4
 • 2.14e4
61.17455
 • 61.17455
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
2.15e4
 • 2.15e4
60.90335
 • 60.90335
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002073hair follicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.74e4
60.14469
 • 60.14469
 • 50.24280
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002092bone marrow cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.20e4
 • 2.20e4
 • 2.64e4
60.03825
 • 60.03825
 • 52.09164
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002691ventral tegmental area
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.21e4
 • 2.21e4
 • 2.31e4
 • 2.35e4
59.78186
 • 59.78186
 • 57.99036
 • 57.28392
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005363inferior vagus X ganglion
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.23e4
 • 2.23e4
59.58966
 • 59.58966
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005384nasal cavity epithelium
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.23e4
 • 2.23e4
 • 2.26e4
 • 2.76e4
59.50227
 • 59.50227
 • 58.91323
 • 49.83342
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002728entorhinal cortex
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.24e4
 • 2.24e4
 • 2.44e4
 • 2.50e4
 • 2.56e4
 • 2.60e4
 • 2.62e4
59.37265
 • 59.37265
 • 55.67188
 • 54.68232
 • 53.43983
 • 52.82738
 • 52.45467
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007227superior vestibular nucleus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.42e4
58.93135
 • 58.93135
 • 55.98816
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002581postcentral gyrus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.31e4
 • 2.40e4
 • 2.63e4
58.88141
 • 58.88141
 • 57.98295
 • 56.38765
 • 52.23820
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • HsapDv:0000021Carnegie stage 14 (human)
 • HsapDv:0000016CS09
 • UBERON:0000111organogenesis stage
2.28e4
 • 2.28e4
 • 2.28e4
 • 2.62e4
58.58796
 • 58.58796
 • 58.53305
 • 52.36461
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001906subthalamic nucleus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.28e4
 • 2.28e4
 • 2.34e4
 • 2.46e4
58.57099
 • 58.57099
 • 57.41673
 • 55.30001
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003126trachea
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.30e4
 • 2.30e4
 • 2.51e4
58.22664
 • 58.22664
 • 54.35952
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001965substantia nigra pars compacta
 • UBERON:0000104life cycle
2.30e4
 • 2.30e4
58.22444
 • 58.22444
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002483trabecular bone tissue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.30e4
 • 2.30e4
 • 2.32e4
 • 2.33e4
58.20929
 • 58.20929
 • 57.85999
 • 57.69551
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007616layer of synovial tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.30e4
 • 2.30e4
 • 2.40e4
58.20717
 • 58.20717
 • 56.45080
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007371superior surface of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.31e4
 • 2.31e4
57.96675
 • 57.96675
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001897dorsal plus ventral thalamus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.33e4
 • 2.33e4
 • 2.49e4
 • 2.75e4
 • 2.78e4
57.69115
 • 57.69115
 • 54.70306
 • 50.12330
 • 49.49466
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002030nipple
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.35e4
 • 2.35e4
57.28927
 • 57.28927
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003881CA1 field of hippocampus
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
2.38e4
 • 2.38e4
 • 2.68e4
56.73363
 • 56.73363
 • 51.36869
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
2.40e4
 • 2.40e4
 • 2.82e4
56.49457
 • 56.49457
 • 48.70274
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0011876body of tongue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.43e4
 • 2.43e4
55.93754
 • 55.93754
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001231nephron tubule
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.44e4
 • 2.44e4
 • 2.79e4
55.63501
 • 55.63501
 • 49.25208
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.45e4
 • 2.45e4
 • 2.47e4
55.46217
 • 55.46217
 • 55.09253
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001153caecum
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.47e4
 • 2.47e4
55.08367
 • 55.08367
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002021occipital lobe
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.61e4
 • 2.61e4
 • 2.76e4
52.64854
 • 52.64854
 • 49.94964
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.62e4
 • 2.62e4
52.47753
 • 52.47753
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004736metanephric glomerulus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.69e4
 • 2.69e4
 • 2.84e4
 • 2.87e4
51.06885
 • 51.06885
 • 48.45078
 • 47.88578
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS14125 (CCDS14125.1)
EMBLBC041073, CH471074, X85545
EnsemblENSG00000183943 (PRKX)
HGNCHGNC:9441 (PRKX)
OncoMXPRKX (PRKX)
Uniprot/SPTREMBLA0A024RBU5, A0A024RBU5_HUMAN
Uniprot/SWISSPROTP51817, PRKX_HUMAN

Do not show this banner again