H. sapiens Gene: LCE2C - ENSG00000187180 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000187180
NameLCE2C
Descriptionlate cornified envelope 2C [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:29460]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)lep11

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
430
 • 430
99.22015
 • 99.22015
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
438
 • 438
 • 584
 • 1.38e3
 • 2.35e3
 • 2.38e3
 • 2.45e3
99.20640
 • 99.20640
 • 98.94134
 • 97.50334
 • 95.74122
 • 95.67139
 • 95.54916
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.74e3
 • 2.74e3
 • 3.21e3
 • 4.40e3
 • 4.61e3
 • 6.97e3
 • 9.23e3
95.02319
 • 95.02319
 • 94.16768
 • 92.00354
 • 91.63772
 • 87.35057
 • 83.24485
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.65e4
 • 1.65e4
70.03520
 • 70.03520
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.92e4
 • 1.92e4
 • 4.30e4
65.13136
 • 65.13136
 • 21.93240
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.67e4
 • 3.04e4
 • 3.16e4
 • 3.31e4
 • 3.32e4
62.32066
 • 62.32066
 • 51.42260
 • 44.83546
 • 42.66396
 • 39.83006
 • 39.76675
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035834lower esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.11e4
 • 2.11e4
61.65050
 • 61.65050
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.80e4
 • 3.06e4
 • 3.12e4
 • 3.12e4
 • 3.18e4
59.03231
 • 59.03231
 • 49.11542
 • 44.43627
 • 43.42058
 • 43.28361
 • 42.17755
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.26e4
 • 2.26e4
 • 2.38e4
 • 3.21e4
 • 3.22e4
 • 3.29e4
58.97383
 • 58.97383
 • 56.83399
 • 41.71383
 • 41.49061
 • 40.19502
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002250popliteal artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.28e4
 • 2.28e4
58.52354
 • 58.52354
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002167right lung
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.29e4
 • 2.29e4
58.46319
 • 58.46319
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002038substantia nigra
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.32e4
 • 2.32e4
 • 2.64e4
 • 3.64e4
57.89655
 • 57.89655
 • 51.98629
 • 33.83312
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.34e4
 • 2.34e4
 • 3.13e4
 • 3.22e4
 • 4.38e4
57.50245
 • 57.50245
 • 43.23991
 • 41.43627
 • 20.38551
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001515thoracic aorta
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.49e4
 • 2.49e4
 • 3.98e4
 • 4.02e4
 • 4.54e4
54.71042
 • 54.71042
 • 27.80271
 • 27.05670
 • 17.57019
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.54e4
 • 2.54e4
 • 3.00e4
 • 3.34e4
 • 3.75e4
 • 3.76e4
53.84701
 • 53.84701
 • 45.59142
 • 39.42810
 • 31.85947
 • 31.77918
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.56e4
 • 2.56e4
 • 4.55e4
53.53601
 • 53.53601
 • 17.39031
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.62e4
 • 2.62e4
 • 2.89e4
 • 3.29e4
52.49537
 • 52.49537
 • 47.47376
 • 40.28671
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.76e4
 • 2.76e4
49.80135
 • 49.80135
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.85e4
 • 2.85e4
 • 4.07e4
48.26483
 • 48.26483
 • 26.08868
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.85e4
 • 2.85e4
 • 3.20e4
 • 3.26e4
 • 3.42e4
 • 3.42e4
48.20424
 • 48.20424
 • 41.95000
 • 40.73317
 • 37.95420
 • 37.91949
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.91e4
 • 2.91e4
 • 3.02e4
 • 3.11e4
 • 3.17e4
 • 3.40e4
 • 4.36e4
47.17101
 • 47.17101
 • 45.19785
 • 43.49577
 • 42.41550
 • 38.25495
 • 20.87609
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001119right lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.98e4
 • 2.98e4
 • 3.44e4
45.79726
 • 45.79726
 • 37.58296
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035805muscle layer of sigmoid colon
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.02e4
 • 3.02e4
 • 3.23e4
 • 3.43e4
 • 3.47e4
 • 3.71e4
45.08523
 • 45.08523
 • 41.27208
 • 37.65214
 • 37.00648
 • 32.69641
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.03e4
 • 3.03e4
 • 3.24e4
 • 3.37e4
 • 3.60e4
 • 3.67e4
 • 3.68e4
44.96237
 • 44.96237
 • 41.21648
 • 38.75593
 • 34.56994
 • 33.28784
 • 33.08500
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.06e4
 • 3.06e4
 • 3.13e4
 • 3.19e4
 • 3.44e4
44.43062
 • 44.43062
 • 43.20112
 • 42.03305
 • 37.44530
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035841esophagogastric junction muscularis propria
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.08e4
 • 3.08e4
 • 3.39e4
 • 3.41e4
 • 3.56e4
44.10083
 • 44.10083
 • 38.48011
 • 38.06267
 • 35.37803
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001120left lobe of thyroid gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.14e4
 • 3.14e4
 • 3.34e4
 • 3.43e4
 • 3.57e4
43.05884
 • 43.05884
 • 39.27398
 • 37.70426
 • 35.20068
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.14e4
 • 3.14e4
 • 3.19e4
 • 3.25e4
 • 3.27e4
 • 3.32e4
42.93614
 • 42.93614
 • 42.08910
 • 41.00370
 • 40.61845
 • 39.69118
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.15e4
 • 3.15e4
 • 3.20e4
 • 3.31e4
42.76853
 • 42.76853
 • 41.81866
 • 39.80030
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002119left ovary
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.18e4
 • 3.18e4
 • 3.53e4
 • 4.04e4
42.27030
 • 42.27030
 • 35.80923
 • 26.60394
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.18e4
 • 3.18e4
 • 3.38e4
 • 3.53e4
 • 3.78e4
 • 4.14e4
42.22967
 • 42.22967
 • 38.64458
 • 35.82147
 • 31.33448
 • 24.73958
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.18e4
 • 3.18e4
42.22553
 • 42.22553
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.19e4
 • 3.19e4
 • 3.58e4
 • 3.76e4
42.03843
 • 42.03843
 • 34.99479
 • 31.64061
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.20e4
 • 3.20e4
 • 3.73e4
41.97214
 • 41.97214
 • 32.22068
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.20e4
 • 3.20e4
 • 3.34e4
 • 3.39e4
 • 3.47e4
 • 3.48e4
 • 3.54e4
41.81737
 • 41.81737
 • 39.38395
 • 38.46077
 • 36.98776
 • 36.86840
 • 35.71694
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.23e4
 • 3.23e4
 • 3.46e4
 • 3.58e4
41.25893
 • 41.25893
 • 37.17816
 • 34.96568
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.24e4
 • 3.24e4
 • 3.58e4
 • 3.65e4
41.21921
 • 41.21921
 • 34.90631
 • 33.75339
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.26e4
 • 3.26e4
 • 3.61e4
40.84750
 • 40.84750
 • 34.46057
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.26e4
 • 3.26e4
 • 3.58e4
 • 3.61e4
40.83350
 • 40.83350
 • 34.90440
 • 34.48409
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.26e4
 • 3.26e4
 • 3.43e4
 • 3.46e4
 • 3.47e4
 • 3.50e4
40.77000
 • 40.77000
 • 37.67715
 • 37.23717
 • 36.93182
 • 36.36579
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001496ascending aorta
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.27e4
 • 3.27e4
 • 3.30e4
 • 3.35e4
 • 3.41e4
40.61678
 • 40.61678
 • 40.13828
 • 39.11565
 • 38.04184
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.29e4
 • 3.29e4
 • 3.84e4
 • 4.12e4
40.33094
 • 40.33094
 • 30.26692
 • 25.21539
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.29e4
 • 3.29e4
 • 3.39e4
 • 3.45e4
 • 3.48e4
40.21034
 • 40.21034
 • 38.50053
 • 37.27878
 • 36.73417
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002810right frontal lobe
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.31e4
 • 3.31e4
 • 3.33e4
 • 3.46e4
39.88413
 • 39.88413
 • 39.52813
 • 37.21719
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.34e4
 • 3.34e4
 • 3.38e4
 • 3.65e4
39.27816
 • 39.27816
 • 38.65902
 • 33.72331
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.34e4
 • 3.34e4
 • 3.39e4
 • 3.45e4
 • 3.58e4
 • 3.76e4
39.26270
 • 39.26270
 • 38.45004
 • 37.38092
 • 34.91566
 • 31.69002
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.38e4
 • 3.38e4
 • 4.08e4
 • 4.16e4
 • 4.58e4
38.53383
 • 38.53383
 • 25.96731
 • 24.45541
 • 16.88551
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.39e4
 • 3.39e4
 • 3.61e4
 • 3.69e4
 • 4.47e4
38.36152
 • 38.36152
 • 34.47065
 • 32.93422
 • 18.88758
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.40e4
 • 3.40e4
 • 3.51e4
 • 3.65e4
38.31597
 • 38.31597
 • 36.28493
 • 33.72678
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.41e4
 • 3.41e4
 • 3.78e4
 • 3.90e4
 • 4.03e4
 • 4.34e4
38.16056
 • 38.16056
 • 31.36435
 • 29.13290
 • 26.75075
 • 21.10312
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.41e4
 • 3.41e4
 • 3.50e4
 • 3.59e4
 • 4.04e4
38.12856
 • 38.12856
 • 36.49386
 • 34.79926
 • 26.58316
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.42e4
 • 3.42e4
 • 3.56e4
 • 4.14e4
37.86410
 • 37.86410
 • 35.28406
 • 24.78036
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.43e4
 • 3.43e4
 • 3.50e4
 • 3.50e4
 • 3.57e4
 • 3.81e4
37.70470
 • 37.70470
 • 36.48240
 • 36.40405
 • 35.24491
 • 30.76759
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.43e4
 • 3.43e4
 • 3.54e4
37.65388
 • 37.65388
 • 35.77335
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.47e4
 • 3.47e4
 • 3.61e4
37.04455
 • 37.04455
 • 34.45207
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.47e4
 • 3.47e4
36.93259
 • 36.93259
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.55e4
 • 3.55e4
35.56691
 • 35.56691
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.55e4
 • 3.55e4
 • 3.61e4
 • 3.90e4
 • 4.02e4
35.52804
 • 35.52804
 • 34.52141
 • 29.15960
 • 27.03839
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.55e4
 • 3.55e4
 • 3.69e4
35.49737
 • 35.49737
 • 32.93952
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.70e4
 • 3.70e4
 • 4.34e4
32.88093
 • 32.88093
 • 21.17212
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.72e4
 • 3.72e4
 • 3.81e4
 • 3.93e4
 • 4.12e4
 • 4.18e4
32.49815
 • 32.49815
 • 30.86969
 • 28.68065
 • 25.24465
 • 24.12397
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009853body of uterus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.96e4
 • 3.96e4
28.09150
 • 28.09150
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS1019 (CCDS1019.1)
EMBLAL139247
EnsemblENSG00000187180 (LCE2C)
HGNCHGNC:29460 (LCE2C)
OncoMXLCE2C (LCE2C)
Uniprot/SWISSPROTLCE2C_HUMAN, Q5TA81

Do not show this banner again