H. sapiens Gene: ZNF492 - ENSG00000229676 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000229676
NameZNF492
Descriptionzinc finger protein 492 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:23707]
OrganismHomo sapiens (human)
Synonym(s)kiaa1473, q08ei7, q08ei8, znf115

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
5.38e3
 • 5.38e3
 • 6.32e3
 • 6.43e3
 • 6.54e3
 • 1.96e4
 • 2.68e4
90.24
 • 90.24
 • 88.52
 • 88.32
 • 88.12
 • 64.42
 • 51.41
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
8.09e3
 • 8.09e3
 • 8.16e3
 • 8.73e3
 • 1.01e4
 • 1.69e4
 • 2.05e4
 • 2.28e4
 • 2.40e4
 • 2.78e4
 • 2.84e4
 • 2.90e4
85.31
 • 85.31
 • 85.18
 • 84.15
 • 81.61
 • 69.38
 • 62.78
 • 58.68
 • 56.38
 • 49.43
 • 48.35
 • 47.41
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003244epithelium of mammary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
8.18e3
 • 8.18e3
 • 2.70e4
 • 2.85e4
 • 2.86e4
85.14
 • 85.14
 • 50.88
 • 48.21
 • 48.01
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003053ventricular zone
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.19e4
 • 1.19e4
 • 1.32e4
78.46
 • 78.46
 • 76.07
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294022000subventricular zone (inner) (primate)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
1.26e4
 • 1.26e4
 • 1.40e4
77.03
 • 77.03
 • 74.63
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.36e4
 • 1.36e4
 • 1.42e4
 • 2.23e4
 • 2.88e4
 • 2.88e4
 • 3.92e4
75.30
 • 75.30
 • 74.23
 • 59.44
 • 47.70
 • 47.69
 • 28.88
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
PBA:294021980subventricular zone (outer) (primate)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.39e4
 • 1.39e4
 • 1.39e4
74.79
 • 74.79
 • 74.74
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
1.41e4
 • 1.41e4
 • 1.73e4
 • 2.59e4
 • 2.64e4
 • 2.74e4
 • 2.78e4
 • 2.78e4
 • 2.88e4
 • 3.06e4
 • 3.63e4
74.31
 • 74.31
 • 68.59
 • 52.98
 • 52.01
 • 50.22
 • 49.56
 • 49.42
 • 47.73
 • 44.36
 • 34.04
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.43e4
 • 1.43e4
 • 1.98e4
 • 2.03e4
 • 3.00e4
73.95
 • 73.95
 • 64.13
 • 63.08
 • 45.57
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
1.45e4
 • 1.45e4
 • 2.94e4
 • 2.99e4
 • 3.03e4
 • 3.10e4
 • 3.13e4
 • 3.13e4
73.64
 • 73.64
 • 46.56
 • 45.67
 • 44.89
 • 43.74
 • 43.14
 • 43.11
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.51e4
 • 1.51e4
 • 2.19e4
 • 2.62e4
 • 2.85e4
 • 2.88e4
 • 3.08e4
72.64
 • 72.64
 • 60.20
 • 52.44
 • 48.29
 • 47.71
 • 44.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.52e4
 • 1.52e4
 • 1.55e4
 • 1.57e4
 • 3.11e4
72.46
 • 72.46
 • 71.77
 • 71.42
 • 43.55
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • UBERON:0000104life cycle
1.79e4
 • 1.79e4
 • 1.90e4
 • 2.12e4
 • 2.41e4
 • 3.06e4
67.50
 • 67.50
 • 65.55
 • 61.44
 • 56.18
 • 44.34
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.83e4
 • 1.83e4
 • 2.63e4
 • 2.70e4
 • 2.89e4
 • 2.96e4
 • 2.98e4
 • 3.11e4
 • 3.24e4
66.74
 • 66.74
 • 52.18
 • 51.04
 • 47.58
 • 46.23
 • 45.94
 • 43.46
 • 41.19
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002046thyroid gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.95e4
 • 1.95e4
 • 2.36e4
 • 2.98e4
64.58
 • 64.58
 • 57.14
 • 45.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
 • 2.10e4
 • 2.50e4
 • 3.21e4
 • 3.22e4
 • 3.22e4
64.19
 • 64.19
 • 61.80
 • 54.62
 • 41.63
 • 41.45
 • 41.43
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.28e4
 • 3.01e4
 • 3.12e4
 • 3.16e4
 • 3.24e4
63.46
 • 63.46
 • 58.53
 • 45.40
 • 43.27
 • 42.60
 • 41.17
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
2.04e4
 • 2.04e4
63.01
 • 63.01
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002372tonsil
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.06e4
 • 2.06e4
62.67
 • 62.67
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.08e4
62.41
 • 62.41
 • 62.26
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001264pancreas
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.76e4
 • 3.10e4
62.33
 • 62.33
 • 49.83
 • 43.77
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.09e4
 • 2.09e4
 • 2.14e4
 • 2.14e4
 • 2.73e4
62.08
 • 62.08
 • 61.18
 • 61.06
 • 50.49
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003701calcaneal tendon
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
2.11e4
 • 2.11e4
61.61
 • 61.61
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.15e4
 • 2.15e4
 • 3.12e4
 • 3.16e4
 • 3.16e4
 • 3.17e4
61.04
 • 61.04
 • 43.36
 • 42.64
 • 42.57
 • 42.45
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.18e4
 • 2.18e4
 • 2.99e4
 • 3.00e4
 • 3.21e4
60.38
 • 60.38
 • 45.65
 • 45.52
 • 41.67
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.21e4
 • 2.21e4
 • 3.11e4
59.89
 • 59.89
 • 43.53
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001135smooth muscle tissue
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.23e4
 • 2.23e4
59.43
 • 59.43
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001052rectum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.28e4
 • 2.28e4
58.59
 • 58.59
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000977pleura
 • UBERON:0000104life cycle
2.29e4
 • 2.29e4
58.44
 • 58.44
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.30e4
 • 2.30e4
58.22
 • 58.22
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0034919juvenile stage
2.44e4
 • 2.44e4
 • 2.45e4
 • 2.49e4
 • 2.52e4
 • 2.66e4
 • 2.87e4
 • 2.91e4
 • 3.09e4
 • 3.20e4
55.75
 • 55.75
 • 55.51
 • 54.70
 • 54.15
 • 51.73
 • 47.87
 • 47.21
 • 43.86
 • 41.84
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.44e4
 • 2.44e4
 • 2.59e4
 • 2.62e4
 • 2.65e4
 • 2.70e4
55.65
 • 55.65
 • 52.90
 • 52.47
 • 51.96
 • 51.05
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.46e4
 • 2.46e4
 • 2.48e4
 • 2.48e4
 • 2.59e4
 • 2.63e4
55.32
 • 55.32
 • 55.00
 • 54.91
 • 53.02
 • 52.28
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001154vermiform appendix
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
2.50e4
 • 2.50e4
54.64
 • 54.64
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.51e4
 • 2.51e4
 • 2.55e4
 • 3.03e4
 • 3.03e4
54.45
 • 54.45
 • 53.69
 • 45.00
 • 44.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.51e4
 • 2.51e4
 • 2.55e4
 • 2.56e4
 • 2.89e4
54.38
 • 54.38
 • 53.61
 • 53.53
 • 47.44
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.83e4
 • 2.86e4
 • 3.10e4
 • 3.24e4
54.17
 • 54.17
 • 48.64
 • 48.00
 • 43.76
 • 41.13
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
2.54e4
 • 2.54e4
 • 2.60e4
 • 2.62e4
 • 2.63e4
 • 2.67e4
 • 2.71e4
53.79
 • 53.79
 • 52.74
 • 52.44
 • 52.20
 • 51.46
 • 50.79
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002661superior frontal gyrus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
2.56e4
 • 2.56e4
 • 3.19e4
 • 3.21e4
 • 3.22e4
53.59
 • 53.59
 • 42.05
 • 41.64
 • 41.57
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001782pigmented layer of retina
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
2.57e4
 • 2.57e4
 • 2.58e4
 • 2.64e4
53.27
 • 53.27
 • 53.17
 • 52.03
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000203ninth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • UBERON:0000068embryo stage
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • UBERON:0007220late embryonic stage
2.61e4
 • 2.61e4
 • 2.70e4
 • 2.80e4
 • 2.95e4
 • 3.03e4
 • 3.21e4
 • 3.25e4
 • 3.25e4
52.68
 • 52.68
 • 51.00
 • 49.07
 • 46.51
 • 44.93
 • 41.63
 • 40.99
 • 40.94
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001377quadriceps femoris
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000093human aged stage
2.62e4
 • 2.62e4
 • 2.83e4
 • 2.89e4
52.42
 • 52.42
 • 48.60
 • 47.57
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.66e4
 • 2.66e4
 • 2.70e4
 • 2.73e4
 • 2.78e4
 • 2.83e4
 • 2.88e4
51.78
 • 51.78
 • 50.91
 • 50.49
 • 49.57
 • 48.65
 • 47.75
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • HsapDv:0000016CS09
 • HsapDv:0000019Carnegie stage 12 (human)
 • HsapDv:0000018CS11
 • HsapDv:0000017Carnegie stage 10 (human)
 • HsapDv:0000020CS13
 • HsapDv:0000021Carnegie stage 14 (human)
2.68e4
 • 2.68e4
 • 2.70e4
 • 2.70e4
 • 2.88e4
 • 2.89e4
 • 2.89e4
51.40
 • 51.40
 • 50.93
 • 50.90
 • 47.77
 • 47.54
 • 47.45
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0014892skeletal muscle organ
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.76e4
 • 2.76e4
49.96
 • 49.96
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001296myometrium
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.76e4
 • 2.76e4
 • 2.91e4
 • 2.91e4
 • 2.95e4
 • 2.97e4
 • 3.10e4
 • 3.19e4
49.87
 • 49.87
 • 47.12
 • 47.06
 • 46.46
 • 46.11
 • 43.64
 • 42.00
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.77e4
 • 2.77e4
 • 3.16e4
 • 3.22e4
 • 3.25e4
 • 3.37e4
49.70
 • 49.70
 • 42.68
 • 41.48
 • 40.90
 • 38.83
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002031epithelium of bronchus
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.77e4
 • 2.77e4
 • 2.81e4
 • 2.81e4
 • 2.81e4
49.62
 • 49.62
 • 48.99
 • 48.97
 • 48.90
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.80e4
 • 2.80e4
 • 2.94e4
 • 3.08e4
 • 3.14e4
 • 3.22e4
 • 3.30e4
49.17
 • 49.17
 • 46.65
 • 44.15
 • 42.90
 • 41.46
 • 40.14
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
2.81e4
 • 2.81e4
 • 2.90e4
 • 2.91e4
 • 3.18e4
 • 3.23e4
48.91
 • 48.91
 • 47.42
 • 47.07
 • 42.22
 • 41.29
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.83e4
 • 2.83e4
 • 2.88e4
 • 2.89e4
48.62
 • 48.62
 • 47.76
 • 47.56
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.85e4
 • 2.85e4
 • 2.86e4
 • 2.98e4
48.29
 • 48.29
 • 48.01
 • 45.86
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • UBERON:0000104life cycle
2.85e4
 • 2.85e4
48.19
 • 48.19
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.88e4
 • 2.88e4
 • 2.90e4
 • 3.03e4
47.65
 • 47.65
 • 47.36
 • 45.05
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:00000856-12 year-old child stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0034919juvenile stage
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.89e4
 • 2.89e4
 • 2.92e4
 • 2.93e4
 • 3.05e4
 • 3.05e4
 • 3.08e4
 • 3.08e4
 • 3.09e4
 • 3.11e4
 • 3.15e4
 • 3.27e4
 • 3.33e4
 • 3.37e4
47.51
 • 47.51
 • 46.95
 • 46.81
 • 44.65
 • 44.65
 • 44.15
 • 44.06
 • 43.94
 • 43.54
 • 42.82
 • 40.55
 • 39.60
 • 38.77
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.90e4
 • 2.90e4
 • 2.91e4
 • 3.00e4
 • 3.19e4
 • 3.22e4
 • 3.22e4
 • 3.26e4
 • 3.35e4
 • 3.49e4
47.35
 • 47.35
 • 47.20
 • 45.57
 • 42.04
 • 41.60
 • 41.58
 • 40.88
 • 39.23
 • 36.62
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.90e4
 • 2.90e4
 • 3.19e4
 • 3.24e4
47.27
 • 47.27
 • 42.13
 • 41.11
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001157transverse colon
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.91e4
 • 2.91e4
 • 2.92e4
 • 3.07e4
47.15
 • 47.15
 • 47.01
 • 44.16
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.93e4
 • 2.93e4
 • 2.98e4
 • 2.99e4
 • 3.02e4
 • 3.15e4
46.84
 • 46.84
 • 45.96
 • 45.69
 • 45.17
 • 42.87
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.93e4
 • 2.93e4
 • 3.02e4
 • 3.05e4
46.78
 • 46.78
 • 45.13
 • 44.58
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • UBERON:0007220late embryonic stage
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.97e4
 • 2.97e4
 • 3.05e4
 • 3.17e4
46.15
 • 46.15
 • 44.59
 • 42.35
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.97e4
 • 2.97e4
46.09
 • 46.09
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.98e4
 • 2.98e4
 • 3.61e4
45.87
 • 45.87
 • 34.41
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002370thymus
 • UBERON:0000104life cycle
2.99e4
 • 2.99e4
45.76
 • 45.76
AEIR
 • AEIR
CL:0002328bronchial epithelial cell
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.11e4
 • 3.11e4
 • 3.18e4
 • 3.20e4
43.57
 • 43.57
 • 42.29
 • 41.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000317colonic mucosa
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.13e4
 • 3.13e4
 • 3.22e4
43.20
 • 43.20
 • 41.49
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000043tendon
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.17e4
 • 3.17e4
 • 3.19e4
42.44
 • 42.44
 • 42.01
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001765mammary duct
 • UBERON:0000104life cycle
3.17e4
 • 3.17e4
42.37
 • 42.37
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001875globus pallidus
 • UBERON:0000104life cycle
3.22e4
 • 3.22e4
41.56
 • 41.56
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002477medial globus pallidus
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
3.24e4
 • 3.24e4
 • 3.24e4
41.19
 • 41.19
 • 41.09
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS46032 (CCDS46032.1)
EMBLAB040906, BC110575
EnsemblENSG00000229676 (ZNF492)
HGNCHGNC:23707 (ZNF492)
OncoMXZNF492 (ZNF492)
Uniprot/SWISSPROTQ9P255, ZN492_HUMAN

Do not show this banner again