H. sapiens Gene: RP11-1028N23.4 - ENSG00000257407 - Homo sapiens (human)

Gene Information

Ensembl IDENSG00000257407
NameRP11-1028N23.4
Description-
OrganismHomo sapiens (human)

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreSources
CL:0002336buccal mucosa cell
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.12e4
 • 1.12e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004358caput epididymis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.52e4
 • 1.52e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.52e4
 • 1.52e4
 • 1.67e4
 • 1.76e4
 • 2.52e4
 • 2.75e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004359corpus epididymis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.60e4
 • 1.60e4
 • 1.67e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004360cauda epididymis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.63e4
 • 1.63e4
 • 1.64e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.67e4
 • 1.67e4
 • 2.15e4
 • 4.17e4
 • 4.21e4
 • 4.29e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.71e4
 • 1.71e4
 • 2.11e4
 • 2.42e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.80e4
 • 1.80e4
 • 1.81e4
 • 1.82e4
 • 1.86e4
 • 1.96e4
 • 2.05e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 2.11e4
 • 3.09e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000998seminal vesicle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.97e4
 • 1.97e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
2.03e4
 • 2.03e4
 • 2.17e4
 • 2.23e4
 • 2.34e4
 • 2.61e4
 • 3.20e4
 • 3.21e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.07e4
 • 2.07e4
 • 2.89e4
 • 3.13e4
 • 3.81e4
 • 4.00e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001476deltoid
 • HsapDv:0000093human aged stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.10e4
 • 2.10e4
 • 2.10e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000057urethra
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.11e4
 • 2.11e4
 • 2.16e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001134skeletal muscle tissue
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.11e4
 • 2.11e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.12e4
 • 2.12e4
 • 2.31e4
 • 2.39e4
 • 2.43e4
 • 2.48e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000947aorta
 • UBERON:0000104life cycle
2.15e4
 • 2.15e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.16e4
 • 2.16e4
 • 2.17e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.17e4
 • 2.17e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001872parietal lobe
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.18e4
 • 2.18e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001882nucleus accumbens
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.20e4
 • 2.20e4
 • 4.33e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000997mammalian vulva
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
2.29e4
 • 2.29e4
 • 2.37e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • HsapDv:000007538th week post-fertilization and over human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
2.30e4
 • 2.30e4
 • 2.33e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001950neocortex
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.40e4
 • 2.40e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.40e4
 • 2.40e4
 • 3.10e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002369adrenal gland
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.46e4
 • 2.46e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.49e4
 • 2.49e4
 • 3.07e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000111organogenesis stage
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
2.54e4
 • 2.54e4
 • 3.20e4
 • 3.20e4
 • 3.22e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.83e4
 • 2.83e4
 • 3.36e4
 • 3.64e4
 • 3.77e4
 • 4.02e4
 • 4.14e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.94e4
 • 2.94e4
 • 2.96e4
 • 3.01e4
 • 3.14e4
 • 3.45e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0009834dorsolateral prefrontal cortex
 • HsapDv:00000842-5 year-old child stage (human)
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
2.96e4
 • 2.96e4
 • 3.02e4
 • 3.13e4
 • 3.19e4
 • 4.38e4
 • 4.42e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007808adipose tissue of abdominal region
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.05e4
 • 3.05e4
 • 3.13e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.05e4
 • 3.05e4
 • 3.93e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.15e4
 • 3.15e4
 • 3.16e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001870frontal cortex
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.22e4
 • 3.22e4
 • 3.27e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000160intestine
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
3.29e4
 • 3.29e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001160fundus of stomach
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.33e4
 • 3.33e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.60e4
 • 3.60e4
 • 4.25e4
 • 4.30e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.75e4
 • 3.75e4
 • 3.81e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006469C1 segment of cervical spinal cord
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.94e4
 • 3.94e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.94e4
 • 3.94e4
 • 3.95e4
 • 4.06e4
 • 4.23e4
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001383muscle of leg
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.95e4
 • 3.95e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.10e4
 • 4.10e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.13e4
 • 4.13e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.15e4
 • 4.15e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.18e4
 • 4.18e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.26e4
 • 4.26e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.29e4
 • 4.29e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.29e4
 • 4.29e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009835anterior cingulate cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.37e4
 • 4.37e4
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.47e4
 • 4.47e4
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation
Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.
Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data: