H. sapiens Gene: RP11-167N24.3 - ENSG00000257943 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000257943
NameRP11-167N24.3
Description-
OrganismHomo sapiens (human)

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
CL:0002336buccal mucosa cell
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
5.90e3
 • 5.90e3
89.29358
 • 89.29358
AEIR
 • AEIR
CL:0000019sperm
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.00e4
 • 1.00e4
81.83642
 • 81.83642
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
1.10e4
 • 1.10e4
 • 1.21e4
 • 1.26e4
 • 1.30e4
 • 1.32e4
 • 1.32e4
80.06809
 • 80.06809
 • 78.05497
 • 77.03507
 • 76.37067
 • 76.10732
 • 76.04152
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
1.11e4
 • 1.11e4
 • 1.17e4
 • 1.21e4
 • 1.75e4
 • 1.86e4
79.88934
 • 79.88934
 • 78.73492
 • 78.03961
 • 68.24494
 • 66.24169
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.25e4
 • 1.25e4
 • 1.48e4
 • 1.80e4
 • 1.95e4
77.21478
 • 77.21478
 • 73.09144
 • 67.34772
 • 64.61683
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0034920infant stage
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
1.29e4
 • 1.29e4
 • 1.47e4
 • 1.51e4
 • 1.71e4
 • 2.07e4
 • 2.77e4
 • 3.46e4
76.49377
 • 76.49377
 • 73.35367
 • 72.61656
 • 68.99175
 • 62.43204
 • 49.71025
 • 37.15844
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.30e4
 • 1.30e4
 • 1.55e4
 • 1.78e4
 • 1.78e4
 • 2.05e4
76.43565
 • 76.43565
 • 71.84265
 • 67.68548
 • 67.63579
 • 62.85860
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.40e4
 • 1.40e4
 • 1.75e4
 • 1.75e4
 • 2.15e4
74.63534
 • 74.63534
 • 68.16218
 • 68.15299
 • 60.97256
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035827right adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.49e4
 • 1.49e4
 • 1.84e4
73.00574
 • 73.00574
 • 66.66214
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001114right lobe of liver
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
1.92e4
 • 1.92e4
 • 2.02e4
 • 2.10e4
 • 2.18e4
 • 2.99e4
65.14923
 • 65.14923
 • 63.28590
 • 61.89826
 • 60.32324
 • 45.72355
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.03e4
 • 2.03e4
 • 4.49e4
63.16937
 • 63.16937
 • 18.50490
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.74e4
 • 2.74e4
 • 3.22e4
 • 4.38e4
50.29229
 • 50.29229
 • 41.51651
 • 20.51867
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.76e4
 • 2.76e4
 • 3.12e4
 • 4.30e4
49.88558
 • 49.88558
 • 43.42107
 • 21.88531
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.85e4
 • 2.85e4
 • 3.67e4
 • 3.67e4
 • 3.71e4
 • 3.97e4
 • 4.34e4
 • 4.34e4
 • 4.36e4
48.24200
 • 48.24200
 • 33.34532
 • 33.31096
 • 32.64634
 • 27.84828
 • 21.18445
 • 21.14811
 • 20.84143
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • HsapDv:0000199fifth LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000197third LMP month human stage (human)
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
2.89e4
 • 2.89e4
 • 3.23e4
 • 3.24e4
 • 3.77e4
47.59923
 • 47.59923
 • 41.25221
 • 41.10417
 • 31.59704
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.04e4
 • 3.04e4
 • 3.07e4
 • 3.58e4
 • 3.95e4
 • 4.37e4
44.80039
 • 44.80039
 • 44.28838
 • 34.91780
 • 28.22807
 • 20.65470
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.06e4
 • 3.06e4
 • 3.24e4
 • 4.34e4
 • 4.46e4
 • 4.68e4
44.46293
 • 44.46293
 • 41.16133
 • 21.10312
 • 18.92360
 • 15.04824
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001264pancreas
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.06e4
 • 3.06e4
 • 4.06e4
44.41526
 • 44.41526
 • 26.30684
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001295endometrium
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.09e4
 • 3.09e4
 • 4.04e4
 • 4.32e4
43.80587
 • 43.80587
 • 26.66894
 • 21.53385
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001013adipose tissue
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.16e4
 • 3.16e4
 • 3.16e4
 • 4.30e4
42.64110
 • 42.64110
 • 42.57092
 • 21.93240
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004804oviduct epithelium
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.19e4
 • 3.19e4
 • 3.19e4
42.03442
 • 42.03442
 • 41.98780
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.21e4
 • 3.21e4
 • 4.25e4
 • 4.55e4
41.67204
 • 41.67204
 • 22.87569
 • 17.42765
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.22e4
 • 3.22e4
 • 4.41e4
 • 4.60e4
41.52014
 • 41.52014
 • 19.95957
 • 16.44800
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.23e4
 • 3.23e4
 • 4.01e4
41.39989
 • 41.39989
 • 27.25430
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001873caudate nucleus
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.24e4
 • 3.24e4
 • 4.48e4
 • 4.60e4
 • 4.70e4
41.21000
 • 41.21000
 • 18.58519
 • 16.54161
 • 14.67508
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.25e4
 • 3.25e4
 • 3.55e4
 • 3.97e4
40.93743
 • 40.93743
 • 35.47241
 • 27.81673
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000576monocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
4.05e4
 • 4.05e4
26.43943
 • 26.43943
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000029lymph node
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
4.06e4
 • 4.06e4
26.21434
 • 26.21434
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001383muscle of leg
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
4.07e4
 • 4.07e4
26.00225
 • 26.00225
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.22e4
 • 4.22e4
23.28268
 • 23.28268
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
4.30e4
 • 4.30e4
 • 4.59e4
 • 4.70e4
21.99110
 • 21.99110
 • 16.68385
 • 14.60172
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.34e4
 • 4.34e4
 • 4.48e4
 • 4.48e4
21.25793
 • 21.25793
 • 18.68915
 • 18.68835
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.34e4
 • 4.34e4
 • 4.37e4
 • 4.38e4
21.22607
 • 21.22607
 • 20.57517
 • 20.53630
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.43e4
 • 4.43e4
 • 4.50e4
19.49266
 • 19.49266
 • 18.33668
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001323tibial nerve
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.59e4
 • 4.59e4
 • 4.73e4
16.68790
 • 16.68790
 • 14.11656
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
4.59e4
 • 4.59e4
 • 4.66e4
16.55410
 • 16.55410
 • 15.45718
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Cross-references

EnsemblENSG00000257943 (RP11-167N24.3)

Do not show this banner again