H. sapiens Gene: CGB1 - ENSG00000267631 - Homo sapiens (human)

General information

Ensembl IDENSG00000267631
NameCGB1
Descriptionchorionic gonadotropin, beta polypeptide 1 [Source:HGNC Symbol;Acc:HGNC:16721]
OrganismHomo sapiens (human)

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0001264pancreas
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.22e4
 • 1.22e4
77.81
 • 77.81
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000007pituitary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 1.96e4
 • 2.00e4
 • 2.13e4
 • 2.16e4
 • 3.35e4
75.04
 • 75.04
 • 64.43
 • 63.72
 • 61.27
 • 60.83
 • 39.21
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000089young adult stage (human)
 • HsapDv:000009580 year-old and over human stage (human)
 • UBERON:0034920infant stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
1.61e4
 • 1.61e4
 • 2.48e4
 • 2.79e4
 • 2.86e4
 • 3.80e4
 • 4.16e4
 • 4.19e4
70.75
 • 70.75
 • 55.02
 • 49.41
 • 48.10
 • 30.92
 • 24.46
 • 23.83
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002196adenohypophysis
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
1.79e4
 • 1.79e4
 • 2.07e4
 • 2.76e4
 • 4.75e4
67.52
 • 67.52
 • 62.37
 • 49.94
 • 13.69
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0018303adrenal tissue
 • HsapDv:0000198fourth LMP month human stage (human)
1.91e4
 • 1.91e4
65.22
 • 65.22
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001234left adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.14e4
 • 2.14e4
 • 3.02e4
 • 3.48e4
61.14
 • 61.14
 • 45.12
 • 36.85
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001233right adrenal gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.20e4
 • 2.20e4
 • 3.73e4
60.11
 • 60.11
 • 32.17
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001150body of pancreas
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.22e4
 • 2.22e4
 • 2.23e4
 • 2.25e4
 • 2.38e4
 • 2.62e4
59.63
 • 59.63
 • 59.52
 • 59.10
 • 56.86
 • 52.48
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0035825left adrenal gland cortex
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.58e4
 • 2.58e4
 • 2.87e4
 • 3.20e4
53.21
 • 53.21
 • 47.89
 • 41.85
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002114duodenum
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.60e4
 • 2.60e4
52.80
 • 52.80
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001511skin of leg
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.61e4
 • 2.61e4
 • 3.13e4
 • 3.22e4
 • 3.24e4
 • 3.31e4
 • 3.40e4
52.68
 • 52.68
 • 43.09
 • 41.51
 • 41.22
 • 39.96
 • 38.21
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000945stomach
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.67e4
 • 2.67e4
 • 3.23e4
 • 3.95e4
 • 4.60e4
51.59
 • 51.59
 • 41.33
 • 28.18
 • 16.45
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004534right testis
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.67e4
 • 2.67e4
 • 2.95e4
 • 3.20e4
 • 3.70e4
51.47
 • 51.47
 • 46.50
 • 41.89
 • 32.82
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001161body of stomach
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
2.70e4
 • 2.70e4
 • 3.06e4
 • 3.14e4
 • 3.16e4
 • 3.25e4
50.98
 • 50.98
 • 44.50
 • 42.93
 • 42.56
 • 40.99
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0010414omental fat pad
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.75e4
 • 2.75e4
 • 3.72e4
 • 3.75e4
 • 4.16e4
50.15
 • 50.15
 • 32.36
 • 31.81
 • 24.41
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001043esophagus
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
2.88e4
 • 2.88e4
 • 3.94e4
 • 4.55e4
47.64
 • 47.64
 • 28.39
 • 17.43
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001830minor salivary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
2.94e4
 • 2.94e4
 • 3.43e4
46.63
 • 46.63
 • 37.62
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002255stromal cell of endometrium
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.01e4
 • 3.01e4
45.25
 • 45.25
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004533left testis
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.03e4
 • 3.03e4
 • 3.22e4
 • 3.22e4
 • 3.22e4
 • 3.25e4
44.95
 • 44.95
 • 41.60
 • 41.52
 • 41.47
 • 41.03
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000082adult mammalian kidney
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.06e4
 • 3.06e4
 • 3.31e4
44.44
 • 44.44
 • 39.88
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002367prostate gland
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.12e4
 • 3.12e4
 • 3.23e4
 • 3.35e4
 • 3.38e4
 • 3.71e4
 • 4.03e4
43.29
 • 43.29
 • 41.34
 • 39.12
 • 38.59
 • 32.56
 • 26.77
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001416skin of abdomen
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.20e4
 • 3.20e4
 • 3.21e4
 • 3.36e4
 • 3.37e4
 • 3.59e4
41.96
 • 41.96
 • 41.71
 • 38.91
 • 38.72
 • 34.73
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008952upper lobe of left lung
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.24e4
 • 3.24e4
 • 3.36e4
41.24
 • 41.24
 • 38.93
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001388gastrocnemius
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.24e4
 • 3.24e4
 • 3.26e4
 • 3.32e4
 • 3.44e4
 • 3.53e4
41.22
 • 41.22
 • 40.71
 • 39.62
 • 37.51
 • 35.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002469esophagus mucosa
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.25e4
 • 3.25e4
 • 3.29e4
 • 3.31e4
 • 3.52e4
 • 3.59e4
41.01
 • 41.01
 • 40.31
 • 39.94
 • 36.00
 • 34.72
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000996vagina
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.33e4
 • 3.33e4
 • 3.43e4
 • 3.56e4
 • 3.94e4
39.51
 • 39.51
 • 37.70
 • 35.41
 • 28.50
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004252hindlimb stylopod muscle
 • UBERON:0000104life cycle
3.36e4
 • 3.36e4
38.99
 • 38.99
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005200thoracic mammary gland
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.38e4
 • 3.38e4
 • 3.96e4
38.56
 • 38.56
 • 28.03
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003454small intestine Peyer's patch
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.39e4
 • 3.39e4
 • 3.42e4
38.44
 • 38.44
 • 37.88
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001874putamen
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.40e4
 • 3.40e4
 • 3.60e4
 • 3.75e4
38.24
 • 38.24
 • 34.69
 • 31.85
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002190subcutaneous adipose tissue
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.45e4
 • 3.45e4
 • 3.59e4
 • 3.92e4
37.40
 • 37.40
 • 34.81
 • 28.77
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002250popliteal artery
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.49e4
 • 3.49e4
36.65
 • 36.65
AEIR
 • AEIR
UBERON:0013540Brodmann (1909) area 9
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.54e4
 • 3.54e4
35.80
 • 35.80
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001225cortex of kidney
 • UBERON:0000104life cycle
3.54e4
 • 3.54e4
35.79
 • 35.79
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006631right atrium auricular region
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.57e4
 • 3.57e4
 • 3.95e4
 • 4.03e4
35.19
 • 35.19
 • 28.30
 • 26.73
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.57e4
 • 3.57e4
 • 3.59e4
 • 4.21e4
35.14
 • 35.14
 • 34.73
 • 23.55
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001626left coronary artery
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.61e4
 • 3.61e4
 • 3.78e4
 • 3.79e4
34.50
 • 34.50
 • 31.36
 • 31.13
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002084heart left ventricle
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.65e4
 • 3.65e4
 • 3.78e4
 • 4.05e4
33.63
 • 33.63
 • 31.39
 • 26.45
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.68e4
 • 3.68e4
33.19
 • 33.19
AEIR
 • AEIR
UBERON:0035833lower esophagus muscularis layer
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
3.71e4
 • 3.71e4
 • 3.86e4
 • 3.93e4
32.71
 • 32.71
 • 29.87
 • 28.66
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • HsapDv:000009465-79 year-old human stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • HsapDv:0000088human early adulthood stage (human)
3.71e4
 • 3.71e4
 • 3.87e4
 • 3.87e4
 • 3.95e4
 • 4.00e4
 • 4.15e4
 • 4.20e4
32.70
 • 32.70
 • 29.80
 • 29.79
 • 28.32
 • 27.29
 • 24.60
 • 23.76
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.76e4
 • 3.76e4
 • 3.80e4
31.71
 • 31.71
 • 31.07
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001255urinary bladder
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
3.79e4
 • 3.79e4
31.20
 • 31.20
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000451prefrontal cortex
 • UBERON:0000104life cycle
 • HsapDv:0000086adolescent stage (human)
 • HsapDv:000009025-44 year-old human stage (human)
3.79e4
 • 3.79e4
 • 3.84e4
 • 4.00e4
31.12
 • 31.12
 • 30.30
 • 27.27
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
3.82e4
 • 3.82e4
 • 3.99e4
30.62
 • 30.62
 • 27.53
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0007610tibial artery
 • HsapDv:0000087human adult stage (human)
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
 • HsapDv:0000091human late adulthood stage (human)
3.88e4
 • 3.88e4
 • 3.88e4
 • 4.08e4
29.60
 • 29.60
 • 29.52
 • 25.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000006islet of Langerhans
 • HsapDv:0000092human middle aged stage (human)
4.16e4
 • 4.16e4
24.37
 • 24.37
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Cross-references

CCDSCCDS12751 (CCDS12751.2)
EnsemblENSG00000267631 (CGB1)
HGNCHGNC:16721 (CGB1)
OncoMXCGB1 (CGB1)
Uniprot/SPTREMBLK7ELM3, K7ELM3_HUMAN
Uniprot/SWISSPROTA6NKQ9, CGB1_HUMAN

Do not show this banner again