M. musculus Gene: Pou5f1 - ENSMUSG00000024406 - Mus musculus (mouse)

General information

Ensembl IDENSMUSG00000024406
NamePou5f1
DescriptionPOU domain, class 5, transcription factor 1 [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:101893]
OrganismMus musculus (mouse)
Synonym(s)nf-a3, oct-3, oct-3/4, oct-4, oct3, oct3/4, oct4, otf-3, otf-4, otf3, otf3-rs7, otf3g, otf4, q63843

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0000085morula
 • MmusDv:0000006Theiler stage 03 (mouse)
85.9
 • 85.9
99.79296
 • 99.79296
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • MmusDv:0000009Theiler stage 05 (mouse)
 • MmusDv:0000008Theiler stage 04 (mouse)
 • MmusDv:0000010Theiler stage 06 (mouse)
 • MmusDv:0000005Theiler stage 02 (mouse)
 • MmusDv:0000006Theiler stage 03 (mouse)
 • UBERON:0000110neurula stage
 • MmusDv:0000019Theiler stage 12 (mouse)
 • UBERON:0000106zygote stage
 • MmusDv:0000012Theiler stage 08 (mouse)
 • MmusDv:0000011Theiler stage 07 (mouse)
 • MmusDv:0000014Theiler stage 09 (mouse)
 • UBERON:0000108blastula stage
 • MmusDv:0000020Theiler stage 13 (mouse)
 • MmusDv:0000028Theiler stage 21 (mouse)
 • MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
 • MmusDv:0000027Theiler stage 20 (mouse)
 • MmusDv:0000022Theiler stage 15 (mouse)
 • MmusDv:0000034Theiler stage 25 (mouse)
 • MmusDv:0000024Theiler stage 17 (mouse)
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
 • MmusDv:0000029Theiler stage 22 (mouse)
113
 • 113
 • 157
 • 326
 • 682
 • 1.46e3
 • 2.29e3
 • 2.52e3
 • 3.64e3
 • 4.10e3
 • 1.10e4
 • 1.43e4
 • 1.55e4
 • 1.87e4
 • 2.13e4
 • 2.50e4
 • 2.51e4
 • 2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.53e4
 • 2.54e4
 • 2.59e4
99.72820
 • 99.72820
 • 99.61948
 • 99.20780
 • 98.34035
 • 96.44629
 • 94.41245
 • 93.86044
 • 91.13207
 • 90.00122
 • 73.30977
 • 65.13648
 • 62.15978
 • 54.40785
 • 48.05333
 • 39.11858
 • 38.92414
 • 38.60799
 • 38.54047
 • 38.28025
 • 37.98502
 • 36.74926
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002532epiblast (generic)
 • UBERON:0000110neurula stage
446
 • 446
98.91608
 • 98.91608
AEIR
 • AEIR
CL:0002322embryonic stem cell
 • UBERON:0000106zygote stage
1.08e3
 • 1.08e3
97.36258
 • 97.36258
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • MmusDv:0000006Theiler stage 03 (mouse)
 • MmusDv:0000005Theiler stage 02 (mouse)
1.24e3
 • 1.24e3
 • 4.75e3
96.98303
 • 96.98303
 • 88.43288
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • MmusDv:0000028Theiler stage 21 (mouse)
 • MmusDv:0000029Theiler stage 22 (mouse)
 • MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
 • MmusDv:0000027Theiler stage 20 (mouse)
 • MmusDv:0000033Theiler stage 24 (mouse)
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
 • MmusDv:000005511 weeks (mouse)
 • MmusDv:0000035Theiler stage 26 (mouse)
 • MmusDv:0000025Theiler stage 18 (mouse)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • MmusDv:00001134-7 days (mouse)
 • MmusDv:00000633 month-old stage (mouse)
 • UBERON:0007221neonate stage
 • MmusDv:0000061early adult stage
 • MmusDv:00000506 weeks (mouse)
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
 • MmusDv:00000451 week (mouse)
 • MmusDv:00000462 weeks (mouse)
 • UBERON:0000104life cycle
1.24e3
 • 1.24e3
 • 4.49e3
 • 5.46e3
 • 6.59e3
 • 8.08e3
 • 9.30e3
 • 1.03e4
 • 1.22e4
 • 1.52e4
 • 1.60e4
 • 1.68e4
 • 1.69e4
 • 1.70e4
 • 1.76e4
 • 1.77e4
 • 1.88e4
 • 1.91e4
 • 1.96e4
 • 2.06e4
 • 2.42e4
96.97140
 • 96.97140
 • 89.05300
 • 86.69155
 • 83.93359
 • 80.31132
 • 77.34381
 • 74.87629
 • 70.30805
 • 62.87252
 • 60.90716
 • 59.04580
 • 58.73121
 • 58.68170
 • 56.99203
 • 56.95686
 • 54.22464
 • 53.50537
 • 52.17275
 • 49.84751
 • 40.99610
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000365zygote
 • UBERON:0000106zygote stage
1.62e3
 • 1.62e3
96.06371
 • 96.06371
AEIR
 • AEIR
EMAPA:31025meiotic oocyte (mouse)
 • UBERON:0000112sexually immature stage
1.87e3
 • 1.87e3
95.45577
 • 95.45577
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000924ectoderm
 • UBERON:0000110neurula stage
 • MmusDv:0000015Theiler stage 10 (mouse)
 • MmusDv:0000014Theiler stage 09 (mouse)
 • MmusDv:0000020Theiler stage 13 (mouse)
 • MmusDv:0000019Theiler stage 12 (mouse)
1.87e3
 • 1.87e3
 • 9.12e3
 • 1.31e4
 • 1.37e4
 • 1.71e4
95.45577
 • 95.45577
 • 77.77533
 • 68.17572
 • 66.66423
 • 58.32968
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000655secondary oocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • MmusDv:00000473 weeks (mouse)
2.04e3
 • 2.04e3
 • 5.44e3
95.03347
 • 95.03347
 • 86.74235
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000654primary oocyte
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
 • MmusDv:00000506 weeks (mouse)
 • MmusDv:0000097late adult stage
 • MmusDv:00000473 weeks (mouse)
 • MmusDv:00001134-7 days (mouse)
2.04e3
 • 2.04e3
 • 2.97e3
 • 4.42e3
 • 4.45e3
 • 5.84e3
 • 5.96e3
95.02408
 • 95.02408
 • 92.77324
 • 89.22662
 • 89.16480
 • 85.77611
 • 85.47344
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000358blastocyst
 • MmusDv:0000008Theiler stage 04 (mouse)
 • UBERON:0000108blastula stage
 • MmusDv:0000010Theiler stage 06 (mouse)
 • MmusDv:0000009Theiler stage 05 (mouse)
2.11e3
 • 2.11e3
 • 2.62e3
 • 5.13e3
 • 8.21e3
94.85416
 • 94.85416
 • 93.60953
 • 87.50121
 • 80.00000
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0004341primitive streak
 • UBERON:0000068embryo stage
2.31e3
 • 2.31e3
94.36099
 • 94.36099
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005294gonadal ridge
 • MmusDv:0000028Theiler stage 21 (mouse)
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
 • MmusDv:0000034Theiler stage 25 (mouse)
2.74e3
 • 2.74e3
 • 2.90e3
 • 8.58e3
93.33364
 • 93.33364
 • 92.92239
 • 79.08263
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000087inner cell mass
 • MmusDv:0000009Theiler stage 05 (mouse)
 • MmusDv:0000008Theiler stage 04 (mouse)
2.93e3
 • 2.93e3
 • 3.42e3
92.85835
 • 92.85835
 • 91.66789
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0002239ooblast
 • MmusDv:0000028Theiler stage 21 (mouse)
 • MmusDv:0000027Theiler stage 20 (mouse)
 • UBERON:0007221neonate stage
3.42e3
 • 3.42e3
 • 1.37e4
 • 2.05e4
91.66789
 • 91.66789
 • 66.66667
 • 50.00122
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0008780inner cell mass derived epiblast
 • MmusDv:0000011Theiler stage 07 (mouse)
 • MmusDv:0000010Theiler stage 06 (mouse)
 • MmusDv:0000012Theiler stage 08 (mouse)
3.42e3
 • 3.42e3
 • 4.10e3
 • 1.03e4
91.66789
 • 91.66789
 • 90.00122
 • 74.99756
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000670primordial germ cell
 • MmusDv:0000022Theiler stage 15 (mouse)
 • MmusDv:0000020Theiler stage 13 (mouse)
4.10e3
 • 4.10e3
 • 1.03e4
90.00122
 • 90.00122
 • 75.00122
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
EMAPA:16578primordial germ cell (mouse)
 • MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
 • MmusDv:0000024Theiler stage 17 (mouse)
4.10e3
 • 4.10e3
 • 6.84e3
90.00122
 • 90.00122
 • 83.33455
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
EMAPA:17975germ cell of testis (mouse)
 • MmusDv:0000028Theiler stage 21 (mouse)
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
 • MmusDv:0000029Theiler stage 22 (mouse)
 • MmusDv:0000027Theiler stage 20 (mouse)
 • MmusDv:0000035Theiler stage 26 (mouse)
 • UBERON:0007221neonate stage
 • MmusDv:0000033Theiler stage 24 (mouse)
 • UBERON:0000112sexually immature stage
4.10e3
 • 4.10e3
 • 4.10e3
 • 5.13e3
 • 6.84e3
 • 1.03e4
 • 1.03e4
 • 1.37e4
 • 1.54e4
90.00122
 • 90.00122
 • 90.00122
 • 87.50121
 • 83.33455
 • 75.00122
 • 75.00000
 • 66.66667
 • 62.49877
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002240spinal cord
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
4.32e3
 • 4.32e3
 • 1.80e4
89.47356
 • 89.47356
 • 56.02769
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002371bone marrow
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
 • UBERON:0000104life cycle
 • MmusDv:0000061early adult stage
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
4.46e3
 • 4.46e3
 • 2.42e4
 • 2.49e4
 • 2.55e4
89.12858
 • 89.12858
 • 41.07037
 • 39.36322
 • 37.93867
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
 • MmusDv:0000028Theiler stage 21 (mouse)
 • MmusDv:00001134-7 days (mouse)
 • MmusDv:0000027Theiler stage 20 (mouse)
 • MmusDv:0000029Theiler stage 22 (mouse)
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • MmusDv:00000451 week (mouse)
 • UBERON:0007221neonate stage
 • MmusDv:00000644 month-old stage (mouse)
 • MmusDv:00000473 weeks (mouse)
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
 • MmusDv:0000033Theiler stage 24 (mouse)
 • MmusDv:0000061early adult stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
4.50e3
 • 4.50e3
 • 4.74e3
 • 7.64e3
 • 7.98e3
 • 1.06e4
 • 1.17e4
 • 1.32e4
 • 1.41e4
 • 1.55e4
 • 1.64e4
 • 1.85e4
 • 1.92e4
 • 2.27e4
 • 2.31e4
 • 2.42e4
89.03946
 • 89.03946
 • 88.46033
 • 81.37509
 • 80.54736
 • 74.21351
 • 71.42613
 • 67.86018
 • 65.55712
 • 62.27551
 • 60.03968
 • 54.98050
 • 53.22192
 • 44.62455
 • 43.74039
 • 40.97104
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001954Ammon's horn
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
 • MmusDv:0000061early adult stage
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
 • UBERON:0000104life cycle
4.66e3
 • 4.66e3
 • 1.77e4
 • 2.50e4
 • 2.51e4
 • 2.58e4
 • 2.65e4
 • 2.72e4
88.63409
 • 88.63409
 • 56.79746
 • 39.02218
 • 38.79101
 • 37.03327
 • 35.29834
 • 33.74425
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:00192528-cell stage embryo
 • MmusDv:0000006Theiler stage 03 (mouse)
5.13e3
 • 5.13e3
87.50121
 • 87.50121
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002037cerebellum
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
 • UBERON:0000104life cycle
5.35e3
 • 5.35e3
 • 1.70e4
 • 2.47e4
86.95419
 • 86.95419
 • 58.67493
 • 39.85065
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002298brainstem
 • UBERON:0000112sexually immature stage
5.70e3
 • 5.70e3
86.10983
 • 86.10983
AEIR
 • AEIR
UBERON:0005297testis sex cord
 • MmusDv:0000028Theiler stage 21 (mouse)
 • MmusDv:0000027Theiler stage 20 (mouse)
5.86e3
 • 5.86e3
 • 6.16e3
85.71186
 • 85.71186
 • 84.99878
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001898hypothalamus
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
6.53e3
 • 6.53e3
 • 1.69e4
 • 2.45e4
 • 2.49e4
 • 2.50e4
 • 2.52e4
84.08792
 • 84.08792
 • 58.80890
 • 40.29977
 • 39.41638
 • 39.12477
 • 38.58234
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003959rete testis
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
 • MmusDv:0000029Theiler stage 22 (mouse)
6.84e3
 • 6.84e3
 • 1.03e4
83.33455
 • 83.33455
 • 75.00122
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000474female reproductive system
 • MmusDv:0000027Theiler stage 20 (mouse)
6.84e3
 • 6.84e3
83.33333
 • 83.33333
AEIR
 • AEIR
CL:0000018spermatid
 • UBERON:0000112sexually immature stage
6.84e3
 • 6.84e3
83.33211
 • 83.33211
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001876amygdala
 • UBERON:0000112sexually immature stage
6.84e3
 • 6.84e3
83.32968
 • 83.32968
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002264olfactory bulb
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
7.18e3
 • 7.18e3
 • 2.49e4
82.49690
 • 82.49690
 • 39.20822
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001886choroid plexus
 • UBERON:0000112sexually immature stage
7.33e3
 • 7.33e3
82.13921
 • 82.13921
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002360meninx
 • UBERON:0000112sexually immature stage
7.46e3
 • 7.46e3
81.81575
 • 81.81575
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000991gonad
 • MmusDv:0000024Theiler stage 17 (mouse)
 • MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
 • MmusDv:0000027Theiler stage 20 (mouse)
7.69e3
 • 7.69e3
 • 1.33e4
 • 1.37e4
81.24878
 • 81.24878
 • 67.63610
 • 66.66423
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001891midbrain
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
8.21e3
 • 8.21e3
 • 1.42e4
 • 2.58e4
79.99756
 • 79.99756
 • 65.37609
 • 37.03118
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000966retina
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
8.45e3
 • 8.45e3
 • 1.54e4
 • 2.51e4
 • 2.54e4
79.40568
 • 79.40568
 • 62.48780
 • 38.88775
 • 38.00348
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
EMAPA:16040compacted morula (mouse)
 • MmusDv:0000006Theiler stage 03 (mouse)
 • MmusDv:0000008Theiler stage 04 (mouse)
9.01e3
 • 9.01e3
 • 1.03e4
78.03336
 • 78.03336
 • 75.00122
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
EMAPA:16254primordial germ cell (mouse)
 • MmusDv:0000019Theiler stage 12 (mouse)
 • MmusDv:0000024Theiler stage 17 (mouse)
1.03e4
 • 1.03e4
 • 2.05e4
75.00122
 • 75.00122
 • 50.00122
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001897dorsal plus ventral thalamus
 • UBERON:0000112sexually immature stage
1.03e4
 • 1.03e4
74.99269
 • 74.99269
AEIR
 • AEIR
UBERON:0009117indifferent gonad
 • MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
1.11e4
 • 1.11e4
72.98901
 • 72.98901
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001046hindgut
 • MmusDv:0000022Theiler stage 15 (mouse)
1.17e4
 • 1.17e4
71.42613
 • 71.42613
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004023ganglionic eminence
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
1.17e4
 • 1.17e4
71.42613
 • 71.42613
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000948heart
 • MmusDv:0000024Theiler stage 17 (mouse)
 • UBERON:0000104life cycle
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
 • MmusDv:0000061early adult stage
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
1.17e4
 • 1.17e4
 • 2.32e4
 • 2.35e4
 • 2.51e4
 • 2.78e4
 • 2.89e4
71.42126
 • 71.42126
 • 43.39825
 • 42.63278
 • 38.88219
 • 32.14818
 • 29.51982
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
EMAPA:16071embryo mesoderm (mouse)
 • UBERON:0000110neurula stage
1.19e4
 • 1.19e4
71.04166
 • 71.04166
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000956cerebral cortex
 • UBERON:0000112sexually immature stage
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
 • MmusDv:0000061early adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
1.21e4
 • 1.21e4
 • 2.48e4
 • 2.49e4
 • 2.70e4
 • 3.38e4
70.57848
 • 70.57848
 • 39.45704
 • 39.33002
 • 34.29919
 • 17.60961
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
EMAPA:16251hindgut diverticulum (mouse)
 • MmusDv:0000020Theiler stage 13 (mouse)
1.23e4
 • 1.23e4
69.99878
 • 69.99878
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004345trophectoderm
 • MmusDv:0000008Theiler stage 04 (mouse)
1.23e4
 • 1.23e4
69.99878
 • 69.99878
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001950neocortex
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
1.28e4
 • 1.28e4
68.74635
 • 68.74635
AEIR
 • AEIR
UBERON:0008776inner cell mass derived hypoblast
 • MmusDv:0000010Theiler stage 06 (mouse)
 • MmusDv:0000011Theiler stage 07 (mouse)
1.37e4
 • 1.37e4
 • 2.05e4
66.66423
 • 66.66423
 • 49.99878
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0006241future spinal cord
 • MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
1.42e4
 • 1.42e4
65.37609
 • 65.37609
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001049neural tube
 • MmusDv:0000020Theiler stage 13 (mouse)
1.44e4
 • 1.44e4
64.99391
 • 64.99391
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002346neurectoderm
 • UBERON:0000110neurula stage
 • MmusDv:0000019Theiler stage 12 (mouse)
1.44e4
 • 1.44e4
 • 1.49e4
64.99391
 • 64.99391
 • 63.62906
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005062neural fold
 • MmusDv:0000020Theiler stage 13 (mouse)
1.47e4
 • 1.47e4
64.28205
 • 64.28205
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001893telencephalon
 • MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
1.48e4
 • 1.48e4
63.87549
 • 63.87549
AEIR
 • AEIR
UBERON:0004876urogenital fold
 • MmusDv:0000024Theiler stage 17 (mouse)
1.52e4
 • 1.52e4
62.96641
 • 62.96641
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001343seminiferous tubule of testis
 • MmusDv:0000033Theiler stage 24 (mouse)
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.81e4
62.49877
 • 62.49877
 • 55.94050
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003134female reproductive organ
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
1.54e4
 • 1.54e4
62.49511
 • 62.49511
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001894diencephalon
 • MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
1.54e4
 • 1.54e4
62.48780
 • 62.48780
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002028hindbrain
 • MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
1.54e4
 • 1.54e4
 • 1.89e4
62.48780
 • 62.48780
 • 53.90715
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:00192492-cell stage embryo
 • MmusDv:0000005Theiler stage 02 (mouse)
1.78e4
 • 1.78e4
56.62579
 • 56.62579
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002370thymus
 • UBERON:0000104life cycle
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • MmusDv:0000061early adult stage
1.85e4
 • 1.85e4
 • 2.03e4
 • 2.48e4
 • 2.49e4
54.86558
 • 54.86558
 • 50.52146
 • 39.46112
 • 39.41394
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001348brown adipose tissue
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
 • MmusDv:00000695 month-old stage (mouse)
 • MmusDv:0000061early adult stage
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
1.99e4
 • 1.99e4
 • 2.02e4
 • 2.45e4
 • 2.55e4
51.52512
 • 51.52512
 • 50.87386
 • 40.39154
 • 37.78082
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002113kidney
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
 • UBERON:0000104life cycle
2.01e4
 • 2.01e4
 • 2.46e4
50.94528
 • 50.94528
 • 39.92897
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
EMAPA:35891unfertilized egg (mouse)
 • UBERON:0000112sexually immature stage
2.05e4
 • 2.05e4
50.00122
 • 50.00122
AEIR
 • AEIR
UBERON:00192514-cell stage embryo
 • MmusDv:0000006Theiler stage 03 (mouse)
2.05e4
 • 2.05e4
49.99878
 • 49.99878
AEIR
 • AEIR
UBERON:0001890forebrain
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
 • MmusDv:0000032Theiler stage 23 (mouse)
2.09e4
 • 2.09e4
 • 2.45e4
49.01594
 • 49.01594
 • 40.34887
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002106spleen
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
 • MmusDv:0000061early adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.17e4
 • 2.17e4
 • 2.48e4
 • 2.50e4
 • 2.56e4
 • 2.65e4
47.07866
 • 47.07866
 • 39.60022
 • 38.98352
 • 37.67023
 • 35.35977
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000081metanephros
 • UBERON:0000104life cycle
 • MmusDv:0000027Theiler stage 20 (mouse)
 • MmusDv:0000028Theiler stage 21 (mouse)
2.19e4
 • 2.19e4
 • 2.35e4
 • 2.55e4
46.70686
 • 46.70686
 • 42.80583
 • 37.72827
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001987placenta
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.27e4
 • 2.27e4
 • 2.81e4
44.57399
 • 44.57399
 • 31.44010
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000178blood
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
 • UBERON:0000104life cycle
2.40e4
 • 2.40e4
 • 2.47e4
41.54845
 • 41.54845
 • 39.77740
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000955brain
 • UBERON:0000104life cycle
 • MmusDv:0000061early adult stage
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
 • MmusDv:00000633 month-old stage (mouse)
 • UBERON:0000068embryo stage
 • MmusDv:0000026Theiler stage 19 (mouse)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.41e4
 • 2.41e4
 • 2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.53e4
 • 2.53e4
 • 2.53e4
 • 2.60e4
 • 3.46e4
41.33401
 • 41.33401
 • 38.56519
 • 38.51569
 • 38.32531
 • 38.28751
 • 38.28310
 • 36.50583
 • 15.77366
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0002107liver
 • MmusDv:0000097late adult stage
 • MmusDv:0000076aged adult stage (mouse)
 • UBERON:0000104life cycle
 • MmusDv:0000061early adult stage
 • UBERON:0007221neonate stage
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.47e4
 • 2.47e4
 • 2.48e4
 • 2.49e4
 • 2.50e4
 • 2.51e4
 • 2.56e4
 • 2.65e4
 • 2.67e4
39.71654
 • 39.71654
 • 39.56517
 • 39.29201
 • 39.02555
 • 38.79587
 • 37.57892
 • 35.30295
 • 35.03540
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • MmusDv:0000028Theiler stage 21 (mouse)
2.51e4
 • 2.51e4
38.75817
 • 38.75817
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002048lung
 • MmusDv:00000622 month-old stage (mouse)
 • MmusDv:0000061early adult stage
 • MmusDv:00000528 weeks (mouse)
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.52e4
 • 2.59e4
 • 2.73e4
 • 2.78e4
38.61058
 • 38.61058
 • 38.51554
 • 36.82021
 • 33.46294
 • 32.15038
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001155colon
 • UBERON:0000113post-juvenile adult stage
2.77e4
 • 2.77e4
32.51652
 • 32.51652
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000014zone of skin
 • MmusDv:0000076aged adult stage (mouse)
3.16e4
 • 3.16e4
23.03052
 • 23.03052
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
 • Affymetrix data: Bgee
 • EST data: Bgee
 • In situ hybridization data: MGI
 • RNA-Seq data: Bgee
Sources of raw data:

Cross-references

Do not show this banner again