D. melanogaster Gene: CG4210 - FBgn0038302 - Drosophila melanogaster (fruit fly)

General information

Ensembl IDFBgn0038302
NameCG4210
Description-
OrganismDrosophila melanogaster (fruit fly)
Synonym(s)bcdna:sd13446, bcdna:sd26038, dmel\cg4210, fbgn 38302, fbgn0062846, fbgn0064777, q9vfb8
Orthologs(s)49 orthologs

Expression

Anat. entity IDAnatomical entityDevelopmental stage(s)Rank scoreExpression scoreSources
UBERON:0001045midgut
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000069larval stage
 • FBdv:00005339third instar larval stage (Drosophila)
1.36e3
 • 1.36e3
 • 1.70e3
 • 1.91e3
92.15
 • 92.15
 • 90.13
 • 88.96
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001054Malpighian tubule
 • UBERON:0000104life cycle
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • FBdv:00005341wandering third instar larval stage (Drosophila)
1.54e3
 • 1.54e3
 • 2.13e3
 • 5.53e3
91.07
 • 91.07
 • 87.69
 • 67.97
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0003917arthropod fat body
 • UBERON:0000069larval stage
 • FBdv:00005339third instar larval stage (Drosophila)
 • UBERON:0004730instar larval stage
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • FBdv:00005341wandering third instar larval stage (Drosophila)
 • FBdv:00005343prepupal stage P1 (Drosophila)
 • FBdv:00005355pharate adult stage P8 (Drosophila)
2.05e3
 • 2.05e3
 • 3.36e3
 • 4.85e3
 • 4.91e3
 • 5.16e3
 • 6.64e3
 • 1.15e4
88.11
 • 88.11
 • 80.55
 • 71.87
 • 71.53
 • 70.10
 • 61.49
 • 33.52
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0013765digestive system element
 • FBdv:00007076day 1 of adulthood (Drosophila)
 • FBdv:00005339third instar larval stage (Drosophila)
 • FBdv:00007079day 4 of adulthood (Drosophila)
 • FBdv:00007095day 20 of adulthood (Drosophila)
 • FBdv:00005341wandering third instar larval stage (Drosophila)
2.11e3
 • 2.11e3
 • 2.44e3
 • 2.58e3
 • 2.87e3
 • 3.87e3
87.79
 • 87.79
 • 85.87
 • 85.02
 • 83.37
 • 77.60
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
FBbt:00004784capitellum (Drosophila)
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.11e3
 • 2.11e3
87.77
 • 87.77
AEIR
 • AEIR
FBbt:00003138adult midgut (Drosophila)
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.58e3
 • 2.58e3
85.04
 • 85.04
AEIR
 • AEIR
UBERON:0002548larva
 • UBERON:0000069larval stage
 • FBdv:00005340early third instar larval stage (Drosophila)
 • UBERON:0004730instar larval stage
 • FBdv:00007007late third instar larval stage (Drosophila)
 • FBdv:00007019third instar - uncleared gut stage (Drosophila)
 • FBdv:00007020third instar - partially cleared gut stage (Drosophila)
 • FBdv:00005339third instar larval stage (Drosophila)
 • FBdv:00005337first instar larval stage (Drosophila)
 • FBdv:00007021third instar - cleared gut stage (Drosophila)
 • FBdv:00005338second instar larval stage (Drosophila)
 • FBdv:00007005third instar larval stage L2 (Drosophila)
 • FBdv:00005341wandering third instar larval stage (Drosophila)
2.67e3
 • 2.67e3
 • 3.07e3
 • 3.09e3
 • 3.15e3
 • 3.63e3
 • 4.01e3
 • 4.01e3
 • 4.26e3
 • 4.39e3
 • 4.98e3
 • 5.32e3
 • 6.93e3
84.51
 • 84.51
 • 82.22
 • 82.12
 • 81.74
 • 78.93
 • 76.77
 • 76.73
 • 75.28
 • 74.58
 • 71.15
 • 69.16
 • 59.80
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
FBbt:00004052thoracico-abdominal ganglion (Drosophila)
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.94e3
 • 2.94e3
82.97
 • 82.97
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007023adult organism
 • FBdv:00005343prepupal stage P1 (Drosophila)
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • FBdv:00007105day 30 of adulthood (Drosophila)
 • FBdv:00007080day 5 of adulthood (Drosophila)
 • FBdv:00007076day 1 of adulthood (Drosophila)
 • FBdv:00007092day 17 of adulthood (Drosophila)
 • FBdv:00007078day 3 of adulthood (Drosophila)
2.95e3
 • 2.95e3
 • 5.59e3
 • 5.75e3
 • 5.86e3
 • 5.92e3
 • 8.03e3
 • 1.20e4
82.92
 • 82.92
 • 67.60
 • 66.67
 • 66.04
 • 65.71
 • 53.46
 • 30.27
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
FBbt:00004514second segment of antenna (Drosophila)
 • UBERON:0000066fully formed stage
2.96e3
 • 2.96e3
82.87
 • 82.87
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000468multi-cellular organism
 • UBERON:0000092post-embryonic stage
 • FBdv:00014201early extended germ band stage (Drosophila)
 • UBERON:0000068embryo stage
 • FBdv:00004450late extended germ band stage (Drosophila)
 • FBdv:00005290pre-blastoderm stage (Drosophila)
3.10e3
 • 3.10e3
 • 5.75e3
 • 5.97e3
 • 6.04e3
 • 6.47e3
82.06
 • 82.06
 • 66.66
 • 65.36
 • 64.99
 • 62.49
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
FBbt:00001768eye disc (Drosophila)
 • FBdv:00005339third instar larval stage (Drosophila)
3.35e3
 • 3.35e3
80.56
 • 80.56
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003142prepupa
 • FBdv:00005342prepupal stage (Drosophila)
 • FBdv:00005343prepupal stage P1 (Drosophila)
3.48e3
 • 3.48e3
 • 4.76e3
79.83
 • 79.83
 • 72.40
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000922embryo
 • FBdv:00005312embryonic cycle 14 (Drosophila)
 • FBdv:00005335embryonic stage 17 (Drosophila)
 • FBdv:00005332embryonic stage 15 (Drosophila)
 • FBdv:00005309embryonic cycle 13 (Drosophila)
 • FBdv:00005290pre-blastoderm stage (Drosophila)
 • FBdv:00005311embryonic stage 5 (Drosophila)
 • FBdv:00005334embryonic stage 16 (Drosophila)
 • FBdv:00005306embryonic stage 4 (Drosophila)
 • FBdv:00005304blastoderm stage (Drosophila)
 • FBdv:00005293embryonic stage 2 (Drosophila)
 • UBERON:0000068embryo stage
 • FBdv:00014201early extended germ band stage (Drosophila)
 • FBdv:00005321extended germ band stage (Drosophila)
 • FBdv:00005324embryonic stage 10 (Drosophila)
 • FBdv:00004450late extended germ band stage (Drosophila)
 • FBdv:00005331dorsal closure stage (Drosophila)
3.61e3
 • 3.61e3
 • 3.79e3
 • 4.04e3
 • 4.66e3
 • 4.74e3
 • 5.11e3
 • 5.40e3
 • 5.41e3
 • 5.69e3
 • 5.77e3
 • 6.08e3
 • 7.18e3
 • 7.38e3
 • 7.45e3
 • 8.28e3
 • 9.08e3
79.08
 • 79.08
 • 78.06
 • 76.60
 • 73.00
 • 72.51
 • 70.36
 • 68.67
 • 68.64
 • 67.02
 • 66.58
 • 64.76
 • 58.35
 • 57.21
 • 56.82
 • 52.00
 • 47.39
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000992female gonad
 • FBdv:00007079day 4 of adulthood (Drosophila)
 • UBERON:0000066fully formed stage
3.96e3
 • 3.96e3
 • 7.19e3
77.04
 • 77.04
 • 58.31
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0005399male reproductive gland
 • FBdv:00007079day 4 of adulthood (Drosophila)
4.10e3
 • 4.10e3
76.25
 • 76.25
AEIR
 • AEIR
FBbt:00004911oviduct (Drosophila)
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.14e3
 • 4.14e3
76.02
 • 76.02
AEIR
 • AEIR
UBERON:0006868seminal fluid secreting gland
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.47e3
 • 4.47e3
74.11
 • 74.11
AEIR
 • AEIR
FBbt:00004520mouthpart (Drosophila)
 • UBERON:0000066fully formed stage
4.55e3
 • 4.55e3
73.63
 • 73.63
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000033head
 • FBdv:00007095day 20 of adulthood (Drosophila)
 • FBdv:00007076day 1 of adulthood (Drosophila)
 • FBdv:00007079day 4 of adulthood (Drosophila)
 • FBdv:00007078day 3 of adulthood (Drosophila)
 • UBERON:0000066fully formed stage
 • UBERON:0000104life cycle
 • FBdv:00005364pharate adult stage P13 (Drosophila)
 • FBdv:00007083day 8 of adulthood (Drosophila)
 • FBdv:00007085day 10 of adulthood (Drosophila)
4.73e3
 • 4.73e3
 • 5.69e3
 • 5.97e3
 • 6.04e3
 • 6.45e3
 • 6.48e3
 • 6.52e3
 • 6.69e3
 • 7.81e3
72.59
 • 72.59
 • 67.03
 • 65.41
 • 64.99
 • 62.58
 • 62.46
 • 62.19
 • 61.23
 • 54.75
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001044saliva-secreting gland
 • FBdv:00005339third instar larval stage (Drosophila)
 • FBdv:00005343prepupal stage P1 (Drosophila)
 • FBdv:00005341wandering third instar larval stage (Drosophila)
4.85e3
 • 4.85e3
 • 7.44e3
 • 9.55e3
71.91
 • 71.91
 • 56.86
 • 44.62
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000655secondary oocyte
 • FBdv:00005283oogenesis stage S14
4.87e3
 • 4.87e3
71.79
 • 71.79
AEIR
 • AEIR
UBERON:0000939imaginal disc
 • FBdv:00005339third instar larval stage (Drosophila)
 • FBdv:00005341wandering third instar larval stage (Drosophila)
4.98e3
 • 4.98e3
 • 6.52e3
71.14
 • 71.14
 • 62.21
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
CL:0000025egg cell
 • FBdv:00005287unfertilized egg stage
4.99e3
 • 4.99e3
71.09
 • 71.09
AEIR
 • AEIR
FBbt:00003023adult abdomen (Drosophila)
 • UBERON:0000066fully formed stage
5.06e3
 • 5.06e3
70.68
 • 70.68
AEIR
 • AEIR
FBbt:00001778wing disc (Drosophila)
 • FBdv:00005339third instar larval stage (Drosophila)
5.58e3
 • 5.58e3
67.68
 • 67.68
AEIR
 • AEIR
UBERON:0007010cleaving embryo
 • UBERON:0000107cleavage stage
6.03e3
 • 6.03e3
65.05
 • 65.05
AEIR
 • AEIR
CL:0000023oocyte
 • UBERON:0000066fully formed stage
6.31e3
 • 6.31e3
63.43
 • 63.43
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003143pupa
 • UBERON:0000070pupal stage
 • FBdv:00005348prepupal stage P4(ii) (Drosophila)
 • FBdv:00005366pharate adult stage P15 (Drosophila)
 • FBdv:00005353pupal stage P6 (Drosophila)
 • FBdv:00005355pharate adult stage P8 (Drosophila)
 • FBdv:00005356pharate adult stage P9 (Drosophila)
7.16e3
 • 7.16e3
 • 7.20e3
 • 7.31e3
 • 7.38e3
 • 8.08e3
 • 9.44e3
58.52
 • 58.52
 • 58.26
 • 57.61
 • 57.24
 • 53.16
 • 45.27
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0001017central nervous system
 • FBdv:00005339third instar larval stage (Drosophila)
 • FBdv:00005355pharate adult stage P8 (Drosophila)
7.33e3
 • 7.33e3
 • 1.01e4
57.53
 • 57.53
 • 41.40
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
UBERON:0000473testis
 • FBdv:00007079day 4 of adulthood (Drosophila)
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.69e3
 • 7.69e3
 • 9.22e3
55.41
 • 55.41
 • 46.57
AEIR
 • AEIR
 • AEIR
FBbt:00003143adult hindgut (Drosophila)
 • UBERON:0000066fully formed stage
7.70e3
 • 7.70e3
55.36
 • 55.36
AEIR
 • AEIR
UBERON:0003153head capsule
 • UBERON:0000066fully formed stage
8.08e3
 • 8.08e3
53.16
 • 53.16
AEIR
 • AEIR
Sources
AAffymetrix
EEST
IIn Situ
RRNA-Seq
data
no data
Rank scores
3.25e4lightgrey: low confidence scores

important score variation

Rank scores of expression calls are normalized across genes, conditions and species. Low score means that the gene is highly expressed in the condition. Max rank score in all species: 4.10e4. Min rank score varies across species.

Expression scores of expression calls use the minimum and maximum Rank of the species to normalize the expression to a value between 0 and 100. Low score means that the gene is lowly expressed in the condition.

Sources of annotations to anatomy and development:
Sources of raw data:

Orthologs

Taxon nameSpecies with orthologsGene(s)Expression comparisonSee details
melanogaster subgroup2 species2 genesCompare expression
melanogaster group3 species3 genesCompare expression
Drosophila5 species5 genesCompare expression
Ecdysozoa6 species6 genesCompare expression
Bilateria26 species49 genesCompare expression

Orthology information comes from OMA : FBgn0038302.

Cross-references

EnsemblFBgn0038302 (CG4210)
EMBLAE014297, AY119275, BT001882
FlyBaseCG4210, FBgn0038302 (CG4210)
Uniprot/SPTREMBLQ8I0M2, Q8I0M2_DROME, Q8MRT7, Q8MRT7_DROME

Do not show this banner again